In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai

Xổ số Đồng Nai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 04/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 9K4
100N
51
200N
349
400N
4406
0438
8271
1TR
0110
3TR
88354
00554
15125
57506
72643
94654
92957
10TR
60396
78168
15TR
45954
30TR
32727
2TỶ
535337

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 27/09/23

006 06 554 54 54 54 57 51
110 668
227 25 771
337 38 8
443 49 996

Đồng Nai - 27/09/23

0123456789
0110
51
8271
2643
8354
0554
4654
5954
5125
4406
7506
0396
2957
2727
5337
0438
8168
349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 9K3
100N
87
200N
677
400N
3687
4185
1837
1TR
6633
3TR
50133
69578
46446
79053
69664
28802
05964
10TR
82728
55184
15TR
38994
30TR
34841
2TỶ
074787

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 20/09/23

002 553
1664 64
228 778 77
333 33 37 887 84 87 85 87
441 46 994

Đồng Nai - 20/09/23

0123456789
4841
8802
6633
0133
9053
9664
5964
5184
8994
4185
6446
87
677
3687
1837
4787
9578
2728
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 9K2
100N
73
200N
634
400N
7124
6359
5855
1TR
5037
3TR
23987
90995
66604
17941
99146
78521
22217
10TR
74431
53884
15TR
71009
30TR
65056
2TỶ
329332

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 13/09/23

009 04 556 59 55
117 6
221 24 773
332 31 37 34 884 87
441 46 995

Đồng Nai - 13/09/23

0123456789
7941
8521
4431
9332
73
634
7124
6604
3884
5855
0995
9146
5056
5037
3987
2217
6359
1009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 9K1
100N
79
200N
237
400N
5361
5656
0507
1TR
2371
3TR
00186
58479
95088
51516
60029
65650
00212
10TR
36572
29394
15TR
85868
30TR
39718
2TỶ
994136

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 06/09/23

007 550 56
118 16 12 668 61
229 772 79 71 79
336 37 886 88
4994

Đồng Nai - 06/09/23

0123456789
5650
5361
2371
0212
6572
9394
5656
0186
1516
4136
237
0507
5088
5868
9718
79
8479
0029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 8K5
100N
69
200N
310
400N
5216
7358
5047
1TR
7138
3TR
17799
75914
12163
94355
47245
92104
71638
10TR
75761
66830
15TR
96831
30TR
18910
2TỶ
812788

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 30/08/23

004 555 58
110 14 16 10 661 63 69
27
331 30 38 38 888
445 47 999

Đồng Nai - 30/08/23

0123456789
310
6830
8910
5761
6831
2163
5914
2104
4355
7245
5216
5047
7358
7138
1638
2788
69
7799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 8K4
100N
16
200N
930
400N
3173
6756
2548
1TR
2581
3TR
34746
42846
40777
50743
90673
71917
68486
10TR
71361
70788
15TR
00067
30TR
11983
2TỶ
231303

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 23/08/23

003 556
117 16 667 61
2777 73 73
330 883 88 86 81
446 46 43 48 9

Đồng Nai - 23/08/23

0123456789
930
2581
1361
3173
0743
0673
1983
1303
16
6756
4746
2846
8486
0777
1917
0067
2548
0788
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 8K3
100N
65
200N
190
400N
1887
7002
0838
1TR
0815
3TR
09915
48014
82650
88000
72707
23624
21922
10TR
79939
58454
15TR
27941
30TR
78632
2TỶ
485583

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 16/08/23

000 07 02 554 50
115 14 15 665
224 22 7
332 39 38 883 87
441 990

Đồng Nai - 16/08/23

0123456789
190
2650
8000
7941
7002
1922
8632
5583
8014
3624
8454
65
0815
9915
1887
2707
0838
9939
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL