In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Gia Hân
Số ĐT: 090 959 3579
984 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: Phát Lộc
Số ĐT: 0907 391 667
205 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Ngọc Oanh
Số ĐT: 01663 216 947
1090 Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Minh Chính
Số ĐT: 090 999 0007
229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM

Xổ số TP. HCM mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/11/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 11D2
100N
76
200N
255
400N
2295
5950
7314
1TR
0043
3TR
32242
64035
29299
51151
08499
13421
17052
10TR
24076
01704
15TR
13457
30TR
98625
2TỶ
499875

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 23/11/20

004 557 51 52 50 55
114 6
225 21 775 76 76
335 8
442 43 999 99 95

TP. HCM - 23/11/20

0123456789
5950
1151
3421
2242
7052
0043
7314
1704
255
2295
4035
8625
9875
76
4076
3457
9299
8499
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 11C7
100N
77
200N
408
400N
3212
4519
3217
1TR
3066
3TR
01263
23131
11754
91184
75371
42375
37832
10TR
18640
88972
15TR
23850
30TR
57824
2TỶ
633850

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 21/11/20

008 550 50 54
112 19 17 663 66
224 772 71 75 77
331 32 884
440 9

TP. HCM - 21/11/20

0123456789
8640
3850
3850
3131
5371
3212
7832
8972
1263
1754
1184
7824
2375
3066
77
3217
408
4519
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 11C2
100N
14
200N
451
400N
1951
2002
6900
1TR
2241
3TR
22879
71743
10077
82409
61269
17256
26422
10TR
84854
13419
15TR
30619
30TR
22886
2TỶ
808513

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 16/11/20

009 02 00 554 56 51 51
113 19 19 14 669
222 779 77
3886
443 41 9

TP. HCM - 16/11/20

0123456789
6900
451
1951
2241
2002
6422
1743
8513
14
4854
7256
2886
0077
2879
2409
1269
3419
0619
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 11B7
100N
78
200N
371
400N
8969
7305
2340
1TR
8442
3TR
02864
95083
56022
51315
77483
65213
66760
10TR
52456
89012
15TR
67821
30TR
80744
2TỶ
371449

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 14/11/20

005 556
112 15 13 664 60 69
221 22 771 78
3883 83
449 44 42 40 9

TP. HCM - 14/11/20

0123456789
2340
6760
371
7821
8442
6022
9012
5083
7483
5213
2864
0744
7305
1315
2456
78
8969
1449
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 11B2
100N
26
200N
811
400N
2038
3119
2576
1TR
6049
3TR
49968
07201
94014
51168
49439
71571
09837
10TR
23802
13810
15TR
46598
30TR
67005
2TỶ
409094

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 09/11/20

005 02 01 5
110 14 19 11 668 68
226 771 76
339 37 38 8
449 994 98

TP. HCM - 09/11/20

0123456789
3810
811
7201
1571
3802
4014
9094
7005
26
2576
9837
2038
9968
1168
6598
3119
6049
9439
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 11A7
100N
44
200N
612
400N
5785
8258
4997
1TR
2444
3TR
14069
20414
05978
31773
26959
85448
64003
10TR
31629
02150
15TR
96463
30TR
20912
2TỶ
100080

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 07/11/20

003 550 59 58
112 14 12 663 69
229 778 73
3880 85
448 44 44 997

TP. HCM - 07/11/20

0123456789
2150
0080
612
0912
1773
4003
6463
44
2444
0414
5785
4997
8258
5978
5448
4069
6959
1629
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL