In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 07/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
46
200N
590
400N
5363
3909
5240
1TR
0601
3TR
78359
39173
86087
99700
51954
07311
65799
10TR
15304
37580
15TR
92658
30TR
93437
2TỶ
962164

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 04/10/23

004 00 01 09 558 59 54
111 664 63
2773
337 880 87
440 46 999 90

Đà Nẵng - 04/10/23

0123456789
590
5240
9700
7580
0601
7311
5363
9173
1954
5304
2164
46
6087
3437
2658
3909
8359
5799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
31
200N
480
400N
6050
9114
6477
1TR
9968
3TR
69097
06872
20943
62944
15420
91408
93734
10TR
33101
58476
15TR
06395
30TR
08480
2TỶ
430160

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 30/09/23

001 08 550
114 660 68
220 776 72 77
334 31 880 80
443 44 995 97

Đà Nẵng - 30/09/23

0123456789
480
6050
5420
8480
0160
31
3101
6872
0943
9114
2944
3734
6395
8476
6477
9097
9968
1408
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
22
200N
340
400N
2095
9662
3889
1TR
9732
3TR
64106
06517
06925
24691
16199
70853
84809
10TR
84379
51974
15TR
34565
30TR
99423
2TỶ
313476

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 27/09/23

006 09 553
117 665 62
223 25 22 776 79 74
332 889
440 991 99 95

Đà Nẵng - 27/09/23

0123456789
340
4691
22
9662
9732
0853
9423
1974
2095
6925
4565
4106
3476
6517
3889
6199
4809
4379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
79
200N
647
400N
0319
4809
4029
1TR
8703
3TR
24430
04600
29834
89270
03560
22099
51304
10TR
74603
54541
15TR
93042
30TR
17667
2TỶ
588693

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 23/09/23

003 00 04 03 09 5
119 667 60
229 770 79
330 34 8
442 41 47 993 99

Đà Nẵng - 23/09/23

0123456789
4430
4600
9270
3560
4541
3042
8703
4603
8693
9834
1304
647
7667
79
0319
4809
4029
2099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
80
200N
740
400N
9762
2221
4682
1TR
4512
3TR
15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173
10TR
98476
53126
15TR
09040
30TR
16434
2TỶ
448744

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 20/09/23

0550
117 12 662 62
226 29 21 776 77 73
334 882 80
444 40 41 40 9

Đà Nẵng - 20/09/23

0123456789
80
740
7750
9040
2221
4541
9762
4682
4512
8362
3173
6434
8744
8476
3126
5417
6977
2229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
86
200N
020
400N
1542
6637
2992
1TR
4720
3TR
26132
46276
96917
50111
00093
36550
56388
10TR
12524
61371
15TR
28551
30TR
33597
2TỶ
581201

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 16/09/23

001 551 50
117 11 6
224 20 20 771 76
332 37 888 86
442 997 93 92

Đà Nẵng - 16/09/23

0123456789
020
4720
6550
0111
1371
8551
1201
1542
2992
6132
0093
2524
86
6276
6637
6917
3597
6388
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL