In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Mega 6/45

Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1227 ngày 21/07/2024
09 10 23 25 28 38
Giá trị Jackpot
24,380,999,000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 24,380,999,000
Giải nhất 5 số 40 10,000,000
Giải nhì 4 số 1,419 300,000
Giải ba 3 số 22,019 30,000
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1226 ngày 19/07/2024
01 10 20 25 34 35
Giá trị Jackpot
22,544,117,000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 22,544,117,000
Giải nhất 5 số 21 10,000,000
Giải nhì 4 số 1,236 300,000
Giải ba 3 số 19,842 30,000
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1225 ngày 17/07/2024
09 10 11 16 21 30
Giá trị Jackpot
20,516,749,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 20,516,749,500
Giải nhất 5 số 29 10,000,000
Giải nhì 4 số 1,335 300,000
Giải ba 3 số 21,505 30,000
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1224 ngày 14/07/2024
09 18 33 37 38 43
Giá trị Jackpot
18,676,058,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 18,676,058,500
Giải nhất 5 số 32 10,000,000
Giải nhì 4 số 1,230 300,000
Giải ba 3 số 19,299 30,000
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1223 ngày 12/07/2024
11 17 25 26 28 29
Giá trị Jackpot
17,018,319,000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 17,018,319,000
Giải nhất 5 số 24 10,000,000
Giải nhì 4 số 985 300,000
Giải ba 3 số 17,691 30,000

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL