In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình

Đang chờ xổ số Thái Bình lúc 18:10': 03/03/2024. Còn 11:40:10 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 5-7-1-11-4-10-15-12 GH
15545
G.Nhất
85710
G.Nhì
17410
30692
G.Ba
77641
63547
40180
61070
59567
02946
G.Tư
5607
7989
8806
1262
G.Năm
0689
4410
5587
5247
7619
8861
G.Sáu
204
487
280
G.Bảy
16
06
98
51

Thái Bình - 25/02/24

0123456789
5710
7410
0180
1070
4410
280
7641
8861
51
0692
1262
204
5545
2946
8806
16
06
3547
9567
5607
5587
5247
487
98
7989
0689
7619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 6-2-14-17-12-19-20-1 FZ
39903
G.Nhất
64007
G.Nhì
94691
49556
G.Ba
47851
91743
87428
63645
97610
97288
G.Tư
0270
5179
3109
4524
G.Năm
3849
9190
0418
6950
1098
3962
G.Sáu
093
429
132
G.Bảy
56
97
14
64

Thái Bình - 18/02/24

0123456789
7610
0270
9190
6950
4691
7851
3962
132
1743
093
9903
4524
14
64
3645
9556
56
4007
97
7428
7288
0418
1098
5179
3109
3849
429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 6-2-1-20-15-18-13-11 FN
13300
G.Nhất
06268
G.Nhì
67798
98842
G.Ba
09251
37297
78533
05661
30866
26814
G.Tư
4278
1420
5112
9414
G.Năm
1534
1478
8664
1159
7081
3687
G.Sáu
446
627
656
G.Bảy
44
04
97
41

Thái Bình - 04/02/24

0123456789
1420
3300
9251
5661
7081
41
8842
5112
8533
6814
9414
1534
8664
44
04
0866
446
656
7297
3687
627
97
6268
7798
4278
1478
1159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 19-14-9-11-7-20-17-5 FD
68274
G.Nhất
93911
G.Nhì
25484
47616
G.Ba
11003
93986
15302
61278
13916
23900
G.Tư
1710
1445
4678
9751
G.Năm
5496
0228
3343
5479
4126
8089
G.Sáu
221
438
853
G.Bảy
87
65
49
41

Thái Bình - 28/01/24

0123456789
3900
1710
3911
9751
221
41
5302
1003
3343
853
5484
8274
1445
65
7616
3986
3916
5496
4126
87
1278
4678
0228
438
5479
8089
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 17-14-9-7-6-18-10-3 EV
45819
G.Nhất
88820
G.Nhì
92317
88686
G.Ba
03064
58435
11519
64759
52956
88514
G.Tư
1349
0927
3528
0716
G.Năm
1179
1641
6637
9021
2311
1232
G.Sáu
765
742
034
G.Bảy
28
76
18
13

Thái Bình - 21/01/24

0123456789
8820
1641
9021
2311
1232
742
13
3064
8514
034
8435
765
8686
2956
0716
76
2317
0927
6637
3528
28
18
1519
4759
1349
1179
5819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 18-12-14-11-6-5-19-16 EN
91138
G.Nhất
42203
G.Nhì
16727
62518
G.Ba
40212
38181
55475
98984
20314
05059
G.Tư
8841
4036
0947
9799
G.Năm
9576
2316
6534
0618
1125
2257
G.Sáu
115
313
503
G.Bảy
71
91
34
85

Thái Bình - 14/01/24

0123456789
8181
8841
71
91
0212
2203
313
503
8984
0314
6534
34
5475
1125
115
85
4036
9576
2316
6727
0947
2257
2518
0618
1138
5059
9799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 19-12-7-20-3-13-18-16 ED
69618
G.Nhất
77903
G.Nhì
10601
27302
G.Ba
64369
67113
39541
91989
70398
06419
G.Tư
2465
5299
8705
5568
G.Năm
1279
2671
9902
2142
3112
6408
G.Sáu
615
603
561
G.Bảy
85
67
75
12

Thái Bình - 07/01/24

0123456789
0601
9541
2671
561
7302
9902
2142
3112
12
7903
7113
603
2465
8705
615
85
75
67
0398
5568
6408
9618
4369
1989
6419
5299
1279

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL