In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 22/01/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
90
200N
389
400N
6512
0330
7302
1TR
1654
3TR
16803
08748
79557
50776
13696
71964
81977
10TR
18906
44541
15TR
11882
30TR
31580
2TỶ
620947

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 15/01/22

006 03 02 557 54
112 664
2776 77
330 880 82 89
447 41 48 996 90

Quảng Ngãi - 15/01/22

0123456789
90
0330
1580
4541
6512
7302
1882
6803
1654
1964
0776
3696
8906
9557
1977
0947
8748
389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
79
200N
080
400N
0565
7535
5430
1TR
5027
3TR
40547
64173
38268
48975
96122
67707
48046
10TR
33865
66236
15TR
57552
30TR
50413
2TỶ
811308

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 08/01/22

008 07 552
113 665 68 65
222 27 773 75 79
336 35 30 880
447 46 9

Quảng Ngãi - 08/01/22

0123456789
080
5430
6122
7552
4173
0413
0565
7535
8975
3865
8046
6236
5027
0547
7707
8268
1308
79
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
16
200N
630
400N
2537
3870
0236
1TR
7703
3TR
53521
85182
90598
45090
37120
55639
77228
10TR
17050
23756
15TR
03419
30TR
41964
2TỶ
202864

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 01/01/22

003 550 56
119 16 664 64
221 20 28 770
339 37 36 30 882
4998 90

Quảng Ngãi - 01/01/22

0123456789
630
3870
5090
7120
7050
3521
5182
7703
1964
2864
16
0236
3756
2537
0598
7228
5639
3419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
72
200N
323
400N
4935
0703
9483
1TR
7442
3TR
45594
68218
95397
98764
78331
05970
82287
10TR
05337
93779
15TR
14115
30TR
06335
2TỶ
762003

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 25/12/21

003 03 5
115 18 664
223 779 70 72
335 37 31 35 887 83
442 994 97

Quảng Ngãi - 25/12/21

0123456789
5970
8331
72
7442
323
0703
9483
2003
5594
8764
4935
4115
6335
5397
2287
5337
8218
3779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
33
200N
677
400N
7978
0927
0036
1TR
7587
3TR
21319
45442
64310
42754
21787
37727
66363
10TR
89073
42779
15TR
71541
30TR
69335
2TỶ
258026

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 18/12/21

0554
119 10 663
226 27 27 773 79 78 77
335 36 33 887 87
441 42 9

Quảng Ngãi - 18/12/21

0123456789
4310
1541
5442
33
6363
9073
2754
9335
0036
8026
677
0927
7587
1787
7727
7978
1319
2779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
87
200N
298
400N
9800
4244
7423
1TR
4487
3TR
35395
18215
05584
34914
73523
95495
51756
10TR
74778
96588
15TR
13975
30TR
85552
2TỶ
230328

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 11/12/21

000 552 56
115 14 6
228 23 23 775 78
3888 84 87 87
444 995 95 98

Quảng Ngãi - 11/12/21

0123456789
9800
5552
7423
3523
4244
5584
4914
5395
8215
5495
3975
1756
87
4487
298
4778
6588
0328
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
22
200N
090
400N
5096
5071
5652
1TR
7053
3TR
18228
01873
13354
59137
64785
98788
47510
10TR
18389
60390
15TR
63200
30TR
01938
2TỶ
560181

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 04/12/21

000 554 53 52
110 6
228 22 773 71
338 37 881 89 85 88
4990 96 90

Quảng Ngãi - 04/12/21

0123456789
090
7510
0390
3200
5071
0181
22
5652
7053
1873
3354
4785
5096
9137
8228
8788
1938
8389
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL