In vé Dò - Cài đặt
Hotline:
Còn 10:57:40 nữa đến xổ số Miền Nam

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy

Thứ bảy
15/01/2022
TP. HCM
58 - 92
Long An
61 - 34
Bình Phước
18 - 84
Thứ bảy
08/01/2022
TP. HCM
52 - 15
Long An
65 - 10
Bình Phước
61 - 49
Thứ bảy
01/01/2022
TP. HCM
57 - 69
Long An
17 - 07
Bình Phước
11 - 49
Thứ bảy
25/12/2021
TP. HCM
49 - 04
Long An
76 - 70
Bình Phước
13 - 98
Thứ bảy
18/12/2021
TP. HCM
21 - 39
Long An
31 - 68
Bình Phước
53 - 91
Thứ bảy
11/12/2021
TP. HCM
14 - 34
Long An
84 - 26
Bình Phước
94 - 96
Thứ bảy
04/12/2021
TP. HCM
64 - 04
Long An
58 - 85
Bình Phước
29 - 67
Thứ bảy
27/11/2021
TP. HCM
92 - 55
Long An
98 - 15
Bình Phước
70 - 12
Thứ bảy
20/11/2021
TP. HCM
00 - 21
Long An
51 - 59
Bình Phước
81 - 02
Thứ bảy
13/11/2021
TP. HCM
59 - 04
Long An
34 - 40
Bình Phước
62 - 10
Thứ bảy
06/11/2021
TP. HCM
01 - 33
Long An
99 - 49
Bình Phước
73 - 64
Thứ bảy
30/10/2021
TP. HCM
22 - 81
Long An
52 - 76
Bình Phước
20 - 30
Thứ bảy
23/10/2021
TP. HCM
91 - 82
Long An
07 - 64
Bình Phước
15 - 66
Thứ bảy
03/07/2021
TP. HCM
92 - 31
Long An
81 - 09
Bình Phước
63 - 13
Thứ bảy
26/06/2021
TP. HCM
26 - 96
Long An
64 - 28
Bình Phước
38 - 54
Thứ bảy
19/06/2021
TP. HCM
68 - 80
Long An
34 - 71
Bình Phước
29 - 62
Thứ bảy
12/06/2021
TP. HCM
04 - 17
Long An
75 - 81
Bình Phước
54 - 75
Thứ bảy
05/06/2021
TP. HCM
51 - 78
Long An
05 - 76
Bình Phước
70 - 26
Thứ bảy
29/05/2021
TP. HCM
47 - 70
Long An
72 - 56
Bình Phước
98 - 46
Thứ bảy
22/05/2021
TP. HCM
31 - 48
Long An
89 - 97
Bình Phước
60 - 81
Thứ bảy
15/05/2021
TP. HCM
53 - 53
Long An
32 - 48
Bình Phước
41 - 25
Thứ bảy
08/05/2021
TP. HCM
79 - 73
Long An
94 - 46
Bình Phước
42 - 56
Thứ bảy
01/05/2021
TP. HCM
32 - 34
Long An
37 - 63
Bình Phước
85 - 63
Thứ bảy
24/04/2021
TP. HCM
86 - 73
Long An
81 - 95
Bình Phước
03 - 15
Thứ bảy
17/04/2021
TP. HCM
72 - 79
Long An
48 - 29
Bình Phước
34 - 88
Thứ bảy
10/04/2021
TP. HCM
11 - 93
Long An
83 - 15
Bình Phước
96 - 10
Thứ bảy
03/04/2021
TP. HCM
85 - 45
Long An
83 - 01
Bình Phước
62 - 44
Thứ bảy
27/03/2021
TP. HCM
61 - 62
Long An
70 - 64
Bình Phước
33 - 10
Thứ bảy
20/03/2021
TP. HCM
72 - 32
Long An
99 - 69
Bình Phước
54 - 96
Thứ bảy
13/03/2021
TP. HCM
65 - 41
Long An
48 - 77
Bình Phước
47 - 09
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL