In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên

Xổ số Phú Yên mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/01/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
47
200N
774
400N
1624
2162
6558
1TR
5240
3TR
53680
87693
81297
05234
00484
25538
02799
10TR
97887
00426
15TR
51397
30TR
87515
2TỶ
126784

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 17/01/22

0558
115 662
226 24 774
334 38 884 87 80 84
440 47 997 93 97 99

Phú Yên - 17/01/22

0123456789
5240
3680
2162
7693
774
1624
5234
0484
6784
7515
0426
47
1297
7887
1397
6558
5538
2799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
61
200N
802
400N
5679
0649
4398
1TR
6139
3TR
64180
65396
56273
40209
13860
27072
88904
10TR
26592
35817
15TR
66558
30TR
64382
2TỶ
214495

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 10/01/22

009 04 02 558
117 660 61
2773 72 79
339 882 80
449 995 92 96 98

Phú Yên - 10/01/22

0123456789
4180
3860
61
802
7072
6592
4382
6273
8904
4495
5396
5817
4398
6558
5679
0649
6139
0209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
15
200N
586
400N
8074
4398
5037
1TR
3573
3TR
02455
90702
74034
87715
04081
72762
35686
10TR
82406
39737
15TR
49256
30TR
23191
2TỶ
697603

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 03/01/22

003 06 02 556 55
115 15 662
2773 74
337 34 37 881 86 86
4991 98

Phú Yên - 03/01/22

0123456789
4081
3191
0702
2762
3573
7603
8074
4034
15
2455
7715
586
5686
2406
9256
5037
9737
4398
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
13
200N
809
400N
3718
2623
4910
1TR
2079
3TR
38849
95665
64113
35162
36216
32240
92867
10TR
90054
28043
15TR
57984
30TR
39605
2TỶ
633293

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 27/12/21

005 09 554
113 16 18 10 13 665 62 67
223 779
3884
443 49 40 993

Phú Yên - 27/12/21

0123456789
4910
2240
5162
13
2623
4113
8043
3293
0054
7984
5665
9605
6216
2867
3718
809
2079
8849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
12
200N
176
400N
0536
2114
5723
1TR
1306
3TR
40355
29242
42515
36752
63834
73055
16792
10TR
52495
53358
15TR
85529
30TR
51635
2TỶ
961260

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 20/12/21

006 558 55 52 55
115 14 12 660
229 23 776
335 34 36 8
442 995 92

Phú Yên - 20/12/21

0123456789
1260
12
9242
6752
6792
5723
2114
3834
0355
2515
3055
2495
1635
176
0536
1306
3358
5529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
44
200N
922
400N
0543
1913
5973
1TR
4164
3TR
38631
56333
36408
72754
45945
48798
50151
10TR
80286
82667
15TR
28038
30TR
47190
2TỶ
565995

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 13/12/21

008 554 51
113 667 64
222 773
338 31 33 886
445 43 44 995 90 98

Phú Yên - 13/12/21

0123456789
7190
8631
0151
922
0543
1913
5973
6333
44
4164
2754
5945
5995
0286
2667
6408
8798
8038
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
28
200N
196
400N
7018
5970
4484
1TR
0928
3TR
36662
16630
73935
84419
99842
79656
74571
10TR
37557
46037
15TR
06799
30TR
35897
2TỶ
336429

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 06/12/21

0557 56
119 18 662
229 28 28 771 70
337 30 35 884
442 997 99 96

Phú Yên - 06/12/21

0123456789
5970
6630
4571
6662
9842
4484
3935
196
9656
7557
6037
5897
28
7018
0928
4419
6799
6429
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL