In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 05/04/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
60
200N
051
400N
4602
1987
8992
1TR
9399
3TR
15757
19718
66464
87187
35783
73904
35842
10TR
49146
30783
15TR
12968
30TR
07203
2TỶ
707426

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 01/04/23

003 04 02 557 51
118 668 64 60
226 7
3883 87 83 87
446 42 999 92

Đà Nẵng - 01/04/23

0123456789
60
051
4602
8992
5842
5783
0783
7203
6464
3904
9146
7426
1987
5757
7187
9718
2968
9399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
03
200N
026
400N
5754
5321
6410
1TR
1023
3TR
99313
80259
86989
11382
44282
67442
32621
10TR
99127
98109
15TR
73520
30TR
12419
2TỶ
469743

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 29/03/23

009 03 559 54
119 13 10 6
220 27 21 23 21 26 7
3889 82 82
443 42 9

Đà Nẵng - 29/03/23

0123456789
6410
3520
5321
2621
1382
4282
7442
03
1023
9313
9743
5754
026
9127
0259
6989
8109
2419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
28
200N
904
400N
0698
0925
7723
1TR
3048
3TR
81428
79228
11624
45116
64992
78525
33226
10TR
11148
71915
15TR
95425
30TR
24936
2TỶ
048585

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 25/03/23

004 5
115 16 6
225 28 28 24 25 26 25 23 28 7
336 885
448 48 992 98

Đà Nẵng - 25/03/23

0123456789
4992
7723
904
1624
0925
8525
1915
5425
8585
5116
3226
4936
28
0698
3048
1428
9228
1148
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
59
200N
174
400N
1870
9354
0980
1TR
5974
3TR
32941
82266
98859
72321
45169
35305
61469
10TR
09976
78614
15TR
34437
30TR
10724
2TỶ
824487

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 22/03/23

005 559 54 59
114 666 69 69
224 21 776 74 70 74
337 887 80
441 9

Đà Nẵng - 22/03/23

0123456789
1870
0980
2941
2321
174
9354
5974
8614
0724
5305
2266
9976
4437
4487
59
8859
5169
1469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
82
200N
371
400N
3727
9577
4822
1TR
1091
3TR
42911
94837
00618
57872
70679
39018
58371
10TR
79778
46538
15TR
74468
30TR
54128
2TỶ
521651

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 18/03/23

0551
111 18 18 668
228 27 22 778 72 79 71 77 71
338 37 882
4991

Đà Nẵng - 18/03/23

0123456789
371
1091
2911
8371
1651
82
4822
7872
3727
9577
4837
0618
9018
9778
6538
4468
4128
0679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
32
200N
147
400N
8676
8061
8130
1TR
6401
3TR
05290
21639
49552
74263
04917
13671
75439
10TR
13256
46255
15TR
57073
30TR
83960
2TỶ
822983

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 15/03/23

001 556 55 52
117 660 63 61
2773 71 76
339 39 30 32 883
447 990

Đà Nẵng - 15/03/23

0123456789
8130
5290
3960
8061
6401
3671
32
9552
4263
7073
2983
6255
8676
3256
147
4917
1639
5439
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL