In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An

Xổ số Long An mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 23/09/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 9K3
100N
59
200N
197
400N
8706
8059
3392
1TR
7364
3TR
22668
42442
12678
08162
18399
95549
97552
10TR
23240
43402
15TR
85380
30TR
63514
2TỶ
097778

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 16/09/23

002 06 552 59 59
114 668 62 64
2778 78
3880
440 42 49 999 92 97

Long An - 16/09/23

0123456789
3240
5380
3392
2442
8162
7552
3402
7364
3514
8706
197
2668
2678
7778
59
8059
8399
5549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 9K2
100N
92
200N
709
400N
6012
0951
5435
1TR
0264
3TR
67990
40423
24012
00834
95898
62134
61155
10TR
68924
45708
15TR
84072
30TR
99061
2TỶ
503039

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 09/09/23

008 09 555 51
112 12 661 64
224 23 772
339 34 34 35 8
4990 98 92

Long An - 09/09/23

0123456789
7990
0951
9061
92
6012
4012
4072
0423
0264
0834
2134
8924
5435
1155
5898
5708
709
3039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 9K1
100N
65
200N
509
400N
3228
2433
8504
1TR
5424
3TR
32786
70544
10133
02803
55762
41640
49216
10TR
86865
53067
15TR
18056
30TR
09175
2TỶ
475373

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 02/09/23

003 04 09 556
116 665 67 62 65
224 28 773 75
333 33 886
444 40 9

Long An - 02/09/23

0123456789
1640
5762
2433
0133
2803
5373
8504
5424
0544
65
6865
9175
2786
9216
8056
3067
3228
509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 8K4
100N
35
200N
148
400N
7824
6742
9438
1TR
1882
3TR
82475
14337
48301
91289
71336
30697
09440
10TR
38690
19797
15TR
86711
30TR
41218
2TỶ
350919

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 26/08/23

001 5
119 18 11 6
224 775
337 36 38 35 889 82
440 42 48 990 97 97

Long An - 26/08/23

0123456789
9440
8690
8301
6711
6742
1882
7824
35
2475
1336
4337
0697
9797
148
9438
1218
1289
0919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 8K3
100N
36
200N
653
400N
3983
0337
0115
1TR
0793
3TR
53096
62969
24374
34419
47071
84271
56256
10TR
58660
59850
15TR
80088
30TR
15721
2TỶ
592584

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 19/08/23

0550 56 53
119 15 660 69
221 774 71 71
337 36 884 88 83
4996 93

Long An - 19/08/23

0123456789
8660
9850
7071
4271
5721
653
3983
0793
4374
2584
0115
36
3096
6256
0337
0088
2969
4419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 8K2
100N
31
200N
886
400N
6085
9532
7258
1TR
5443
3TR
60218
35068
30567
36293
05387
84254
14857
10TR
37081
79336
15TR
27563
30TR
63859
2TỶ
155521

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 12/08/23

0559 54 57 58
118 663 68 67
221 7
336 32 31 881 87 85 86
443 993

Long An - 12/08/23

0123456789
31
7081
5521
9532
5443
6293
7563
4254
6085
886
9336
0567
5387
4857
7258
0218
5068
3859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 8K1
100N
92
200N
070
400N
6396
0366
8617
1TR
9503
3TR
74487
76407
41675
68015
76412
72804
62491
10TR
03047
99650
15TR
93973
30TR
26488
2TỶ
852750

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 05/08/23

007 04 03 550 50
115 12 17 666
2773 75 70
3888 87
447 991 96 92

Long An - 05/08/23

0123456789
070
9650
2750
2491
92
6412
9503
3973
2804
1675
8015
6396
0366
8617
4487
6407
3047
6488
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL