In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ sáu

Còn 10:51:48 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
94
15
200N
302
036
400N
2489
3003
9102
4648
9250
3838
1TR
1304
6211
3TR
43504
33300
30190
11926
00388
70520
10868
87483
88742
56296
15808
40970
43194
34286
10TR
62525
44708
92615
68612
15TR
99616
14656
30TR
27364
46249
2TỶ
686327
706092
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
35
61
200N
778
489
400N
9950
0589
8426
8552
4464
3824
1TR
6814
3405
3TR
02462
92140
89893
78098
28769
88077
33302
17033
55543
09031
13812
17608
74106
59531
10TR
84384
23940
07192
23676
15TR
63130
85035
30TR
97257
45504
2TỶ
384028
143106
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
39
26
200N
666
715
400N
4281
1283
4337
5184
4065
3131
1TR
0838
4276
3TR
97029
31765
25099
85963
95088
02720
87741
04751
15882
47786
31959
41859
34265
49025
10TR
43044
13848
67034
11440
15TR
40424
40211
30TR
92732
17545
2TỶ
219388
189383
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
11
76
200N
572
128
400N
2506
7880
7969
2686
3979
0425
1TR
7832
5035
3TR
90202
48250
29648
93607
75086
58695
44039
26919
53748
49383
26390
51034
90437
75704
10TR
85339
65706
63767
29769
15TR
26234
12351
30TR
72011
17275
2TỶ
931321
725861
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
11
37
200N
797
064
400N
8682
2673
2263
3425
5777
6369
1TR
7783
6351
3TR
45908
20060
81196
50568
87132
81605
14641
74388
91621
36440
94862
91468
18118
61943
10TR
85247
89597
98009
90732
15TR
28618
25889
30TR
09830
05766
2TỶ
571519
793295
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
24
40
200N
152
976
400N
9563
8371
1469
2280
2834
3543
1TR
2228
3102
3TR
14639
79298
45399
68052
92892
79384
09472
24998
09020
51266
47561
68416
42983
45653
10TR
11003
11927
90349
09516
15TR
74381
79575
30TR
74151
51366
2TỶ
226290
385198
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
74
35
200N
901
411
400N
4272
6860
0176
6499
6087
6447
1TR
0350
8206
3TR
78836
45713
02519
77454
52711
36284
26825
78494
90961
99371
82861
62053
27997
30015
10TR
41436
88351
94039
93804
15TR
86223
34584
30TR
28354
16332
2TỶ
436511
413037
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL