In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp

Xổ số Đồng Tháp mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 11/12/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N49
100N
81
200N
293
400N
7688
8031
2695
1TR
7224
3TR
42932
48156
91570
36106
49732
49798
25472
10TR
47239
60093
15TR
75044
30TR
87008
2TỶ
496576

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 04/12/23

008 06 556
16
224 776 70 72
339 32 32 31 888 81
444 993 98 95 93

Đồng Tháp - 04/12/23

0123456789
1570
81
8031
2932
9732
5472
293
0093
7224
5044
2695
8156
6106
6576
7688
9798
7008
7239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N48
100N
48
200N
096
400N
6488
7565
9470
1TR
5202
3TR
25010
53619
68637
58441
27499
51201
11329
10TR
09668
58849
15TR
80122
30TR
10467
2TỶ
239358

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 27/11/23

001 02 558
110 19 667 68 65
222 29 770
337 888
449 41 48 999 96

Đồng Tháp - 27/11/23

0123456789
9470
5010
8441
1201
5202
0122
7565
096
8637
0467
48
6488
9668
9358
3619
7499
1329
8849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N47
100N
27
200N
423
400N
0473
7396
0809
1TR
3159
3TR
25078
37129
45382
04625
47619
93297
80165
10TR
03247
17028
15TR
55093
30TR
85030
2TỶ
463710

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 20/11/23

009 559
110 19 665
228 29 25 23 27 778 73
330 882
447 993 97 96

Đồng Tháp - 20/11/23

0123456789
5030
3710
5382
423
0473
5093
4625
0165
7396
27
3297
3247
5078
7028
0809
3159
7129
7619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N46
100N
72
200N
041
400N
7337
5494
3001
1TR
6425
3TR
83465
20169
11356
77649
71555
45515
51775
10TR
63388
73254
15TR
40295
30TR
36093
2TỶ
494745

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 13/11/23

001 554 56 55
115 665 69
225 775 72
337 888
445 49 41 993 95 94

Đồng Tháp - 13/11/23

0123456789
041
3001
72
6093
5494
3254
6425
3465
1555
5515
1775
0295
4745
1356
7337
3388
0169
7649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N45
100N
29
200N
320
400N
3502
6592
3070
1TR
1281
3TR
82940
44379
58673
92682
32294
85350
78355
10TR
06448
56841
15TR
45810
30TR
59423
2TỶ
749865

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 06/11/23

002 550 55
110 665
223 20 29 779 73 70
3882 81
448 41 40 994 92

Đồng Tháp - 06/11/23

0123456789
320
3070
2940
5350
5810
1281
6841
3502
6592
2682
8673
9423
2294
8355
9865
6448
29
4379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N44
100N
97
200N
403
400N
9427
6307
9270
1TR
9678
3TR
59743
18021
46409
24234
07989
78809
17049
10TR
96020
71723
15TR
04452
30TR
61877
2TỶ
110959

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 30/10/23

009 09 07 03 559 52
16
220 23 21 27 777 78 70
334 889
443 49 997

Đồng Tháp - 30/10/23

0123456789
9270
6020
8021
4452
403
9743
1723
4234
97
9427
6307
1877
9678
6409
7989
8809
7049
0959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N43
100N
29
200N
432
400N
7027
4286
9642
1TR
6793
3TR
72862
09567
80214
58421
10295
50454
51824
10TR
19848
05741
15TR
80726
30TR
89728
2TỶ
569478

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 23/10/23

0554
114 662 67
228 26 21 24 27 29 778
332 886
448 41 42 995 93

Đồng Tháp - 23/10/23

0123456789
8421
5741
432
9642
2862
6793
0214
0454
1824
0295
4286
0726
7027
9567
9848
9728
9478
29
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL