In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ hai

Còn 05:24:17 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 8-10-11-4-9-1FU
05499
G.Nhất
10376
G.Nhì
24301
13680
G.Ba
38695
41130
50727
16362
08149
79482
G.Tư
8855
9322
2164
0561
G.Năm
8869
8529
0030
2126
4951
8249
G.Sáu
161
852
598
G.Bảy
99
51
40
76

Hà Nội - 24/10/22

0123456789
3680
1130
0030
40
4301
0561
4951
161
51
6362
9482
9322
852
2164
8695
8855
0376
2126
76
0727
598
8149
8869
8529
8249
99
5499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 10-8-13-12-7-14EC
15677
G.Nhất
13447
G.Nhì
41401
55659
G.Ba
09614
70832
48851
08349
92890
45052
G.Tư
9807
5291
5713
4749
G.Năm
3465
7671
0654
6944
4800
3828
G.Sáu
274
626
012
G.Bảy
84
12
41
70

Hà Nội - 17/10/22

0123456789
2890
4800
70
1401
8851
5291
7671
41
0832
5052
012
12
5713
9614
0654
6944
274
84
3465
626
3447
9807
5677
3828
5659
8349
4749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 17-8-9-20-18-13-5-11EM
71218
G.Nhất
70576
G.Nhì
61119
21941
G.Ba
78697
14684
18932
79736
28498
50030
G.Tư
8737
5641
6411
2263
G.Năm
6456
6564
4412
3221
9154
8654
G.Sáu
043
831
025
G.Bảy
17
50
26
75

Hà Nội - 10/10/22

0123456789
0030
50
1941
5641
6411
3221
831
8932
4412
2263
043
4684
6564
9154
8654
025
75
0576
9736
6456
26
8697
8737
17
8498
1218
1119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 1-6-12-15-8-13EU
65169
G.Nhất
74026
G.Nhì
63525
28014
G.Ba
47655
30419
12277
98801
28492
67966
G.Tư
7946
0562
8432
6252
G.Năm
4135
4435
8511
6451
6270
0406
G.Sáu
430
459
116
G.Bảy
70
41
84
77

Hà Nội - 03/10/22

0123456789
6270
430
70
8801
8511
6451
41
8492
0562
8432
6252
8014
84
3525
7655
4135
4435
4026
7966
7946
0406
116
2277
77
0419
459
5169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 10-20-2-14-8-5-11-18DC
93712
G.Nhất
06763
G.Nhì
50213
34368
G.Ba
32501
94496
09495
19650
16988
69377
G.Tư
6160
0094
1043
2015
G.Năm
2987
0826
6345
2156
3187
9763
G.Sáu
884
736
215
G.Bảy
62
69
61
05

Hà Nội - 26/09/22

0123456789
9650
6160
2501
61
62
3712
6763
0213
1043
9763
0094
884
9495
2015
6345
215
05
4496
0826
2156
736
9377
2987
3187
4368
6988
69
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 8-5-14-15-4-7DM
62198
G.Nhất
45485
G.Nhì
76774
74253
G.Ba
18739
41960
51934
31194
39042
78008
G.Tư
2546
5002
0826
2950
G.Năm
7124
9884
5639
3108
6204
5861
G.Sáu
927
362
456
G.Bảy
95
77
72
22

Hà Nội - 19/09/22

0123456789
1960
2950
5861
9042
5002
362
72
22
4253
6774
1934
1194
7124
9884
6204
5485
95
2546
0826
456
927
77
8008
3108
2198
8739
5639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 15-1-5-2-10-11DU
55448
G.Nhất
93409
G.Nhì
19965
60859
G.Ba
99851
03123
34167
27971
32321
04504
G.Tư
9860
0467
9764
1555
G.Năm
0828
1089
2239
3967
4868
6380
G.Sáu
668
676
301
G.Bảy
32
82
40
75

Hà Nội - 12/09/22

0123456789
9860
6380
40
9851
7971
2321
301
32
82
3123
4504
9764
9965
1555
75
676
4167
0467
3967
0828
4868
668
5448
3409
0859
1089
2239
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL