In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ bảy

Xổ số Miền Trung hôm nay: 07/12/2022 đã kết thúc!..
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
96
55
89
200N
165
749
273
400N
2207
3838
0363
5940
2228
3780
6947
3444
3972
1TR
0575
3957
4053
3TR
18361
93379
82327
33805
48178
36915
14112
88675
84396
71270
69012
60938
32300
68015
02153
71016
09894
25470
61609
01871
29291
10TR
96365
77476
19221
60895
66529
69827
15TR
70191
64244
11915
30TR
05011
60107
29010
2TỶ
421464
119454
433382
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
17
83
36
200N
150
756
869
400N
3186
1575
9235
3281
0376
2550
2115
1849
5909
1TR
7777
9002
0341
3TR
03253
93664
84102
62713
86726
72487
76243
47472
84181
04682
26771
27154
17496
20836
87054
00670
95669
61208
49348
53378
83469
10TR
31243
78528
54130
69469
35405
19159
15TR
04387
62738
82081
30TR
49314
28874
67840
2TỶ
234365
343497
829741
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
94
45
91
200N
927
188
066
400N
7441
0546
3087
3699
7085
8123
5328
5951
9843
1TR
5958
2922
8221
3TR
28668
11848
25946
88456
96190
11921
71477
21492
60453
88017
46927
62439
02631
36809
40640
32679
12572
75304
63989
16573
14297
10TR
84277
85549
28619
47366
05345
95753
15TR
27947
09291
70834
30TR
57664
80781
74435
2TỶ
876623
513265
899230
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
13
10
52
200N
504
952
401
400N
7374
7525
2821
6660
9757
9257
0409
4271
5945
1TR
1674
3488
5505
3TR
83087
70357
57370
65608
04599
84693
33075
68938
74011
20985
68953
89546
37743
01660
85309
04585
14772
78828
95667
14602
38736
10TR
92212
88113
14771
29772
56646
24443
15TR
81019
37512
49687
30TR
09850
44206
93347
2TỶ
458716
425383
966051
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
22
10
57
200N
942
662
685
400N
7674
4753
2527
4082
9464
3061
6862
3182
8443
1TR
4025
7334
4999
3TR
22220
60653
63890
72982
48521
49887
52226
63410
24989
94102
79338
21453
79215
82811
79724
72627
93705
08219
62544
21662
58271
10TR
85999
80352
48401
93071
25540
13107
15TR
50250
96133
51154
30TR
20742
13977
69435
2TỶ
378184
039799
231739
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
86
84
59
200N
357
911
689
400N
3593
6257
0434
1733
3303
2949
8798
6523
1378
1TR
7292
9389
9574
3TR
77424
33017
62388
89969
93778
91955
81642
98764
50691
01374
36441
31514
02790
24966
45801
97544
98998
91238
79831
73864
92674
10TR
27230
27216
35756
17242
83688
05448
15TR
66039
43904
88593
30TR
48272
62304
05660
2TỶ
707254
176117
864382
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
62
22
38
200N
276
857
711
400N
6926
2444
9768
3388
1672
4873
6030
7021
0542
1TR
5770
7147
2991
3TR
37458
98635
61538
70474
06985
54860
37188
44829
01672
51821
10352
13939
17579
04644
29099
63899
57969
99362
47683
17976
65445
10TR
75452
71286
19579
27348
08462
43510
15TR
60212
43231
09213
30TR
75149
76888
09006
2TỶ
508319
432888
462218
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL