In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ hai

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 9-4-13-2-7-17-14-3 GK
27234
G.Nhất
61620
G.Nhì
29442
71430
G.Ba
71285
37989
62482
67475
65703
34114
G.Tư
4653
9878
4471
1839
G.Năm
0133
7292
8297
0646
4652
3382
G.Sáu
424
832
419
G.Bảy
63
88
24
56

Hà Nội - 26/02/24

0123456789
1620
1430
4471
9442
2482
7292
4652
3382
832
5703
4653
0133
63
4114
424
24
7234
1285
7475
0646
56
8297
9878
88
7989
1839
419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 3-2-11-9-10-18-17-7 GA
75801
G.Nhất
19995
G.Nhì
93219
56742
G.Ba
13459
21260
02582
01053
92502
27859
G.Tư
1440
1020
4024
9170
G.Năm
0057
6215
3858
8144
3559
8224
G.Sáu
554
331
982
G.Bảy
64
85
24
66

Hà Nội - 19/02/24

0123456789
1260
1440
1020
9170
331
5801
6742
2582
2502
982
1053
4024
8144
8224
554
64
24
9995
6215
85
66
0057
3858
3219
3459
7859
3559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 7-1-6-17-12-2-14-4 FP
69876
G.Nhất
47161
G.Nhì
54779
83038
G.Ba
54035
40526
22723
04016
92542
30851
G.Tư
1932
1071
3559
6332
G.Năm
2140
4907
6780
8375
6102
2349
G.Sáu
806
060
590
G.Bảy
07
35
81
22

Hà Nội - 05/02/24

0123456789
2140
6780
060
590
7161
0851
1071
81
2542
1932
6332
6102
22
2723
4035
8375
35
0526
4016
806
9876
4907
07
3038
4779
3559
2349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 11-3-17-2-18-15-5-1 FE
75346
G.Nhất
98171
G.Nhì
23541
90743
G.Ba
98189
71152
09412
86414
11035
95289
G.Tư
2771
3474
5314
0609
G.Năm
0912
7238
9154
8750
1011
0265
G.Sáu
156
432
799
G.Bảy
81
83
09
85

Hà Nội - 29/01/24

0123456789
8750
8171
3541
2771
1011
81
1152
9412
0912
432
0743
83
6414
3474
5314
9154
1035
0265
85
156
5346
7238
8189
5289
0609
799
09
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 9-16-19-6-1-12-18-3 EX
36910
G.Nhất
79118
G.Nhì
28263
37729
G.Ba
39344
36781
97614
33735
51836
41688
G.Tư
7547
3433
7982
3523
G.Năm
6779
9563
5686
2191
7374
3556
G.Sáu
252
534
420
G.Bảy
60
13
65
17

Hà Nội - 22/01/24

0123456789
420
60
6910
6781
2191
7982
252
8263
3433
3523
9563
13
9344
7614
7374
534
3735
65
1836
5686
3556
7547
17
9118
1688
7729
6779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 16-11-5-15-17-9-14-10 EP
63261
G.Nhất
52395
G.Nhì
54221
54937
G.Ba
21642
72620
46915
40939
66975
95237
G.Tư
9526
9444
4855
6097
G.Năm
3145
6073
1774
9335
2193
0747
G.Sáu
934
367
864
G.Bảy
94
59
67
21

Hà Nội - 15/01/24

0123456789
2620
4221
21
3261
1642
6073
2193
9444
1774
934
864
94
2395
6915
6975
4855
3145
9335
9526
4937
5237
6097
0747
367
67
0939
59
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 3-1-11-13-4-15-8-7 EF
91089
G.Nhất
52095
G.Nhì
24298
86032
G.Ba
11702
12468
64339
84213
63964
15587
G.Tư
0375
1988
6675
2621
G.Năm
9023
5030
2454
6261
8831
2653
G.Sáu
721
356
691
G.Bảy
19
77
78
40

Hà Nội - 08/01/24

0123456789
5030
40
2621
6261
8831
721
691
6032
1702
4213
9023
2653
3964
2454
2095
0375
6675
356
5587
77
4298
2468
1988
78
4339
19
1089

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL