In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long

Xổ số Vĩnh Long mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 06/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 44VL39
100N
94
200N
801
400N
3466
8959
5233
1TR
0287
3TR
20429
21845
27619
60331
13483
16296
92769
10TR
41017
05417
15TR
23544
30TR
78842
2TỶ
379228

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 29/09/23

001 559
117 17 19 669 66
228 29 7
331 33 883 87
442 44 45 996 94

Vĩnh Long - 29/09/23

0123456789
801
0331
8842
5233
3483
94
3544
1845
3466
6296
0287
1017
5417
9228
8959
0429
7619
2769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 44VL38
100N
17
200N
255
400N
9901
2040
5563
1TR
7860
3TR
71551
08642
74012
58621
70271
55650
34642
10TR
43064
87657
15TR
00788
30TR
61412
2TỶ
434661

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 22/09/23

001 557 51 50 55
112 12 17 661 64 60 63
221 771
3888
442 42 40 9

Vĩnh Long - 22/09/23

0123456789
2040
7860
5650
9901
1551
8621
0271
4661
8642
4012
4642
1412
5563
3064
255
17
7657
0788
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 44VL37
100N
73
200N
738
400N
7385
0332
3627
1TR
0701
3TR
34534
41598
56602
89860
60717
86104
21799
10TR
36950
76595
15TR
27463
30TR
79932
2TỶ
910035

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 15/09/23

002 04 01 550
117 663 60
227 773
335 32 34 32 38 885
4995 98 99

Vĩnh Long - 15/09/23

0123456789
9860
6950
0701
0332
6602
9932
73
7463
4534
6104
7385
6595
0035
3627
0717
738
1598
1799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 44VL36
100N
20
200N
260
400N
4417
9826
2521
1TR
5464
3TR
73542
17206
17573
91276
41971
30861
35277
10TR
03184
06228
15TR
46550
30TR
88217
2TỶ
548111

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 08/09/23

006 550
111 17 17 661 64 60
228 26 21 20 773 76 71 77
3884
442 9

Vĩnh Long - 08/09/23

0123456789
20
260
6550
2521
1971
0861
8111
3542
7573
5464
3184
9826
7206
1276
4417
5277
8217
6228
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 44VL35
100N
98
200N
823
400N
3545
7180
7029
1TR
6166
3TR
21609
45093
22347
60819
01613
77673
13587
10TR
63413
11204
15TR
82600
30TR
78759
2TỶ
815897

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 01/09/23

000 04 09 559
113 19 13 666
229 23 773
3887 80
447 45 997 93 98

Vĩnh Long - 01/09/23

0123456789
7180
2600
823
5093
1613
7673
3413
1204
3545
6166
2347
3587
5897
98
7029
1609
0819
8759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 44VL34
100N
31
200N
444
400N
3210
2715
7404
1TR
4823
3TR
51023
84135
59341
78683
62060
70291
92328
10TR
22630
74030
15TR
28916
30TR
41657
2TỶ
135513

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 25/08/23

004 557
113 16 10 15 660
223 28 23 7
330 30 35 31 883
441 44 991

Vĩnh Long - 25/08/23

0123456789
3210
2060
2630
4030
31
9341
0291
4823
1023
8683
5513
444
7404
2715
4135
8916
1657
2328
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 44VL33
100N
21
200N
909
400N
5910
1226
7875
1TR
5330
3TR
52795
24525
27361
93906
89237
30695
50557
10TR
73138
12748
15TR
37663
30TR
62109
2TỶ
947869

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 18/08/23

009 06 09 557
110 669 63 61
225 26 21 775
338 37 30 8
448 995 95

Vĩnh Long - 18/08/23

0123456789
5910
5330
21
7361
7663
7875
2795
4525
0695
1226
3906
9237
0557
3138
2748
909
2109
7869
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL