In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An

Xổ số Long An mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 09/07/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 7K1
100N
50
200N
237
400N
9739
7771
9923
1TR
8183
3TR
33853
66120
23636
08297
63689
27567
77019
10TR
46960
09825
15TR
02982
30TR
21174
2TỶ
604589

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 02/07/22

0553 50
119 660 67
225 20 23 774 71
336 39 37 889 82 89 83
4997

Long An - 02/07/22

0123456789
50
6120
6960
7771
2982
9923
8183
3853
1174
9825
3636
237
8297
7567
9739
3689
7019
4589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 6K4
100N
30
200N
378
400N
1422
9619
0586
1TR
7845
3TR
21508
08384
46336
17479
38013
38158
18266
10TR
82511
40435
15TR
63096
30TR
45792
2TỶ
953826

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 25/06/22

008 558
111 13 19 666
226 22 779 78
335 36 30 884 86
445 992 96

Long An - 25/06/22

0123456789
30
2511
1422
5792
8013
8384
7845
0435
0586
6336
8266
3096
3826
378
1508
8158
9619
7479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 6K3
100N
34
200N
145
400N
5619
3341
9055
1TR
5582
3TR
37981
22946
40240
74821
10361
45931
26925
10TR
73810
93711
15TR
32613
30TR
74695
2TỶ
597175

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 18/06/22

0555
113 10 11 19 661
221 25 775
331 34 881 82
446 40 41 45 995

Long An - 18/06/22

0123456789
0240
3810
3341
7981
4821
0361
5931
3711
5582
2613
34
145
9055
6925
4695
7175
2946
5619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 6K2
100N
97
200N
122
400N
9921
0540
9087
1TR
8075
3TR
95815
21700
20539
61517
66510
88081
90813
10TR
93911
54748
15TR
17280
30TR
41174
2TỶ
863914

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 11/06/22

000 5
114 11 15 17 10 13 6
221 22 774 75
339 880 81 87
448 40 997

Long An - 11/06/22

0123456789
0540
1700
6510
7280
9921
8081
3911
122
0813
1174
3914
8075
5815
97
9087
1517
4748
0539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 6K1
100N
66
200N
301
400N
4419
2096
9235
1TR
7757
3TR
69707
50614
68603
03621
86840
79699
05053
10TR
86310
01551
15TR
70779
30TR
01069
2TỶ
920631

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 04/06/22

007 03 01 551 53 57
110 14 19 669 66
221 779
331 35 8
440 999 96

Long An - 04/06/22

0123456789
6840
6310
301
3621
1551
0631
8603
5053
0614
9235
66
2096
7757
9707
4419
9699
0779
1069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 5K4
100N
11
200N
061
400N
7376
4188
4290
1TR
4452
3TR
78953
58004
59144
13355
45326
70779
30300
10TR
79050
17216
15TR
27636
30TR
47805
2TỶ
403124

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 28/05/22

005 04 00 550 53 55 52
116 11 661
224 26 779 76
336 888
444 990

Long An - 28/05/22

0123456789
4290
0300
9050
11
061
4452
8953
8004
9144
3124
3355
7805
7376
5326
7216
7636
4188
0779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 5K3
100N
31
200N
506
400N
2853
7874
0141
1TR
6564
3TR
29050
61896
01882
01994
59985
84943
35514
10TR
01419
86178
15TR
82130
30TR
75375
2TỶ
078827

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 21/05/22

006 550 53
119 14 664
227 775 78 74
330 31 882 85
443 41 996 94

Long An - 21/05/22

0123456789
9050
2130
31
0141
1882
2853
4943
7874
6564
1994
5514
9985
5375
506
1896
8827
6178
1419
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL