In vé Dò - Cài đặt
Hotline:
Còn 12:12:37 nữa đến xổ số Miền Nam

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy

Thứ bảy
26/11/2022
TP. HCM
51 - 92
Long An
43 - 98
Bình Phước
03 - 06
Thứ bảy
19/11/2022
TP. HCM
06 - 41
Long An
63 - 71
Bình Phước
85 - 39
Thứ bảy
12/11/2022
TP. HCM
43 - 41
Long An
78 - 56
Bình Phước
47 - 55
Thứ bảy
05/11/2022
TP. HCM
60 - 28
Long An
95 - 68
Bình Phước
43 - 21
Thứ bảy
29/10/2022
TP. HCM
46 - 33
Long An
00 - 94
Bình Phước
79 - 92
Thứ bảy
22/10/2022
TP. HCM
50 - 18
Long An
34 - 13
Bình Phước
78 - 75
Thứ bảy
15/10/2022
TP. HCM
14 - 52
Long An
93 - 17
Bình Phước
22 - 56
Thứ bảy
08/10/2022
TP. HCM
96 - 69
Long An
73 - 99
Bình Phước
09 - 68
Thứ bảy
01/10/2022
TP. HCM
03 - 21
Long An
96 - 96
Bình Phước
34 - 24
Thứ bảy
24/09/2022
TP. HCM
07 - 35
Long An
44 - 73
Bình Phước
91 - 73
Thứ bảy
17/09/2022
TP. HCM
89 - 35
Long An
86 - 65
Bình Phước
63 - 07
Thứ bảy
10/09/2022
TP. HCM
92 - 21
Long An
61 - 61
Bình Phước
20 - 99
Thứ bảy
03/09/2022
TP. HCM
93 - 69
Long An
26 - 15
Bình Phước
93 - 83
Thứ bảy
27/08/2022
TP. HCM
28 - 85
Long An
02 - 56
Bình Phước
16 - 85
Thứ bảy
20/08/2022
TP. HCM
66 - 80
Long An
04 - 52
Bình Phước
93 - 57
Thứ bảy
13/08/2022
TP. HCM
24 - 07
Long An
34 - 61
Bình Phước
18 - 64
Thứ bảy
06/08/2022
TP. HCM
14 - 16
Long An
35 - 65
Bình Phước
26 - 08
Thứ bảy
30/07/2022
TP. HCM
27 - 33
Long An
64 - 92
Bình Phước
30 - 24
Thứ bảy
23/07/2022
TP. HCM
03 - 89
Long An
47 - 86
Bình Phước
29 - 07
Thứ bảy
16/07/2022
TP. HCM
25 - 35
Long An
90 - 33
Bình Phước
98 - 08
Thứ bảy
09/07/2022
TP. HCM
68 - 39
Long An
16 - 19
Bình Phước
16 - 82
Thứ bảy
02/07/2022
TP. HCM
30 - 53
Long An
50 - 89
Bình Phước
39 - 04
Thứ bảy
25/06/2022
TP. HCM
78 - 13
Long An
30 - 26
Bình Phước
77 - 34
Thứ bảy
18/06/2022
TP. HCM
45 - 25
Long An
34 - 75
Bình Phước
65 - 50
Thứ bảy
11/06/2022
TP. HCM
41 - 95
Long An
97 - 14
Bình Phước
11 - 51
Thứ bảy
04/06/2022
TP. HCM
13 - 80
Long An
66 - 31
Bình Phước
95 - 52
Thứ bảy
28/05/2022
TP. HCM
26 - 10
Long An
11 - 24
Bình Phước
95 - 22
Thứ bảy
21/05/2022
TP. HCM
27 - 98
Long An
31 - 27
Bình Phước
84 - 66
Thứ bảy
14/05/2022
TP. HCM
07 - 61
Long An
99 - 04
Bình Phước
03 - 53
Thứ bảy
07/05/2022
TP. HCM
88 - 44
Long An
37 - 42
Bình Phước
55 - 62
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL