In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 08/04/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
24
200N
105
400N
8477
9809
2804
1TR
2278
3TR
12519
60214
10982
53389
80362
44070
44639
10TR
63145
22432
15TR
62574
30TR
12699
2TỶ
397062

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 01/04/23

009 04 05 5
119 14 662 62
224 774 70 78 77
332 39 882 89
445 999

Quảng Ngãi - 01/04/23

0123456789
4070
0982
0362
2432
7062
24
2804
0214
2574
105
3145
8477
2278
9809
2519
3389
4639
2699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
85
200N
317
400N
2643
7650
9142
1TR
9959
3TR
80259
19826
31935
01785
02746
09800
05006
10TR
72314
83036
15TR
45598
30TR
84282
2TỶ
962996

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 25/03/23

000 06 559 59 50
114 17 6
226 7
336 35 882 85 85
446 43 42 996 98

Quảng Ngãi - 25/03/23

0123456789
7650
9800
9142
4282
2643
2314
85
1935
1785
9826
2746
5006
3036
2996
317
5598
9959
0259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
75
200N
150
400N
9152
3608
6893
1TR
3874
3TR
00790
91049
92627
83361
55204
94417
38848
10TR
98956
01788
15TR
12025
30TR
35360
2TỶ
767316

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 18/03/23

004 08 556 52 50
116 17 660 61
225 27 774 75
3888
449 48 990 93

Quảng Ngãi - 18/03/23

0123456789
150
0790
5360
3361
9152
6893
3874
5204
75
2025
8956
7316
2627
4417
3608
8848
1788
1049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
63
200N
792
400N
1444
8613
9351
1TR
0585
3TR
18601
51838
31379
18068
08037
96456
85296
10TR
66693
85861
15TR
86299
30TR
35758
2TỶ
987289

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 11/03/23

001 558 56 51
113 661 68 63
2779
338 37 889 85
444 999 93 96 92

Quảng Ngãi - 11/03/23

0123456789
9351
8601
5861
792
63
8613
6693
1444
0585
6456
5296
8037
1838
8068
5758
1379
6299
7289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
56
200N
985
400N
8395
6270
3318
1TR
3728
3TR
78474
92395
24313
91863
36301
25440
57071
10TR
24314
61106
15TR
47331
30TR
71852
2TỶ
902168

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 04/03/23

006 01 552 56
114 13 18 668 63
228 774 71 70
331 885
440 995 95

Quảng Ngãi - 04/03/23

0123456789
6270
5440
6301
7071
7331
1852
4313
1863
8474
4314
985
8395
2395
56
1106
3318
3728
2168
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
49
200N
614
400N
4345
3760
8502
1TR
8907
3TR
70055
09146
69962
33787
67505
18904
05087
10TR
72268
92375
15TR
99563
30TR
58607
2TỶ
235566

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 25/02/23

007 05 04 07 02 555
114 666 63 68 62 60
2775
3887 87
446 45 49 9

Quảng Ngãi - 25/02/23

0123456789
3760
8502
9962
9563
614
8904
4345
0055
7505
2375
9146
5566
8907
3787
5087
8607
2268
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
84
200N
623
400N
1911
4977
4392
1TR
9077
3TR
01383
63208
72141
19857
07190
55810
13144
10TR
18312
56346
15TR
76850
30TR
78767
2TỶ
445802

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 18/02/23

002 08 550 57
112 10 11 667
223 777 77
3883 84
446 41 44 990 92

Quảng Ngãi - 18/02/23

0123456789
7190
5810
6850
1911
2141
4392
8312
5802
623
1383
84
3144
6346
4977
9077
9857
8767
3208
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL