In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long

Đang chờ xổ số Vĩnh Long lúc 16:10': 14/06/2024. Còn 06:24:02 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 45VL23
100N
31
200N
103
400N
3304
3322
0541
1TR
6516
3TR
18106
40949
12389
08227
77091
59134
07467
10TR
99869
87005
15TR
01916
30TR
12138
2TỶ
025072

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 07/06/24

005 06 04 03 5
116 16 669 67
227 22 772
338 34 31 889
449 41 991

Vĩnh Long - 07/06/24

0123456789
31
0541
7091
3322
5072
103
3304
9134
7005
6516
8106
1916
8227
7467
2138
0949
2389
9869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 45VL22
100N
37
200N
381
400N
8873
7567
0934
1TR
3211
3TR
12283
26588
17722
62178
36181
70742
56914
10TR
99746
02364
15TR
03737
30TR
40021
2TỶ
944233

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 31/05/24

05
114 11 664 67
221 22 778 73
333 37 34 37 883 88 81 81
446 42 9

Vĩnh Long - 31/05/24

0123456789
381
3211
6181
0021
7722
0742
8873
2283
4233
0934
6914
2364
9746
37
7567
3737
6588
2178
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 45VL21
100N
88
200N
632
400N
0140
7533
3368
1TR
7950
3TR
17764
63997
80151
67821
90241
70353
81116
10TR
73713
29800
15TR
13939
30TR
48373
2TỶ
022364

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 24/05/24

000 551 53 50
113 16 664 64 68
221 773
339 33 32 888
441 40 997

Vĩnh Long - 24/05/24

0123456789
0140
7950
9800
0151
7821
0241
632
7533
0353
3713
8373
7764
2364
1116
3997
88
3368
3939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 45VL20
100N
34
200N
170
400N
6800
0373
0843
1TR
9175
3TR
86375
65313
19367
84325
03535
40098
01233
10TR
58393
47738
15TR
78244
30TR
47569
2TỶ
648431

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 17/05/24

000 5
113 669 67
225 775 75 73 70
331 38 35 33 34 8
444 43 993 98

Vĩnh Long - 17/05/24

0123456789
170
6800
8431
0373
0843
5313
1233
8393
34
8244
9175
6375
4325
3535
9367
0098
7738
7569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 45VL19
100N
81
200N
694
400N
2012
4405
7969
1TR
3384
3TR
41474
43467
98369
08316
49955
04474
11279
10TR
09246
98156
15TR
18015
30TR
47482
2TỶ
284703

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 10/05/24

003 05 556 55
115 16 12 667 69 69
2774 74 79
3882 84 81
446 994

Vĩnh Long - 10/05/24

0123456789
81
2012
7482
4703
694
3384
1474
4474
4405
9955
8015
8316
9246
8156
3467
7969
8369
1279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 45VL18
100N
68
200N
360
400N
6060
7485
0399
1TR
1565
3TR
68309
05634
25939
46040
70695
43509
80000
10TR
49416
47248
15TR
68142
30TR
93481
2TỶ
875326

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 03/05/24

009 09 00 5
116 665 60 60 68
226 7
334 39 881 85
442 48 40 995 99

Vĩnh Long - 03/05/24

0123456789
360
6060
6040
0000
3481
8142
5634
7485
1565
0695
9416
5326
68
7248
0399
8309
5939
3509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 45VL17
100N
60
200N
663
400N
9894
7487
1569
1TR
3281
3TR
82833
23953
03747
77730
61003
27585
10875
10TR
70224
16314
15TR
15885
30TR
74496
2TỶ
241559

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 26/04/24

003 559 53
114 669 63 60
224 775
333 30 885 85 81 87
447 996 94

Vĩnh Long - 26/04/24

0123456789
60
7730
3281
663
2833
3953
1003
9894
0224
6314
7585
0875
5885
4496
7487
3747
1569
1559

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL