In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ hai

Còn 11:20:11 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 5-15-1-16-9-8-11-10QA
43030
G.Nhất
44299
G.Nhì
00340
25339
G.Ba
07684
45118
22380
38063
77163
79753
G.Tư
4649
7841
5946
3334
G.Năm
6828
9681
9694
2252
3035
5230
G.Sáu
700
124
697
G.Bảy
67
41
66
81

Hà Nội - 15/07/24

0123456789
0340
2380
5230
700
3030
7841
9681
41
81
2252
8063
7163
9753
7684
3334
9694
124
3035
5946
66
697
67
5118
6828
4299
5339
4649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 5-16-11-1-4-18-3-9PS
40957
G.Nhất
85011
G.Nhì
44816
91475
G.Ba
68840
55189
96603
52328
78597
76511
G.Tư
0449
2923
1956
5319
G.Năm
6126
1272
4973
2248
3055
9627
G.Sáu
243
424
253
G.Bảy
88
67
50
78

Hà Nội - 08/07/24

0123456789
8840
50
5011
6511
1272
6603
2923
4973
243
253
424
1475
3055
4816
1956
6126
8597
9627
67
0957
2328
2248
88
78
5189
0449
5319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 4-17-5-12-6-20-9-18PH
94818
G.Nhất
99104
G.Nhì
66848
81867
G.Ba
29114
16778
90410
48586
20659
02222
G.Tư
4553
1012
7485
1902
G.Năm
7538
0782
6890
7882
9282
1345
G.Sáu
765
560
599
G.Bảy
80
34
48
16

Hà Nội - 01/07/24

0123456789
0410
6890
560
80
2222
1012
1902
0782
7882
9282
4553
9104
9114
34
7485
1345
765
8586
16
1867
6848
6778
7538
48
4818
0659
599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 20-9-16-3-2-19-14-7PA
50550
G.Nhất
86177
G.Nhì
52034
56446
G.Ba
52544
11561
60576
32221
80501
30750
G.Tư
2437
4567
4586
1462
G.Năm
8833
0695
7341
0326
4379
2475
G.Sáu
429
580
654
G.Bảy
34
12
75
20

Hà Nội - 24/06/24

0123456789
0750
580
20
0550
1561
2221
0501
7341
1462
12
8833
2034
2544
654
34
0695
2475
75
6446
0576
4586
0326
6177
2437
4567
4379
429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 12-2-8-14-17-9-13-1NS
00002
G.Nhất
89539
G.Nhì
65196
14242
G.Ba
36791
17465
17396
80834
74698
49217
G.Tư
1790
4909
3532
7588
G.Năm
8464
6230
8652
5138
0853
7207
G.Sáu
959
746
249
G.Bảy
22
72
17
03

Hà Nội - 17/06/24

0123456789
1790
6230
6791
4242
3532
8652
22
72
0002
0853
03
0834
8464
7465
5196
7396
746
9217
7207
17
4698
7588
5138
9539
4909
959
249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 17-4-19-7-20-10-3-14 NH
44465
G.Nhất
74590
G.Nhì
42780
45659
G.Ba
29196
34304
14475
53724
61637
14983
G.Tư
2658
7187
9374
8323
G.Năm
6582
0009
4547
5429
5950
0984
G.Sáu
646
461
869
G.Bảy
33
06
76
92

Hà Nội - 10/06/24

0123456789
4590
2780
5950
461
6582
92
4983
8323
33
4304
3724
9374
0984
4475
4465
9196
646
06
76
1637
7187
4547
2658
5659
0009
5429
869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 19-20-7-16-13-1-11-2NA
35024
G.Nhất
46369
G.Nhì
76603
27648
G.Ba
55510
32786
54609
39479
29714
06833
G.Tư
7020
8676
3089
5912
G.Năm
9288
0277
3980
8641
4689
7198
G.Sáu
225
813
825
G.Bảy
78
48
45
15

Hà Nội - 03/06/24

0123456789
5510
7020
3980
8641
5912
6603
6833
813
9714
5024
225
825
45
15
2786
8676
0277
7648
9288
7198
78
48
6369
4609
9479
3089
4689

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL