In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh

Xổ số Bắc Ninh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/04/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 5-12-16-11-13-18-15-7 KU
90289
G.Nhất
19874
G.Nhì
24789
50177
G.Ba
84160
84250
66154
14306
03341
85969
G.Tư
3241
9829
9103
6240
G.Năm
5674
7671
0218
3300
5133
6434
G.Sáu
317
228
892
G.Bảy
47
40
90
27

Bắc Ninh - 17/04/24

0123456789
4160
4250
6240
3300
40
90
3341
3241
7671
892
9103
5133
9874
6154
5674
6434
4306
0177
317
47
27
0218
228
4789
5969
9829
0289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 18-14-15-2-10-9-4-11- KM
14138
G.Nhất
62724
G.Nhì
54157
96213
G.Ba
14362
89770
55669
50544
04462
48939
G.Tư
4062
5079
6608
7155
G.Năm
7402
1236
4922
4421
2178
9253
G.Sáu
552
247
722
G.Bảy
12
45
75
97

Bắc Ninh - 10/04/24

0123456789
9770
4421
4362
4462
4062
7402
4922
552
722
12
6213
9253
2724
0544
7155
45
75
1236
4157
247
97
6608
2178
4138
5669
8939
5079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 20-14-15-6-8-10-19-18 KC
67364
G.Nhất
05538
G.Nhì
43309
50971
G.Ba
42539
81311
58310
75139
27406
83349
G.Tư
1179
2067
4473
0517
G.Năm
3595
0881
7332
8196
3209
2509
G.Sáu
732
624
838
G.Bảy
93
94
15
22

Bắc Ninh - 03/04/24

0123456789
8310
0971
1311
0881
7332
732
22
4473
93
624
94
7364
3595
15
7406
8196
2067
0517
5538
838
3309
2539
5139
3349
1179
3209
2509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 5 -1-14-11-2-20-17-7 HU
20645
G.Nhất
21356
G.Nhì
10211
33955
G.Ba
57214
47997
59028
91075
81886
34229
G.Tư
7518
6879
1586
7174
G.Năm
4802
1007
6479
7659
8416
7869
G.Sáu
187
087
674
G.Bảy
84
38
18
25

Bắc Ninh - 27/03/24

0123456789
0211
4802
7214
7174
674
84
3955
1075
25
0645
1356
1886
1586
8416
7997
1007
187
087
9028
7518
38
18
4229
6879
6479
7659
7869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 15-7-11-18-5-19-9-12 HM
35144
G.Nhất
48573
G.Nhì
21404
25165
G.Ba
28375
09425
17538
21595
56954
36845
G.Tư
2361
7750
2414
2861
G.Năm
8305
7081
7715
2463
0729
3143
G.Sáu
271
623
926
G.Bảy
87
23
54
37

Bắc Ninh - 20/03/24

0123456789
7750
2361
2861
7081
271
8573
2463
3143
623
23
1404
6954
2414
54
5144
5165
8375
9425
1595
6845
8305
7715
926
87
37
7538
0729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 6-15-2-8-5-10-4-13 HC
91753
G.Nhất
54579
G.Nhì
90984
68978
G.Ba
89663
79417
27577
20491
00134
75715
G.Tư
7980
7928
8166
1878
G.Năm
7965
9154
7803
5279
9350
3131
G.Sáu
472
053
360
G.Bảy
43
74
60
49

Bắc Ninh - 13/03/24

0123456789
7980
9350
360
60
0491
3131
472
9663
7803
053
43
1753
0984
0134
9154
74
5715
7965
8166
9417
7577
8978
7928
1878
4579
5279
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 11-16-20-18-4-12-13-14 GU
32939
G.Nhất
48545
G.Nhì
20648
62946
G.Ba
62598
61910
93128
18943
96213
41342
G.Tư
5481
8716
3949
0656
G.Năm
5841
9192
3950
6709
1625
9048
G.Sáu
974
010
130
G.Bảy
25
45
77
96

Bắc Ninh - 06/03/24

0123456789
1910
3950
010
130
5481
5841
1342
9192
8943
6213
974
8545
1625
25
45
2946
8716
0656
96
77
0648
2598
3128
9048
3949
6709
2939

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL