In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An

Xổ số Long An mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 08/04/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 4K1
100N
77
200N
355
400N
3333
6503
5091
1TR
0193
3TR
43773
74355
88625
52950
50334
62642
66521
10TR
86931
25020
15TR
31202
30TR
65940
2TỶ
963848

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 01/04/23

002 03 555 50 55
16
220 25 21 773 77
331 34 33 8
448 40 42 993 91

Long An - 01/04/23

0123456789
2950
5020
5940
5091
6521
6931
2642
1202
3333
6503
0193
3773
0334
355
4355
8625
77
3848
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 3K4
100N
18
200N
287
400N
2959
6301
2516
1TR
9628
3TR
25928
37014
54797
71201
52331
06556
50351
10TR
54703
74431
15TR
12509
30TR
13533
2TỶ
814707

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 25/03/23

007 09 03 01 01 556 51 59
114 16 18 6
228 28 7
333 31 31 887
4997

Long An - 25/03/23

0123456789
6301
1201
2331
0351
4431
4703
3533
7014
2516
6556
287
4797
4707
18
9628
5928
2959
2509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 3K3
100N
37
200N
223
400N
7595
2862
4155
1TR
0062
3TR
75636
47586
94579
51624
30536
00797
10570
10TR
88756
39968
15TR
80135
30TR
05961
2TỶ
770175

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 18/03/23

0556 55
1661 68 62 62
224 23 775 79 70
335 36 36 37 886
4997 95

Long An - 18/03/23

0123456789
0570
5961
2862
0062
223
1624
7595
4155
0135
0175
5636
7586
0536
8756
37
0797
9968
4579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 3K2
100N
23
200N
614
400N
1486
3660
9902
1TR
1801
3TR
48189
58104
85438
00947
14362
81237
88386
10TR
94115
40933
15TR
64310
30TR
44104
2TỶ
804991

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 11/03/23

004 04 01 02 5
110 15 14 662 60
223 7
333 38 37 889 86 86
447 991

Long An - 11/03/23

0123456789
3660
4310
1801
4991
9902
4362
23
0933
614
8104
4104
4115
1486
8386
0947
1237
5438
8189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 3K1
100N
91
200N
861
400N
6827
5471
6714
1TR
5519
3TR
95336
68702
62198
75783
98806
64172
97842
10TR
43109
37762
15TR
35701
30TR
77724
2TỶ
105598

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 04/03/23

001 09 02 06 5
119 14 662 61
224 27 772 71
336 883
442 998 98 91

Long An - 04/03/23

0123456789
91
861
5471
5701
8702
4172
7842
7762
5783
6714
7724
5336
8806
6827
2198
5598
5519
3109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 2K4
100N
86
200N
689
400N
3715
4975
3519
1TR
8482
3TR
50683
30460
14869
21711
23214
61485
82463
10TR
84516
13315
15TR
08372
30TR
95974
2TỶ
964522

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 25/02/23

05
116 15 11 14 15 19 660 69 63
222 774 72 75
3883 85 82 89 86
49

Long An - 25/02/23

0123456789
0460
1711
8482
8372
4522
0683
2463
3214
5974
3715
4975
1485
3315
86
4516
689
3519
4869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 2K3
100N
91
200N
186
400N
3730
4502
6880
1TR
7915
3TR
63078
20418
01281
53391
93006
18844
78429
10TR
11018
92688
15TR
25465
30TR
71594
2TỶ
352100

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 18/02/23

000 06 02 5
118 18 15 665
229 778
330 888 81 80 86
444 994 91 91

Long An - 18/02/23

0123456789
3730
6880
2100
91
1281
3391
4502
8844
1594
7915
5465
186
3006
3078
0418
1018
2688
8429
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL