In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/07/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
71
200N
071
400N
3609
5552
6554
1TR
6304
3TR
89227
00866
53029
55069
23642
26043
53064
10TR
00913
63270
15TR
50195
30TR
48827
2TỶ
008960

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 20/07/24

004 09 552 54
113 660 66 69 64
227 27 29 770 71 71
38
442 43 995

Đà Nẵng - 20/07/24

0123456789
3270
8960
71
071
5552
3642
6043
0913
6554
6304
3064
0195
0866
9227
8827
3609
3029
5069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
99
200N
874
400N
1366
4107
2814
1TR
9458
3TR
52323
98230
46938
99600
31369
28594
05952
10TR
41151
71519
15TR
99661
30TR
80251
2TỶ
110541

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 17/07/24

000 07 551 51 52 58
119 14 661 69 66
223 774
330 38 8
441 994 99

Đà Nẵng - 17/07/24

0123456789
8230
9600
1151
9661
0251
0541
5952
2323
874
2814
8594
1366
4107
9458
6938
99
1369
1519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
52
200N
666
400N
4156
6529
6499
1TR
5068
3TR
11946
49760
87866
57138
67038
30082
39063
10TR
83579
88491
15TR
60366
30TR
68817
2TỶ
484038

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 13/07/24

0556 52
117 666 60 66 63 68 66
229 779
338 38 38 882
446 991 99

Đà Nẵng - 13/07/24

0123456789
9760
8491
52
0082
9063
666
4156
1946
7866
0366
8817
5068
7138
7038
4038
6529
6499
3579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
87
200N
459
400N
2091
7679
0499
1TR
2050
3TR
85755
62541
83043
53787
64613
18351
51050
10TR
97922
46713
15TR
30061
30TR
00830
2TỶ
138382

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 10/07/24

0555 51 50 50 59
113 13 661
222 779
330 882 87 87
441 43 991 99

Đà Nẵng - 10/07/24

0123456789
2050
1050
0830
2091
2541
8351
0061
7922
8382
3043
4613
6713
5755
87
3787
459
7679
0499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
37
200N
278
400N
3741
2865
8816
1TR
8461
3TR
17388
82744
65812
85329
73666
27771
02781
10TR
77615
77331
15TR
83564
30TR
56259
2TỶ
232916

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 06/07/24

0559
116 15 12 16 664 66 61 65
229 771 78
331 37 888 81
444 41 9

Đà Nẵng - 06/07/24

0123456789
3741
8461
7771
2781
7331
5812
2744
3564
2865
7615
8816
3666
2916
37
278
7388
5329
6259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
94
200N
734
400N
2790
6319
7714
1TR
1064
3TR
26240
92858
54264
54651
18060
67977
94502
10TR
83558
69857
15TR
22575
30TR
75174
2TỶ
817339

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 03/07/24

002 558 57 58 51
119 14 664 60 64
2774 75 77
339 34 8
440 990 94

Đà Nẵng - 03/07/24

0123456789
2790
6240
8060
4651
4502
94
734
7714
1064
4264
5174
2575
7977
9857
2858
3558
6319
7339

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL