In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ sáu

Còn 11:59:50 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
16
29
200N
634
459
400N
7360
9483
6985
0069
4169
0411
1TR
6192
8253
3TR
56194
55116
52873
84903
82456
26426
46723
80016
13396
26515
12652
14775
84847
19556
10TR
69159
22571
58591
34704
15TR
22950
76190
30TR
45134
55011
2TỶ
715334
973858
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
38
74
200N
758
842
400N
2058
3896
5771
7302
6941
5456
1TR
9550
6627
3TR
50242
56297
87058
62862
64884
13390
08428
14499
10803
95816
22845
55052
34891
09211
10TR
19182
60997
83114
12774
15TR
09658
05018
30TR
71069
65485
2TỶ
290872
992577
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
32
74
200N
378
694
400N
5691
3888
4754
1340
8093
8575
1TR
8718
7478
3TR
50054
72640
94469
02420
32429
46576
18549
26633
76918
50243
56776
26339
84070
24018
10TR
30236
90953
24585
98629
15TR
46202
96566
30TR
11394
34803
2TỶ
248919
737430
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
28
19
200N
898
127
400N
2177
8921
8043
3442
5364
4074
1TR
9356
2478
3TR
94480
45052
30545
92644
51062
68832
25735
27802
21655
12075
97749
06669
59266
41700
10TR
36315
35135
75141
75287
15TR
19439
23132
30TR
09690
20582
2TỶ
089373
643010
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
34
96
200N
650
071
400N
4922
6944
8380
7797
7664
4272
1TR
5468
4161
3TR
85181
04697
36879
79878
47384
75091
37676
62426
32352
42220
13740
30763
94713
12204
10TR
98979
71590
58376
85809
15TR
32205
47773
30TR
06308
53465
2TỶ
088473
891977
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
12
97
200N
759
681
400N
6274
8018
4244
7592
3203
6616
1TR
4826
1525
3TR
91841
09250
82259
96911
08195
23098
27372
54999
11515
43003
92762
21641
34820
80136
10TR
20018
96150
77014
45610
15TR
14767
30976
30TR
08506
94013
2TỶ
921021
678748
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
20
71
200N
693
864
400N
8440
7843
6685
3543
4483
6394
1TR
6874
3714
3TR
23655
48332
46839
35853
85116
65034
56269
35262
26895
46485
94236
18208
01929
76317
10TR
46641
64626
15621
02372
15TR
17589
43360
30TR
19656
05899
2TỶ
386242
410142
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL