In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Minh Chính
Số ĐT: 090 999 0007
229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
694 Lê Đức Thọ P.15, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Thành Đạt
Số ĐT: 0916 302020
152 Lê Đức Thọ, P.17, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: Thiện Phước
Số ĐT: 01686 202 068
272 Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp
Đổi Số Trúng

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai

Xổ số Đồng Nai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/04/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 4K3
100N
80
200N
750
400N
6321
4672
6514
1TR
9442
3TR
46710
18828
04406
09621
07210
87070
78239
10TR
28723
26090
15TR
70933
30TR
96801
2TỶ
978726

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 17/04/19

001 06 550
110 10 14 6
226 23 28 21 21 770 72
333 39 880
442 990

Đồng Nai - 17/04/19

0123456789
80
750
6710
7210
7070
6090
6321
9621
6801
4672
9442
8723
0933
6514
4406
8726
8828
8239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 4K2
100N
61
200N
464
400N
8507
5580
2342
1TR
7051
3TR
04771
59435
65863
51224
32969
66194
58977
10TR
22963
85289
15TR
18709
30TR
86985
2TỶ
628441

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 10/04/19

009 07 551
1663 63 69 64 61
224 771 77
335 885 89 80
441 42 994

Đồng Nai - 10/04/19

0123456789
5580
61
7051
4771
8441
2342
5863
2963
464
1224
6194
9435
6985
8507
8977
2969
5289
8709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 4K1
100N
88
200N
917
400N
0232
9635
9845
1TR
9157
3TR
05810
90404
72843
73835
15966
15567
22084
10TR
02772
48392
15TR
65583
30TR
76307
2TỶ
756311

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 03/04/19

007 04 557
111 10 17 666 67
2772
335 32 35 883 84 88
443 45 992

Đồng Nai - 03/04/19

0123456789
5810
6311
0232
2772
8392
2843
5583
0404
2084
9635
9845
3835
5966
917
9157
5567
6307
88
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 3K4
100N
65
200N
878
400N
8061
4068
6387
1TR
2403
3TR
87839
23881
77938
25958
74462
22339
67761
10TR
03566
37095
15TR
67843
30TR
41207
2TỶ
775825

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 27/03/19

007 03 558
1666 62 61 61 68 65
225 778
339 38 39 881 87
443 995

Đồng Nai - 27/03/19

0123456789
8061
3881
7761
4462
2403
7843
65
7095
5825
3566
6387
1207
878
4068
7938
5958
7839
2339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 3K3
100N
44
200N
255
400N
2166
5841
6938
1TR
7685
3TR
44825
21841
06393
08799
08941
57953
01518
10TR
77282
56873
15TR
16247
30TR
64375
2TỶ
333193

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 20/03/19

0553 55
118 666
225 775 73
338 882 85
447 41 41 41 44 993 93 99

Đồng Nai - 20/03/19

0123456789
5841
1841
8941
7282
6393
7953
6873
3193
44
255
7685
4825
4375
2166
6247
6938
1518
8799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 3K2
100N
66
200N
736
400N
7376
9036
6428
1TR
9892
3TR
17239
32541
28656
28064
29877
20856
69389
10TR
38387
25253
15TR
17700
30TR
39491
2TỶ
820234

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 13/03/19

000 553 56 56
1664 66
228 777 76
334 39 36 36 887 89
441 991 92

Đồng Nai - 13/03/19

0123456789
7700
2541
9491
9892
5253
8064
0234
66
736
7376
9036
8656
0856
9877
8387
6428
7239
9389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 3K1
100N
83
200N
995
400N
3949
4462
4139
1TR
8653
3TR
40919
96611
83009
81094
81425
77932
92835
10TR
29734
14679
15TR
59004
30TR
92517
2TỶ
412030

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 06/03/19

004 09 553
117 19 11 662
225 779
330 34 32 35 39 883
449 994 95

Đồng Nai - 06/03/19

0123456789
2030
6611
4462
7932
83
8653
1094
9734
9004
995
1425
2835
2517
3949
4139
0919
3009
4679
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL