In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 02/07/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
00
200N
725
400N
2880
6619
2078
1TR
4319
3TR
24140
99747
04898
31257
56467
95169
72643
10TR
37821
19302
15TR
73587
30TR
49421
2TỶ
149036

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 25/06/22

002 00 557
119 19 667 69
221 21 25 778
336 887 80
440 47 43 998

Quảng Ngãi - 25/06/22

0123456789
00
2880
4140
7821
9421
9302
2643
725
9036
9747
1257
6467
3587
2078
4898
6619
4319
5169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
36
200N
550
400N
9378
5866
4564
1TR
0514
3TR
48774
46843
55725
80270
27190
37207
82634
10TR
35709
69456
15TR
69928
30TR
55881
2TỶ
571001

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 18/06/22

001 09 07 556 50
114 666 64
228 25 774 70 78
334 36 881
443 990

Quảng Ngãi - 18/06/22

0123456789
550
0270
7190
5881
1001
6843
4564
0514
8774
2634
5725
36
5866
9456
7207
9378
9928
5709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
71
200N
983
400N
1847
7687
3791
1TR
1467
3TR
16569
53194
24016
42630
12639
48212
33839
10TR
48995
55033
15TR
61652
30TR
69974
2TỶ
429240

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 11/06/22

0552
116 12 669 67
2774 71
333 30 39 39 887 83
440 47 995 94 91

Quảng Ngãi - 11/06/22

0123456789
2630
9240
71
3791
8212
1652
983
5033
3194
9974
8995
4016
1847
7687
1467
6569
2639
3839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
97
200N
820
400N
7479
2066
4101
1TR
1923
3TR
92891
49045
93649
08528
74002
34873
87926
10TR
23353
38020
15TR
55020
30TR
16312
2TỶ
998806

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 04/06/22

006 02 01 553
112 666
220 20 28 26 23 20 773 79
38
445 49 991 97

Quảng Ngãi - 04/06/22

0123456789
820
8020
5020
4101
2891
4002
6312
1923
4873
3353
9045
2066
7926
8806
97
8528
7479
3649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
39
200N
206
400N
2901
2215
7512
1TR
8754
3TR
82827
02937
28317
85749
60886
94874
92942
10TR
56423
11005
15TR
81740
30TR
80838
2TỶ
413218

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 28/05/22

005 01 06 554
118 17 15 12 6
223 27 774
338 37 39 886
440 49 42 9

Quảng Ngãi - 28/05/22

0123456789
1740
2901
7512
2942
6423
8754
4874
2215
1005
206
0886
2827
2937
8317
0838
3218
39
5749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
57
200N
975
400N
0186
9947
3429
1TR
1813
3TR
63638
61443
77763
99558
40451
55606
79805
10TR
00029
91070
15TR
17950
30TR
99895
2TỶ
452711

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 21/05/22

006 05 550 58 51 57
111 13 663
229 29 770 75
338 886
443 47 995

Quảng Ngãi - 21/05/22

0123456789
1070
7950
0451
2711
1813
1443
7763
975
9805
9895
0186
5606
57
9947
3638
9558
3429
0029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
68
200N
017
400N
4956
9468
4750
1TR
0889
3TR
64180
11680
46782
91487
30008
83936
17637
10TR
81519
25080
15TR
95880
30TR
89111
2TỶ
042146

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 14/05/22

008 556 50
111 19 17 668 68
27
336 37 880 80 80 80 82 87 89
446 9

Quảng Ngãi - 14/05/22

0123456789
4750
4180
1680
5080
5880
9111
6782
4956
3936
2146
017
1487
7637
68
9468
0008
0889
1519
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL