In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Minh Chính - P.1
Số ĐT: 0908 692 397
467 Lê Quang Định, P.1, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: Phúc An
Số ĐT: 0913 117 019
280 Lê Quang Định, P.7, Q.Bình Thạnh
ĐLVS: Sáng
Số ĐT: 0977 198 570
Chợ Phú Lợi, Định Quán, Đồng Nai
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
108 Nguyễn Văn Nghi, P.5, Q.Gò Vấp
  • ve số online

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: K16
100N
68
200N
514
400N
8337
9874
8682
1TR
2225
3TR
59719
44568
31528
68354
95463
87746
42495
10TR
35502
03943
15TR
12968
30TR
26275
2TỶ
180944

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 19/04/21

002 554
119 14 668 68 63 68
228 25 775 74
337 882
444 43 46 995

Đồng Tháp - 19/04/21

0123456789
8682
5502
5463
3943
514
9874
8354
0944
2225
2495
6275
7746
8337
68
4568
1528
2968
9719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: K15
100N
44
200N
182
400N
5180
9550
3247
1TR
7332
3TR
84755
51752
41441
24757
85313
55127
93910
10TR
78996
20553
15TR
14986
30TR
24865
2TỶ
950928

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 12/04/21

0553 55 52 57 50
113 10 665
228 27 7
332 886 80 82
441 47 44 996

Đồng Tháp - 12/04/21

0123456789
5180
9550
3910
1441
182
7332
1752
5313
0553
44
4755
4865
8996
4986
3247
4757
5127
0928
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: K14
100N
65
200N
428
400N
1395
9674
4304
1TR
3030
3TR
21821
94784
13557
39044
56711
40606
55882
10TR
60946
49110
15TR
93571
30TR
85139
2TỶ
830718

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 05/04/21

006 04 557
118 10 11 665
221 28 771 74
339 30 884 82
446 44 995

Đồng Tháp - 05/04/21

0123456789
3030
9110
1821
6711
3571
5882
9674
4304
4784
9044
65
1395
0606
0946
3557
428
0718
5139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: K13
100N
28
200N
680
400N
0313
3629
7488
1TR
8906
3TR
86014
89440
06952
16676
90852
47612
65767
10TR
95432
57704
15TR
08694
30TR
23391
2TỶ
430404

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 29/03/21

004 04 06 552 52
114 12 13 667
229 28 776
332 888 80
440 991 94

Đồng Tháp - 29/03/21

0123456789
680
9440
3391
6952
0852
7612
5432
0313
6014
7704
8694
0404
8906
6676
5767
28
7488
3629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: K12
100N
34
200N
330
400N
6707
0892
6332
1TR
8554
3TR
84144
95034
52029
05584
46874
34818
56606
10TR
38406
05105
15TR
24132
30TR
55524
2TỶ
280903

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 22/03/21

003 06 05 06 07 554
118 6
224 29 774
332 34 32 30 34 884
444 992

Đồng Tháp - 22/03/21

0123456789
330
0892
6332
4132
0903
34
8554
4144
5034
5584
6874
5524
5105
6606
8406
6707
4818
2029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: K11
100N
79
200N
983
400N
1051
0339
4765
1TR
6311
3TR
58275
56749
70820
46819
97816
80370
19341
10TR
84806
73684
15TR
62050
30TR
22555
2TỶ
885882

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 15/03/21

006 555 50 51
119 16 11 665
220 775 70 79
339 882 84 83
449 41 9

Đồng Tháp - 15/03/21

0123456789
0820
0370
2050
1051
6311
9341
5882
983
3684
4765
8275
2555
7816
4806
79
0339
6749
6819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: K10
100N
78
200N
178
400N
2468
0320
7291
1TR
6171
3TR
18338
16733
48930
76913
55158
52092
68887
10TR
07086
92662
15TR
77726
30TR
85819
2TỶ
748658

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 08/03/21

0558 58
119 13 662 68
226 20 771 78 78
338 33 30 886 87
4992 91

Đồng Tháp - 08/03/21

0123456789
0320
8930
7291
6171
2092
2662
6733
6913
7086
7726
8887
78
178
2468
8338
5158
8658
5819
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL