In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ bảy

Còn 10:31:43 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
23
04
46
200N
173
214
062
400N
8377
9081
7147
2884
1449
4505
3525
1981
2715
1TR
8649
6185
3712
3TR
01988
09208
51387
02910
43344
04979
48465
58810
83101
43013
32170
92603
19549
78264
97981
60892
33754
22541
91254
76546
09113
10TR
62690
99815
66986
64467
32523
25706
15TR
94099
77794
25759
30TR
24020
99093
91551
2TỶ
837214
454548
535342
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
40
05
02
200N
060
044
135
400N
3273
5534
4398
3834
5529
5173
9941
8369
2375
1TR
4337
5233
2529
3TR
81309
10519
96365
09608
86454
86224
35670
36738
76753
03456
41105
92578
96707
16796
11808
52138
56158
00907
68022
74729
40970
10TR
49791
35401
92534
21047
63682
69278
15TR
01517
71170
56429
30TR
13286
52988
98913
2TỶ
855278
945339
044379
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
62
99
93
200N
124
846
815
400N
8571
4447
5383
7972
8092
7893
6131
0138
3884
1TR
0659
9471
2018
3TR
74421
93003
29095
36268
10157
61900
47199
68965
25191
03076
88336
69172
28661
97989
78718
56983
77428
37225
45683
28192
97623
10TR
50943
79466
32336
87907
00723
07049
15TR
93676
66317
06239
30TR
90893
35015
94485
2TỶ
952660
801841
004119
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
42
22
33
200N
115
455
128
400N
4900
2126
9777
7401
4166
5409
2364
8962
6464
1TR
5405
7240
1354
3TR
93547
29957
45763
13397
99204
53376
23132
47194
33573
10689
27860
28390
29247
05169
23247
06646
62127
05510
78885
79490
62468
10TR
95475
28096
11588
00892
12563
68831
15TR
60226
89527
57850
30TR
75163
37803
66781
2TỶ
810263
327378
978113
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
66
16
74
200N
280
130
868
400N
9628
8251
3818
5008
8289
4532
8517
8161
6906
1TR
0484
4139
3848
3TR
23100
20074
94494
16231
19500
50443
19345
90454
02912
27004
15826
86231
94793
68936
51909
58103
44390
00084
96094
48053
10356
10TR
56539
86286
73720
82107
16534
96514
15TR
92770
07033
46964
30TR
76017
94406
26840
2TỶ
137402
875091
828062
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
05
50
64
200N
724
201
612
400N
5531
1037
3340
7304
1083
2551
3330
0951
1206
1TR
6002
3151
3670
3TR
91192
55090
15297
95479
16224
87650
90121
33783
13324
45825
71433
70683
36255
14542
84560
71550
05586
51251
59846
36616
82130
10TR
20760
09905
92220
70371
54067
76303
15TR
37490
02983
49946
30TR
95796
83385
63449
2TỶ
102147
821966
917756
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
48
03
31
200N
552
186
376
400N
6314
6124
9339
6278
7871
6414
3199
7881
5305
1TR
7275
2486
4341
3TR
50395
06380
75967
78210
63614
53672
66526
75893
75848
36256
64705
34583
38027
49681
03621
50298
05590
22527
52270
59342
83790
10TR
22250
44809
81059
89051
61900
88168
15TR
56455
55673
49299
30TR
04242
21487
39324
2TỶ
572898
024048
030676
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL