In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: 739
Số ĐT: 01658 034 448
945 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Sáng
Số ĐT: 0977 198 570
Chợ Phú Lợi, Định Quán, Đồng Nai
ĐLVS: Đại Tài
Số ĐT: 01219 033 998
425 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Gia Hân
Số ĐT: 090 959 3579
984 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên

Xổ số Phú Yên mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 19/11/2018
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
85
200N
101
400N
7159
6647
4685
1TR
8387
3TR
35220
81757
54023
45414
10343
51530
35559
10TR
22416
54956
15TR
22867
30TR
81714
2TỶ
349096

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 12/11/18

001 556 57 59 59
114 16 14 667
220 23 7
330 887 85 85
443 47 996

Phú Yên - 12/11/18

0123456789
5220
1530
101
4023
0343
5414
1714
85
4685
2416
4956
9096
6647
8387
1757
2867
7159
5559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
91
200N
409
400N
0789
1051
4890
1TR
3205
3TR
22153
26601
79393
57239
68298
15676
27157
10TR
59729
75371
15TR
98846
30TR
92836
2TỶ
596796

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 05/11/18

001 05 09 553 57 51
16
229 771 76
336 39 889
446 996 93 98 90 91

Phú Yên - 05/11/18

0123456789
4890
91
1051
6601
5371
2153
9393
3205
5676
8846
2836
6796
7157
8298
409
0789
7239
9729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
48
200N
607
400N
5804
0436
1672
1TR
1338
3TR
44138
74519
03708
84810
27454
06752
99869
10TR
06638
47921
15TR
57631
30TR
03414
2TỶ
133368

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 29/10/18

008 04 07 554 52
114 19 10 668 69
221 772
331 38 38 38 36 8
448 9

Phú Yên - 29/10/18

0123456789
4810
7921
7631
1672
6752
5804
7454
3414
0436
607
48
1338
4138
3708
6638
3368
4519
9869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
92
200N
919
400N
4005
5022
6368
1TR
9201
3TR
85473
93303
24567
11670
90491
51302
87020
10TR
01508
83620
15TR
65738
30TR
04849
2TỶ
051542

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 22/10/18

008 03 02 01 05 5
119 667 68
220 20 22 773 70
338 8
442 49 991 92

Phú Yên - 22/10/18

0123456789
1670
7020
3620
9201
0491
92
5022
1302
1542
5473
3303
4005
4567
6368
1508
5738
919
4849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
88
200N
068
400N
1804
6989
4119
1TR
8498
3TR
11085
82838
51262
34952
22959
03468
92888
10TR
29920
10927
15TR
68351
30TR
10374
2TỶ
469241

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 15/10/18

004 551 52 59
119 662 68 68
220 27 774
338 885 88 89 88
441 998

Phú Yên - 15/10/18

0123456789
9920
8351
9241
1262
4952
1804
0374
1085
0927
88
068
8498
2838
3468
2888
6989
4119
2959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
92
200N
150
400N
3627
9594
2968
1TR
0350
3TR
86228
17919
75512
78363
35679
49807
88147
10TR
75672
22189
15TR
59022
30TR
53748
2TỶ
601539

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 08/10/18

007 550 50
119 12 663 68
222 28 27 772 79
339 889
448 47 994 92

Phú Yên - 08/10/18

0123456789
150
0350
92
5512
5672
9022
8363
9594
3627
9807
8147
2968
6228
3748
7919
5679
2189
1539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
41
200N
267
400N
3615
6633
5370
1TR
8573
3TR
64072
57994
21263
87356
84069
88592
29588
10TR
67234
61300
15TR
34463
30TR
25275
2TỶ
640228

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 01/10/18

000 556
115 663 63 69 67
228 775 72 73 70
334 33 888
441 994 92

Phú Yên - 01/10/18

0123456789
5370
1300
41
4072
8592
6633
8573
1263
4463
7994
7234
3615
5275
7356
267
9588
0228
4069
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL