In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

Xổ số Khánh Hòa mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 30/01/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
87
200N
487
400N
3853
8923
0734
1TR
2391
3TR
91628
52167
17536
39354
16726
40657
40875
10TR
74333
91493
15TR
49192
30TR
94636
2TỶ
733980

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 26/01/22

0554 57 53
1667
228 26 23 775
336 33 36 34 880 87 87
4992 93 91

Khánh Hòa - 26/01/22

0123456789
3980
2391
9192
3853
8923
4333
1493
0734
9354
0875
7536
6726
4636
87
487
2167
0657
1628
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
79
200N
095
400N
9169
7523
5127
1TR
9177
3TR
67825
54267
06166
52057
85315
53115
42013
10TR
26309
65779
15TR
07641
30TR
18879
2TỶ
805230

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 23/01/22

009 557
115 15 13 667 66 69
225 23 27 779 79 77 79
330 8
441 995

Khánh Hòa - 23/01/22

0123456789
5230
7641
7523
2013
095
7825
5315
3115
6166
5127
9177
4267
2057
79
9169
6309
5779
8879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
85
200N
561
400N
7747
4773
2732
1TR
5616
3TR
86968
98597
20329
39263
91472
57511
78923
10TR
52215
86220
15TR
99676
30TR
22251
2TỶ
435963

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 19/01/22

0551
115 11 16 663 68 63 61
220 29 23 776 72 73
332 885
447 997

Khánh Hòa - 19/01/22

0123456789
6220
561
7511
2251
2732
1472
4773
9263
8923
5963
85
2215
5616
9676
7747
8597
6968
0329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
24
200N
128
400N
1335
1952
2119
1TR
5535
3TR
11860
27999
69946
16269
77640
45749
68250
10TR
02799
29760
15TR
71339
30TR
54443
2TỶ
910609

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 16/01/22

009 550 52
119 660 60 69
228 24 7
339 35 35 8
443 46 40 49 999 99

Khánh Hòa - 16/01/22

0123456789
1860
7640
8250
9760
1952
4443
24
1335
5535
9946
128
2119
7999
6269
5749
2799
1339
0609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
94
200N
970
400N
6385
5350
0858
1TR
0559
3TR
52313
85381
60276
51441
81905
80389
78244
10TR
77309
33202
15TR
46963
30TR
86240
2TỶ
611139

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 12/01/22

009 02 05 559 50 58
113 663
2776 70
339 881 89 85
440 41 44 994

Khánh Hòa - 12/01/22

0123456789
970
5350
6240
5381
1441
3202
2313
6963
94
8244
6385
1905
0276
0858
0559
0389
7309
1139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
56
200N
992
400N
3092
6376
0255
1TR
4910
3TR
77366
57498
83710
33065
55017
79155
20201
10TR
35543
84534
15TR
71448
30TR
49485
2TỶ
310905

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 09/01/22

005 01 555 55 56
110 17 10 666 65
2776
334 885
448 43 998 92 92

Khánh Hòa - 09/01/22

0123456789
4910
3710
0201
992
3092
5543
4534
0255
3065
9155
9485
0905
56
6376
7366
5017
7498
1448
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL