In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An

Đang chờ xổ số Long An lúc 16:15': 24/02/2024. Còn 08:49:58 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 2K3
100N
38
200N
987
400N
0113
9613
5405
1TR
1990
3TR
28022
40464
06970
95652
82812
51140
82636
10TR
85297
30867
15TR
58539
30TR
82418
2TỶ
292377

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 17/02/24

005 552
118 12 13 13 667 64
222 777 70
339 36 38 887
440 997 90

Long An - 17/02/24

0123456789
1990
6970
1140
8022
5652
2812
0113
9613
0464
5405
2636
987
5297
0867
2377
38
2418
8539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 2K2
100N
00
200N
329
400N
6497
1828
4586
1TR
8236
3TR
94942
72073
17680
52081
88738
79548
10133
10TR
34709
55475
15TR
60224
30TR
72026
2TỶ
628605

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 10/02/24

005 09 00 5
16
226 24 28 29 775 73
338 33 36 880 81 86
442 48 997

Long An - 10/02/24

0123456789
00
7680
2081
4942
2073
0133
0224
5475
8605
4586
8236
2026
6497
1828
8738
9548
329
4709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 2K1
100N
57
200N
122
400N
6390
0619
7363
1TR
7265
3TR
97088
96388
79310
03293
43435
92070
32246
10TR
44857
30568
15TR
80907
30TR
31596
2TỶ
114920

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 03/02/24

007 557 57
110 19 668 65 63
220 22 770
335 888 88
446 996 93 90

Long An - 03/02/24

0123456789
6390
9310
2070
4920
122
7363
3293
7265
3435
2246
1596
57
4857
0907
7088
6388
0568
0619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 1K4
100N
26
200N
545
400N
2691
8472
6548
1TR
2291
3TR
40583
31830
64772
07652
36122
06094
96292
10TR
79025
55313
15TR
01819
30TR
85633
2TỶ
874063

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 27/01/24

0552
119 13 663
225 22 26 772 72
333 30 883
448 45 994 92 91 91

Long An - 27/01/24

0123456789
1830
2691
2291
8472
4772
7652
6122
6292
0583
5313
5633
4063
6094
545
9025
26
6548
1819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 1K3
100N
49
200N
160
400N
2945
6714
2701
1TR
6455
3TR
61444
22392
07443
67824
25718
98816
25242
10TR
24424
97036
15TR
96502
30TR
79843
2TỶ
321930

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 20/01/24

002 01 555
118 16 14 660
224 24 7
330 36 8
443 44 43 42 45 49 992

Long An - 20/01/24

0123456789
160
1930
2701
2392
5242
6502
7443
9843
6714
1444
7824
4424
2945
6455
8816
7036
5718
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 1K2
100N
50
200N
413
400N
8585
9299
8619
1TR
5110
3TR
70947
98709
33060
99409
52715
55985
84330
10TR
01983
68447
15TR
38386
30TR
94093
2TỶ
661433

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 13/01/24

009 09 550
115 10 19 13 660
27
333 30 886 83 85 85
447 47 993 99

Long An - 13/01/24

0123456789
50
5110
3060
4330
413
1983
4093
1433
8585
2715
5985
8386
0947
8447
9299
8619
8709
9409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 1K1
100N
74
200N
786
400N
5588
4423
4113
1TR
8849
3TR
38676
75489
66467
91522
71279
85594
15144
10TR
87114
68025
15TR
36045
30TR
89384
2TỶ
654403

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 06/01/24

003 5
114 13 667
225 22 23 776 79 74
3884 89 88 86
445 44 49 994

Long An - 06/01/24

0123456789
1522
4423
4113
4403
74
5594
5144
7114
9384
8025
6045
786
8676
6467
5588
8849
5489
1279

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL