In vé Dò - Cài đặt
Hotline:
Còn 04:09:09 nữa đến xổ số Miền Nam

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Hai

Thứ hai
27/06/2022
TP. HCM
94 - 12
Đồng Tháp
19 - 75
Cà Mau
99 - 04
Thứ hai
20/06/2022
TP. HCM
52 - 59
Đồng Tháp
84 - 76
Cà Mau
14 - 62
Thứ hai
13/06/2022
TP. HCM
54 - 27
Đồng Tháp
80 - 38
Cà Mau
17 - 92
Thứ hai
06/06/2022
TP. HCM
85 - 38
Đồng Tháp
22 - 73
Cà Mau
09 - 57
Thứ hai
30/05/2022
TP. HCM
32 - 06
Đồng Tháp
27 - 06
Cà Mau
91 - 60
Thứ hai
23/05/2022
TP. HCM
64 - 45
Đồng Tháp
21 - 08
Cà Mau
29 - 22
Thứ hai
16/05/2022
TP. HCM
79 - 47
Đồng Tháp
58 - 54
Cà Mau
76 - 54
Thứ hai
09/05/2022
TP. HCM
92 - 89
Đồng Tháp
68 - 52
Cà Mau
50 - 37
Thứ hai
02/05/2022
TP. HCM
75 - 75
Đồng Tháp
16 - 98
Cà Mau
27 - 93
Thứ hai
25/04/2022
TP. HCM
35 - 85
Đồng Tháp
55 - 96
Cà Mau
05 - 96
Thứ hai
18/04/2022
TP. HCM
52 - 52
Đồng Tháp
07 - 16
Cà Mau
30 - 19
Thứ hai
11/04/2022
TP. HCM
60 - 11
Đồng Tháp
94 - 54
Cà Mau
95 - 12
Thứ hai
04/04/2022
TP. HCM
34 - 89
Đồng Tháp
00 - 62
Cà Mau
40 - 47
Thứ hai
28/03/2022
TP. HCM
42 - 36
Đồng Tháp
21 - 63
Cà Mau
81 - 53
Thứ hai
21/03/2022
TP. HCM
92 - 33
Đồng Tháp
87 - 23
Cà Mau
22 - 24
Thứ hai
14/03/2022
TP. HCM
09 - 14
Đồng Tháp
52 - 82
Cà Mau
30 - 67
Thứ hai
07/03/2022
TP. HCM
66 - 67
Đồng Tháp
01 - 63
Cà Mau
37 - 36
Thứ hai
28/02/2022
TP. HCM
75 - 51
Đồng Tháp
45 - 82
Cà Mau
97 - 58
Thứ hai
21/02/2022
TP. HCM
02 - 55
Đồng Tháp
46 - 98
Cà Mau
43 - 83
Thứ hai
14/02/2022
TP. HCM
12 - 77
Đồng Tháp
14 - 00
Cà Mau
65 - 55
Thứ hai
07/02/2022
TP. HCM
47 - 74
Đồng Tháp
71 - 56
Cà Mau
70 - 48
Thứ hai
31/01/2022
TP. HCM
65 - 64
Đồng Tháp
93 - 82
Cà Mau
98 - 96
Thứ hai
24/01/2022
TP. HCM
94 - 75
Đồng Tháp
74 - 02
Cà Mau
57 - 16
Thứ hai
17/01/2022
TP. HCM
67 - 68
Đồng Tháp
45 - 79
Cà Mau
32 - 48
Thứ hai
10/01/2022
TP. HCM
61 - 43
Đồng Tháp
71 - 01
Cà Mau
65 - 95
Thứ hai
03/01/2022
TP. HCM
77 - 06
Đồng Tháp
29 - 14
Cà Mau
26 - 50
Thứ hai
27/12/2021
TP. HCM
96 - 44
Đồng Tháp
87 - 47
Cà Mau
58 - 30
Thứ hai
20/12/2021
TP. HCM
93 - 92
Đồng Tháp
91 - 22
Cà Mau
08 - 44
Thứ hai
13/12/2021
TP. HCM
31 - 31
Đồng Tháp
39 - 38
Cà Mau
56 - 96
Thứ hai
06/12/2021
TP. HCM
93 - 82
Đồng Tháp
05 - 87
Cà Mau
89 - 00
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL