In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Minh Chính
Số ĐT: 090 999 0007
229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: Minh Chính - P.1
Số ĐT: 0908 692 397
467 Lê Quang Định, P.1, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
694 Lê Đức Thọ P.15, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Đại Cát 11
Số ĐT: 0977 457 410
253 Cây Trâm, P.8, Q.Gò Vấp
Xổ Số KENO

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

Xổ số Khánh Hòa mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 16/10/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
56
200N
255
400N
4590
4105
5246
1TR
4649
3TR
67528
76543
10573
77396
16682
49355
75484
10TR
90024
79653
15TR
15382
30TR
02992
2TỶ
793094

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 13/10/19

005 553 55 55 56
16
224 28 773
3882 82 84
443 49 46 994 92 96 90

Khánh Hòa - 13/10/19

0123456789
4590
6682
5382
2992
6543
0573
9653
5484
0024
3094
255
4105
9355
56
5246
7396
7528
4649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
56
200N
499
400N
6487
6701
8833
1TR
4027
3TR
40394
73767
41857
75638
20994
14956
83504
10TR
16976
22159
15TR
18927
30TR
95725
2TỶ
814222

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 09/10/19

004 01 559 57 56 56
1667
222 25 27 27 776
338 33 887
4994 94 99

Khánh Hòa - 09/10/19

0123456789
6701
4222
8833
0394
0994
3504
5725
56
4956
6976
6487
4027
3767
1857
8927
5638
499
2159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
14
200N
611
400N
8927
7242
4877
1TR
9132
3TR
02220
65487
29493
78304
93681
35506
52508
10TR
25314
82025
15TR
01517
30TR
56425
2TỶ
652368

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 06/10/19

004 06 08 5
117 14 11 14 668
225 25 20 27 777
332 887 81
442 993

Khánh Hòa - 06/10/19

0123456789
2220
611
3681
7242
9132
9493
14
8304
5314
2025
6425
5506
8927
4877
5487
1517
2508
2368
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
73
200N
856
400N
6838
7730
7433
1TR
1794
3TR
95865
89703
68253
56912
45017
43261
80305
10TR
89616
79288
15TR
28502
30TR
35662
2TỶ
130499

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 02/10/19

002 03 05 553 56
116 12 17 662 65 61
2773
338 30 33 888
4999 94

Khánh Hòa - 02/10/19

0123456789
7730
3261
6912
8502
5662
73
7433
9703
8253
1794
5865
0305
856
9616
5017
6838
9288
0499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
67
200N
779
400N
4465
1905
2143
1TR
9862
3TR
87245
49459
11599
80933
68155
74837
64898
10TR
44261
81767
15TR
51042
30TR
55076
2TỶ
516135

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 29/09/19

005 559 55
1661 67 62 65 67
2776 79
335 33 37 8
442 45 43 999 98

Khánh Hòa - 29/09/19

0123456789
4261
9862
1042
2143
0933
4465
1905
7245
8155
6135
5076
67
4837
1767
4898
779
9459
1599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
63
200N
463
400N
0212
5616
7747
1TR
2212
3TR
01008
89511
92820
15640
86667
17457
30471
10TR
04768
01905
15TR
23858
30TR
54356
2TỶ
297166

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 25/09/19

005 08 556 58 57
111 12 12 16 666 68 67 63 63
220 771
38
440 47 9

Khánh Hòa - 25/09/19

0123456789
2820
5640
9511
0471
0212
2212
63
463
1905
5616
4356
7166
7747
6667
7457
1008
4768
3858
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL