In vé Dò - Cài đặt
Hotline:
Xổ số Miền Trung hôm nay: 04/10/2023 đã kết thúc!..

Sớ đầu đuôi Miền Trung - Chủ Nhật

Chủ nhật
01/10/2023
Kon Tum
46 - 29
Khánh Hòa
97 - 18
Thừa T. Huế
65 - 24
Chủ nhật
24/09/2023
Kon Tum
63 - 14
Khánh Hòa
77 - 54
Thừa T. Huế
45 - 75
Chủ nhật
17/09/2023
Kon Tum
06 - 74
Khánh Hòa
22 - 88
Thừa T. Huế
04 - 71
Chủ nhật
10/09/2023
Kon Tum
34 - 39
Khánh Hòa
20 - 50
Thừa T. Huế
78 - 36
Chủ nhật
03/09/2023
Kon Tum
10 - 09
Khánh Hòa
52 - 54
Thừa T. Huế
38 - 75
Chủ nhật
27/08/2023
Kon Tum
73 - 72
Khánh Hòa
47 - 29
Thừa T. Huế
53 - 75
Chủ nhật
20/08/2023
Kon Tum
73 - 37
Khánh Hòa
80 - 32
Thừa T. Huế
83 - 11
Chủ nhật
13/08/2023
Kon Tum
68 - 46
Khánh Hòa
26 - 70
Thừa T. Huế
52 - 81
Chủ nhật
06/08/2023
Kon Tum
37 - 70
Khánh Hòa
67 - 29
Thừa T. Huế
84 - 49
Chủ nhật
30/07/2023
Kon Tum
67 - 81
Khánh Hòa
82 - 39
Thừa T. Huế
64 - 44
Chủ nhật
23/07/2023
Kon Tum
38 - 92
Khánh Hòa
51 - 25
Thừa T. Huế
69 - 58
Chủ nhật
16/07/2023
Kon Tum
31 - 78
Khánh Hòa
44 - 11
Thừa T. Huế
04 - 26
Chủ nhật
09/07/2023
Kon Tum
30 - 69
Khánh Hòa
51 - 96
Thừa T. Huế
38 - 40
Chủ nhật
02/07/2023
Kon Tum
18 - 24
Khánh Hòa
44 - 29
Thừa T. Huế
63 - 22
Chủ nhật
25/06/2023
Kon Tum
66 - 18
Khánh Hòa
77 - 97
Thừa T. Huế
70 - 47
Chủ nhật
18/06/2023
Kon Tum
91 - 06
Khánh Hòa
93 - 66
Thừa T. Huế
40 - 07
Chủ nhật
11/06/2023
Kon Tum
04 - 84
Khánh Hòa
41 - 58
Thừa T. Huế
40 - 33
Chủ nhật
04/06/2023
Kon Tum
00 - 00
Khánh Hòa
25 - 01
Thừa T. Huế
10 - 48
Chủ nhật
28/05/2023
Kon Tum
33 - 90
Khánh Hòa
63 - 73
Thừa T. Huế
34 - 43
Chủ nhật
21/05/2023
Kon Tum
23 - 36
Khánh Hòa
14 - 77
Thừa T. Huế
54 - 59
Chủ nhật
14/05/2023
Kon Tum
91 - 89
Khánh Hòa
77 - 84
Thừa T. Huế
45 - 42
Chủ nhật
07/05/2023
Kon Tum
71 - 50
Khánh Hòa
74 - 18
Thừa T. Huế
27 - 12
Chủ nhật
30/04/2023
Kon Tum
15 - 19
Khánh Hòa
86 - 21
Thừa T. Huế
94 - 00
Chủ nhật
23/04/2023
Kon Tum
20 - 73
Khánh Hòa
56 - 39
Thừa T. Huế
64 - 92
Chủ nhật
16/04/2023
Kon Tum
75 - 72
Khánh Hòa
05 - 49
Thừa T. Huế
79 - 34
Chủ nhật
09/04/2023
Kon Tum
87 - 38
Khánh Hòa
01 - 10
Thừa T. Huế
92 - 42
Chủ nhật
02/04/2023
Kon Tum
96 - 20
Khánh Hòa
65 - 32
Thừa T. Huế
46 - 19
Chủ nhật
26/03/2023
Kon Tum
28 - 13
Khánh Hòa
77 - 50
Thừa T. Huế
97 - 53
Chủ nhật
19/03/2023
Kon Tum
85 - 05
Khánh Hòa
02 - 09
Thừa T. Huế
88 - 93
Chủ nhật
12/03/2023
Kon Tum
80 - 17
Khánh Hòa
35 - 24
Thừa T. Huế
70 - 31
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL