In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Sáng
Số ĐT: 0977 198 570
Chợ Phú Lợi, Định Quán, Đồng Nai
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
694 Lê Đức Thọ P.15, Q.Gò Vấp
ĐLVS: 739
Số ĐT: 01658 034 448
945 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: 79
Số ĐT: 0938 586 482
3/19 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp
  • ve số online

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/04/2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
53
200N
424
400N
7459
5089
1944
1TR
1322
3TR
55414
30676
19869
34198
25199
98727
69604
10TR
60687
05110
15TR
65794
30TR
55988
2TỶ
613363

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 17/04/21

004 559 53
110 14 663 69
227 22 24 776
3888 87 89
444 994 98 99

Quảng Ngãi - 17/04/21

0123456789
5110
1322
53
3363
424
1944
5414
9604
5794
0676
8727
0687
4198
5988
7459
5089
9869
5199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
80
200N
405
400N
8503
3463
7140
1TR
4575
3TR
26610
70538
39072
37054
60557
55406
87448
10TR
98327
22643
15TR
92314
30TR
92588
2TỶ
567457

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 10/04/21

006 03 05 557 54 57
114 10 663
227 772 75
338 888 80
443 48 40 9

Quảng Ngãi - 10/04/21

0123456789
80
7140
6610
9072
8503
3463
2643
7054
2314
405
4575
5406
0557
8327
7457
0538
7448
2588
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
00
200N
647
400N
9971
2947
6823
1TR
7789
3TR
22944
73159
90368
66714
95274
18990
95321
10TR
80957
70573
15TR
39171
30TR
91312
2TỶ
487039

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 03/04/21

000 557 59
112 14 668
221 23 771 73 74 71
339 889
444 47 47 990

Quảng Ngãi - 03/04/21

0123456789
00
8990
9971
5321
9171
1312
6823
0573
2944
6714
5274
647
2947
0957
0368
7789
3159
7039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
63
200N
974
400N
3281
4812
4096
1TR
0112
3TR
18900
38079
43904
06954
63597
59066
63454
10TR
38718
42626
15TR
62502
30TR
64142
2TỶ
443589

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 27/03/21

002 00 04 554 54
118 12 12 666 63
226 779 74
3889 81
442 997 96

Quảng Ngãi - 27/03/21

0123456789
8900
3281
4812
0112
2502
4142
63
974
3904
6954
3454
4096
9066
2626
3597
8718
8079
3589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
54
200N
526
400N
8221
5240
5741
1TR
2920
3TR
39551
59438
59117
25996
88744
67740
98700
10TR
61852
18923
15TR
08950
30TR
44229
2TỶ
762966

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 20/03/21

000 550 52 51 54
117 666
229 23 20 21 26 7
338 8
444 40 40 41 996

Quảng Ngãi - 20/03/21

0123456789
5240
2920
7740
8700
8950
8221
5741
9551
1852
8923
54
8744
526
5996
2966
9117
9438
4229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
88
200N
370
400N
8204
1763
3025
1TR
7267
3TR
42455
98429
14679
81018
80265
82831
58121
10TR
59096
38559
15TR
89190
30TR
64383
2TỶ
666599

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 13/03/21

004 559 55
118 665 67 63
229 21 25 779 70
331 883 88
4999 90 96

Quảng Ngãi - 13/03/21

0123456789
370
9190
2831
8121
1763
4383
8204
3025
2455
0265
9096
7267
88
1018
8429
4679
8559
6599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
31
200N
502
400N
8889
3632
1104
1TR
4057
3TR
25582
44741
59781
71169
69836
41137
01532
10TR
69069
72617
15TR
14944
30TR
69812
2TỶ
854445

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 06/03/21

004 02 557
112 17 669 69
27
336 37 32 32 31 882 81 89
445 44 41 9

Quảng Ngãi - 06/03/21

0123456789
31
4741
9781
502
3632
5582
1532
9812
1104
4944
4445
9836
4057
1137
2617
8889
1169
9069
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL