In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp

Xổ số Đồng Tháp mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 05/12/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L48
100N
54
200N
253
400N
3585
8811
4552
1TR
1340
3TR
53111
64961
31991
11849
62868
65083
88594
10TR
28967
40926
15TR
88519
30TR
74474
2TỶ
167474

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 28/11/22

0552 53 54
119 11 11 667 61 68
226 774 74
3883 85
449 40 991 94

Đồng Tháp - 28/11/22

0123456789
1340
8811
3111
4961
1991
4552
253
5083
54
8594
4474
7474
3585
0926
8967
2868
1849
8519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L47
100N
10
200N
926
400N
1820
9736
7418
1TR
5450
3TR
13222
56147
73613
63779
24350
74273
42100
10TR
87853
98406
15TR
31997
30TR
28967
2TỶ
523839

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 21/11/22

006 00 553 50 50
113 18 10 667
222 20 26 779 73
339 36 8
447 997

Đồng Tháp - 21/11/22

0123456789
10
1820
5450
4350
2100
3222
3613
4273
7853
926
9736
8406
6147
1997
8967
7418
3779
3839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L46
100N
56
200N
395
400N
7701
6702
5883
1TR
9899
3TR
67200
30652
78406
77322
77876
29368
89863
10TR
00116
51309
15TR
09376
30TR
77642
2TỶ
635253

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 14/11/22

009 00 06 01 02 553 52 56
116 668 63
222 776 76
3883
442 999 95

Đồng Tháp - 14/11/22

0123456789
7200
7701
6702
0652
7322
7642
5883
9863
5253
395
56
8406
7876
0116
9376
9368
9899
1309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L45
100N
59
200N
614
400N
9251
1535
9974
1TR
1342
3TR
67742
02160
17259
15102
88476
94344
05059
10TR
97659
55960
15TR
56500
30TR
85099
2TỶ
311212

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 07/11/22

000 02 559 59 59 51 59
112 14 660 60
2776 74
335 8
442 44 42 999

Đồng Tháp - 07/11/22

0123456789
2160
5960
6500
9251
1342
7742
5102
1212
614
9974
4344
1535
8476
59
7259
5059
7659
5099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L44
100N
07
200N
051
400N
4516
8750
7176
1TR
1992
3TR
35664
90875
07591
29048
54968
29504
87634
10TR
93571
64503
15TR
83047
30TR
80956
2TỶ
749143

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 31/10/22

003 04 07 556 50 51
116 664 68
2771 75 76
334 8
443 47 48 991 92

Đồng Tháp - 31/10/22

0123456789
8750
051
7591
3571
1992
4503
9143
5664
9504
7634
0875
4516
7176
0956
07
3047
9048
4968
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L43
100N
24
200N
656
400N
6349
7847
1745
1TR
7394
3TR
29657
99320
99502
40551
08743
27418
74307
10TR
04413
28618
15TR
97036
30TR
42224
2TỶ
682158

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 24/10/22

002 07 558 57 51 56
113 18 18 6
224 20 24 7
336 8
443 49 47 45 994

Đồng Tháp - 24/10/22

0123456789
9320
0551
9502
8743
4413
24
7394
2224
1745
656
7036
7847
9657
4307
7418
8618
2158
6349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L42
100N
30
200N
474
400N
5309
1672
7596
1TR
3172
3TR
63818
31985
80441
60781
29290
65805
80770
10TR
94668
45469
15TR
74161
30TR
84487
2TỶ
878030

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 17/10/22

005 09 5
118 661 68 69
2770 72 72 74
330 30 887 85 81
441 990 96

Đồng Tháp - 17/10/22

0123456789
30
9290
0770
8030
0441
0781
4161
1672
3172
474
1985
5805
7596
4487
3818
4668
5309
5469
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL