In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ hai

Còn 12:51:08 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 3-4-7-8-1-5XL
27221
G.Nhất
79939
G.Nhì
15978
22802
G.Ba
91318
15732
46289
25409
20500
06303
G.Tư
9630
2219
8757
8776
G.Năm
4602
3578
4652
0483
8462
8840
G.Sáu
482
715
298
G.Bảy
55
97
57
71

Hà Nội - 21/08/23

0123456789
0500
9630
8840
71
7221
2802
5732
4602
4652
8462
482
6303
0483
715
55
8776
8757
97
57
5978
1318
3578
298
9939
6289
5409
2219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 14-7-2-8-13-15XT
16893
G.Nhất
11401
G.Nhì
38329
41032
G.Ba
81013
74454
54995
37360
64318
00611
G.Tư
9319
7768
6180
0802
G.Năm
1673
6320
8538
2449
7878
7816
G.Sáu
405
389
208
G.Bảy
22
03
25
63

Hà Nội - 14/08/23

0123456789
7360
6180
6320
1401
0611
1032
0802
22
1013
1673
03
63
6893
4454
4995
405
25
7816
4318
7768
8538
7878
208
8329
9319
2449
389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 9-8-6-13-4-3VC
08672
G.Nhất
20246
G.Nhì
43830
65267
G.Ba
30196
09287
20041
85627
27167
55315
G.Tư
1341
7186
6137
2626
G.Năm
0177
6134
9942
5179
7704
0359
G.Sáu
214
722
518
G.Bảy
07
63
16
74

Hà Nội - 07/08/23

0123456789
3830
0041
1341
9942
722
8672
63
6134
7704
214
74
5315
0246
0196
7186
2626
16
5267
9287
5627
7167
6137
0177
07
518
5179
0359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 3-2-10-15-13-8VL
72615
G.Nhất
73596
G.Nhì
29471
16196
G.Ba
13165
43789
59867
86590
66461
38341
G.Tư
8590
7894
7401
6477
G.Năm
4560
1221
7202
7931
7306
9952
G.Sáu
802
683
737
G.Bảy
61
76
39
36

Hà Nội - 31/07/23

0123456789
6590
8590
4560
9471
6461
8341
7401
1221
7931
61
7202
9952
802
683
7894
3165
2615
3596
6196
7306
76
36
9867
6477
737
3789
39
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 2-5-6-1-7-15VT
62442
G.Nhất
52306
G.Nhì
49059
47882
G.Ba
75962
13190
68936
80179
23389
25237
G.Tư
6004
4666
5453
1852
G.Năm
8379
2922
7226
0034
1830
3352
G.Sáu
090
997
005
G.Bảy
18
56
74
97

Hà Nội - 24/07/23

0123456789
3190
1830
090
7882
5962
1852
2922
3352
2442
5453
6004
0034
74
005
2306
8936
4666
7226
56
5237
997
97
18
9059
0179
3389
8379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 11-2-14-7-10-1UC
22406
G.Nhất
98378
G.Nhì
62092
98895
G.Ba
44175
08093
41093
00278
02310
43490
G.Tư
4322
0613
1804
8560
G.Năm
7791
2461
4860
6652
4403
8973
G.Sáu
244
786
983
G.Bảy
48
95
89
64

Hà Nội - 17/07/23

0123456789
2310
3490
8560
4860
7791
2461
2092
4322
6652
8093
1093
0613
4403
8973
983
1804
244
64
8895
4175
95
786
2406
8378
0278
48
89
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 13-3-4-9-8-6UL
58222
G.Nhất
29421
G.Nhì
46895
15004
G.Ba
27829
66516
36514
41484
54733
23111
G.Tư
7367
9549
3143
0457
G.Năm
1272
6107
0431
2411
4662
9170
G.Sáu
888
290
934
G.Bảy
87
34
51
72

Hà Nội - 10/07/23

0123456789
9170
290
9421
3111
0431
2411
51
1272
4662
72
8222
4733
3143
5004
6514
1484
934
34
6895
6516
7367
0457
6107
87
888
7829
9549
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL