In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Phúc An
Số ĐT: 0913 117 019
280 Lê Quang Định, P.7, Q.Bình Thạnh
ĐLVS: 939
Số ĐT: 0938 937 549
939 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: Đổi Đời
Số ĐT: 0906 212 203
114 Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Thiện Phước
Số ĐT: 01686 202 068
272 Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai

Xổ số Đồng Nai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 19/12/2018
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 12K2
100N
49
200N
943
400N
8911
2423
2504
1TR
4610
3TR
10427
94023
26641
45446
56352
84498
51783
10TR
12620
87853
15TR
35842
30TR
83742
2TỶ
267464

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 12/12/18

004 553 52
110 11 664
220 27 23 23 7
3883
442 42 41 46 43 49 998

Đồng Nai - 12/12/18

0123456789
4610
2620
8911
6641
6352
5842
3742
943
2423
4023
1783
7853
2504
7464
5446
0427
4498
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 12K1
100N
54
200N
571
400N
5960
7075
5723
1TR
9767
3TR
17930
87027
84440
67582
38368
05760
80655
10TR
50313
44997
15TR
43684
30TR
66773
2TỶ
717025

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 05/12/18

0555 54
113 668 60 67 60
225 27 23 773 75 71
330 884 82
440 997

Đồng Nai - 05/12/18

0123456789
5960
7930
4440
5760
571
7582
5723
0313
6773
54
3684
7075
0655
7025
9767
7027
4997
8368
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 11K4
100N
23
200N
951
400N
1140
4484
4807
1TR
6529
3TR
65193
20075
27810
35705
99360
89752
90315
10TR
76232
13575
15TR
63923
30TR
38072
2TỶ
964360

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 28/11/18

005 07 552 51
110 15 660 60
223 29 23 772 75 75
332 884
440 993

Đồng Nai - 28/11/18

0123456789
1140
7810
9360
4360
951
9752
6232
8072
23
5193
3923
4484
0075
5705
0315
3575
4807
6529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 11K3
100N
75
200N
220
400N
8966
4618
4695
1TR
8338
3TR
56776
27209
80704
98639
81734
09704
16724
10TR
16013
46379
15TR
46578
30TR
20823
2TỶ
601748

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 21/11/18

009 04 04 5
113 18 666
223 24 20 778 79 76 75
339 34 38 8
448 995

Đồng Nai - 21/11/18

0123456789
220
6013
0823
0704
1734
9704
6724
75
4695
8966
6776
4618
8338
6578
1748
7209
8639
6379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 11K2
100N
44
200N
877
400N
7987
8502
1968
1TR
8543
3TR
88567
91653
22915
18829
63449
99822
41789
10TR
82568
37688
15TR
33711
30TR
96401
2TỶ
062470

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 14/11/18

001 02 553
111 15 668 67 68
229 22 770 77
3888 89 87
449 43 44 9

Đồng Nai - 14/11/18

0123456789
2470
3711
6401
8502
9822
8543
1653
44
2915
877
7987
8567
1968
2568
7688
8829
3449
1789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 11K1
100N
91
200N
792
400N
0994
6014
2847
1TR
7059
3TR
79191
57150
76996
05296
82232
98137
83054
10TR
47331
40948
15TR
15250
30TR
10230
2TỶ
753838

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 07/11/18

0550 50 54 59
114 6
27
338 30 31 32 37 8
448 47 991 96 96 94 92 91

Đồng Nai - 07/11/18

0123456789
7150
5250
0230
91
9191
7331
792
2232
0994
6014
3054
6996
5296
2847
8137
0948
3838
7059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 10K5
100N
59
200N
582
400N
2233
2142
7569
1TR
4284
3TR
47095
42027
79038
97501
40583
36031
53981
10TR
40400
65964
15TR
92268
30TR
38947
2TỶ
174366

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 31/10/18

000 01 559
1666 68 64 69
227 7
338 31 33 883 81 84 82
447 42 995

Đồng Nai - 31/10/18

0123456789
0400
7501
6031
3981
582
2142
2233
0583
4284
5964
7095
4366
2027
8947
9038
2268
59
7569
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL