In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An

Xổ số Long An mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 10/12/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 12K1
100N
48
200N
105
400N
5271
5799
2563
1TR
8599
3TR
97743
64744
18735
50937
42588
11075
74395
10TR
94917
17602
15TR
89707
30TR
54847
2TỶ
800724

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 03/12/22

007 02 05 5
117 663
224 775 71
335 37 888
447 43 44 48 995 99 99

Long An - 03/12/22

0123456789
5271
7602
2563
7743
4744
0724
105
8735
1075
4395
0937
4917
9707
4847
48
2588
5799
8599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 11K4
100N
43
200N
139
400N
6865
1135
0352
1TR
9247
3TR
90880
57750
64004
15128
72920
48558
07064
10TR
69541
51907
15TR
26251
30TR
36232
2TỶ
395698

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 26/11/22

007 04 551 50 58 52
1664 65
228 20 7
332 35 39 880
441 47 43 998

Long An - 26/11/22

0123456789
0880
7750
2920
9541
6251
0352
6232
43
4004
7064
6865
1135
9247
1907
5128
8558
5698
139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 11K3
100N
63
200N
083
400N
2469
5424
2251
1TR
2303
3TR
62473
43255
00107
45438
43156
20703
37094
10TR
00377
35913
15TR
76572
30TR
90050
2TỶ
423071

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 19/11/22

007 03 03 550 55 56 51
113 669 63
224 771 72 77 73
338 883
4994

Long An - 19/11/22

0123456789
0050
2251
3071
6572
63
083
2303
2473
0703
5913
5424
7094
3255
3156
0107
0377
5438
2469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 11K2
100N
78
200N
456
400N
1494
1872
1531
1TR
8030
3TR
64804
78717
32256
39626
95594
48012
02689
10TR
80986
19727
15TR
57633
30TR
32464
2TỶ
615656

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 12/11/22

004 556 56 56
117 12 664
227 26 772 78
333 30 31 886 89
4994 94

Long An - 12/11/22

0123456789
8030
1531
1872
8012
7633
1494
4804
5594
2464
456
2256
9626
0986
5656
8717
9727
78
2689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 11K1
100N
95
200N
372
400N
3891
4353
8033
1TR
5173
3TR
23866
46513
11420
24339
47446
09402
65059
10TR
34197
98605
15TR
34301
30TR
06606
2TỶ
209568

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 05/11/22

006 01 05 02 559 53
113 668 66
220 773 72
339 33 8
446 997 91 95

Long An - 05/11/22

0123456789
1420
3891
4301
372
9402
4353
8033
5173
6513
95
8605
3866
7446
6606
4197
9568
4339
5059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 10K5
100N
00
200N
947
400N
0418
3429
9228
1TR
6377
3TR
41808
66714
44795
16394
67726
57432
85688
10TR
03147
08579
15TR
27649
30TR
98202
2TỶ
417194

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 29/10/22

002 08 00 5
114 18 6
226 29 28 779 77
332 888
449 47 47 994 95 94

Long An - 29/10/22

0123456789
00
7432
8202
6714
6394
7194
4795
7726
947
6377
3147
0418
9228
1808
5688
3429
8579
7649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 10K4
100N
34
200N
807
400N
1340
8447
7688
1TR
2060
3TR
22832
31407
16624
81851
30939
78381
76651
10TR
66056
56291
15TR
44952
30TR
13375
2TỶ
002613

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 22/10/22

007 07 552 56 51 51
113 660
224 775
332 39 34 881 88
440 47 991

Long An - 22/10/22

0123456789
1340
2060
1851
8381
6651
6291
2832
4952
2613
34
6624
3375
6056
807
8447
1407
7688
0939
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL