In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp

Xổ số Đồng Tháp mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 09/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N40
100N
92
200N
676
400N
5919
7823
2891
1TR
9214
3TR
34439
15103
42196
80026
22552
92215
11322
10TR
42862
14907
15TR
06546
30TR
36946
2TỶ
413613

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 02/10/23

007 03 552
113 15 14 19 662
226 22 23 776
339 8
446 46 996 91 92

Đồng Tháp - 02/10/23

0123456789
2891
92
2552
1322
2862
7823
5103
3613
9214
2215
676
2196
0026
6546
6946
4907
5919
4439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N39
100N
15
200N
788
400N
7168
9342
7903
1TR
2442
3TR
49606
48304
26956
92430
21129
88519
04885
10TR
05691
20896
15TR
30148
30TR
60481
2TỶ
460871

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 25/09/23

006 04 03 556
119 15 668
229 771
330 881 85 88
448 42 42 991 96

Đồng Tháp - 25/09/23

0123456789
2430
5691
0481
0871
9342
2442
7903
8304
15
4885
9606
6956
0896
788
7168
0148
1129
8519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N38
100N
74
200N
263
400N
4665
3585
3914
1TR
2659
3TR
17337
21587
13955
20261
46084
19825
75475
10TR
13039
96031
15TR
67344
30TR
53115
2TỶ
498180

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 18/09/23

0555 59
115 14 661 65 63
225 775 74
339 31 37 880 87 84 85
444 9

Đồng Tháp - 18/09/23

0123456789
8180
0261
6031
263
74
3914
6084
7344
4665
3585
3955
9825
5475
3115
7337
1587
2659
3039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N37
100N
11
200N
913
400N
3851
3600
2613
1TR
7662
3TR
43808
95080
48941
31908
50389
58823
44166
10TR
32126
88963
15TR
78211
30TR
00224
2TỶ
106053

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 11/09/23

008 08 00 553 51
111 13 13 11 663 66 62
224 26 23 7
3880 89
441 9

Đồng Tháp - 11/09/23

0123456789
3600
5080
11
3851
8941
8211
7662
913
2613
8823
8963
6053
0224
4166
2126
3808
1908
0389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N36
100N
49
200N
971
400N
5715
7704
0376
1TR
9665
3TR
39167
88696
24823
20282
38736
90779
42836
10TR
41212
45421
15TR
16983
30TR
43847
2TỶ
295310

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 04/09/23

004 5
110 12 15 667 65
221 23 779 76 71
336 36 883 82
447 49 996

Đồng Tháp - 04/09/23

0123456789
5310
971
5421
0282
1212
4823
6983
7704
5715
9665
0376
8696
8736
2836
9167
3847
49
0779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N35
100N
11
200N
373
400N
2030
2631
7791
1TR
3831
3TR
65385
29868
72086
50906
75949
77212
98785
10TR
85679
35702
15TR
13076
30TR
41885
2TỶ
632031

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 28/08/23

002 06 5
112 11 668
2776 79 73
331 31 30 31 885 85 86 85
449 991

Đồng Tháp - 28/08/23

0123456789
2030
11
2631
7791
3831
2031
7212
5702
373
5385
8785
1885
2086
0906
3076
9868
5949
5679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N34
100N
65
200N
587
400N
7005
7407
6604
1TR
2853
3TR
60783
77310
65017
04180
05049
25893
87071
10TR
42733
15293
15TR
95487
30TR
33064
2TỶ
799202

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 21/08/23

002 05 07 04 553
110 17 664 65
2771
333 887 83 80 87
449 993 93

Đồng Tháp - 21/08/23

0123456789
7310
4180
7071
9202
2853
0783
5893
2733
5293
6604
3064
65
7005
587
7407
5017
5487
5049
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL