In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ bảy

Còn 09:52:34 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
93
05
48
200N
497
738
007
400N
2985
7303
0515
8574
3271
2691
5453
6500
9558
1TR
6405
9483
3358
3TR
07233
69702
62188
31570
06945
94893
05465
36826
68781
84098
43538
00759
42426
91967
36821
36056
03239
65779
92731
59659
47959
10TR
17781
18577
37958
56813
48833
12305
15TR
49600
90310
62782
30TR
95502
42738
01009
2TỶ
439642
592283
661543
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
27
00
41
200N
446
725
676
400N
9948
5207
9745
2880
6619
2078
6634
8961
8254
1TR
7508
4319
9287
3TR
55589
38711
25914
02568
78955
37103
29082
24140
99747
04898
31257
56467
95169
72643
49242
87286
33245
98934
64053
43220
82359
10TR
23520
73829
37821
19302
77483
22159
15TR
18067
73587
01732
30TR
97011
49421
36415
2TỶ
627301
149036
372934
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
07
36
79
200N
096
550
158
400N
9767
4195
5020
9378
5866
4564
3055
0434
0405
1TR
2965
0514
9033
3TR
70502
93448
08290
24889
18556
94136
04455
48774
46843
55725
80270
27190
37207
82634
21570
49981
27863
01378
25974
63882
96058
10TR
52268
04803
35709
69456
34467
92179
15TR
39005
69928
88165
30TR
01245
55881
90587
2TỶ
620675
571001
674809
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
42
71
00
200N
398
983
560
400N
1760
3420
0936
1847
7687
3791
4087
0057
9947
1TR
3601
1467
7557
3TR
94442
03559
15888
72097
77252
88049
60636
16569
53194
24016
42630
12639
48212
33839
10331
29725
54441
84004
36469
78767
27842
10TR
44174
48751
48995
55033
06565
96130
15TR
58940
61652
32332
30TR
81235
69974
96603
2TỶ
812955
429240
529366
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
43
97
40
200N
910
820
387
400N
3619
3055
0720
7479
2066
4101
9536
0104
8137
1TR
5582
1923
4844
3TR
14577
49949
57969
05408
62277
48029
53067
92891
49045
93649
08528
74002
34873
87926
22544
31801
40928
56851
20020
90092
85731
10TR
06740
96092
23353
38020
15367
17317
15TR
67280
55020
60034
30TR
02981
16312
66562
2TỶ
183210
998806
891370
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
23
39
16
200N
232
206
246
400N
3307
3705
3393
2901
2215
7512
5183
9913
6154
1TR
8671
8754
3059
3TR
34701
32092
96126
19909
97826
74418
70108
82827
02937
28317
85749
60886
94874
92942
26654
26620
02599
04257
98384
82050
75641
10TR
97107
47152
56423
11005
12252
02419
15TR
79409
81740
22579
30TR
25703
80838
53224
2TỶ
576483
413218
153051
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
63
57
79
200N
067
975
609
400N
4412
3544
5145
0186
9947
3429
6546
0463
6861
1TR
9566
1813
9603
3TR
03884
12954
60978
48103
47824
49957
97316
63638
61443
77763
99558
40451
55606
79805
45427
26728
71419
57672
07816
38737
20498
10TR
78644
08307
00029
91070
12885
12485
15TR
96644
17950
24748
30TR
86052
99895
08332
2TỶ
888026
452711
188947
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL