In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp

Xổ số Đồng Tháp mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/01/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L03
100N
45
200N
828
400N
4097
8845
2678
1TR
0079
3TR
64191
73359
38457
45493
24686
46098
43169
10TR
53419
65911
15TR
34363
30TR
31829
2TỶ
555879

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 17/01/22

0559 57
119 11 663 69
229 28 779 79 78
3886
445 45 991 93 98 97

Đồng Tháp - 17/01/22

0123456789
4191
5911
5493
4363
45
8845
4686
4097
8457
828
2678
6098
0079
3359
3169
3419
1829
5879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L02
100N
71
200N
894
400N
6252
8812
5788
1TR
6452
3TR
76891
74856
00443
03343
45579
34486
60318
10TR
94176
84759
15TR
18398
30TR
85438
2TỶ
097501

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 10/01/22

001 559 56 52 52
118 12 6
2776 79 71
338 886 88
443 43 998 91 94

Đồng Tháp - 10/01/22

0123456789
71
6891
7501
6252
8812
6452
0443
3343
894
4856
4486
4176
5788
0318
8398
5438
5579
4759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L01
100N
29
200N
348
400N
5854
4311
1261
1TR
1492
3TR
29782
27356
38512
11660
67592
25555
61095
10TR
37461
77550
15TR
82867
30TR
59268
2TỶ
128514

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 03/01/22

0550 56 55 54
114 12 11 668 67 61 60 61
229 7
3882
448 992 95 92

Đồng Tháp - 03/01/22

0123456789
1660
7550
4311
1261
7461
1492
9782
8512
7592
5854
8514
5555
1095
7356
2867
348
9268
29
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: K52
100N
87
200N
088
400N
7957
3343
6934
1TR
0947
3TR
98426
13244
81002
73559
28354
35153
36931
10TR
40742
34430
15TR
44055
30TR
85185
2TỶ
336247

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 27/12/21

002 555 59 54 53 57
16
226 7
330 31 34 885 88 87
447 42 44 47 43 9

Đồng Tháp - 27/12/21

0123456789
4430
6931
1002
0742
3343
5153
6934
3244
8354
4055
5185
8426
87
7957
0947
6247
088
3559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: K51
100N
91
200N
869
400N
0043
1105
4768
1TR
3203
3TR
74601
20177
81734
70999
01275
57770
00690
10TR
45995
66386
15TR
21466
30TR
78256
2TỶ
268522

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 20/12/21

001 03 05 556
1666 68 69
222 777 75 70
334 886
443 995 99 90 91

Đồng Tháp - 20/12/21

0123456789
7770
0690
91
4601
8522
0043
3203
1734
1105
1275
5995
6386
1466
8256
0177
4768
869
0999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: K50
100N
39
200N
002
400N
7658
7771
1547
1TR
6200
3TR
07457
51903
43742
70880
21710
43992
80708
10TR
59093
92198
15TR
41376
30TR
91117
2TỶ
255738

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 13/12/21

003 08 00 02 557 58
117 10 6
2776 71
338 39 880
442 47 993 98 92

Đồng Tháp - 13/12/21

0123456789
6200
0880
1710
7771
002
3742
3992
1903
9093
1376
1547
7457
1117
7658
0708
2198
5738
39
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: K49
100N
05
200N
274
400N
5575
3922
8214
1TR
1260
3TR
48057
35827
99073
00691
09818
46203
13673
10TR
46550
84040
15TR
71840
30TR
08592
2TỶ
029687

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 06/12/21

003 05 550 57
118 14 660
227 22 773 73 75 74
3887
440 40 992 91

Đồng Tháp - 06/12/21

0123456789
1260
6550
4040
1840
0691
3922
8592
9073
6203
3673
274
8214
05
5575
8057
5827
9687
9818
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL