In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên

Xổ số Phú Yên mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 11/12/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
48
200N
538
400N
6373
7906
5112
1TR
4112
3TR
53106
73570
49262
82974
01789
90873
80428
10TR
83764
81812
15TR
56043
30TR
94152
2TỶ
669872

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 04/12/23

006 06 552
112 12 12 664 62
228 772 70 74 73 73
338 889
443 48 9

Phú Yên - 04/12/23

0123456789
3570
5112
4112
9262
1812
4152
9872
6373
0873
6043
2974
3764
7906
3106
48
538
0428
1789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
98
200N
366
400N
9789
5888
1759
1TR
1490
3TR
90640
50400
00737
90445
02023
09946
03153
10TR
47548
29131
15TR
43203
30TR
27775
2TỶ
401919

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 27/11/23

003 00 553 59
119 666
223 775
331 37 889 88
448 40 45 46 990 98

Phú Yên - 27/11/23

0123456789
1490
0640
0400
9131
2023
3153
3203
0445
7775
366
9946
0737
98
5888
7548
9789
1759
1919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
34
200N
671
400N
0706
7225
5712
1TR
1798
3TR
35979
66546
75325
56101
03710
42995
46303
10TR
00806
36694
15TR
40166
30TR
87226
2TỶ
829687

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 20/11/23

006 01 03 06 5
110 12 666
226 25 25 779 71
334 887
446 994 95 98

Phú Yên - 20/11/23

0123456789
3710
671
6101
5712
6303
34
6694
7225
5325
2995
0706
6546
0806
0166
7226
9687
1798
5979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
34
200N
690
400N
5212
2139
4314
1TR
4804
3TR
85259
09990
54817
56769
50659
01232
41256
10TR
99881
14324
15TR
87986
30TR
43852
2TỶ
434308

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 13/11/23

008 04 552 59 59 56
117 12 14 669
224 7
332 39 34 886 81
4990 90

Phú Yên - 13/11/23

0123456789
690
9990
9881
5212
1232
3852
34
4314
4804
4324
1256
7986
4817
4308
2139
5259
6769
0659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
70
200N
173
400N
9329
6903
1528
1TR
7989
3TR
38619
57972
66599
45012
07937
10262
42825
10TR
23963
94521
15TR
23500
30TR
53107
2TỶ
372081

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 06/11/23

007 00 03 5
119 12 663 62
221 25 29 28 772 73 70
337 881 89
4999

Phú Yên - 06/11/23

0123456789
70
3500
4521
2081
7972
5012
0262
173
6903
3963
2825
7937
3107
1528
9329
7989
8619
6599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
07
200N
114
400N
5339
3091
9138
1TR
4037
3TR
64416
82442
05134
18047
76002
46963
91095
10TR
19236
61513
15TR
49330
30TR
65308
2TỶ
400243

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 30/10/23

008 02 07 5
113 16 14 663
27
330 36 34 37 39 38 8
443 42 47 995 91

Phú Yên - 30/10/23

0123456789
9330
3091
2442
6002
6963
1513
0243
114
5134
1095
4416
9236
07
4037
8047
9138
5308
5339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
23
200N
010
400N
7686
9191
8427
1TR
8938
3TR
57333
24760
06688
19708
82123
15461
51049
10TR
03898
95730
15TR
42692
30TR
22647
2TỶ
145778

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 23/10/23

008 5
110 660 61
223 27 23 778
330 33 38 888 86
447 49 992 98 91

Phú Yên - 23/10/23

0123456789
010
4760
5730
9191
5461
2692
23
7333
2123
7686
8427
2647
8938
6688
9708
3898
5778
1049
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL