In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ

Đang chờ xổ số Cần Thơ lúc 16:13': 19/01/2022. Còn 10:33:43 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T1
100N
55
200N
173
400N
8756
3988
5418
1TR
3555
3TR
58870
04961
84568
59494
06163
43168
66872
10TR
55068
20956
15TR
46522
30TR
75717
2TỶ
014079

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 12/01/22

0556 55 56 55
117 18 668 61 68 63 68
222 779 70 72 73
3888
4994

Cần Thơ - 12/01/22

0123456789
8870
4961
6872
6522
173
6163
9494
55
3555
8756
0956
5717
3988
5418
4568
3168
5068
4079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T1
100N
52
200N
386
400N
0316
4397
8385
1TR
1851
3TR
78814
61328
78315
17070
56777
03624
38870
10TR
15012
30168
15TR
96634
30TR
60749
2TỶ
805944

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 05/01/22

0551 52
112 14 15 16 668
228 24 770 77 70
334 885 86
444 49 997

Cần Thơ - 05/01/22

0123456789
7070
8870
1851
52
5012
8814
3624
6634
5944
8385
8315
386
0316
4397
6777
1328
0168
0749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K5T12
100N
38
200N
127
400N
2494
4450
2873
1TR
2357
3TR
84097
73493
52897
39551
48178
10047
11983
10TR
36156
61990
15TR
55741
30TR
91428
2TỶ
548145

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 29/12/21

0556 51 57 50
16
228 27 778 73
338 883
445 41 47 990 97 93 97 94

Cần Thơ - 29/12/21

0123456789
4450
1990
9551
5741
2873
3493
1983
2494
8145
6156
127
2357
4097
2897
0047
38
8178
1428
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T12
100N
38
200N
939
400N
1693
3074
3202
1TR
9695
3TR
55855
07699
08244
72313
99267
18114
39362
10TR
71314
08766
15TR
15579
30TR
25886
2TỶ
836715

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 22/12/21

002 555
115 14 13 14 666 67 62
2779 74
339 38 886
444 999 95 93

Cần Thơ - 22/12/21

0123456789
3202
9362
1693
2313
3074
8244
8114
1314
9695
5855
6715
8766
5886
9267
38
939
7699
5579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T12
100N
00
200N
545
400N
5154
9765
2948
1TR
0519
3TR
39241
42274
42698
63941
90406
57273
59874
10TR
84058
41192
15TR
79433
30TR
62299
2TỶ
713409

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 15/12/21

009 06 00 558 54
119 665
2774 73 74
333 8
441 41 48 45 999 92 98

Cần Thơ - 15/12/21

0123456789
00
9241
3941
1192
7273
9433
5154
2274
9874
545
9765
0406
2948
2698
4058
0519
2299
3409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T12
100N
45
200N
856
400N
2505
9927
2765
1TR
3134
3TR
98318
44853
89572
52066
24477
89421
39736
10TR
46882
71770
15TR
50339
30TR
82976
2TỶ
599999

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 08/12/21

005 553 56
118 666 65
221 27 776 70 72 77
339 36 34 882
445 999

Cần Thơ - 08/12/21

0123456789
1770
9421
9572
6882
4853
3134
45
2505
2765
856
2066
9736
2976
9927
4477
8318
0339
9999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T12
100N
05
200N
769
400N
5983
7939
7389
1TR
6939
3TR
62496
81057
98976
53531
75490
44657
66738
10TR
77563
29423
15TR
27751
30TR
63037
2TỶ
703270

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 01/12/21

005 551 57 57
1663 69
223 770 76
337 31 38 39 39 883 89
4996 90

Cần Thơ - 01/12/21

0123456789
5490
3270
3531
7751
5983
7563
9423
05
2496
8976
1057
4657
3037
6738
769
7939
7389
6939
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL