In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An

Xổ số Long An mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 22/01/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 1K3
100N
61
200N
400
400N
9214
4219
5971
1TR
9685
3TR
90642
58544
08499
14031
85901
53134
38475
10TR
65863
39154
15TR
21919
30TR
51509
2TỶ
072034

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 15/01/22

009 01 00 554
119 14 19 663 61
2775 71
334 31 34 885
442 44 999

Long An - 15/01/22

0123456789
400
61
5971
4031
5901
0642
5863
9214
8544
3134
9154
2034
9685
8475
4219
8499
1919
1509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 1K2
100N
65
200N
536
400N
7180
0121
1435
1TR
4909
3TR
98675
78134
00190
75058
11613
65554
22957
10TR
44301
74320
15TR
99900
30TR
83690
2TỶ
049810

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 08/01/22

000 01 09 558 54 57
110 13 665
220 21 775
334 35 36 880
4990 90

Long An - 08/01/22

0123456789
7180
0190
4320
9900
3690
9810
0121
4301
1613
8134
5554
65
1435
8675
536
2957
5058
4909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 1K1
100N
17
200N
796
400N
1720
4097
1290
1TR
3745
3TR
80824
42459
13087
11612
89258
57900
85996
10TR
91927
29598
15TR
41028
30TR
63093
2TỶ
688807

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 01/01/22

007 00 559 58
112 17 6
228 27 24 20 7
3887
445 993 98 96 97 90 96

Long An - 01/01/22

0123456789
1720
1290
7900
1612
3093
0824
3745
796
5996
17
4097
3087
1927
8807
9258
9598
1028
2459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 12K4
100N
76
200N
432
400N
7025
2537
5243
1TR
7653
3TR
81523
40551
50147
91608
98107
42792
42542
10TR
43925
44240
15TR
45031
30TR
70915
2TỶ
540070

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 25/12/21

008 07 551 53
115 6
225 23 25 770 76
331 37 32 8
440 47 42 43 992

Long An - 25/12/21

0123456789
4240
0070
0551
5031
432
2792
2542
5243
7653
1523
7025
3925
0915
76
2537
0147
8107
1608
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 12K3
100N
31
200N
698
400N
5804
2373
3544
1TR
0140
3TR
76007
88177
73150
59455
19450
55864
83786
10TR
53661
53284
15TR
35039
30TR
27900
2TỶ
554068

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 18/12/21

000 07 04 550 55 50
1668 61 64
2777 73
339 31 884 86
440 44 998

Long An - 18/12/21

0123456789
0140
3150
9450
7900
31
3661
2373
5804
3544
5864
3284
9455
3786
6007
8177
698
4068
5039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 12K2
100N
84
200N
976
400N
9948
3548
9585
1TR
0194
3TR
23611
37642
83190
95280
08353
16171
16835
10TR
83943
06767
15TR
60078
30TR
18339
2TỶ
756726

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 11/12/21

0553
111 667
226 778 71 76
339 35 880 85 84
443 42 48 48 990 94

Long An - 11/12/21

0123456789
3190
5280
3611
6171
7642
8353
3943
84
0194
9585
6835
976
6726
6767
9948
3548
0078
8339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 12K1
100N
58
200N
738
400N
1435
4247
6859
1TR
3516
3TR
96953
93754
90962
48634
51232
21519
57859
10TR
88977
32238
15TR
09887
30TR
72114
2TỶ
448885

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 04/12/21

0553 54 59 59 58
114 19 16 662
2777
338 34 32 35 38 885 87
447 9

Long An - 04/12/21

0123456789
0962
1232
6953
3754
8634
2114
1435
8885
3516
4247
8977
9887
58
738
2238
6859
1519
7859
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL