In vé Dò - Cài đặt
Hotline:
Còn 07:53:04 nữa đến xổ số Miền Nam

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy

Thứ bảy
16/09/2023
TP. HCM
51 - 47
Long An
59 - 78
Bình Phước
14 - 68
Thứ bảy
09/09/2023
TP. HCM
02 - 75
Long An
92 - 39
Bình Phước
05 - 60
Thứ bảy
02/09/2023
TP. HCM
32 - 59
Long An
65 - 73
Bình Phước
25 - 94
Thứ bảy
26/08/2023
TP. HCM
99 - 57
Long An
35 - 19
Bình Phước
33 - 64
Thứ bảy
19/08/2023
TP. HCM
06 - 37
Long An
36 - 84
Bình Phước
79 - 41
Thứ bảy
12/08/2023
TP. HCM
03 - 27
Long An
31 - 21
Bình Phước
49 - 01
Thứ bảy
05/08/2023
TP. HCM
14 - 35
Long An
92 - 50
Bình Phước
60 - 37
Thứ bảy
29/07/2023
TP. HCM
50 - 73
Long An
90 - 43
Bình Phước
25 - 29
Thứ bảy
22/07/2023
TP. HCM
10 - 18
Long An
84 - 49
Bình Phước
30 - 38
Thứ bảy
15/07/2023
TP. HCM
81 - 26
Long An
63 - 34
Bình Phước
32 - 01
Thứ bảy
08/07/2023
TP. HCM
11 - 63
Long An
06 - 21
Bình Phước
55 - 18
Thứ bảy
01/07/2023
TP. HCM
99 - 03
Long An
21 - 77
Bình Phước
57 - 19
Thứ bảy
24/06/2023
TP. HCM
57 - 36
Long An
37 - 74
Bình Phước
91 - 83
Thứ bảy
17/06/2023
TP. HCM
34 - 22
Long An
65 - 80
Bình Phước
83 - 02
Thứ bảy
10/06/2023
TP. HCM
22 - 39
Long An
94 - 26
Bình Phước
32 - 61
Thứ bảy
03/06/2023
TP. HCM
20 - 39
Long An
05 - 33
Bình Phước
48 - 75
Thứ bảy
27/05/2023
TP. HCM
63 - 72
Long An
89 - 46
Bình Phước
79 - 75
Thứ bảy
20/05/2023
TP. HCM
58 - 19
Long An
14 - 04
Bình Phước
54 - 98
Thứ bảy
13/05/2023
TP. HCM
99 - 94
Long An
83 - 53
Bình Phước
36 - 03
Thứ bảy
06/05/2023
TP. HCM
64 - 97
Long An
67 - 28
Bình Phước
16 - 42
Thứ bảy
29/04/2023
TP. HCM
60 - 55
Long An
20 - 45
Bình Phước
12 - 82
Thứ bảy
22/04/2023
TP. HCM
68 - 98
Long An
77 - 55
Bình Phước
90 - 49
Thứ bảy
15/04/2023
TP. HCM
88 - 09
Long An
08 - 82
Bình Phước
41 - 79
Thứ bảy
08/04/2023
TP. HCM
41 - 78
Long An
56 - 80
Bình Phước
05 - 59
Thứ bảy
01/04/2023
TP. HCM
94 - 46
Long An
77 - 48
Bình Phước
13 - 08
Thứ bảy
25/03/2023
TP. HCM
76 - 61
Long An
18 - 07
Bình Phước
81 - 46
Thứ bảy
18/03/2023
TP. HCM
98 - 44
Long An
37 - 75
Bình Phước
37 - 31
Thứ bảy
11/03/2023
TP. HCM
58 - 65
Long An
23 - 91
Bình Phước
75 - 53
Thứ bảy
04/03/2023
TP. HCM
31 - 47
Long An
91 - 98
Bình Phước
85 - 23
Thứ bảy
25/02/2023
TP. HCM
35 - 14
Long An
86 - 22
Bình Phước
44 - 38
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL