In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long

Xổ số Vĩnh Long mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 01/03/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 45VL08
100N
82
200N
143
400N
8621
4353
4164
1TR
7706
3TR
73452
98748
11946
51818
73687
62827
73421
10TR
77718
58769
15TR
03515
30TR
59438
2TỶ
970118

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 23/02/24

006 552 53
118 15 18 18 669 64
227 21 21 7
338 887 82
448 46 43 9

Vĩnh Long - 23/02/24

0123456789
8621
3421
82
3452
143
4353
4164
3515
7706
1946
3687
2827
8748
1818
7718
9438
0118
8769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 45VL07
100N
89
200N
446
400N
4682
0889
9636
1TR
8536
3TR
74309
56146
40069
88864
91181
23348
86807
10TR
57405
81381
15TR
28174
30TR
87120
2TỶ
861029

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 16/02/24

005 09 07 5
1669 64
229 20 774
336 36 881 81 82 89 89
446 48 46 9

Vĩnh Long - 16/02/24

0123456789
7120
1181
1381
4682
8864
8174
7405
446
9636
8536
6146
6807
3348
89
0889
4309
0069
1029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 45VL06
100N
13
200N
928
400N
6583
8762
0190
1TR
6260
3TR
24944
78910
20973
69174
09668
46634
31761
10TR
52123
90982
15TR
62873
30TR
04167
2TỶ
921574

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 09/02/24

05
110 13 667 68 61 60 62
223 28 774 73 73 74
334 882 83
444 990

Vĩnh Long - 09/02/24

0123456789
0190
6260
8910
1761
8762
0982
13
6583
0973
2123
2873
4944
9174
6634
1574
4167
928
9668
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 45VL05
100N
78
200N
893
400N
8459
4845
9380
1TR
3134
3TR
53112
08730
12284
02647
15530
71754
48282
10TR
10019
28298
15TR
55306
30TR
37369
2TỶ
614753

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 02/02/24

006 553 54 59
119 12 669
2778
330 30 34 884 82 80
447 45 998 93

Vĩnh Long - 02/02/24

0123456789
9380
8730
5530
3112
8282
893
4753
3134
2284
1754
4845
5306
2647
78
8298
8459
0019
7369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 45VL04
100N
63
200N
654
400N
7994
0669
0965
1TR
2606
3TR
61543
42955
54764
04126
98195
51052
05839
10TR
27168
34438
15TR
46167
30TR
24979
2TỶ
194022

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 26/01/24

006 555 52 54
1667 68 64 69 65 63
222 26 779
338 39 8
443 995 94

Vĩnh Long - 26/01/24

0123456789
1052
4022
63
1543
654
7994
4764
0965
2955
8195
2606
4126
6167
7168
4438
0669
5839
4979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 45VL03
100N
38
200N
894
400N
4636
4071
8507
1TR
8881
3TR
48183
00380
75262
54211
41829
51527
24596
10TR
85254
54680
15TR
19657
30TR
78293
2TỶ
207004

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 19/01/24

004 07 557 54
111 662
229 27 771
336 38 880 83 80 81
4993 96 94

Vĩnh Long - 19/01/24

0123456789
0380
4680
4071
8881
4211
5262
8183
8293
894
5254
7004
4636
4596
8507
1527
9657
38
1829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 45VL02
100N
86
200N
009
400N
5777
2639
6904
1TR
8623
3TR
55291
17003
02332
58316
71992
65742
02460
10TR
55770
93900
15TR
58684
30TR
65889
2TỶ
714906

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 12/01/24

006 00 03 04 09 5
116 660
223 770 77
332 39 889 84 86
442 991 92

Vĩnh Long - 12/01/24

0123456789
2460
5770
3900
5291
2332
1992
5742
8623
7003
6904
8684
86
8316
4906
5777
009
2639
5889

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL