In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai

Đang chờ xổ số Đồng Nai lúc 16:12': 30/11/2022. Còn 12:53:57 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 11K4
100N
88
200N
396
400N
0054
9078
9607
1TR
8104
3TR
58142
49648
82959
59552
20397
27393
29307
10TR
48895
47793
15TR
91491
30TR
03395
2TỶ
466591

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 23/11/22

007 04 07 559 52 54
16
2778
3888
442 48 991 95 91 95 93 97 93 96

Đồng Nai - 23/11/22

0123456789
1491
6591
8142
9552
7393
7793
0054
8104
8895
3395
396
9607
0397
9307
88
9078
9648
2959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 11K3
100N
91
200N
122
400N
6962
3140
7102
1TR
0457
3TR
06626
71459
44390
79043
46111
00841
55145
10TR
40626
86840
15TR
12249
30TR
45806
2TỶ
438889

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 16/11/22

006 02 559 57
111 662
226 26 22 7
3889
449 40 43 41 45 40 990 91

Đồng Nai - 16/11/22

0123456789
3140
4390
6840
91
6111
0841
122
6962
7102
9043
5145
6626
0626
5806
0457
1459
2249
8889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 11K2
100N
70
200N
754
400N
3501
3590
2402
1TR
7267
3TR
69112
86551
11064
65828
51979
09601
78405
10TR
87740
91802
15TR
95470
30TR
69394
2TỶ
229487

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 09/11/22

002 01 05 01 02 551 54
112 664 67
228 770 79 70
3887
440 994 90

Đồng Nai - 09/11/22

0123456789
70
3590
7740
5470
3501
6551
9601
2402
9112
1802
754
1064
9394
8405
7267
9487
5828
1979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 11K1
100N
12
200N
351
400N
8749
4547
5948
1TR
6127
3TR
33232
53604
01343
51563
78306
56772
33303
10TR
17747
00265
15TR
44202
30TR
00596
2TỶ
262415

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 02/11/22

002 04 06 03 551
115 12 665 63
227 772
332 8
447 43 49 47 48 996

Đồng Nai - 02/11/22

0123456789
351
12
3232
6772
4202
1343
1563
3303
3604
0265
2415
8306
0596
4547
6127
7747
5948
8749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 10K4
100N
12
200N
890
400N
9416
3018
8292
1TR
8164
3TR
53229
22157
80128
19532
39330
69328
94284
10TR
72222
75179
15TR
54080
30TR
84074
2TỶ
448309

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 26/10/22

009 557
116 18 12 664
222 29 28 28 774 79
332 30 880 84
4992 90

Đồng Nai - 26/10/22

0123456789
890
9330
4080
12
8292
9532
2222
8164
4284
4074
9416
2157
3018
0128
9328
3229
5179
8309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 10K3
100N
21
200N
019
400N
4033
4103
5011
1TR
7164
3TR
79745
93130
54185
43572
81444
28144
11047
10TR
79422
75008
15TR
55749
30TR
79685
2TỶ
040588

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 19/10/22

008 03 5
111 19 664
222 21 772
330 33 888 85 85
449 45 44 44 47 9

Đồng Nai - 19/10/22

0123456789
3130
21
5011
3572
9422
4033
4103
7164
1444
8144
9745
4185
9685
1047
5008
0588
019
5749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 10K2
100N
86
200N
935
400N
5343
6848
0235
1TR
2853
3TR
49668
36266
73638
54177
99143
10671
06425
10TR
42442
17462
15TR
01894
30TR
01966
2TỶ
023384

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 12/10/22

0553
1666 62 68 66
225 777 71
338 35 35 884 86
442 43 43 48 994

Đồng Nai - 12/10/22

0123456789
0671
2442
7462
5343
2853
9143
1894
3384
935
0235
6425
86
6266
1966
4177
6848
9668
3638
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL