In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên

Xổ số Phú Yên mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 09/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
17
200N
720
400N
1653
8304
2497
1TR
1651
3TR
12753
64006
91595
14694
45564
54706
99891
10TR
17387
32002
15TR
39905
30TR
81439
2TỶ
008967

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 02/10/23

005 02 06 06 04 553 51 53
117 667 64
220 7
339 887
4995 94 91 97

Phú Yên - 02/10/23

0123456789
720
1651
9891
2002
1653
2753
8304
4694
5564
1595
9905
4006
4706
17
2497
7387
8967
1439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
40
200N
609
400N
9029
3598
6203
1TR
4945
3TR
99947
40693
12979
10559
97389
05751
41356
10TR
85610
29149
15TR
95635
30TR
45372
2TỶ
606910

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 25/09/23

003 09 559 51 56
110 10 6
229 772 79
335 889
449 47 45 40 993 98

Phú Yên - 25/09/23

0123456789
40
5610
6910
5751
5372
6203
0693
4945
5635
1356
9947
3598
609
9029
2979
0559
7389
9149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
38
200N
296
400N
4423
3251
2795
1TR
2418
3TR
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
10TR
03549
00582
15TR
18167
30TR
07816
2TỶ
805515

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 18/09/23

0551
115 16 15 18 667 63
228 23 7
338 882 85 86 81
449 49 995 96

Phú Yên - 18/09/23

0123456789
3251
3681
0582
4423
5663
2795
2285
8615
5515
296
7986
7816
8167
38
2418
0928
3249
3549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
99
200N
421
400N
7882
5296
4816
1TR
7923
3TR
84745
97560
41986
55714
31432
44739
87973
10TR
13529
14437
15TR
76009
30TR
46458
2TỶ
063642

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 11/09/23

009 558
114 16 660
229 23 21 773
337 32 39 886 82
442 45 996 99

Phú Yên - 11/09/23

0123456789
7560
421
7882
1432
3642
7923
7973
5714
4745
5296
4816
1986
4437
6458
99
4739
3529
6009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
78
200N
757
400N
4542
4527
1162
1TR
1877
3TR
83233
65291
05525
44527
72102
78681
93476
10TR
35873
49759
15TR
21051
30TR
71606
2TỶ
233556

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 04/09/23

006 02 556 51 59 57
1662
225 27 27 773 76 77 78
333 881
442 991

Phú Yên - 04/09/23

0123456789
5291
8681
1051
4542
1162
2102
3233
5873
5525
3476
1606
3556
757
4527
1877
4527
78
9759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
99
200N
684
400N
7100
1569
9478
1TR
9331
3TR
61686
41332
55649
58912
59169
95541
43031
10TR
94088
54941
15TR
44475
30TR
31182
2TỶ
047033

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 28/08/23

000 5
112 669 69
2775 78
333 32 31 31 882 88 86 84
441 49 41 999

Phú Yên - 28/08/23

0123456789
7100
9331
5541
3031
4941
1332
8912
1182
7033
684
4475
1686
9478
4088
99
1569
5649
9169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
08
200N
095
400N
6480
9099
7565
1TR
0394
3TR
59637
94976
77129
78516
81414
71941
99930
10TR
41284
65655
15TR
51582
30TR
24112
2TỶ
481223

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 21/08/23

008 555
112 16 14 665
223 29 776
337 30 882 84 80
441 994 99 95

Phú Yên - 21/08/23

0123456789
6480
9930
1941
1582
4112
1223
0394
1414
1284
095
7565
5655
4976
8516
9637
08
9099
7129
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL