In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

Đang chờ xổ số Khánh Hòa lúc 17:10': 02/04/2023. Còn 01:33:40 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
84
200N
662
400N
9966
0698
1788
1TR
6626
3TR
21772
77024
96800
48877
12933
85551
54750
10TR
02486
93935
15TR
03653
30TR
63803
2TỶ
905856

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 29/03/23

003 00 556 53 51 50
1666 62
224 26 772 77
335 33 886 88 84
4998

Khánh Hòa - 29/03/23

0123456789
6800
4750
5551
662
1772
2933
3653
3803
84
7024
3935
9966
6626
2486
5856
8877
0698
1788
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
77
200N
092
400N
7862
3917
8092
1TR
4311
3TR
42630
21918
34943
45089
39020
84086
85896
10TR
56627
70788
15TR
88822
30TR
39051
2TỶ
893750

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 26/03/23

0550 51
118 11 17 662
222 27 20 777
330 888 89 86
443 996 92 92

Khánh Hòa - 26/03/23

0123456789
2630
9020
3750
4311
9051
092
7862
8092
8822
4943
4086
5896
77
3917
6627
1918
0788
5089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
54
200N
601
400N
0751
4255
4058
1TR
3527
3TR
23598
93822
24675
26693
90556
23703
70954
10TR
24881
66462
15TR
90834
30TR
69292
2TỶ
995942

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 22/03/23

003 01 556 54 51 55 58 54
1662
222 27 775
334 881
442 992 98 93

Khánh Hòa - 22/03/23

0123456789
601
0751
4881
3822
6462
9292
5942
6693
3703
54
0954
0834
4255
4675
0556
3527
4058
3598
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
02
200N
768
400N
7764
3669
2148
1TR
0399
3TR
32755
07527
88786
02632
88606
71287
75076
10TR
07246
18598
15TR
16726
30TR
19522
2TỶ
936909

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 19/03/23

009 06 02 555
1664 69 68
222 26 27 776
332 886 87
446 48 998 99

Khánh Hòa - 19/03/23

0123456789
02
2632
9522
7764
2755
8786
8606
5076
7246
6726
7527
1287
768
2148
8598
3669
0399
6909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
09
200N
329
400N
6828
9808
0469
1TR
2930
3TR
17412
57594
38766
56387
97421
18027
83261
10TR
73538
74388
15TR
41769
30TR
51142
2TỶ
931669

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 15/03/23

008 09 5
112 669 69 66 61 69
221 27 28 29 7
338 30 888 87
442 994

Khánh Hòa - 15/03/23

0123456789
2930
7421
3261
7412
1142
7594
8766
6387
8027
6828
9808
3538
4388
09
329
0469
1769
1669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
35
200N
279
400N
0887
0529
5540
1TR
7049
3TR
12911
77809
44950
33571
49745
30336
94128
10TR
87829
51392
15TR
50094
30TR
63160
2TỶ
766924

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 12/03/23

009 550
111 660
224 29 28 29 771 79
336 35 887
445 49 40 994 92

Khánh Hòa - 12/03/23

0123456789
5540
4950
3160
2911
3571
1392
0094
6924
35
9745
0336
0887
4128
279
0529
7049
7809
7829
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL