In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ sáu

Còn 09:49:14 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
19
00
200N
826
848
400N
1753
5524
5502
5827
5595
7194
1TR
9301
4578
3TR
14857
02557
73092
63648
04121
43862
26392
05658
85428
13985
41537
10366
17606
70618
10TR
87107
31658
97214
38009
15TR
21176
83765
30TR
18419
20929
2TỶ
007924
987446
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
75
98
200N
578
409
400N
0818
1535
0529
8283
5574
1897
1TR
9668
1118
3TR
59208
49510
27286
66339
18945
30159
63992
81972
49080
37863
08939
06412
55051
07436
10TR
33791
65501
83210
22328
15TR
96544
27744
30TR
67536
12392
2TỶ
478412
516541
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
05
21
200N
160
761
400N
8138
1975
5895
3832
1236
2544
1TR
1714
3056
3TR
04962
47028
49789
24423
28747
19338
20976
10472
04726
10855
09766
25237
96397
73008
10TR
82398
99406
54506
09687
15TR
18118
62274
30TR
92493
26511
2TỶ
299167
056234
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
08
15
200N
001
023
400N
7229
3341
2037
8898
4989
8638
1TR
9793
4424
3TR
58692
94016
95321
28191
64951
39615
74720
94915
20661
01377
07814
03507
14922
08964
10TR
05375
12052
45706
55959
15TR
18019
59376
30TR
77481
69680
2TỶ
370625
759041
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
34
01
200N
092
923
400N
2877
7535
7640
2282
5348
5002
1TR
5342
3475
3TR
09909
87740
95151
89658
46574
16567
25888
58514
32452
83897
82486
62253
63018
86670
10TR
50992
30867
08043
95581
15TR
86801
33555
30TR
44998
31109
2TỶ
895519
886147
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
79
12
200N
607
118
400N
2040
3887
0841
0926
8434
0517
1TR
8834
8817
3TR
39315
83206
45562
10661
45652
19485
32151
18405
86675
53498
45372
99807
46800
88675
10TR
46859
26926
74248
10333
15TR
79356
20760
30TR
40363
32556
2TỶ
555589
693904
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
65
18
200N
560
775
400N
0136
1097
3847
1759
9018
3678
1TR
4055
8015
3TR
24724
49011
81149
64605
00164
21605
79284
86561
11821
24717
17797
21733
53594
68218
10TR
36208
36788
73018
87719
15TR
99312
20414
30TR
16601
81279
2TỶ
449916
220992
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL