In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
56
200N
423
400N
2168
0828
9555
1TR
6893
3TR
64510
56390
13267
45085
75125
21105
62759
10TR
31078
20393
15TR
33893
30TR
23661
2TỶ
842358

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 04/10/23

005 558 59 55 56
110 661 67 68
225 28 23 778
3885
4993 93 90 93

Khánh Hòa - 04/10/23

0123456789
4510
6390
3661
423
6893
0393
3893
9555
5085
5125
1105
56
3267
2168
0828
1078
2358
2759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
97
200N
841
400N
1867
3645
0309
1TR
5229
3TR
19461
97828
92320
61721
90356
49959
68737
10TR
98972
59878
15TR
29338
30TR
90208
2TỶ
417218

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 01/10/23

008 09 556 59
118 661 67
228 20 21 29 772 78
338 37 8
445 41 997

Khánh Hòa - 01/10/23

0123456789
2320
841
9461
1721
8972
3645
0356
97
1867
8737
7828
9878
9338
0208
7218
0309
5229
9959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
24
200N
710
400N
9901
2447
9271
1TR
3232
3TR
66427
98230
34838
99536
60392
60634
75506
10TR
13376
34075
15TR
44930
30TR
53253
2TỶ
253781

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 27/09/23

006 01 553
110 6
227 24 776 75 71
330 30 38 36 34 32 881
447 992

Khánh Hòa - 27/09/23

0123456789
710
8230
4930
9901
9271
3781
3232
0392
3253
24
0634
4075
9536
5506
3376
2447
6427
4838
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
77
200N
294
400N
4650
8285
2902
1TR
7260
3TR
59214
63985
97684
39588
19108
04526
27656
10TR
14351
84767
15TR
89762
30TR
08803
2TỶ
023054

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 24/09/23

003 08 02 554 51 56 50
114 662 67 60
226 777
3885 84 88 85
4994

Khánh Hòa - 24/09/23

0123456789
4650
7260
4351
2902
9762
8803
294
9214
7684
3054
8285
3985
4526
7656
77
4767
9588
9108
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
49
200N
398
400N
9920
9610
8989
1TR
6078
3TR
83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736
10TR
89472
25303
15TR
45585
30TR
97446
2TỶ
221985

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 20/09/23

003 05 5
110 660 69
221 20 772 78
337 36 885 85 89
446 49 998 98

Khánh Hòa - 20/09/23

0123456789
9920
9610
0360
1621
9472
5303
3805
5585
1985
7736
7446
0737
398
6078
8898
49
8989
2869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
22
200N
071
400N
4152
2429
5621
1TR
1398
3TR
02819
84047
59247
01352
11978
34597
58100
10TR
94867
03750
15TR
73129
30TR
61640
2TỶ
276788

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 17/09/23

000 550 52 52
119 667
229 29 21 22 778 71
3888
440 47 47 997 98

Khánh Hòa - 17/09/23

0123456789
8100
3750
1640
071
5621
22
4152
1352
4047
9247
4597
4867
1398
1978
6788
2429
2819
3129
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL