In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 21/05/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
88
200N
758
400N
0864
5029
7870
1TR
8301
3TR
69131
03542
75997
02590
59318
19704
96149
10TR
50069
26641
15TR
38356
30TR
44355
2TỶ
150322

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 18/05/22

004 01 555 56 58
118 669 64
222 29 770
331 888
441 42 49 997 90

Đà Nẵng - 18/05/22

0123456789
7870
2590
8301
9131
6641
3542
0322
0864
9704
4355
8356
5997
88
758
9318
5029
6149
0069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
56
200N
591
400N
7479
4247
1944
1TR
6898
3TR
79723
24717
79095
39491
11124
07456
94270
10TR
11094
40212
15TR
00877
30TR
40654
2TỶ
512793

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 14/05/22

0554 56 56
112 17 6
223 24 777 70 79
38
447 44 993 94 95 91 98 91

Đà Nẵng - 14/05/22

0123456789
4270
591
9491
0212
9723
2793
1944
1124
1094
0654
9095
56
7456
4247
4717
0877
6898
7479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
93
200N
415
400N
9055
5514
3547
1TR
0322
3TR
96595
15484
38919
95531
94153
98660
47416
10TR
43649
02529
15TR
18365
30TR
24790
2TỶ
828046

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 11/05/22

0553 55
119 16 14 15 665 60
229 22 7
331 884
446 49 47 990 95 93

Đà Nẵng - 11/05/22

0123456789
8660
4790
5531
0322
93
4153
5514
5484
415
9055
6595
8365
7416
8046
3547
8919
3649
2529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
08
200N
218
400N
6697
1208
3719
1TR
2858
3TR
66018
69055
93928
70869
12780
85280
66127
10TR
19168
52301
15TR
54632
30TR
26173
2TỶ
027769

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 07/05/22

001 08 08 555 58
118 19 18 669 68 69
228 27 773
332 880 80
4997

Đà Nẵng - 07/05/22

0123456789
2780
5280
2301
4632
6173
9055
6697
6127
08
218
1208
2858
6018
3928
9168
3719
0869
7769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
49
200N
755
400N
9713
8641
7574
1TR
3075
3TR
79857
39575
81340
57493
82591
71804
02080
10TR
71394
61856
15TR
62457
30TR
77232
2TỶ
330108

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 04/05/22

008 04 557 56 57 55
113 6
2775 75 74
332 880
440 41 49 994 93 91

Đà Nẵng - 04/05/22

0123456789
1340
2080
8641
2591
7232
9713
7493
7574
1804
1394
755
3075
9575
1856
9857
2457
0108
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
04
200N
714
400N
0557
8443
5278
1TR
2599
3TR
81382
07562
00059
29077
59133
40638
14288
10TR
38606
91778
15TR
61867
30TR
26096
2TỶ
775659

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 30/04/22

006 04 559 59 57
114 667 62
2778 77 78
333 38 882 88
443 996 99

Đà Nẵng - 30/04/22

0123456789
1382
7562
8443
9133
04
714
8606
6096
0557
9077
1867
5278
0638
4288
1778
2599
0059
5659
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL