In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 03/12/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
83
200N
756
400N
3281
0376
2550
1TR
9002
3TR
47472
84181
04682
26771
27154
17496
20836
10TR
54130
69469
15TR
62738
30TR
28874
2TỶ
343497

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 26/11/22

002 554 50 56
1669
2774 72 71 76
338 30 36 881 82 81 83
4997 96

Quảng Ngãi - 26/11/22

0123456789
2550
4130
3281
4181
6771
9002
7472
4682
83
7154
8874
756
0376
7496
0836
3497
2738
9469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
45
200N
188
400N
3699
7085
8123
1TR
2922
3TR
21492
60453
88017
46927
62439
02631
36809
10TR
28619
47366
15TR
09291
30TR
80781
2TỶ
513265

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 19/11/22

009 553
119 17 665 66
227 22 23 7
339 31 881 85 88
445 991 92 99

Quảng Ngãi - 19/11/22

0123456789
2631
9291
0781
2922
1492
8123
0453
45
7085
3265
7366
8017
6927
188
3699
2439
6809
8619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
10
200N
952
400N
6660
9757
9257
1TR
3488
3TR
68938
74011
20985
68953
89546
37743
01660
10TR
14771
29772
15TR
37512
30TR
44206
2TỶ
425383

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 12/11/22

006 553 57 57 52
112 11 10 660 60
2771 72
338 883 85 88
446 43 9

Quảng Ngãi - 12/11/22

0123456789
10
6660
1660
4011
4771
952
9772
7512
8953
7743
5383
0985
9546
4206
9757
9257
3488
8938
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
10
200N
662
400N
4082
9464
3061
1TR
7334
3TR
63410
24989
94102
79338
21453
79215
82811
10TR
48401
93071
15TR
96133
30TR
13977
2TỶ
039799

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 05/11/22

001 02 553
110 15 11 10 664 61 62
2777 71
333 38 34 889 82
4999

Quảng Ngãi - 05/11/22

0123456789
10
3410
3061
2811
8401
3071
662
4082
4102
1453
6133
9464
7334
9215
3977
9338
4989
9799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
84
200N
911
400N
1733
3303
2949
1TR
9389
3TR
98764
50691
01374
36441
31514
02790
24966
10TR
35756
17242
15TR
43904
30TR
62304
2TỶ
176117

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 29/10/22

004 04 03 556
117 14 11 664 66
2774
333 889 84
442 41 49 991 90

Quảng Ngãi - 29/10/22

0123456789
2790
911
0691
6441
7242
1733
3303
84
8764
1374
1514
3904
2304
4966
5756
6117
2949
9389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
22
200N
857
400N
3388
1672
4873
1TR
7147
3TR
44829
01672
51821
10352
13939
17579
04644
10TR
19579
27348
15TR
43231
30TR
76888
2TỶ
432888

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 22/10/22

0552 57
16
229 21 22 779 72 79 72 73
331 39 888 88 88
448 44 47 9

Quảng Ngãi - 22/10/22

0123456789
1821
3231
22
1672
1672
0352
4873
4644
857
7147
3388
7348
6888
2888
4829
3939
7579
9579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
02
200N
425
400N
9775
6915
1361
1TR
8228
3TR
55774
32346
07981
73525
40062
21758
48868
10TR
53706
42040
15TR
28613
30TR
55020
2TỶ
632109

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 15/10/22

009 06 02 558
113 15 662 68 61
220 25 28 25 774 75
3881
440 46 9

Quảng Ngãi - 15/10/22

0123456789
2040
5020
1361
7981
02
0062
8613
5774
425
9775
6915
3525
2346
3706
8228
1758
8868
2109
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL