In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Minh Chính
Số ĐT: 090 999 0007
229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: Đại Tài
Số ĐT: 01219 033 998
425 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Thần Tài Trở Lại
Số ĐT: 0904 285 934
50 Lê Đức Thọ P.7, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Số Đỏ
Số ĐT: 0909 932 052
562 Lê Văn Thọ, P.13, Q.Gò Vấp

Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ sáu

Xổ số Miền Nam hôm nay: 21/01/2021 đã kết thúc!..
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
42VL0301KS0330TV03
100N
69
39
61
200N
747
664
621
400N
5111
9371
7488
0583
4107
2687
3046
3563
9737
1TR
5605
6515
5696
3TR
94639
56524
07188
34311
59713
29579
29817
39607
30434
74026
25253
06545
29716
94949
99186
56436
13968
54128
12763
08189
00807
10TR
53878
32267
60646
25991
48021
43255
15TR
69294
27704
47614
30TR
56178
80023
01440
2TỶ
753821
373408
295088
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
42VL0201KS0230TV02
100N
70
28
54
200N
499
181
521
400N
6788
1402
5011
0362
1689
6164
9168
3311
7063
1TR
7517
7732
3164
3TR
68758
46179
80092
05586
55590
53294
35591
41873
57934
18686
60017
98923
34649
15181
55300
30923
40485
14652
45643
10363
68733
10TR
18568
60461
68504
66408
61690
24666
15TR
25726
37030
94411
30TR
98989
03809
55139
2TỶ
646698
123951
559616
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
42VL0101KS0130TV01
100N
75
07
00
200N
972
854
862
400N
2535
3415
5888
3747
4111
9006
0012
0912
8126
1TR
9070
5161
0128
3TR
74391
52329
22843
20521
46477
69086
83924
98181
84147
82615
40420
37220
53884
31537
36098
52645
83100
22666
13793
48132
27808
10TR
57169
67303
70481
86230
52507
33321
15TR
16524
26344
10979
30TR
00806
12524
16504
2TỶ
145743
092730
017444
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
41VL5212KS5229TV52
100N
82
72
03
200N
793
093
429
400N
0621
6250
9024
0303
5823
7979
6254
0164
5095
1TR
5182
6347
8528
3TR
27590
81053
96917
37652
44439
27487
14944
41775
72176
95193
04926
45322
68073
28735
32582
32052
29456
59358
43793
05722
93957
10TR
43519
19270
85926
89883
22425
14628
15TR
71983
30105
66201
30TR
19210
45043
86666
2TỶ
381510
522104
203884
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
41VL5112KS5129TV51
100N
35
42
58
200N
256
018
925
400N
3850
3180
8164
0906
4158
3374
1070
3150
3690
1TR
3930
1233
6806
3TR
77111
40949
29121
00300
46442
91423
13245
64446
48155
33198
10972
08661
92657
41923
06042
96880
45286
62128
65589
54164
83526
10TR
31269
95940
80355
18892
17483
70446
15TR
98311
83089
46868
30TR
21726
83401
02975
2TỶ
596860
840599
052805
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
41VL5012KS5029TV50
100N
65
37
97
200N
719
871
248
400N
3855
4729
6085
7593
8739
2650
3535
8313
0408
1TR
0841
3985
4654
3TR
91452
58043
44654
89905
87973
80549
47827
90655
75408
92354
42801
19562
00311
18722
68403
36366
85255
43284
29319
99390
18548
10TR
17110
23891
77512
90228
93362
68264
15TR
16769
76871
23777
30TR
47565
51574
24149
2TỶ
296215
626507
352503
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
41VL4912KS4929TV49
100N
15
06
31
200N
720
018
221
400N
0199
7577
6966
3463
4889
0145
7441
1705
1426
1TR
9523
5735
5688
3TR
18513
98884
41148
86498
97905
19833
22139
92090
78486
46716
88053
52767
91263
67922
72213
66224
94569
30157
26964
68871
08248
10TR
64265
20653
45727
80649
04945
59361
15TR
52541
08607
45767
30TR
35199
47281
02342
2TỶ
327742
466967
503261
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL