In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An

Xổ số Long An mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 01/06/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 5K4
100N
28
200N
805
400N
9235
4527
4503
1TR
3273
3TR
88242
05982
82978
45636
75486
00764
83274
10TR
92004
13961
15TR
03502
30TR
25893
2TỶ
459577

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 25/05/24

002 04 03 05 5
1661 64
227 28 777 78 74 73
336 35 882 86
442 993

Long An - 25/05/24

0123456789
3961
8242
5982
3502
4503
3273
5893
0764
3274
2004
805
9235
5636
5486
4527
9577
28
2978
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 5K3
100N
13
200N
294
400N
6480
7889
2136
1TR
8528
3TR
67093
85438
90391
71831
57055
47553
97442
10TR
44554
82810
15TR
26809
30TR
81964
2TỶ
779547

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 18/05/24

009 554 55 53
110 13 664
228 7
338 31 36 880 89
447 42 993 91 94

Long An - 18/05/24

0123456789
6480
2810
0391
1831
7442
13
7093
7553
294
4554
1964
7055
2136
9547
8528
5438
7889
6809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 5K2
100N
96
200N
882
400N
3878
7988
6237
1TR
9515
3TR
57791
63434
48682
28302
45733
41730
56370
10TR
78859
35507
15TR
58289
30TR
82694
2TỶ
082275

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 11/05/24

007 02 559
115 6
2775 70 78
334 33 30 37 889 82 88 82
4994 91 96

Long An - 11/05/24

0123456789
1730
6370
7791
882
8682
8302
5733
3434
2694
9515
2275
96
6237
5507
3878
7988
8859
8289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 5K1
100N
84
200N
590
400N
0408
8349
9166
1TR
1177
3TR
29138
37495
33596
54265
83003
31405
54639
10TR
15686
74968
15TR
99085
30TR
00367
2TỶ
856788

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 04/05/24

003 05 08 5
1667 68 65 66
2777
338 39 888 85 86 84
449 995 96 90

Long An - 04/05/24

0123456789
590
3003
84
7495
4265
1405
9085
9166
3596
5686
1177
0367
0408
9138
4968
6788
8349
4639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 4K4
100N
03
200N
350
400N
7124
9169
1056
1TR
6406
3TR
25675
71544
42093
90584
88005
68857
40855
10TR
76399
49504
15TR
51546
30TR
37879
2TỶ
984354

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 27/04/24

004 05 06 03 554 57 55 56 50
1669
224 779 75
3884
446 44 999 93

Long An - 27/04/24

0123456789
350
03
2093
7124
1544
0584
9504
4354
5675
8005
0855
1056
6406
1546
8857
9169
6399
7879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 4K3
100N
56
200N
224
400N
5749
5484
9607
1TR
3478
3TR
83153
36057
05245
71222
56942
96851
32233
10TR
97977
54431
15TR
11592
30TR
36734
2TỶ
765578

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 20/04/24

007 553 57 51 56
16
222 24 778 77 78
334 31 33 884
445 42 49 992

Long An - 20/04/24

0123456789
6851
4431
1222
6942
1592
3153
2233
224
5484
6734
5245
56
9607
6057
7977
3478
5578
5749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 4K2
100N
40
200N
800
400N
1392
0560
5778
1TR
4109
3TR
66023
00455
27663
11808
51920
09742
23419
10TR
89808
65235
15TR
10854
30TR
65753
2TỶ
569704

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 13/04/24

004 08 08 09 00 553 54 55
119 663 60
223 20 778
335 8
442 40 992

Long An - 13/04/24

0123456789
40
800
0560
1920
1392
9742
6023
7663
5753
0854
9704
0455
5235
5778
1808
9808
4109
3419

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL