In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

Xổ số Khánh Hòa mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 16/06/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
78
200N
657
400N
5443
6402
7710
1TR
8414
3TR
45383
48590
51721
94444
22781
75101
81247
10TR
50957
41738
15TR
78547
30TR
04189
2TỶ
268689

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 12/06/24

001 02 557 57
114 10 6
221 778
338 889 89 83 81
447 44 47 43 990

Khánh Hòa - 12/06/24

0123456789
7710
8590
1721
2781
5101
6402
5443
5383
8414
4444
657
1247
0957
8547
78
1738
4189
8689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
22
200N
937
400N
0050
8918
5702
1TR
2747
3TR
88096
09398
75555
68340
44903
34139
53589
10TR
87560
34287
15TR
62907
30TR
68310
2TỶ
720703

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 09/06/24

003 07 03 02 555 50
110 18 660
222 7
339 37 887 89
440 47 996 98

Khánh Hòa - 09/06/24

0123456789
0050
8340
7560
8310
22
5702
4903
0703
5555
8096
937
2747
4287
2907
8918
9398
4139
3589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
98
200N
418
400N
3195
1167
0278
1TR
4769
3TR
45677
27647
42031
16608
45285
53304
48394
10TR
13038
94150
15TR
20908
30TR
76366
2TỶ
206039

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 05/06/24

008 08 04 550
118 666 69 67
2777 78
339 38 31 885
447 994 95 98

Khánh Hòa - 05/06/24

0123456789
4150
2031
3304
8394
3195
5285
6366
1167
5677
7647
98
418
0278
6608
3038
0908
4769
6039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
34
200N
422
400N
9123
8720
3539
1TR
8751
3TR
28421
40072
95592
37620
68406
76710
05247
10TR
58346
75275
15TR
61804
30TR
55513
2TỶ
084132

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 02/06/24

004 06 551
113 10 6
221 20 23 20 22 775 72
332 39 34 8
446 47 992

Khánh Hòa - 02/06/24

0123456789
8720
7620
6710
8751
8421
422
0072
5592
4132
9123
5513
34
1804
5275
8406
8346
5247
3539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
21
200N
552
400N
9329
2274
5079
1TR
8944
3TR
35202
36593
77991
11864
21473
49762
15619
10TR
26127
63914
15TR
18628
30TR
16049
2TỶ
749809

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 29/05/24

009 02 552
114 19 664 62
228 27 29 21 773 74 79
38
449 44 993 91

Khánh Hòa - 29/05/24

0123456789
21
7991
552
5202
9762
6593
1473
2274
8944
1864
3914
6127
8628
9329
5079
5619
6049
9809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
79
200N
285
400N
5196
3481
3243
1TR
8751
3TR
98918
21097
92334
65407
28483
25384
85512
10TR
02839
96116
15TR
85452
30TR
83429
2TỶ
051987

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 26/05/24

007 552 51
116 18 12 6
229 779
339 34 887 83 84 81 85
443 997 96

Khánh Hòa - 26/05/24

0123456789
3481
8751
5512
5452
3243
8483
2334
5384
285
5196
6116
1097
5407
1987
8918
79
2839
3429

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL