In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Sớ đầu đuôi Miền Trung - Chủ Nhật

Chủ nhật
23/06/2024
Kon Tum
16 - 71
Khánh Hòa
48 - 15
Thừa T. Huế
97 - 65
Chủ nhật
16/06/2024
Kon Tum
15 - 07
Khánh Hòa
42 - 31
Thừa T. Huế
65 - 93
Chủ nhật
09/06/2024
Kon Tum
74 - 27
Khánh Hòa
22 - 03
Thừa T. Huế
80 - 47
Chủ nhật
02/06/2024
Kon Tum
12 - 16
Khánh Hòa
34 - 32
Thừa T. Huế
75 - 24
Chủ nhật
26/05/2024
Kon Tum
36 - 20
Khánh Hòa
79 - 87
Thừa T. Huế
57 - 35
Chủ nhật
19/05/2024
Kon Tum
06 - 84
Khánh Hòa
39 - 17
Thừa T. Huế
45 - 56
Chủ nhật
12/05/2024
Kon Tum
23 - 79
Khánh Hòa
42 - 62
Thừa T. Huế
80 - 74
Chủ nhật
05/05/2024
Kon Tum
89 - 50
Khánh Hòa
99 - 92
Thừa T. Huế
03 - 52
Chủ nhật
28/04/2024
Kon Tum
25 - 21
Khánh Hòa
68 - 59
Thừa T. Huế
99 - 78
Chủ nhật
21/04/2024
Kon Tum
48 - 95
Khánh Hòa
71 - 82
Thừa T. Huế
03 - 86
Chủ nhật
14/04/2024
Kon Tum
86 - 22
Khánh Hòa
01 - 05
Thừa T. Huế
34 - 55
Chủ nhật
07/04/2024
Kon Tum
80 - 50
Khánh Hòa
78 - 81
Thừa T. Huế
11 - 53
Chủ nhật
31/03/2024
Kon Tum
12 - 56
Khánh Hòa
82 - 15
Thừa T. Huế
45 - 00
Chủ nhật
24/03/2024
Kon Tum
90 - 87
Khánh Hòa
16 - 94
Thừa T. Huế
26 - 35
Chủ nhật
17/03/2024
Kon Tum
02 - 96
Khánh Hòa
03 - 02
Thừa T. Huế
09 - 30
Chủ nhật
10/03/2024
Kon Tum
98 - 93
Khánh Hòa
36 - 34
Thừa T. Huế
02 - 17
Chủ nhật
03/03/2024
Kon Tum
05 - 41
Khánh Hòa
45 - 94
Thừa T. Huế
82 - 94
Chủ nhật
25/02/2024
Kon Tum
54 - 53
Khánh Hòa
13 - 76
Thừa T. Huế
47 - 10
Chủ nhật
18/02/2024
Kon Tum
05 - 47
Khánh Hòa
30 - 24
Thừa T. Huế
16 - 02
Chủ nhật
11/02/2024
Kon Tum
81 - 46
Khánh Hòa
98 - 49
Thừa T. Huế
50 - 44
Chủ nhật
04/02/2024
Kon Tum
73 - 61
Khánh Hòa
36 - 88
Thừa T. Huế
97 - 66
Chủ nhật
28/01/2024
Kon Tum
21 - 15
Khánh Hòa
66 - 89
Thừa T. Huế
70 - 11
Chủ nhật
21/01/2024
Kon Tum
21 - 67
Khánh Hòa
93 - 98
Thừa T. Huế
34 - 10
Chủ nhật
14/01/2024
Kon Tum
98 - 88
Khánh Hòa
20 - 12
Thừa T. Huế
07 - 75
Chủ nhật
07/01/2024
Kon Tum
84 - 70
Khánh Hòa
34 - 89
Thừa T. Huế
26 - 59
Chủ nhật
31/12/2023
Kon Tum
43 - 88
Khánh Hòa
16 - 42
Thừa T. Huế
19 - 92
Chủ nhật
24/12/2023
Kon Tum
74 - 89
Khánh Hòa
28 - 52
Thừa T. Huế
00 - 13
Chủ nhật
17/12/2023
Kon Tum
43 - 80
Khánh Hòa
17 - 83
Thừa T. Huế
06 - 68
Chủ nhật
10/12/2023
Kon Tum
95 - 58
Khánh Hòa
21 - 21
Thừa T. Huế
45 - 08
Chủ nhật
03/12/2023
Kon Tum
43 - 29
Khánh Hòa
09 - 43
Thừa T. Huế
71 - 06

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL