In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Thần Tài Trở Lại
Số ĐT: 0904 285 934
50 Lê Đức Thọ P.7, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Hòa Bình
Số ĐT: 0633 511 147 - 0633 511 148
11 Tăng Bạt Hổ - P1 - Đà Lạt - Lâm Đồng
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
108 Nguyễn Văn Nghi, P.5, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Ngọc Oanh
Số ĐT: 01663 216 947
1090 Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: D39
100N
41
200N
151
400N
3790
2319
7753
1TR
2610
3TR
33081
93544
94754
95061
74175
92723
21482
10TR
24422
69811
15TR
24578
30TR
35510
2TỶ
338146

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 24/09/18

0554 53 51
110 11 10 19 661
222 23 778 75
3881 82
446 44 41 990

Đồng Tháp - 24/09/18

0123456789
3790
2610
5510
41
151
3081
5061
9811
1482
4422
7753
2723
3544
4754
4175
8146
4578
2319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: D38
100N
14
200N
604
400N
0839
9757
0270
1TR
7507
3TR
45720
17394
67807
42715
75600
47966
40699
10TR
21925
32107
15TR
43048
30TR
56622
2TỶ
947679

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 17/09/18

007 07 00 07 04 557
115 14 666
222 25 20 779 70
339 8
448 994 99

Đồng Tháp - 17/09/18

0123456789
0270
5720
5600
6622
14
604
7394
2715
1925
7966
9757
7507
7807
2107
3048
0839
0699
7679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: D37
100N
57
200N
796
400N
0644
2868
1710
1TR
9142
3TR
35941
72229
69899
25685
69962
18356
64407
10TR
77097
36235
15TR
95313
30TR
08147
2TỶ
896123

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 10/09/18

007 556 57
113 10 662 68
223 29 7
335 885
447 41 42 44 997 99 96

Đồng Tháp - 10/09/18

0123456789
1710
5941
9142
9962
5313
6123
0644
5685
6235
796
8356
57
4407
7097
8147
2868
2229
9899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: D36
100N
95
200N
741
400N
4133
2871
8232
1TR
9395
3TR
60281
38003
98003
46815
04064
83054
19663
10TR
13277
64173
15TR
31534
30TR
05150
2TỶ
952057

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 03/09/18

003 03 557 50 54
115 664 63
2777 73 71
334 33 32 881
441 995 95

Đồng Tháp - 03/09/18

0123456789
5150
741
2871
0281
8232
4133
8003
8003
9663
4173
4064
3054
1534
95
9395
6815
3277
2057
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: D35
100N
74
200N
334
400N
3605
9513
5670
1TR
1268
3TR
97276
41034
85575
63616
42558
56771
12562
10TR
97070
10108
15TR
58913
30TR
87289
2TỶ
702212

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 27/08/18

008 05 558
112 13 16 13 662 68
2770 76 75 71 70 74
334 34 889
49

Đồng Tháp - 27/08/18

0123456789
5670
7070
6771
2562
2212
9513
8913
74
334
1034
3605
5575
7276
3616
1268
2558
0108
7289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: D34
100N
95
200N
123
400N
8385
0156
3754
1TR
1933
3TR
15358
86997
94486
41296
59128
11311
08539
10TR
27162
82620
15TR
44329
30TR
78998
2TỶ
374123

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 20/08/18

0558 56 54
111 662
223 29 20 28 23 7
339 33 886 85
4998 97 96 95

Đồng Tháp - 20/08/18

0123456789
2620
1311
7162
123
1933
4123
3754
95
8385
0156
4486
1296
6997
5358
9128
8998
8539
4329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: D33
100N
92
200N
541
400N
7739
5236
2389
1TR
3247
3TR
75744
72425
66074
00830
80189
94761
90921
10TR
34965
96620
15TR
00514
30TR
70745
2TỶ
073408

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 13/08/18

008 5
114 665 61
220 25 21 774
330 39 36 889 89
445 44 47 41 992

Đồng Tháp - 13/08/18

0123456789
0830
6620
541
4761
0921
92
5744
6074
0514
2425
4965
0745
5236
3247
3408
7739
2389
0189
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL