In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình

Xổ số Thái Bình mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 22/05/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 8XM-3XM-10XM-2XM-11XM-4XM
93649
G.Nhất
13716
G.Nhì
59642
55194
G.Ba
92663
63665
00952
87008
93229
96476
G.Tư
3113
6305
4666
1625
G.Năm
3554
4132
4425
4391
0543
9212
G.Sáu
284
673
985
G.Bảy
10
94
56
49

Thái Bình - 15/05/22

0123456789
10
4391
9642
0952
4132
9212
2663
3113
0543
673
5194
3554
284
94
3665
6305
1625
4425
985
3716
6476
4666
56
7008
3229
49
3649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 8-10-3-5-13-4XD
51139
G.Nhất
23395
G.Nhì
36552
38651
G.Ba
04991
47157
29360
44544
87107
11543
G.Tư
0674
1048
2885
7008
G.Năm
7199
1746
0318
6714
2671
3455
G.Sáu
474
899
639
G.Bảy
92
70
16
23

Thái Bình - 08/05/22

0123456789
9360
70
8651
4991
2671
6552
92
1543
23
4544
0674
6714
474
3395
2885
3455
1746
16
7157
7107
1048
7008
0318
7199
899
639
1139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 4-11-20-1-14-8-5-12VU
81691
G.Nhất
24290
G.Nhì
90854
72236
G.Ba
30217
80913
09886
88942
10442
57804
G.Tư
0448
4813
2448
9076
G.Năm
7671
6782
4277
6760
0867
9274
G.Sáu
018
011
868
G.Bảy
11
01
38
82

Thái Bình - 01/05/22

0123456789
4290
6760
7671
011
11
01
1691
8942
0442
6782
82
0913
4813
0854
7804
9274
2236
9886
9076
0217
4277
0867
0448
2448
018
868
38
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 6-11-15-1-12-3VM
97285
G.Nhất
09752
G.Nhì
78263
93471
G.Ba
55647
45149
89005
89562
00052
28702
G.Tư
3547
3143
6877
8162
G.Năm
2046
1441
7971
9312
9020
5601
G.Sáu
150
308
710
G.Bảy
41
11
50
45

Thái Bình - 24/04/22

0123456789
9020
150
710
50
3471
1441
7971
5601
41
11
9752
9562
0052
8702
8162
9312
8263
3143
9005
45
7285
2046
5647
3547
6877
308
5149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 15-7-1-8-2-11VD
87347
G.Nhất
30501
G.Nhì
52768
81509
G.Ba
58329
36585
57369
34593
20149
06240
G.Tư
5168
9476
1272
0201
G.Năm
0478
4449
5995
6232
0035
6518
G.Sáu
498
315
198
G.Bảy
65
90
33
97

Thái Bình - 17/04/22

0123456789
6240
90
0501
0201
1272
6232
4593
33
6585
5995
0035
315
65
9476
97
7347
2768
5168
0478
6518
498
198
1509
8329
7369
0149
4449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 11-4-14-3-9-6UV
25295
G.Nhất
01253
G.Nhì
02772
10133
G.Ba
25037
39709
38529
62601
03531
02966
G.Tư
7174
6598
9142
7548
G.Năm
0422
4404
9651
5388
4498
1990
G.Sáu
616
196
733
G.Bảy
05
02
17
69

Thái Bình - 10/04/22

0123456789
1990
2601
3531
9651
2772
9142
0422
02
1253
0133
733
7174
4404
05
5295
2966
616
196
5037
17
6598
7548
5388
4498
9709
8529
69
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 8-1-5-7-14-4UM
87767
G.Nhất
96822
G.Nhì
00286
87175
G.Ba
05151
00453
10770
20700
46783
36248
G.Tư
7284
1110
4221
7095
G.Năm
4548
5296
0260
8620
8960
9744
G.Sáu
248
740
460
G.Bảy
53
42
25
56

Thái Bình - 03/04/22

0123456789
0770
0700
1110
0260
8620
8960
740
460
5151
4221
6822
42
0453
6783
53
7284
9744
7175
7095
25
0286
5296
56
7767
6248
4548
248
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL