In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Phúc An
Số ĐT: 0913 117 019
280 Lê Quang Định, P.7, Q.Bình Thạnh
ĐLVS: Gia Hân
Số ĐT: 090 959 3579
984 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: 168
Số ĐT: 0923211262
76, khóm 1, nguyễn chí thanh, phường 5, TP Vĩnh Long
ĐLVS: Minh Chính
Số ĐT: 090 999 0007
229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ve số online

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai

Xổ số Đồng Nai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 18/12/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 12K2
100N
40
200N
137
400N
6280
9105
2663
1TR
3538
3TR
38864
49947
73085
02177
19411
33890
10019
10TR
81212
33354
15TR
14843
30TR
34836
2TỶ
694519

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 11/12/19

005 554
119 12 11 19 664 63
2777
336 38 37 885 80
443 47 40 990

Đồng Nai - 11/12/19

0123456789
40
6280
3890
9411
1212
2663
4843
8864
3354
9105
3085
4836
137
9947
2177
3538
0019
4519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 12K1
100N
84
200N
769
400N
4306
3521
1849
1TR
8501
3TR
78175
07226
36765
21505
35723
22784
76867
10TR
02657
07623
15TR
28784
30TR
70241
2TỶ
285395

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 04/12/19

005 01 06 557
1665 67 69
223 26 23 21 775
3884 84 84
441 49 995

Đồng Nai - 04/12/19

0123456789
3521
8501
0241
5723
7623
84
2784
8784
8175
6765
1505
5395
4306
7226
6867
2657
769
1849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 11K4
100N
02
200N
479
400N
0342
4776
7123
1TR
8706
3TR
98305
17475
55915
34941
33684
60154
82692
10TR
89674
55470
15TR
10136
30TR
63583
2TỶ
927864

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 27/11/19

005 06 02 554
115 664
223 774 70 75 76 79
336 883 84
441 42 992

Đồng Nai - 27/11/19

0123456789
5470
4941
02
0342
2692
7123
3583
3684
0154
9674
7864
8305
7475
5915
4776
8706
0136
479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 11K3
100N
57
200N
499
400N
9747
6246
5057
1TR
5159
3TR
34326
65607
76656
65458
76972
89649
06096
10TR
54917
34429
15TR
93359
30TR
60976
2TỶ
695374

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 20/11/19

007 559 56 58 59 57 57
117 6
229 26 774 76 72
38
449 47 46 996 99

Đồng Nai - 20/11/19

0123456789
6972
5374
6246
4326
6656
6096
0976
57
9747
5057
5607
4917
5458
499
5159
9649
4429
3359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 11K2
100N
24
200N
342
400N
8016
5111
3740
1TR
0700
3TR
08868
37839
95549
32553
77777
29252
16286
10TR
30547
70514
15TR
80275
30TR
94435
2TỶ
498496

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 13/11/19

000 553 52
114 16 11 668
224 775 77
335 39 886
447 49 40 42 996

Đồng Nai - 13/11/19

0123456789
3740
0700
5111
342
9252
2553
24
0514
0275
4435
8016
6286
8496
7777
0547
8868
7839
5549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 11K1
100N
12
200N
751
400N
1184
7084
7220
1TR
0887
3TR
98106
19041
11920
15727
78387
49564
18015
10TR
29640
29065
15TR
33750
30TR
65793
2TỶ
558129

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 06/11/19

006 550 51
115 12 665 64
229 20 27 20 7
3887 87 84 84
440 41 993

Đồng Nai - 06/11/19

0123456789
7220
1920
9640
3750
751
9041
12
5793
1184
7084
9564
8015
9065
8106
0887
5727
8387
8129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 10K5
100N
07
200N
590
400N
8847
6563
5302
1TR
8790
3TR
99445
75629
74567
22108
40450
52534
18373
10TR
54441
39850
15TR
75259
30TR
37013
2TỶ
802925

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 30/10/19

008 02 07 559 50 50
113 667 63
225 29 773
334 8
441 45 47 990 90

Đồng Nai - 30/10/19

0123456789
590
8790
0450
9850
4441
5302
6563
8373
7013
2534
9445
2925
07
8847
4567
2108
5629
5259
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL