In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM

Đang chờ xổ số TP. HCM lúc 16:12': 02/12/2023. Còn 01:00:28 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 11E2
100N
71
200N
189
400N
1717
1871
9942
1TR
4885
3TR
56691
02593
22377
00495
50737
43331
92107
10TR
67766
48534
15TR
95278
30TR
87569
2TỶ
674312

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 27/11/23

007 5
112 17 669 66
2778 77 71 71
334 37 31 885 89
442 991 93 95

TP. HCM - 27/11/23

0123456789
71
1871
6691
3331
9942
4312
2593
8534
4885
0495
7766
1717
2377
0737
2107
5278
189
7569
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 11D7
100N
61
200N
149
400N
2249
3443
0232
1TR
7568
3TR
22968
18623
69934
10347
93727
71064
76824
10TR
39837
54044
15TR
71726
30TR
36162
2TỶ
187173

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 25/11/23

05
1662 68 64 68 61
226 23 27 24 773
337 34 32 8
444 47 49 43 49 9

TP. HCM - 25/11/23

0123456789
61
0232
6162
3443
8623
7173
9934
1064
6824
4044
1726
0347
3727
9837
7568
2968
149
2249
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 11D2
100N
75
200N
590
400N
8850
1393
1807
1TR
0635
3TR
02031
85587
95945
67452
36728
37236
00665
10TR
50046
63816
15TR
50877
30TR
73148
2TỶ
346003

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 20/11/23

003 07 552 50
116 665
228 777 75
331 36 35 887
448 46 45 993 90

TP. HCM - 20/11/23

0123456789
590
8850
2031
7452
1393
6003
75
0635
5945
0665
7236
0046
3816
1807
5587
0877
6728
3148
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 11C7
100N
54
200N
034
400N
6543
3561
1659
1TR
9057
3TR
46990
70809
51436
45083
46952
24086
38015
10TR
87102
83019
15TR
25986
30TR
66418
2TỶ
081430

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 18/11/23

002 09 552 57 59 54
118 19 15 661
27
330 36 34 886 83 86
443 990

TP. HCM - 18/11/23

0123456789
6990
1430
3561
6952
7102
6543
5083
54
034
8015
1436
4086
5986
9057
6418
1659
0809
3019
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 11C2
100N
27
200N
248
400N
2527
6404
5286
1TR
2037
3TR
71196
35839
34195
40855
55196
27379
53939
10TR
84392
57111
15TR
29597
30TR
63174
2TỶ
815945

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 13/11/23

004 555
111 6
227 27 774 79
339 39 37 886
445 48 997 92 96 95 96

TP. HCM - 13/11/23

0123456789
7111
4392
6404
3174
4195
0855
5945
5286
1196
5196
27
2527
2037
9597
248
5839
7379
3939
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 11B7
100N
88
200N
226
400N
1829
8806
5465
1TR
5392
3TR
14120
21588
69110
12882
60876
61073
08083
10TR
25632
95615
15TR
88954
30TR
46924
2TỶ
692238

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 11/11/23

006 554
115 10 665
224 20 29 26 776 73
338 32 888 82 83 88
4992

TP. HCM - 11/11/23

0123456789
4120
9110
5392
2882
5632
1073
8083
8954
6924
5465
5615
226
8806
0876
88
1588
2238
1829
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL