In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

Đang chờ xổ số Khánh Hòa lúc 17:10': 03/03/2024. Còn 01:11:37 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
47
200N
054
400N
9294
5261
0376
1TR
3032
3TR
41559
64798
00259
20075
08644
56602
90932
10TR
16139
33695
15TR
61241
30TR
74216
2TỶ
944394

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 28/02/24

002 559 59 54
116 661
2775 76
339 32 32 8
441 44 47 994 95 98 94

Khánh Hòa - 28/02/24

0123456789
5261
1241
3032
6602
0932
054
9294
8644
4394
0075
3695
0376
4216
47
4798
1559
0259
6139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
13
200N
515
400N
3805
6374
6658
1TR
2681
3TR
29164
92765
26820
07679
33160
25728
39535
10TR
00632
68313
15TR
09515
30TR
33864
2TỶ
057576

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 25/02/24

005 558
115 13 15 13 664 64 65 60
220 28 776 79 74
332 35 881
49

Khánh Hòa - 25/02/24

0123456789
6820
3160
2681
0632
13
8313
6374
9164
3864
515
3805
2765
9535
9515
7576
6658
5728
7679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
01
200N
527
400N
0786
0917
1979
1TR
4674
3TR
01639
45273
63543
47778
08796
21887
43138
10TR
96187
83915
15TR
92146
30TR
08287
2TỶ
454123

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 21/02/24

001 5
115 17 6
223 27 773 78 74 79
339 38 887 87 87 86
446 43 996

Khánh Hòa - 21/02/24

0123456789
01
5273
3543
4123
4674
3915
0786
8796
2146
527
0917
1887
6187
8287
7778
3138
1979
1639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
30
200N
560
400N
8276
8989
3964
1TR
9945
3TR
25227
14820
04973
02259
01948
14335
00406
10TR
13810
07635
15TR
01875
30TR
68374
2TỶ
195624

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 18/02/24

006 559
110 664 60
224 27 20 774 75 73 76
335 35 30 889
448 45 9

Khánh Hòa - 18/02/24

0123456789
30
560
4820
3810
4973
3964
8374
5624
9945
4335
7635
1875
8276
0406
5227
1948
8989
2259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
87
200N
330
400N
6403
2051
1271
1TR
1213
3TR
14962
08176
17189
01582
07424
20768
25733
10TR
16707
86246
15TR
68611
30TR
68831
2TỶ
611547

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 14/02/24

007 03 551
111 13 662 68
224 776 71
331 33 30 889 82 87
447 46 9

Khánh Hòa - 14/02/24

0123456789
330
2051
1271
8611
8831
4962
1582
6403
1213
5733
7424
8176
6246
87
6707
1547
0768
7189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
98
200N
572
400N
0932
1708
0202
1TR
9334
3TR
97673
26379
69224
94866
30623
57811
29048
10TR
43684
00037
15TR
72446
30TR
15341
2TỶ
881049

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 11/02/24

008 02 5
111 666
224 23 773 79 72
337 34 32 884
449 41 46 48 998

Khánh Hòa - 11/02/24

0123456789
7811
5341
572
0932
0202
7673
0623
9334
9224
3684
4866
2446
0037
98
1708
9048
6379
1049

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL