In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/05/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
93
200N
806
400N
1409
2770
3883
1TR
6092
3TR
14292
12543
17962
66320
33846
73449
78514
10TR
89286
89601
15TR
92897
30TR
15772
2TỶ
613514

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 18/05/24

001 09 06 5
114 14 662
220 772 70
3886 83
443 46 49 997 92 92 93

Quảng Ngãi - 18/05/24

0123456789
2770
6320
9601
6092
4292
7962
5772
93
3883
2543
8514
3514
806
3846
9286
2897
1409
3449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
05
200N
391
400N
2222
7260
4696
1TR
9885
3TR
42129
24356
63247
18468
06036
16613
55754
10TR
31787
70402
15TR
33375
30TR
02078
2TỶ
995138

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 11/05/24

002 05 556 54
113 668 60
229 22 778 75
338 36 887 85
447 996 91

Quảng Ngãi - 11/05/24

0123456789
7260
391
2222
0402
6613
5754
05
9885
3375
4696
4356
6036
3247
1787
8468
2078
5138
2129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
14
200N
416
400N
9065
3662
5288
1TR
8108
3TR
30762
41336
13123
08472
55192
81660
90017
10TR
53593
45642
15TR
51996
30TR
86364
2TỶ
335201

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 04/05/24

001 08 5
117 16 14 664 62 60 65 62
223 772
336 888
442 996 93 92

Quảng Ngãi - 04/05/24

0123456789
1660
5201
3662
0762
8472
5192
5642
3123
3593
14
6364
9065
416
1336
1996
0017
5288
8108
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
27
200N
980
400N
4879
9392
1211
1TR
6501
3TR
70744
64946
89336
20001
88947
84105
33408
10TR
10231
06997
15TR
26212
30TR
57970
2TỶ
487281

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 27/04/24

001 05 08 01 5
112 11 6
227 770 79
331 36 881 80
444 46 47 997 92

Quảng Ngãi - 27/04/24

0123456789
980
7970
1211
6501
0001
0231
7281
9392
6212
0744
4105
4946
9336
27
8947
6997
3408
4879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
76
200N
567
400N
4834
7128
4367
1TR
6833
3TR
95504
05196
06192
31570
94654
98251
26004
10TR
47928
42735
15TR
02873
30TR
35946
2TỶ
022733

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 20/04/24

004 04 554 51
1667 67
228 28 773 70 76
333 35 33 34 8
446 996 92

Quảng Ngãi - 20/04/24

0123456789
1570
8251
6192
6833
2873
2733
4834
5504
4654
6004
2735
76
5196
5946
567
4367
7128
7928
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
33
200N
543
400N
9258
6818
3554
1TR
7260
3TR
49290
29174
74093
00065
25649
76579
19559
10TR
07050
77694
15TR
68854
30TR
45983
2TỶ
091461

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 13/04/24

0554 50 59 58 54
118 661 65 60
2774 79
333 883
449 43 994 90 93

Quảng Ngãi - 13/04/24

0123456789
7260
9290
7050
1461
33
543
4093
5983
3554
9174
7694
8854
0065
9258
6818
5649
6579
9559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
38
200N
321
400N
0118
9356
0935
1TR
2391
3TR
36960
72336
75873
07260
84750
17674
80805
10TR
09805
53094
15TR
15101
30TR
61401
2TỶ
181411

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 06/04/24

001 01 05 05 550 56
111 18 660 60
221 773 74
336 35 38 8
4994 91

Quảng Ngãi - 06/04/24

0123456789
6960
7260
4750
321
2391
5101
1401
1411
5873
7674
3094
0935
0805
9805
9356
2336
38
0118

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL