In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
ve số online

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long

Xổ số Vĩnh Long mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 20/12/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 40VL50
100N
23
200N
133
400N
5429
5077
5306
1TR
5656
3TR
97630
23564
04078
81527
86051
72026
71415
10TR
26760
13270
15TR
95033
30TR
51968
2TỶ
678138

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 13/12/19

006 551 56
115 668 60 64
227 26 29 23 770 78 77
338 33 30 33 8
49

Vĩnh Long - 13/12/19

0123456789
7630
6760
3270
6051
23
133
5033
3564
1415
5306
5656
2026
5077
1527
4078
1968
8138
5429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 40VL49
100N
28
200N
342
400N
1365
7828
7483
1TR
8278
3TR
69274
39203
02090
50671
57148
34082
64540
10TR
40288
88285
15TR
96565
30TR
00811
2TỶ
381142

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 06/12/19

003 5
111 665 65
228 28 774 71 78
3888 85 82 83
442 48 40 42 990

Vĩnh Long - 06/12/19

0123456789
2090
4540
0671
0811
342
4082
1142
7483
9203
9274
1365
8285
6565
28
7828
8278
7148
0288
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 40VL48
100N
50
200N
408
400N
4698
2715
8558
1TR
0044
3TR
66449
70334
56222
69625
47945
13070
28907
10TR
06707
46464
15TR
59097
30TR
89927
2TỶ
525386

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 29/11/19

007 07 08 558 50
115 664
227 22 25 770
334 886
449 45 44 997 98

Vĩnh Long - 29/11/19

0123456789
50
3070
6222
0044
0334
6464
2715
9625
7945
5386
8907
6707
9097
9927
408
4698
8558
6449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 40VL47
100N
05
200N
587
400N
6838
5587
8491
1TR
6480
3TR
52828
49444
44660
59995
97985
04664
31502
10TR
11739
89119
15TR
95825
30TR
49662
2TỶ
501300

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 22/11/19

000 02 05 5
119 662 60 64
225 28 7
339 38 885 80 87 87
444 995 91

Vĩnh Long - 22/11/19

0123456789
6480
4660
1300
8491
1502
9662
9444
4664
05
9995
7985
5825
587
5587
6838
2828
1739
9119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 40VL46
100N
95
200N
240
400N
3888
1075
1730
1TR
9420
3TR
29578
33454
74450
75761
98094
14431
25166
10TR
32780
89430
15TR
66275
30TR
40295
2TỶ
865438

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 15/11/19

0554 50
1661 66
220 775 78 75
338 30 31 30 880 88
440 995 94 95

Vĩnh Long - 15/11/19

0123456789
240
1730
9420
4450
2780
9430
5761
4431
3454
8094
95
1075
6275
0295
5166
3888
9578
5438
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 40VL45
100N
96
200N
116
400N
5993
9374
4284
1TR
9055
3TR
46505
45763
33850
13035
08698
82242
93503
10TR
86591
79462
15TR
35167
30TR
27038
2TỶ
999202

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 08/11/19

002 05 03 550 55
116 667 62 63
2774
338 35 884
442 991 98 93 96

Vĩnh Long - 08/11/19

0123456789
3850
6591
2242
9462
9202
5993
5763
3503
9374
4284
9055
6505
3035
96
116
5167
8698
7038
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 40VL44
100N
39
200N
871
400N
1208
4070
1203
1TR
8897
3TR
23603
62624
25371
18931
89803
37515
87652
10TR
74328
50372
15TR
18958
30TR
75768
2TỶ
869780

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 01/11/19

003 03 08 03 558 52
115 668
228 24 772 71 70 71
331 39 880
4997

Vĩnh Long - 01/11/19

0123456789
4070
9780
871
5371
8931
7652
0372
1203
3603
9803
2624
7515
8897
1208
4328
8958
5768
39
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL