In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai

Xổ số Đồng Nai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 06/07/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 6K5
100N
31
200N
994
400N
7220
8025
7882
1TR
4040
3TR
76356
04188
17576
10935
21704
39114
41423
10TR
50834
26451
15TR
07250
30TR
90152
2TỶ
560146

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 29/06/22

004 552 50 51 56
114 6
223 20 25 776
334 35 31 888 82
446 40 994

Đồng Nai - 29/06/22

0123456789
7220
4040
7250
31
6451
7882
0152
1423
994
1704
9114
0834
8025
0935
6356
7576
0146
4188
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 6K4
100N
83
200N
722
400N
4365
7532
5208
1TR
5407
3TR
24399
44843
79660
20817
80407
23734
89656
10TR
72993
83836
15TR
97371
30TR
28458
2TỶ
358145

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 22/06/22

007 07 08 558 56
117 660 65
222 771
336 34 32 883
445 43 993 99

Đồng Nai - 22/06/22

0123456789
9660
7371
722
7532
83
4843
2993
3734
4365
8145
9656
3836
5407
0817
0407
5208
8458
4399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 6K3
100N
68
200N
074
400N
7870
0718
8176
1TR
9230
3TR
15034
50743
81246
42183
88466
39837
66401
10TR
50134
63161
15TR
27696
30TR
96599
2TỶ
215188

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 15/06/22

001 5
118 661 66 68
2770 76 74
334 34 37 30 888 83
443 46 999 96

Đồng Nai - 15/06/22

0123456789
7870
9230
6401
3161
0743
2183
074
5034
0134
8176
1246
8466
7696
9837
68
0718
5188
6599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 6K2
100N
51
200N
185
400N
0379
2754
0936
1TR
6324
3TR
48704
55984
81629
78787
53368
50552
13039
10TR
04175
10372
15TR
08937
30TR
73847
2TỶ
976738

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 08/06/22

004 552 54 51
1668
229 24 775 72 79
338 37 39 36 884 87 85
447 9

Đồng Nai - 08/06/22

0123456789
51
0552
0372
2754
6324
8704
5984
185
4175
0936
8787
8937
3847
3368
6738
0379
1629
3039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 6K1
100N
11
200N
635
400N
7295
2708
6906
1TR
5367
3TR
83382
72469
19440
51641
23775
91380
55531
10TR
84418
02556
15TR
76112
30TR
61416
2TỶ
719540

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 01/06/22

008 06 556
116 12 18 11 669 67
2775
331 35 882 80
440 40 41 995

Đồng Nai - 01/06/22

0123456789
9440
1380
9540
11
1641
5531
3382
6112
635
7295
3775
6906
2556
1416
5367
2708
4418
2469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 5K4
100N
87
200N
750
400N
4432
2200
8561
1TR
9754
3TR
24351
75166
94823
01767
26565
83401
60882
10TR
86153
10705
15TR
72413
30TR
46667
2TỶ
693866

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 25/05/22

005 01 00 553 51 54 50
113 666 67 66 67 65 61
223 7
332 882 87
49

Đồng Nai - 25/05/22

0123456789
750
2200
8561
4351
3401
4432
0882
4823
6153
2413
9754
6565
0705
5166
3866
87
1767
6667
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 5K3
100N
59
200N
860
400N
2134
3808
0709
1TR
1584
3TR
69140
70099
34435
69517
25695
54476
35528
10TR
24151
34314
15TR
12901
30TR
18325
2TỶ
117782

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 18/05/22

001 08 09 551 59
114 17 660
225 28 776
335 34 882 84
440 999 95

Đồng Nai - 18/05/22

0123456789
860
9140
4151
2901
7782
2134
1584
4314
4435
5695
8325
4476
9517
3808
5528
59
0709
0099
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL