In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên

Xổ số Phú Yên mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 22/04/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
23
200N
536
400N
3097
9394
8815
1TR
1210
3TR
82469
33408
67129
81691
02728
33121
14597
10TR
95364
04717
15TR
72318
30TR
78435
2TỶ
049036

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 15/04/24

008 5
118 17 10 15 664 69
229 28 21 23 7
336 35 36 8
4991 97 97 94

Phú Yên - 15/04/24

0123456789
1210
1691
3121
23
9394
5364
8815
8435
536
9036
3097
4597
4717
3408
2728
2318
2469
7129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
59
200N
738
400N
4307
7637
3242
1TR
5053
3TR
43529
53185
82142
62509
79922
14362
10643
10TR
30371
90203
15TR
52560
30TR
05277
2TỶ
905943

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 08/04/24

003 09 07 553 59
1660 62
229 22 777 71
337 38 885
443 42 43 42 9

Phú Yên - 08/04/24

0123456789
2560
0371
3242
2142
9922
4362
5053
0643
0203
5943
3185
4307
7637
5277
738
59
3529
2509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
43
200N
334
400N
2807
8469
4139
1TR
4910
3TR
98965
17140
69448
32862
82028
56326
90984
10TR
72307
89792
15TR
28699
30TR
56300
2TỶ
729799

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 01/04/24

000 07 07 5
110 665 62 69
228 26 7
339 34 884
440 48 43 999 99 92

Phú Yên - 01/04/24

0123456789
4910
7140
6300
2862
9792
43
334
0984
8965
6326
2807
2307
9448
2028
8469
4139
8699
9799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
28
200N
600
400N
6970
7025
5048
1TR
8020
3TR
16710
51138
80944
95102
27055
66653
54540
10TR
00984
20834
15TR
55891
30TR
42287
2TỶ
112501

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 25/03/24

001 02 00 555 53
110 6
220 25 28 770
334 38 887 84
444 40 48 991

Phú Yên - 25/03/24

0123456789
600
6970
8020
6710
4540
5891
2501
5102
6653
0944
0984
0834
7025
7055
2287
28
5048
1138
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
64
200N
811
400N
2285
2889
1635
1TR
4972
3TR
38185
95142
27920
48726
52957
19543
69064
10TR
00088
61809
15TR
42152
30TR
38858
2TỶ
097850

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 18/03/24

009 550 58 52 57
111 664 64
220 26 772
335 888 85 85 89
442 43 9

Phú Yên - 18/03/24

0123456789
7920
7850
811
4972
5142
2152
9543
64
9064
2285
1635
8185
8726
2957
0088
8858
2889
1809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
80
200N
846
400N
9762
2961
7811
1TR
9612
3TR
85724
69628
11262
64258
48251
77686
57715
10TR
72412
63743
15TR
73083
30TR
03384
2TỶ
076557

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 11/03/24

0557 58 51
112 15 12 11 662 62 61
224 28 7
3884 83 86 80
443 46 9

Phú Yên - 11/03/24

0123456789
80
2961
7811
8251
9762
9612
1262
2412
3743
3083
5724
3384
7715
846
7686
6557
9628
4258
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
93
200N
248
400N
2372
8945
2337
1TR
8433
3TR
69695
10478
91958
10167
78428
11815
46270
10TR
36912
08140
15TR
71461
30TR
07814
2TỶ
302925

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 04/03/24

0558
114 12 15 661 67
225 28 778 70 72
333 37 8
440 45 48 995 93

Phú Yên - 04/03/24

0123456789
6270
8140
1461
2372
6912
93
8433
7814
8945
9695
1815
2925
2337
0167
248
0478
1958
8428

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL