In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM

Xổ số TP. HCM mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 22/01/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 1D2
100N
67
200N
803
400N
8977
3563
4329
1TR
5542
3TR
10362
14764
31470
39544
78583
54536
71203
10TR
55001
64227
15TR
75851
30TR
98072
2TỶ
780068

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 17/01/22

001 03 03 551
1668 62 64 63 67
227 29 772 70 77
336 883
444 42 9

TP. HCM - 17/01/22

0123456789
1470
5001
5851
5542
0362
8072
803
3563
8583
1203
4764
9544
4536
67
8977
4227
0068
4329
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 1C7
100N
58
200N
014
400N
6907
6733
8472
1TR
4684
3TR
53441
57565
19947
63976
80780
76216
43413
10TR
69965
09722
15TR
34258
30TR
42831
2TỶ
436392

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 15/01/22

007 558 58
116 13 14 665 65
222 776 72
331 33 880 84
441 47 992

TP. HCM - 15/01/22

0123456789
0780
3441
2831
8472
9722
6392
6733
3413
014
4684
7565
9965
3976
6216
6907
9947
58
4258
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 1C2
100N
61
200N
888
400N
4176
0686
2817
1TR
4791
3TR
06867
38628
88420
85974
19130
52280
41065
10TR
05442
78699
15TR
70980
30TR
29704
2TỶ
884043

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 10/01/22

004 5
117 667 65 61
228 20 774 76
330 880 80 86 88
443 42 999 91

TP. HCM - 10/01/22

0123456789
8420
9130
2280
0980
61
4791
5442
4043
5974
9704
1065
4176
0686
2817
6867
888
8628
8699
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 1B7
100N
52
200N
085
400N
3478
3706
1331
1TR
6783
3TR
25847
27754
37004
81873
73651
03062
49273
10TR
86409
80751
15TR
89037
30TR
38828
2TỶ
368915

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 08/01/22

009 04 06 551 54 51 52
115 662
228 773 73 78
337 31 883 85
447 9

TP. HCM - 08/01/22

0123456789
1331
3651
0751
52
3062
6783
1873
9273
7754
7004
085
8915
3706
5847
9037
3478
8828
6409
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 1B2
100N
77
200N
954
400N
3309
1428
8743
1TR
1026
3TR
08808
42346
57532
41854
88994
96020
52263
10TR
52183
85823
15TR
27868
30TR
78698
2TỶ
238006

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 03/01/22

006 08 09 554 54
1668 63
223 20 26 28 777
332 883
446 43 998 94

TP. HCM - 03/01/22

0123456789
6020
7532
8743
2263
2183
5823
954
1854
8994
1026
2346
8006
77
1428
8808
7868
8698
3309
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 1A7
100N
57
200N
494
400N
2329
5161
8292
1TR
1512
3TR
68456
39319
87287
23995
82590
81014
53028
10TR
89090
01773
15TR
36658
30TR
09666
2TỶ
097869

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 01/01/22

0558 56 57
119 14 12 669 66 61
228 29 773
3887
4990 95 90 92 94

TP. HCM - 01/01/22

0123456789
2590
9090
5161
8292
1512
1773
494
1014
3995
8456
9666
57
7287
3028
6658
2329
9319
7869
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL