In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 07/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
26
200N
693
400N
4704
0293
3529
1TR
1171
3TR
11956
41539
31018
18191
09602
04760
38636
10TR
12920
26543
15TR
97562
30TR
17334
2TỶ
724308

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 30/09/23

008 02 04 556
118 662 60
220 29 26 771
334 39 36 8
443 991 93 93

Quảng Ngãi - 30/09/23

0123456789
4760
2920
1171
8191
9602
7562
693
0293
6543
4704
7334
26
1956
8636
1018
4308
3529
1539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
75
200N
187
400N
0883
1231
0501
1TR
6434
3TR
69293
73728
14196
11077
07474
64630
35797
10TR
44403
22063
15TR
74395
30TR
60481
2TỶ
310753

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 23/09/23

003 01 553
1663
228 777 74 75
330 34 31 881 83 87
4995 93 96 97

Quảng Ngãi - 23/09/23

0123456789
4630
1231
0501
0481
0883
9293
4403
2063
0753
6434
7474
75
4395
4196
187
1077
5797
3728
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
16
200N
200
400N
4518
7801
1495
1TR
1539
3TR
68126
02364
71580
38384
64167
18975
26707
10TR
97045
57814
15TR
41987
30TR
50382
2TỶ
284830

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 16/09/23

007 01 00 5
114 18 16 664 67
226 775
330 39 882 87 80 84
445 995

Quảng Ngãi - 16/09/23

0123456789
200
1580
4830
7801
0382
2364
8384
7814
1495
8975
7045
16
8126
4167
6707
1987
4518
1539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
44
200N
309
400N
8112
6386
5812
1TR
4530
3TR
90019
04240
69239
21379
34585
41281
30409
10TR
62323
28390
15TR
63837
30TR
67428
2TỶ
060511

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 09/09/23

009 09 5
111 19 12 12 6
228 23 779
337 39 30 885 81 86
440 44 990

Quảng Ngãi - 09/09/23

0123456789
4530
4240
8390
1281
0511
8112
5812
2323
44
4585
6386
3837
7428
309
0019
9239
1379
0409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
51
200N
854
400N
9131
8264
7820
1TR
8827
3TR
62935
19267
62890
16947
56436
25043
73081
10TR
90127
34341
15TR
08686
30TR
51712
2TỶ
042652

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 02/09/23

0552 54 51
112 667 64
227 27 20 7
335 36 31 886 81
441 47 43 990

Quảng Ngãi - 02/09/23

0123456789
7820
2890
51
9131
3081
4341
1712
2652
5043
854
8264
2935
6436
8686
8827
9267
6947
0127
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
45
200N
360
400N
4292
9852
9617
1TR
8878
3TR
63026
99380
93962
00508
27926
98844
78292
10TR
20241
35896
15TR
90026
30TR
32126
2TỶ
150551

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 26/08/23

008 551 52
117 662 60
226 26 26 26 778
3880
441 44 45 996 92 92

Quảng Ngãi - 26/08/23

0123456789
360
9380
0241
0551
4292
9852
3962
8292
8844
45
3026
7926
5896
0026
2126
9617
8878
0508
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
87
200N
965
400N
3813
2698
0352
1TR
3742
3TR
73092
05598
86918
88546
50195
63748
03883
10TR
12725
89325
15TR
16701
30TR
44896
2TỶ
382082

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 19/08/23

001 552
118 13 665
225 25 7
3882 83 87
446 48 42 996 92 98 95 98

Quảng Ngãi - 19/08/23

0123456789
6701
0352
3742
3092
2082
3813
3883
965
0195
2725
9325
8546
4896
87
2698
5598
6918
3748
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL