In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ bảy

Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
18
07
14
200N
360
215
028
400N
8185
5492
6812
8662
9413
5460
7742
8912
1283
1TR
6405
7487
6559
3TR
99391
83691
17730
40123
49450
28034
82813
12765
46253
56636
82764
05895
55854
60936
52451
93268
62705
57657
74011
57204
21197
10TR
29273
98533
27639
34274
01221
31353
15TR
44954
22427
89291
30TR
17928
33671
56155
2TỶ
450579
336636
325107
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
94
51
44
200N
044
014
589
400N
8700
9307
6504
2501
3742
3088
5156
8485
8176
1TR
6193
2372
6823
3TR
24936
10324
40561
59366
53542
90583
16042
58149
97212
35062
77664
77063
58594
87074
56950
17375
11913
42672
20476
09095
04793
10TR
93205
44286
51635
22879
95946
02642
15TR
84915
12928
55073
30TR
16902
49302
58837
2TỶ
424008
588522
701315
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
52
93
47
200N
678
023
015
400N
4312
0492
9529
5460
6241
8709
5807
9180
5133
1TR
3601
1406
1799
3TR
22932
07055
72358
56795
82267
52260
97857
52235
92021
43478
72889
20233
50061
03514
10205
26667
64908
69378
20365
11354
82420
10TR
83744
14776
26419
89362
41043
66245
15TR
88997
07605
05902
30TR
24452
69134
69732
2TỶ
169163
976944
539125
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
40
57
72
200N
003
181
569
400N
8350
6374
9645
1734
5259
6242
1852
2668
5716
1TR
6143
0007
3733
3TR
61322
12257
94055
07278
19401
69082
23265
32703
09313
18838
83042
65939
32614
02598
83942
59728
29169
01697
80635
54313
76660
10TR
41628
01749
86759
16590
36740
25729
15TR
93879
78593
74152
30TR
26637
39098
02157
2TỶ
661914
782998
687059
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
88
99
84
200N
881
091
033
400N
7896
4981
3544
8037
1549
6704
7080
1757
6006
1TR
5062
5345
8286
3TR
10838
51168
45114
42798
97620
05078
11047
23488
98913
51174
13360
04073
14859
52847
61167
12217
62875
92445
43902
59322
73331
10TR
82867
70423
71548
62892
81761
44140
15TR
17440
44178
04421
30TR
74759
37278
81930
2TỶ
476726
743279
685962
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
58
93
38
200N
290
806
423
400N
6607
7514
0308
1409
2770
3883
6072
2295
4868
1TR
1160
6092
1466
3TR
99439
70875
44807
08655
21657
36188
93913
14292
12543
17962
66320
33846
73449
78514
43834
28565
18480
79952
58895
25702
08331
10TR
81647
47397
89286
89601
30492
71099
15TR
95929
92897
02033
30TR
05753
15772
30773
2TỶ
558046
613514
389600
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
16
05
50
200N
530
391
050
400N
3005
0804
3434
2222
7260
4696
0933
6907
1338
1TR
1484
9885
8302
3TR
36562
22409
17261
21231
90419
47100
66055
42129
24356
63247
18468
06036
16613
55754
47260
61719
45636
88884
69092
60015
66053
10TR
07302
87478
31787
70402
08739
29967
15TR
91940
33375
07775
30TR
25130
02078
87716
2TỶ
377478
995138
796887
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL