In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ bảy

Xổ số Miền Trung hôm nay: 04/10/2023 đã kết thúc!..
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
31
26
50
200N
480
693
224
400N
6050
9114
6477
4704
0293
3529
1116
5476
4499
1TR
9968
1171
8112
3TR
69097
06872
20943
62944
15420
91408
93734
11956
41539
31018
18191
09602
04760
38636
59081
26073
07699
61936
49240
74890
76426
10TR
33101
58476
12920
26543
70173
95467
15TR
06395
97562
03818
30TR
08480
17334
78566
2TỶ
430160
724308
590479
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
79
75
02
200N
647
187
899
400N
0319
4809
4029
0883
1231
0501
9237
5996
2512
1TR
8703
6434
1696
3TR
24430
04600
29834
89270
03560
22099
51304
69293
73728
14196
11077
07474
64630
35797
42983
33275
40005
71136
18696
64478
20950
10TR
74603
54541
44403
22063
46122
74876
15TR
93042
74395
06139
30TR
17667
60481
69999
2TỶ
588693
310753
985281
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
86
16
89
200N
020
200
646
400N
1542
6637
2992
4518
7801
1495
4241
4417
7421
1TR
4720
1539
3951
3TR
26132
46276
96917
50111
00093
36550
56388
68126
02364
71580
38384
64167
18975
26707
88472
42275
05567
85957
31142
21634
32527
10TR
12524
61371
97045
57814
72652
73586
15TR
28551
41987
84633
30TR
33597
50382
74632
2TỶ
581201
284830
835555
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
09
44
86
200N
382
309
558
400N
8140
9089
0659
8112
6386
5812
7515
3948
3907
1TR
7796
4530
2035
3TR
85017
39955
02158
23970
54350
57573
40646
90019
04240
69239
21379
34585
41281
30409
49413
53069
52402
08826
83142
50879
23030
10TR
30066
33828
62323
28390
86963
79370
15TR
52250
63837
25851
30TR
61910
67428
60344
2TỶ
918974
060511
929614
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
87
51
72
200N
541
854
888
400N
8909
7732
9994
9131
8264
7820
3622
4875
4751
1TR
8272
8827
1539
3TR
62827
07226
44259
78580
46615
44302
08328
62935
19267
62890
16947
56436
25043
73081
12498
39200
17830
80913
52642
12827
31788
10TR
61210
34730
90127
34341
23387
08827
15TR
72138
08686
85837
30TR
68837
51712
89502
2TỶ
774819
042652
992668
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
23
45
18
200N
172
360
632
400N
4990
6251
5558
4292
9852
9617
2639
9214
0698
1TR
0540
8878
7950
3TR
91981
40558
70906
02974
88872
23930
95266
63026
99380
93962
00508
27926
98844
78292
36531
23080
10212
37908
23990
70621
51694
10TR
36552
79468
20241
35896
09449
88556
15TR
36821
90026
20071
30TR
48880
32126
91894
2TỶ
721719
150551
517333
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
86
87
41
200N
995
965
507
400N
7220
3246
7216
3813
2698
0352
3358
2765
5249
1TR
1732
3742
8866
3TR
65381
98088
40167
51619
42746
30752
99179
73092
05598
86918
88546
50195
63748
03883
54442
61503
76883
58184
79654
64405
39077
10TR
78584
46543
12725
89325
04822
33338
15TR
97855
16701
65133
30TR
85435
44896
56902
2TỶ
623666
382082
287063
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL