In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai

Xổ số Đồng Nai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/02/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 2K3
100N
68
200N
478
400N
8374
9291
3604
1TR
2449
3TR
76954
40987
77749
48857
06223
47289
38298
10TR
13638
46192
15TR
14131
30TR
89456
2TỶ
854430

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 21/02/24

004 556 54 57
1668
223 774 78
330 31 38 887 89
449 49 992 98 91

Đồng Nai - 21/02/24

0123456789
4430
9291
4131
6192
6223
8374
3604
6954
9456
0987
8857
68
478
8298
3638
2449
7749
7289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 2K2
100N
00
200N
465
400N
1820
0974
1725
1TR
1996
3TR
33449
54063
32743
52603
39827
55559
35288
10TR
78874
67427
15TR
16422
30TR
39714
2TỶ
496201

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 14/02/24

001 03 00 559
114 663 65
222 27 27 20 25 774 74
3888
449 43 996

Đồng Nai - 14/02/24

0123456789
00
1820
6201
6422
4063
2743
2603
0974
8874
9714
465
1725
1996
9827
7427
5288
3449
5559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 2K1
100N
46
200N
859
400N
2217
2767
2955
1TR
9544
3TR
23691
44883
33670
70404
91023
92338
08273
10TR
88179
65177
15TR
35258
30TR
48535
2TỶ
318678

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 07/02/24

004 558 55 59
117 667
223 778 79 77 70 73
335 38 883
444 46 991

Đồng Nai - 07/02/24

0123456789
3670
3691
4883
1023
8273
9544
0404
2955
8535
46
2217
2767
5177
2338
5258
8678
859
8179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 1K5
100N
55
200N
018
400N
6971
2556
5387
1TR
4300
3TR
91260
17367
58513
95682
61806
51211
83433
10TR
51845
47409
15TR
57446
30TR
04877
2TỶ
922096

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 31/01/24

009 06 00 556 55
113 11 18 660 67
2777 71
333 882 87
446 45 996

Đồng Nai - 31/01/24

0123456789
4300
1260
6971
1211
5682
8513
3433
55
1845
2556
1806
7446
2096
5387
7367
4877
018
7409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 1K4
100N
22
200N
087
400N
2268
1107
7190
1TR
9515
3TR
51131
67189
03341
34872
11314
62960
00370
10TR
77908
36285
15TR
81933
30TR
59217
2TỶ
386539

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 24/01/24

008 07 5
117 14 15 660 68
222 772 70
339 33 31 885 89 87
441 990

Đồng Nai - 24/01/24

0123456789
7190
2960
0370
1131
3341
22
4872
1933
1314
9515
6285
087
1107
9217
2268
7908
7189
6539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 1K3
100N
20
200N
187
400N
3187
5183
9467
1TR
9607
3TR
96082
67208
58278
34992
79416
91196
45569
10TR
61046
35220
15TR
28427
30TR
86019
2TỶ
960202

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 17/01/24

002 08 07 5
119 16 669 67
227 20 20 778
3882 87 83 87
446 992 96

Đồng Nai - 17/01/24

0123456789
20
5220
6082
4992
0202
5183
9416
1196
1046
187
3187
9467
9607
8427
7208
8278
5569
6019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 1K2
100N
79
200N
254
400N
2213
7204
3734
1TR
2112
3TR
05841
54389
83857
02154
86812
92283
01366
10TR
45669
12926
15TR
46813
30TR
93894
2TỶ
556758

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 10/01/24

004 558 57 54 54
113 12 12 13 669 66
226 779
334 889 83
441 994

Đồng Nai - 10/01/24

0123456789
5841
2112
6812
2213
2283
6813
254
7204
3734
2154
3894
1366
2926
3857
6758
79
4389
5669

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL