In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng

Đang chờ xổ số Đà Nẵng lúc 17:12': 13/04/2024. Còn 00:27:00 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
22
200N
172
400N
5740
6001
5428
1TR
8249
3TR
86911
92784
88328
24365
87891
12135
14372
10TR
01223
46530
15TR
78452
30TR
98251
2TỶ
035606

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 10/04/24

006 01 551 52
111 665
223 28 28 22 772 72
330 35 884
449 40 991

Đà Nẵng - 10/04/24

0123456789
5740
6530
6001
6911
7891
8251
22
172
4372
8452
1223
2784
4365
2135
5606
5428
8328
8249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
04
200N
380
400N
3901
0674
1813
1TR
0885
3TR
64953
13815
67316
57299
41147
97574
98027
10TR
81924
37244
15TR
70715
30TR
68799
2TỶ
249316

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 06/04/24

001 04 553
116 15 15 16 13 6
224 27 774 74
3885 80
444 47 999 99

Đà Nẵng - 06/04/24

0123456789
380
3901
1813
4953
04
0674
7574
1924
7244
0885
3815
0715
7316
9316
1147
8027
7299
8799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
50
200N
775
400N
8676
7880
4647
1TR
0276
3TR
18610
16961
04478
58093
06698
02484
86146
10TR
62304
46859
15TR
55709
30TR
63304
2TỶ
736465

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 03/04/24

004 09 04 559 50
110 665 61
2778 76 76 75
3884 80
446 47 993 98

Đà Nẵng - 03/04/24

0123456789
50
7880
8610
6961
8093
2484
2304
3304
775
6465
8676
0276
6146
4647
4478
6698
6859
5709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
09
200N
242
400N
1684
8873
4175
1TR
3716
3TR
15934
00559
95993
60298
72606
51788
08333
10TR
75373
10690
15TR
48131
30TR
48006
2TỶ
082493

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 30/03/24

006 06 09 559
116 6
2773 73 75
331 34 33 888 84
442 993 90 93 98

Đà Nẵng - 30/03/24

0123456789
0690
8131
242
8873
5993
8333
5373
2493
1684
5934
4175
3716
2606
8006
0298
1788
09
0559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
92
200N
400
400N
2348
6200
6299
1TR
8923
3TR
82677
06255
03899
28051
02759
38749
04772
10TR
60110
21638
15TR
70216
30TR
21522
2TỶ
954722

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 27/03/24

000 00 555 51 59
116 10 6
222 22 23 777 72
338 8
449 48 999 99 92

Đà Nẵng - 27/03/24

0123456789
400
6200
0110
8051
92
4772
1522
4722
8923
6255
0216
2677
2348
1638
6299
3899
2759
8749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
88
200N
807
400N
2746
7820
6665
1TR
6173
3TR
02125
19644
13219
28207
12325
54522
83429
10TR
05823
88295
15TR
03724
30TR
18949
2TỶ
623653

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 23/03/24

007 07 553
119 665
224 23 25 25 22 29 20 773
3888
449 44 46 995

Đà Nẵng - 23/03/24

0123456789
7820
4522
6173
5823
3653
9644
3724
6665
2125
2325
8295
2746
807
8207
88
3219
3429
8949

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL