In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng

Đang chờ xổ số Đà Nẵng lúc 17:12': 30/11/2022. Còn 12:20:05 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
17
200N
150
400N
3186
1575
9235
1TR
7777
3TR
03253
93664
84102
62713
86726
72487
76243
10TR
31243
78528
15TR
04387
30TR
49314
2TỶ
234365

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 26/11/22

002 553 50
114 13 17 665 64
228 26 777 75
335 887 87 86
443 43 9

Đà Nẵng - 26/11/22

0123456789
150
4102
3253
2713
6243
1243
3664
9314
1575
9235
4365
3186
6726
17
7777
2487
4387
8528
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
99
200N
350
400N
5157
1402
9936
1TR
7667
3TR
61966
77122
88827
37610
57797
59670
92313
10TR
12223
24006
15TR
11925
30TR
30812
2TỶ
163055

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 23/11/22

006 02 555 57 50
112 10 13 666 67
225 23 22 27 770
336 8
4997 99

Đà Nẵng - 23/11/22

0123456789
350
7610
9670
1402
7122
0812
2313
2223
1925
3055
9936
1966
4006
5157
7667
8827
7797
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
94
200N
927
400N
7441
0546
3087
1TR
5958
3TR
28668
11848
25946
88456
96190
11921
71477
10TR
84277
85549
15TR
27947
30TR
57664
2TỶ
876623

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 19/11/22

0556 58
1664 68
223 21 27 777 77
3887
447 49 48 46 41 46 990 94

Đà Nẵng - 19/11/22

0123456789
6190
7441
1921
6623
94
7664
0546
5946
8456
927
3087
1477
4277
7947
5958
8668
1848
5549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
23
200N
958
400N
7575
4152
9507
1TR
8226
3TR
36096
56951
19730
82897
19788
34060
06210
10TR
24926
92253
15TR
53363
30TR
49653
2TỶ
773808

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 16/11/22

008 07 553 53 51 52 58
110 663 60
226 26 23 775
330 888
4996 97

Đà Nẵng - 16/11/22

0123456789
9730
4060
6210
6951
4152
23
2253
3363
9653
7575
8226
6096
4926
9507
2897
958
9788
3808
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
13
200N
504
400N
7374
7525
2821
1TR
1674
3TR
83087
70357
57370
65608
04599
84693
33075
10TR
92212
88113
15TR
81019
30TR
09850
2TỶ
458716

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 12/11/22

008 04 550 57
116 19 12 13 13 6
225 21 770 75 74 74
3887
4999 93

Đà Nẵng - 12/11/22

0123456789
7370
9850
2821
2212
13
4693
8113
504
7374
1674
7525
3075
8716
3087
0357
5608
4599
1019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
65
200N
887
400N
9747
4639
0259
1TR
6753
3TR
22238
08975
94579
39726
56627
41252
08612
10TR
99130
47879
15TR
46258
30TR
21721
2TỶ
969708

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 09/11/22

008 558 52 53 59
112 665
221 26 27 779 75 79
330 38 39 887
447 9

Đà Nẵng - 09/11/22

0123456789
9130
1721
1252
8612
6753
65
8975
9726
887
9747
6627
2238
6258
9708
4639
0259
4579
7879
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL