In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
90
200N
694
400N
8329
8572
3666
1TR
5035
3TR
40045
84826
10606
28327
19538
52046
40178
10TR
22579
94535
15TR
03552
30TR
23842
2TỶ
683516

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 07/12/22

006 552
116 666
226 27 29 779 78 72
335 38 35 8
442 45 46 994 90

Khánh Hòa - 07/12/22

0123456789
90
8572
3552
3842
694
5035
0045
4535
3666
4826
0606
2046
3516
8327
9538
0178
8329
2579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
40
200N
115
400N
2904
8722
7632
1TR
3869
3TR
58234
71041
50957
75053
98724
50581
89490
10TR
79187
53643
15TR
76327
30TR
95905
2TỶ
853245

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 04/12/22

005 04 557 53
115 669
227 24 22 7
334 32 887 81
445 43 41 40 990

Khánh Hòa - 04/12/22

0123456789
40
9490
1041
0581
8722
7632
5053
3643
2904
8234
8724
115
5905
3245
0957
9187
6327
3869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
71
200N
902
400N
1382
1489
1863
1TR
4852
3TR
04323
03733
02133
25500
25922
40764
57116
10TR
74922
25136
15TR
15013
30TR
37641
2TỶ
265909

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 30/11/22

009 00 02 552
113 16 664 63
222 23 22 771
336 33 33 882 89
441 9

Khánh Hòa - 30/11/22

0123456789
5500
71
7641
902
1382
4852
5922
4922
1863
4323
3733
2133
5013
0764
7116
5136
1489
5909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
39
200N
732
400N
4523
7875
7632
1TR
4577
3TR
37407
33560
35756
47889
87077
20806
69745
10TR
13683
95581
15TR
26728
30TR
25923
2TỶ
392878

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 27/11/22

007 06 556
1660
223 28 23 778 77 77 75
332 32 39 883 81 89
445 9

Khánh Hòa - 27/11/22

0123456789
3560
5581
732
7632
4523
3683
5923
7875
9745
5756
0806
4577
7407
7077
6728
2878
39
7889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
58
200N
520
400N
2806
9014
0888
1TR
0640
3TR
10705
36493
97870
70629
35175
24828
37670
10TR
12054
82180
15TR
83086
30TR
57702
2TỶ
069787

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 23/11/22

002 05 06 554 58
114 6
229 28 20 770 75 70
3887 86 80 88
440 993

Khánh Hòa - 23/11/22

0123456789
520
0640
7870
7670
2180
7702
6493
9014
2054
0705
5175
2806
3086
9787
58
0888
4828
0629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
02
200N
946
400N
5241
9905
4425
1TR
2971
3TR
38763
63522
62794
42994
80562
35604
21598
10TR
12124
34067
15TR
54819
30TR
96809
2TỶ
445077

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 20/11/22

009 04 05 02 5
119 667 63 62
224 22 25 777 71
38
441 46 994 94 98

Khánh Hòa - 20/11/22

0123456789
5241
2971
02
3522
0562
8763
2794
2994
5604
2124
9905
4425
946
4067
5077
1598
4819
6809
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL