In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ sáu

Còn 06:14:49 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
32
14
200N
112
248
400N
8511
7576
7531
9932
3615
2937
1TR
5751
4566
3TR
77260
62606
91374
43747
01059
42773
34239
09788
29203
18085
51471
85531
53710
34474
10TR
15439
55259
81628
80454
15TR
87566
12236
30TR
45327
78952
2TỶ
676319
738448
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
30
87
200N
455
669
400N
5662
3211
0850
6478
9034
7788
1TR
4022
8251
3TR
05965
52904
96658
69451
79541
99644
72997
53073
01759
18907
68497
54043
98716
14259
10TR
84051
97312
66179
51003
15TR
50866
14574
30TR
68152
98020
2TỶ
987646
963977
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
00
04
200N
515
488
400N
8901
8895
3952
2978
4750
0298
1TR
2655
5232
3TR
59807
09017
35169
87637
64905
22287
62062
12351
54445
66196
87447
51696
55639
03137
10TR
66910
13138
47057
94505
15TR
71330
66544
30TR
81901
84937
2TỶ
248277
134478
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
86
01
200N
721
656
400N
1336
0887
5806
5950
9503
5132
1TR
0902
1277
3TR
51079
49101
16466
90423
66998
42792
46080
84811
80623
02488
67103
51938
29274
73549
10TR
25274
00739
93731
26386
15TR
20692
70500
30TR
86968
94187
2TỶ
248988
807492
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
84
54
200N
106
405
400N
6669
4604
2092
0827
5884
7628
1TR
1827
0136
3TR
46644
65358
37009
25258
76343
19230
31238
68312
09314
86067
40703
40747
79935
74033
10TR
00110
71057
52017
03311
15TR
10678
26419
30TR
29833
94383
2TỶ
935298
740536
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
55
89
200N
465
089
400N
7662
9919
6102
7636
6216
1957
1TR
0795
7484
3TR
73686
22515
81988
92480
70241
56107
19378
35595
80100
44048
15358
33753
35937
73940
10TR
16325
11191
10037
50979
15TR
68793
76625
30TR
16027
66733
2TỶ
289053
664159
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
54
41
200N
050
200
400N
1693
0784
1455
7383
6263
3965
1TR
0709
9412
3TR
84577
99088
95604
33628
64985
19000
95856
29823
73471
13895
54443
47643
56625
36059
10TR
49170
39894
82897
86078
15TR
61158
59429
30TR
73421
11265
2TỶ
271517
256350
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL