In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long

Xổ số Vĩnh Long mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 07/04/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 44VL13
100N
69
200N
033
400N
1617
2810
5954
1TR
4100
3TR
57152
39247
83251
68935
13164
97257
14012
10TR
65458
09404
15TR
80590
30TR
29117
2TỶ
734813

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 31/03/23

004 00 558 52 51 57 54
113 17 12 17 10 664 69
27
335 33 8
447 990

Vĩnh Long - 31/03/23

0123456789
2810
4100
0590
3251
7152
4012
033
4813
5954
3164
9404
8935
1617
9247
7257
9117
5458
69
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 44VL12
100N
60
200N
270
400N
5113
0043
8767
1TR
3791
3TR
51067
14697
30748
91200
76590
36644
57353
10TR
73919
32251
15TR
44166
30TR
69618
2TỶ
450166

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 24/03/23

000 551 53
118 19 13 666 66 67 67 60
2770
38
448 44 43 997 90 91

Vĩnh Long - 24/03/23

0123456789
60
270
1200
6590
3791
2251
5113
0043
7353
6644
4166
0166
8767
1067
4697
0748
9618
3919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 44VL11
100N
21
200N
424
400N
0615
9514
3751
1TR
3637
3TR
02598
38430
72112
78721
79972
34803
30672
10TR
28514
71387
15TR
42297
30TR
43971
2TỶ
004976

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 17/03/23

003 551
114 12 15 14 6
221 24 21 776 71 72 72
330 37 887
4997 98

Vĩnh Long - 17/03/23

0123456789
8430
21
3751
8721
3971
2112
9972
0672
4803
424
9514
8514
0615
4976
3637
1387
2297
2598
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 44VL10
100N
63
200N
781
400N
3892
9206
6990
1TR
6546
3TR
37688
90870
10654
23263
23540
36164
75686
10TR
84473
01768
15TR
10417
30TR
72674
2TỶ
171751

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 10/03/23

006 551 54
117 668 63 64 63
2774 73 70
3888 86 81
440 46 992 90

Vĩnh Long - 10/03/23

0123456789
6990
0870
3540
781
1751
3892
63
3263
4473
0654
6164
2674
9206
6546
5686
0417
7688
1768
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 44VL09
100N
63
200N
505
400N
1075
6643
7557
1TR
6301
3TR
24188
61461
68435
32079
88705
58694
84330
10TR
18060
41089
15TR
53855
30TR
11931
2TỶ
617002

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 03/03/23

002 05 01 05 555 57
1660 61 63
2779 75
331 35 30 889 88
443 994

Vĩnh Long - 03/03/23

0123456789
4330
8060
6301
1461
1931
7002
63
6643
8694
505
1075
8435
8705
3855
7557
4188
2079
1089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 44VL08
100N
86
200N
954
400N
2354
8232
3906
1TR
6061
3TR
59224
66960
58499
46837
56125
51507
23885
10TR
96546
76573
15TR
11296
30TR
36266
2TỶ
850541

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 24/02/23

007 06 554 54
1666 60 61
224 25 773
337 32 885 86
441 46 996 99

Vĩnh Long - 24/02/23

0123456789
6960
6061
0541
8232
6573
954
2354
9224
6125
3885
86
3906
6546
1296
6266
6837
1507
8499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 44VL07
100N
96
200N
727
400N
5165
5707
5124
1TR
6092
3TR
52004
28702
44518
13988
83713
46486
67165
10TR
62612
32619
15TR
78037
30TR
57688
2TỶ
452122

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 17/02/23

004 02 07 5
112 19 18 13 665 65
222 24 27 7
337 888 88 86
4992 96

Vĩnh Long - 17/02/23

0123456789
6092
8702
2612
2122
3713
5124
2004
5165
7165
96
6486
727
5707
8037
4518
3988
7688
2619
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL