In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ hai

Xổ số Miền Bắc hôm nay: 20/05/2022 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 11-13-6-7-12-8XN
17713
G.Nhất
95077
G.Nhì
26845
85992
G.Ba
68037
86767
32549
59746
77064
23960
G.Tư
2721
9310
9589
6644
G.Năm
8056
8489
8311
2057
8711
9051
G.Sáu
553
568
678
G.Bảy
87
38
34
88

Hà Nội - 16/05/22

0123456789
3960
9310
2721
8311
8711
9051
5992
553
7713
7064
6644
34
6845
9746
8056
5077
8037
6767
2057
87
568
678
38
88
2549
9589
8489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 10-1-6-11-8-4XE
05659
G.Nhất
61956
G.Nhì
88928
81464
G.Ba
34913
30428
22065
77513
22093
98047
G.Tư
7042
3178
0371
4614
G.Năm
4194
1200
5962
1916
8201
0677
G.Sáu
259
242
748
G.Bảy
48
28
08
86

Hà Nội - 09/05/22

0123456789
1200
0371
8201
7042
5962
242
4913
7513
2093
1464
4614
4194
2065
1956
1916
86
8047
0677
8928
0428
3178
748
48
28
08
259
5659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 3-14-7-8-12-1VX
94479
G.Nhất
28588
G.Nhì
31610
35225
G.Ba
32233
94516
94839
17280
88911
18029
G.Tư
8638
5244
4887
2044
G.Năm
0438
5348
0181
3518
0806
1534
G.Sáu
458
958
615
G.Bảy
57
95
91
09

Hà Nội - 02/05/22

0123456789
1610
7280
8911
0181
91
2233
5244
2044
1534
5225
615
95
4516
0806
4887
57
8588
8638
0438
5348
3518
458
958
4839
8029
09
4479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 1-12-3-9-15-11VN
99368
G.Nhất
01450
G.Nhì
12908
24755
G.Ba
09091
92951
04157
10076
40192
01878
G.Tư
8346
6765
8967
5497
G.Năm
0195
6957
2063
4289
1360
7038
G.Sáu
795
819
128
G.Bảy
51
06
41
11

Hà Nội - 25/04/22

0123456789
1450
1360
9091
2951
51
41
11
0192
2063
4755
6765
0195
795
0076
8346
06
4157
8967
5497
6957
2908
1878
7038
128
9368
4289
819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 15-2-6-4-11-3VE
80436
G.Nhất
92047
G.Nhì
18684
42377
G.Ba
68150
10118
96207
80561
26218
80711
G.Tư
0043
6277
5298
5747
G.Năm
4822
0775
4664
3875
3672
4147
G.Sáu
965
167
129
G.Bảy
70
58
04
93

Hà Nội - 18/04/22

0123456789
8150
70
0561
0711
4822
3672
0043
93
8684
4664
04
0775
3875
965
0436
2047
2377
6207
6277
5747
4147
167
0118
6218
5298
58
129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 3-15-12-9-10-8UX
86317
G.Nhất
12274
G.Nhì
88441
84090
G.Ba
61734
29101
64471
03818
43846
07800
G.Tư
7610
3964
0958
7772
G.Năm
5770
7716
3831
4011
4006
9343
G.Sáu
383
948
701
G.Bảy
21
31
35
40

Hà Nội - 11/04/22

0123456789
4090
7800
7610
5770
40
8441
9101
4471
3831
4011
701
21
31
7772
9343
383
2274
1734
3964
35
3846
7716
4006
6317
3818
0958
948
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 3-8-13-15-4-2UN
12941
G.Nhất
82066
G.Nhì
48663
75715
G.Ba
95754
49606
16765
58062
95106
79001
G.Tư
0417
6833
4605
4620
G.Năm
4146
7378
9912
3356
0462
0403
G.Sáu
350
719
668
G.Bảy
37
26
73
98

Hà Nội - 04/04/22

0123456789
4620
350
9001
2941
8062
9912
0462
8663
6833
0403
73
5754
5715
6765
4605
2066
9606
5106
4146
3356
26
0417
37
7378
668
98
719
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL