In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

Xổ số Khánh Hòa mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 06/07/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
08
200N
510
400N
9632
2828
1370
1TR
6643
3TR
53271
86413
25673
43366
51679
29181
23067
10TR
11689
28283
15TR
74808
30TR
46102
2TỶ
378413

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 03/07/22

002 08 08 5
113 13 10 666 67
228 771 73 79 70
332 889 83 81
443 9

Khánh Hòa - 03/07/22

0123456789
510
1370
3271
9181
9632
6102
6643
6413
5673
8283
8413
3366
3067
08
2828
4808
1679
1689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
19
200N
066
400N
2578
5313
2637
1TR
9207
3TR
01630
17762
29676
72645
09201
72430
52968
10TR
86078
39954
15TR
64222
30TR
87402
2TỶ
326189

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 29/06/22

002 01 07 554
113 19 662 68 66
222 778 76 78
330 30 37 889
445 9

Khánh Hòa - 29/06/22

0123456789
1630
2430
9201
7762
4222
7402
5313
9954
2645
066
9676
2637
9207
2578
2968
6078
19
6189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
33
200N
200
400N
6527
9419
1877
1TR
2021
3TR
38886
43393
67444
82270
48506
69002
79906
10TR
50318
70631
15TR
90847
30TR
12455
2TỶ
164786

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 26/06/22

006 02 06 00 555
118 19 6
221 27 770 77
331 33 886 86
447 44 993

Khánh Hòa - 26/06/22

0123456789
200
2270
2021
0631
9002
33
3393
7444
2455
8886
8506
9906
4786
6527
1877
0847
0318
9419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
56
200N
575
400N
9839
2663
1499
1TR
4415
3TR
13473
03623
24830
58118
29179
30221
72538
10TR
10184
22367
15TR
47264
30TR
33941
2TỶ
942153

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 22/06/22

0553 56
118 15 664 67 63
223 21 773 79 75
330 38 39 884
441 999

Khánh Hòa - 22/06/22

0123456789
4830
0221
3941
2663
3473
3623
2153
0184
7264
575
4415
56
2367
8118
2538
9839
1499
9179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
05
200N
307
400N
5603
9209
6769
1TR
2838
3TR
33929
26785
62982
18957
35406
54583
23667
10TR
06399
52433
15TR
71296
30TR
11026
2TỶ
084513

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 19/06/22

006 03 09 07 05 557
113 667 69
226 29 7
333 38 885 82 83
4996 99

Khánh Hòa - 19/06/22

0123456789
2982
5603
4583
2433
4513
05
6785
5406
1296
1026
307
8957
3667
2838
9209
6769
3929
6399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
70
200N
386
400N
7699
6329
5533
1TR
0152
3TR
98668
07496
94343
44426
30447
53501
37867
10TR
77273
15282
15TR
39499
30TR
32037
2TỶ
029256

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 15/06/22

001 556 52
1668 67
226 29 773 70
337 33 882 86
443 47 999 96 99

Khánh Hòa - 15/06/22

0123456789
70
3501
0152
5282
5533
4343
7273
386
7496
4426
9256
0447
7867
2037
8668
7699
6329
9499
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL