In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh

Xổ số Quảng Ninh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/05/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 6-1-14-10-4-2XP
58553
G.Nhất
76496
G.Nhì
45698
57221
G.Ba
59976
69948
14446
44215
92866
39702
G.Tư
9732
0906
5734
5995
G.Năm
4858
5190
0611
2960
6460
9568
G.Sáu
849
632
541
G.Bảy
56
19
02
48

Quảng Ninh - 17/05/22

0123456789
5190
2960
6460
7221
0611
541
9702
9732
632
02
8553
5734
4215
5995
6496
9976
4446
2866
0906
56
5698
9948
4858
9568
48
849
19
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 1-6-10-7-14-2XF
35106
G.Nhất
02963
G.Nhì
45272
06423
G.Ba
55588
98486
28204
41573
93196
25429
G.Tư
0203
0677
8066
1620
G.Năm
5404
4607
9171
8579
3205
0817
G.Sáu
848
860
909
G.Bảy
90
37
53
05

Quảng Ninh - 10/05/22

0123456789
1620
860
90
9171
5272
2963
6423
1573
0203
53
8204
5404
3205
05
8486
3196
8066
5106
0677
4607
0817
37
5588
848
5429
8579
909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 13-2-15-10-9-5VY
48243
G.Nhất
95479
G.Nhì
47271
94238
G.Ba
37334
69572
66415
39128
32644
13370
G.Tư
7191
3656
1839
2841
G.Năm
1380
1610
4457
6672
1409
9108
G.Sáu
721
928
384
G.Bảy
99
55
96
97

Quảng Ninh - 03/05/22

0123456789
3370
1380
1610
7271
7191
2841
721
9572
6672
8243
7334
2644
384
6415
55
3656
96
4457
97
4238
9128
9108
928
5479
1839
1409
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 1-5-15-8-3-10VP
32047
G.Nhất
94835
G.Nhì
58258
21275
G.Ba
32494
91718
09414
51826
44036
62410
G.Tư
2340
3638
4306
2765
G.Năm
6952
7231
2113
1845
4876
8901
G.Sáu
454
700
631
G.Bảy
22
47
06
92

Quảng Ninh - 26/04/22

0123456789
2410
2340
700
7231
8901
631
6952
22
92
2113
2494
9414
454
4835
1275
2765
1845
1826
4036
4306
4876
06
47
2047
8258
1718
3638
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 6-13-3-5-1-14VF
78864
G.Nhất
86443
G.Nhì
93975
72072
G.Ba
54182
55741
07454
04111
65077
88281
G.Tư
3469
9220
4336
3358
G.Năm
1747
4438
6667
3213
4861
3688
G.Sáu
046
207
704
G.Bảy
23
50
71
28

Quảng Ninh - 19/04/22

0123456789
9220
50
5741
4111
8281
4861
71
2072
4182
6443
3213
23
7454
704
8864
3975
4336
046
5077
1747
6667
207
3358
4438
3688
28
3469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 15-2-8-12-5-13UY
81358
G.Nhất
68088
G.Nhì
47928
76598
G.Ba
02858
39616
11078
17552
78330
57095
G.Tư
2632
7338
7040
5551
G.Năm
3789
4925
1672
7294
7964
5352
G.Sáu
619
135
070
G.Bảy
60
66
50
11

Quảng Ninh - 12/04/22

0123456789
8330
7040
070
60
50
5551
11
7552
2632
1672
5352
7294
7964
7095
4925
135
9616
66
8088
7928
6598
2858
1078
7338
1358
3789
619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 8-14-4-6-15-2UP
54997
G.Nhất
84480
G.Nhì
68593
23376
G.Ba
89909
39417
19311
96594
27024
79055
G.Tư
9347
0992
0325
6642
G.Năm
2105
1336
2926
5263
8991
0855
G.Sáu
307
411
689
G.Bảy
47
41
79
38

Quảng Ninh - 05/04/22

0123456789
4480
9311
8991
411
41
0992
6642
8593
5263
6594
7024
9055
0325
2105
0855
3376
1336
2926
9417
9347
307
47
4997
38
9909
689
79
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL