In vé Dò - Cài đặt
Hotline:
Xổ số Miền Nam hôm nay: 18/05/2024 đã kết thúc!..

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy

Thứ bảy
18/05/2024
TP. HCM
18 - 56
Long An
13 - 47
Bình Phước
41 - 81
Thứ bảy
11/05/2024
TP. HCM
63 - 36
Long An
96 - 75
Bình Phước
65 - 51
Thứ bảy
04/05/2024
TP. HCM
60 - 11
Long An
84 - 88
Bình Phước
55 - 50
Thứ bảy
27/04/2024
TP. HCM
80 - 21
Long An
03 - 54
Bình Phước
20 - 27
Thứ bảy
20/04/2024
TP. HCM
40 - 74
Long An
56 - 78
Bình Phước
79 - 99
Thứ bảy
13/04/2024
TP. HCM
70 - 25
Long An
40 - 04
Bình Phước
72 - 95
Thứ bảy
06/04/2024
TP. HCM
91 - 31
Long An
81 - 19
Bình Phước
03 - 71
Thứ bảy
30/03/2024
TP. HCM
59 - 85
Long An
56 - 25
Bình Phước
10 - 37
Thứ bảy
23/03/2024
TP. HCM
67 - 34
Long An
39 - 87
Bình Phước
51 - 95
Thứ bảy
16/03/2024
TP. HCM
00 - 16
Long An
90 - 06
Bình Phước
54 - 59
Thứ bảy
09/03/2024
TP. HCM
95 - 56
Long An
62 - 03
Bình Phước
53 - 02
Thứ bảy
02/03/2024
TP. HCM
09 - 49
Long An
27 - 62
Bình Phước
01 - 88
Thứ bảy
24/02/2024
TP. HCM
24 - 41
Long An
93 - 72
Bình Phước
03 - 67
Thứ bảy
17/02/2024
TP. HCM
37 - 27
Long An
38 - 77
Bình Phước
40 - 20
Thứ bảy
10/02/2024
TP. HCM
89 - 89
Long An
00 - 05
Bình Phước
77 - 33
Thứ bảy
03/02/2024
TP. HCM
07 - 50
Long An
57 - 20
Bình Phước
93 - 19
Thứ bảy
27/01/2024
TP. HCM
28 - 97
Long An
26 - 63
Bình Phước
69 - 92
Thứ bảy
20/01/2024
TP. HCM
11 - 39
Long An
49 - 30
Bình Phước
20 - 25
Thứ bảy
13/01/2024
TP. HCM
22 - 23
Long An
50 - 33
Bình Phước
18 - 67
Thứ bảy
06/01/2024
TP. HCM
26 - 99
Long An
74 - 03
Bình Phước
72 - 11
Thứ bảy
30/12/2023
TP. HCM
85 - 24
Long An
81 - 23
Bình Phước
71 - 82
Thứ bảy
23/12/2023
TP. HCM
25 - 71
Long An
13 - 70
Bình Phước
64 - 33
Thứ bảy
16/12/2023
TP. HCM
88 - 68
Long An
90 - 31
Bình Phước
74 - 64
Thứ bảy
09/12/2023
TP. HCM
56 - 33
Long An
14 - 75
Bình Phước
86 - 56
Thứ bảy
02/12/2023
TP. HCM
45 - 59
Long An
09 - 51
Bình Phước
17 - 15
Thứ bảy
25/11/2023
TP. HCM
61 - 73
Long An
39 - 32
Bình Phước
65 - 17
Thứ bảy
18/11/2023
TP. HCM
54 - 30
Long An
21 - 54
Bình Phước
67 - 67
Thứ bảy
11/11/2023
TP. HCM
88 - 38
Long An
01 - 72
Bình Phước
73 - 85
Thứ bảy
04/11/2023
TP. HCM
54 - 85
Long An
80 - 06
Bình Phước
15 - 76
Thứ bảy
28/10/2023
TP. HCM
16 - 96
Long An
35 - 44
Bình Phước
54 - 92

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL