In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ bảy

Còn 11:46:44 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
18
90
86
200N
409
389
234
400N
7568
1197
7869
6512
0330
7302
6427
3819
6229
1TR
3702
1654
6303
3TR
85403
28113
57456
95577
64191
97827
45209
16803
08748
79557
50776
13696
71964
81977
95352
09572
18736
97004
44464
03188
05951
10TR
41546
68431
18906
44541
08736
82207
15TR
07799
11882
77926
30TR
79603
31580
14237
2TỶ
906700
620947
301038
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
17
79
18
200N
279
080
725
400N
2999
6307
2938
0565
7535
5430
1599
9411
3259
1TR
3390
5027
2619
3TR
43055
63831
09772
51046
20565
35553
87296
40547
64173
38268
48975
96122
67707
48046
17451
19614
15273
53158
84362
45904
07321
10TR
47583
73812
33865
66236
96224
29748
15TR
30256
57552
74662
30TR
00213
50413
36029
2TỶ
825222
811308
133633
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
68
16
51
200N
193
630
982
400N
7481
5041
0883
2537
3870
0236
9549
0786
8142
1TR
5914
7703
1017
3TR
35023
99024
86465
96962
32815
50444
41192
53521
85182
90598
45090
37120
55639
77228
86706
87452
59557
45731
18592
29912
59551
10TR
03742
41579
17050
23756
65021
87920
15TR
73145
03419
09212
30TR
20504
41964
25521
2TỶ
003756
202864
300208
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
64
72
68
200N
930
323
375
400N
6044
4076
5660
4935
0703
9483
9765
6434
0524
1TR
7898
7442
8203
3TR
03190
93479
52635
25731
71355
84432
39964
45594
68218
95397
98764
78331
05970
82287
74546
91321
25421
44780
08136
71221
92089
10TR
21968
36162
05337
93779
00713
29121
15TR
09872
14115
01927
30TR
97080
06335
57502
2TỶ
238220
762003
808868
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
00
33
77
200N
969
677
387
400N
2232
3001
8688
7978
0927
0036
4760
6527
2281
1TR
0129
7587
8470
3TR
70994
48719
20713
38532
24703
10883
93234
21319
45442
64310
42754
21787
37727
66363
07595
55388
97830
77781
39170
12972
57800
10TR
02828
98350
89073
42779
11537
66409
15TR
17331
71541
65050
30TR
91820
69335
98511
2TỶ
402737
258026
142046
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
06
87
80
200N
450
298
077
400N
7649
7765
7765
9800
4244
7423
0747
9195
6517
1TR
3993
4487
2976
3TR
43473
08440
65092
82417
68313
01777
88534
35395
18215
05584
34914
73523
95495
51756
45955
36841
45890
83610
78435
61201
92744
10TR
87692
60050
74778
96588
67149
51915
15TR
91289
13975
45765
30TR
92658
85552
30869
2TỶ
378065
230328
322696
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
64
22
26
200N
725
090
451
400N
7796
6282
7742
5096
5071
5652
6072
4338
6792
1TR
3231
7053
5389
3TR
46910
90441
18371
41260
13063
31003
36963
18228
01873
13354
59137
64785
98788
47510
41162
07055
78768
18848
59485
19986
52232
10TR
30531
92229
18389
60390
94491
45248
15TR
38453
63200
44902
30TR
75494
01938
79371
2TỶ
933605
560181
353103
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL