In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM

Xổ số TP. HCM mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 02/07/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 6E2
100N
94
200N
062
400N
0154
6542
2987
1TR
2079
3TR
10525
15051
77918
17651
82178
15561
12821
10TR
01446
70371
15TR
13408
30TR
14083
2TỶ
605912

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 27/06/22

008 551 51 54
112 18 661 62
225 21 771 78 79
3883 87
446 42 994

TP. HCM - 27/06/22

0123456789
5051
7651
5561
2821
0371
062
6542
5912
4083
94
0154
0525
1446
2987
7918
2178
3408
2079
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 6D7
100N
78
200N
287
400N
2684
2020
7330
1TR
8745
3TR
01505
18743
88168
17996
82160
59717
27375
10TR
01510
43272
15TR
26510
30TR
99845
2TỶ
757313

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 25/06/22

005 5
113 10 10 17 668 60
220 772 75 78
330 884 87
445 43 45 996

TP. HCM - 25/06/22

0123456789
2020
7330
2160
1510
6510
3272
8743
7313
2684
8745
1505
7375
9845
7996
287
9717
78
8168
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 6D2
100N
52
200N
507
400N
1567
3340
1362
1TR
9155
3TR
20962
63957
74249
76694
07678
90853
61670
10TR
02994
21030
15TR
56691
30TR
65784
2TỶ
298559

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 20/06/22

007 559 57 53 55 52
1662 67 62
2778 70
330 884
449 40 991 94 94

TP. HCM - 20/06/22

0123456789
3340
1670
1030
6691
52
1362
0962
0853
6694
2994
5784
9155
507
1567
3957
7678
4249
8559
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 6C7
100N
45
200N
297
400N
3942
1722
5506
1TR
5306
3TR
83843
44800
30542
17735
77660
48603
11914
10TR
34668
25913
15TR
23940
30TR
10841
2TỶ
296025

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 18/06/22

000 03 06 06 5
113 14 668 60
225 22 7
335 8
441 40 43 42 42 45 997

TP. HCM - 18/06/22

0123456789
4800
7660
3940
0841
3942
1722
0542
3843
8603
5913
1914
45
7735
6025
5506
5306
297
4668
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 6C2
100N
54
200N
163
400N
3067
4405
1820
1TR
2510
3TR
74801
94675
15753
37493
03860
11944
26905
10TR
15080
89059
15TR
49158
30TR
57643
2TỶ
940927

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 13/06/22

001 05 05 558 59 53 54
110 660 67 63
227 20 775
3880
443 44 993

TP. HCM - 13/06/22

0123456789
1820
2510
3860
5080
4801
163
5753
7493
7643
54
1944
4405
4675
6905
3067
0927
9158
9059
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 6B7
100N
41
200N
064
400N
9711
8952
0313
1TR
1103
3TR
32722
49428
28895
25878
07062
89795
16827
10TR
06200
01151
15TR
20565
30TR
60898
2TỶ
563395

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 11/06/22

000 03 551 52
111 13 665 62 64
222 28 27 778
38
441 995 98 95 95

TP. HCM - 11/06/22

0123456789
6200
41
9711
1151
8952
2722
7062
0313
1103
064
8895
9795
0565
3395
6827
9428
5878
0898
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL