In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Minh Chính - P.1
Số ĐT: 0908 692 397
467 Lê Quang Định, P.1, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: Phát Lộc
Số ĐT: 0907 391 667
205 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Đổi Đời
Số ĐT: 0906 212 203
114 Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Minh Chính
Số ĐT: 090 999 0007
229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
Xổ Số Max 3D

Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ sáu

Còn 08:44:20 nữa đến xổ số Miền Nam
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
40VL3308KS3328TV33
100N
14
85
74
200N
102
093
085
400N
7768
4821
4262
3507
5751
0753
0513
0805
7693
1TR
0057
6885
1227
3TR
65916
69108
73124
16037
07880
62852
77668
32649
03461
30831
14633
29997
56512
99144
54586
81511
18289
82528
95874
62646
24820
10TR
36742
85316
34919
65982
46195
50199
15TR
87392
69657
29319
30TR
62162
78972
41993
2TỶ
034722
837619
461260
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
40VL3208KS3228TV32
100N
75
53
32
200N
391
423
949
400N
2880
4469
2490
6743
3907
1185
5805
3968
7806
1TR
5857
5512
2806
3TR
76723
68825
74902
34692
28858
41915
95346
42622
65051
53737
81483
47336
20426
78777
19275
83473
49581
95114
39012
96676
92897
10TR
50709
10298
42218
76343
09368
79911
15TR
47401
04215
26025
30TR
68438
63684
47165
2TỶ
876748
204591
147653
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
40VL3108KS3128TV31
100N
28
04
76
200N
139
889
569
400N
7326
7514
1971
7074
1219
4350
4485
2251
8150
1TR
7532
2633
4266
3TR
08469
52421
96388
79739
67156
80657
21323
84963
54348
37691
46805
28428
74126
37691
01400
54804
73555
52059
85267
69427
11433
10TR
67207
55868
94458
71970
58407
99394
15TR
60546
88554
04374
30TR
13102
38888
99782
2TỶ
269853
442944
044617
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
40VL3007KS3028TV30
100N
01
31
24
200N
290
070
371
400N
6308
5773
9832
7879
8441
9411
8907
6914
5332
1TR
2486
4375
8439
3TR
39082
57986
26820
58588
91761
81994
48514
28681
40403
25087
14758
31569
09018
31220
71765
21933
24108
83211
32772
85166
59261
10TR
60950
55445
48420
17952
62972
37931
15TR
36507
00563
79241
30TR
28387
74350
15098
2TỶ
208962
185478
730000
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
40VL2907KS2928TV29
100N
80
46
74
200N
886
779
455
400N
9842
5232
0877
4385
3877
7376
3734
2101
5375
1TR
1664
4123
9567
3TR
36129
53002
54982
38734
12305
04284
27032
34134
21782
87503
35401
78086
01094
42084
31642
52490
72575
06601
66666
87246
27713
10TR
20871
06936
96108
58698
63910
58181
15TR
75959
16758
73483
30TR
68869
40892
25407
2TỶ
751878
437265
723614
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
40VL2807KS2828TV28
100N
36
45
94
200N
905
517
779
400N
5037
2072
8420
2450
5427
4348
3641
4779
3351
1TR
8963
6365
3354
3TR
15899
63989
15279
08408
14178
32797
32468
41849
04981
81206
72580
15977
65386
13900
76086
46524
06199
21675
12306
55005
80918
10TR
92976
16517
90899
89330
23397
97487
15TR
87230
96261
84971
30TR
99497
71366
62518
2TỶ
228974
071728
940657
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
40VL2707KS2728TV27
100N
10
59
97
200N
371
018
205
400N
7323
1340
1589
0237
3355
2123
5028
0677
3516
1TR
8649
9560
0598
3TR
72918
26051
02956
35367
50836
55573
16607
34702
67505
27015
84939
96240
49077
31376
78266
63230
62314
33810
56571
54924
58405
10TR
97098
37493
04056
25393
87179
63689
15TR
64605
69266
57272
30TR
73212
50345
11493
2TỶ
124024
550485
792299
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL