In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ sáu

Xổ số Miền Trung hôm nay: 23/06/2024 đã kết thúc!..
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
45
80
200N
290
526
400N
2283
0628
6094
7235
5810
6074
1TR
3704
9863
3TR
48516
96362
54329
53374
45531
06159
71118
75104
88198
67904
27263
31435
72927
16289
10TR
44103
18973
00756
39628
15TR
01375
48107
30TR
36786
23195
2TỶ
452758
745454
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
78
80
200N
584
936
400N
9372
7352
2498
0544
8895
5307
1TR
0429
4849
3TR
58376
92812
63438
97336
07622
22355
39897
60225
40961
90668
23601
84943
79812
78764
10TR
21790
44607
30265
33615
15TR
87941
03707
30TR
29235
54744
2TỶ
275418
338892
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
19
47
200N
643
332
400N
8898
8885
4683
5717
2965
6926
1TR
9758
4170
3TR
91634
52490
42283
53641
07631
40391
98878
08537
37651
87964
72772
96217
89693
95308
10TR
38236
16018
18558
60480
15TR
64352
83476
30TR
07295
41537
2TỶ
247798
060422
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
09
00
200N
042
300
400N
3917
8194
4411
5366
7215
6839
1TR
5788
7674
3TR
78502
29821
60088
48029
13555
93104
22573
00616
94510
60698
15099
54310
06816
70525
10TR
87368
16721
49308
62799
15TR
69805
05664
30TR
29502
55029
2TỶ
087970
467613
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
74
72
200N
665
512
400N
0706
8808
1079
2272
0302
2313
1TR
1608
5712
3TR
14228
29117
07704
35411
64460
03950
83393
74442
03039
79493
02131
84448
48641
95921
10TR
23283
44032
53581
78232
15TR
60762
95710
30TR
46296
24585
2TỶ
397150
052482
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
29
93
200N
313
403
400N
1291
5420
3132
3972
5138
3608
1TR
0656
2903
3TR
02836
65039
60801
55363
45869
37199
97760
26144
19889
24927
37656
23717
11012
04227
10TR
79853
74178
52537
14967
15TR
82005
46895
30TR
12522
17518
2TỶ
184332
886604
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
30
68
200N
606
183
400N
2250
3579
0272
0741
1034
8006
1TR
1064
3109
3TR
69193
99773
27652
10699
37629
43936
84432
85886
05759
13080
15525
26576
88259
06056
10TR
13160
86203
48617
24844
15TR
61433
37606
30TR
30685
81486
2TỶ
633242
835554
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL