In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên

Xổ số Phú Yên mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 04/07/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
34
200N
423
400N
8815
9551
5647
1TR
4695
3TR
02360
86417
25857
59056
53085
75221
16353
10TR
76330
99574
15TR
43059
30TR
70323
2TỶ
359272

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 27/06/22

0559 57 56 53 51
117 15 660
223 21 23 772 74
330 34 885
447 995

Phú Yên - 27/06/22

0123456789
2360
6330
9551
5221
9272
423
6353
0323
34
9574
8815
4695
3085
9056
5647
6417
5857
3059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
65
200N
811
400N
3509
8293
5500
1TR
7068
3TR
28459
69413
24797
73333
41158
82507
04062
10TR
28119
59163
15TR
41069
30TR
20573
2TỶ
268899

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 20/06/22

007 09 00 559 58
119 13 11 669 63 62 68 65
2773
333 8
4999 97 93

Phú Yên - 20/06/22

0123456789
5500
811
4062
8293
9413
3333
9163
0573
65
4797
2507
7068
1158
3509
8459
8119
1069
8899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
80
200N
317
400N
6080
1007
2434
1TR
8076
3TR
01173
98713
06911
44993
12372
49203
14965
10TR
28652
26455
15TR
60953
30TR
22993
2TỶ
172136

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 13/06/22

003 07 553 52 55
113 11 17 665
2773 72 76
336 34 880 80
4993 93

Phú Yên - 13/06/22

0123456789
80
6080
6911
2372
8652
1173
8713
4993
9203
0953
2993
2434
4965
6455
8076
2136
317
1007
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
29
200N
970
400N
6068
6062
8524
1TR
0913
3TR
11614
42767
24877
99688
49705
85178
06069
10TR
82703
42636
15TR
03913
30TR
01648
2TỶ
851022

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 06/06/22

003 05 5
113 14 13 667 69 68 62
222 24 29 777 78 70
336 888
448 9

Phú Yên - 06/06/22

0123456789
970
6062
1022
0913
2703
3913
8524
1614
9705
2636
2767
4877
6068
9688
5178
1648
29
6069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
59
200N
253
400N
7323
9681
7697
1TR
8913
3TR
52265
51478
58468
52381
38018
59437
58213
10TR
05472
51977
15TR
25396
30TR
88935
2TỶ
842882

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 30/05/22

0553 59
118 13 13 665 68
223 772 77 78
335 37 882 81 81
4996 97

Phú Yên - 30/05/22

0123456789
9681
2381
5472
2882
253
7323
8913
8213
2265
8935
5396
7697
9437
1977
1478
8468
8018
59
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
49
200N
872
400N
9328
2906
0016
1TR
0291
3TR
75711
15909
66545
61503
40546
49675
87878
10TR
29351
92881
15TR
65417
30TR
31488
2TỶ
013131

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 23/05/22

009 03 06 551
117 11 16 6
228 775 78 72
331 888 81
445 46 49 991

Phú Yên - 23/05/22

0123456789
0291
5711
9351
2881
3131
872
1503
6545
9675
2906
0016
0546
5417
9328
7878
1488
49
5909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
87
200N
899
400N
7370
6435
5714
1TR
7111
3TR
87275
15952
35026
06809
18675
76504
76129
10TR
40513
93236
15TR
88226
30TR
90804
2TỶ
016727

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 16/05/22

004 09 04 552
113 11 14 6
227 26 26 29 775 75 70
336 35 887
4999

Phú Yên - 16/05/22

0123456789
7370
7111
5952
0513
5714
6504
0804
6435
7275
8675
5026
3236
8226
87
6727
899
6809
6129
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL