In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long

Xổ số Vĩnh Long mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 21/01/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 43VL02
100N
15
200N
331
400N
3443
1512
9267
1TR
3518
3TR
78063
45967
56358
94692
35373
91269
22721
10TR
18906
26141
15TR
30144
30TR
43351
2TỶ
805779

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 14/01/22

006 551 58
118 12 15 663 67 69 67
221 779 73
331 8
444 41 43 992

Vĩnh Long - 14/01/22

0123456789
331
2721
6141
3351
1512
4692
3443
8063
5373
0144
15
8906
9267
5967
3518
6358
1269
5779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 43VL01
100N
75
200N
354
400N
2877
4900
3575
1TR
4871
3TR
67353
97880
34302
14248
79276
63372
99503
10TR
04416
00248
15TR
40213
30TR
83759
2TỶ
247572

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 07/01/22

002 03 00 559 53 54
113 16 6
2772 76 72 71 77 75 75
3880
448 48 9

Vĩnh Long - 07/01/22

0123456789
4900
7880
4871
4302
3372
7572
7353
9503
0213
354
75
3575
9276
4416
2877
4248
0248
3759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 42VL53
100N
95
200N
814
400N
2478
5411
5260
1TR
6180
3TR
26155
52850
29524
00601
11800
71247
41662
10TR
24741
55762
15TR
93970
30TR
07332
2TỶ
013017

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 31/12/21

001 00 555 50
117 11 14 662 62 60
224 770 78
332 880
441 47 995

Vĩnh Long - 31/12/21

0123456789
5260
6180
2850
1800
3970
5411
0601
4741
1662
5762
7332
814
9524
95
6155
1247
3017
2478
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 42VL52
100N
14
200N
929
400N
9296
4080
1716
1TR
8952
3TR
74408
28142
08166
11530
71798
70041
18645
10TR
20772
32366
15TR
42087
30TR
09578
2TỶ
785221

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 24/12/21

008 552
116 14 666 66
221 29 778 72
330 887 80
442 41 45 998 96

Vĩnh Long - 24/12/21

0123456789
4080
1530
0041
5221
8952
8142
0772
14
8645
9296
1716
8166
2366
2087
4408
1798
9578
929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 42VL51
100N
45
200N
820
400N
9305
2135
2827
1TR
9503
3TR
79622
46582
92489
73008
14296
16472
13420
10TR
98521
11959
15TR
27397
30TR
31055
2TỶ
437238

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 17/12/21

008 03 05 555 59
16
221 22 20 27 20 772
338 35 882 89
445 997 96

Vĩnh Long - 17/12/21

0123456789
820
3420
8521
9622
6582
6472
9503
45
9305
2135
1055
4296
2827
7397
3008
7238
2489
1959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 42VL50
100N
91
200N
732
400N
3716
9626
2714
1TR
6040
3TR
38932
48725
93723
91550
48302
69095
72496
10TR
04088
18740
15TR
37235
30TR
16536
2TỶ
118180

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 10/12/21

002 550
116 14 6
225 23 26 7
336 35 32 32 880 88
440 40 995 96 91

Vĩnh Long - 10/12/21

0123456789
6040
1550
8740
8180
91
732
8932
8302
3723
2714
8725
9095
7235
3716
9626
2496
6536
4088
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 42VL49
100N
98
200N
478
400N
9394
0202
1587
1TR
4543
3TR
56148
68677
20560
11980
12926
41302
05689
10TR
54992
77848
15TR
55880
30TR
67849
2TỶ
783724

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 03/12/21

002 02 5
1660
224 26 777 78
3880 80 89 87
449 48 48 43 992 94 98

Vĩnh Long - 03/12/21

0123456789
0560
1980
5880
0202
1302
4992
4543
9394
3724
2926
1587
8677
98
478
6148
7848
5689
7849
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL