In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM

Xổ số TP. HCM mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 09/12/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 12B2
100N
25
200N
893
400N
4715
7622
5536
1TR
4854
3TR
23520
26301
51507
46437
60634
40103
56151
10TR
11068
82689
15TR
32841
30TR
84724
2TỶ
205086

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 04/12/23

001 07 03 551 54
115 668
224 20 22 25 7
337 34 36 886 89
441 993

TP. HCM - 04/12/23

0123456789
3520
6301
6151
2841
7622
893
0103
4854
0634
4724
25
4715
5536
5086
1507
6437
1068
2689
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 12A7
100N
45
200N
636
400N
7319
3432
9600
1TR
9699
3TR
57768
20913
27895
78338
14285
84330
79303
10TR
01340
46518
15TR
51473
30TR
08556
2TỶ
425659

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 02/12/23

003 00 559 56
118 13 19 668
2773
338 30 32 36 885
440 45 995 99

TP. HCM - 02/12/23

0123456789
9600
4330
1340
3432
0913
9303
1473
45
7895
4285
636
8556
7768
8338
6518
7319
9699
5659
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 11E2
100N
71
200N
189
400N
1717
1871
9942
1TR
4885
3TR
56691
02593
22377
00495
50737
43331
92107
10TR
67766
48534
15TR
95278
30TR
87569
2TỶ
674312

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 27/11/23

007 5
112 17 669 66
2778 77 71 71
334 37 31 885 89
442 991 93 95

TP. HCM - 27/11/23

0123456789
71
1871
6691
3331
9942
4312
2593
8534
4885
0495
7766
1717
2377
0737
2107
5278
189
7569
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 11D7
100N
61
200N
149
400N
2249
3443
0232
1TR
7568
3TR
22968
18623
69934
10347
93727
71064
76824
10TR
39837
54044
15TR
71726
30TR
36162
2TỶ
187173

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 25/11/23

05
1662 68 64 68 61
226 23 27 24 773
337 34 32 8
444 47 49 43 49 9

TP. HCM - 25/11/23

0123456789
61
0232
6162
3443
8623
7173
9934
1064
6824
4044
1726
0347
3727
9837
7568
2968
149
2249
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 11D2
100N
75
200N
590
400N
8850
1393
1807
1TR
0635
3TR
02031
85587
95945
67452
36728
37236
00665
10TR
50046
63816
15TR
50877
30TR
73148
2TỶ
346003

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 20/11/23

003 07 552 50
116 665
228 777 75
331 36 35 887
448 46 45 993 90

TP. HCM - 20/11/23

0123456789
590
8850
2031
7452
1393
6003
75
0635
5945
0665
7236
0046
3816
1807
5587
0877
6728
3148
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 11C7
100N
54
200N
034
400N
6543
3561
1659
1TR
9057
3TR
46990
70809
51436
45083
46952
24086
38015
10TR
87102
83019
15TR
25986
30TR
66418
2TỶ
081430

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 18/11/23

002 09 552 57 59 54
118 19 15 661
27
330 36 34 886 83 86
443 990

TP. HCM - 18/11/23

0123456789
6990
1430
3561
6952
7102
6543
5083
54
034
8015
1436
4086
5986
9057
6418
1659
0809
3019
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL