In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ

Xổ số Cần Thơ mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 05/04/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K5T3
100N
38
200N
352
400N
9886
9061
5350
1TR
0679
3TR
56401
79336
82352
35579
84848
80813
06543
10TR
34956
97110
15TR
49861
30TR
38436
2TỶ
510899

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 29/03/23

001 556 52 50 52
110 13 661 61
2779 79
336 36 38 886
448 43 999

Cần Thơ - 29/03/23

0123456789
5350
7110
9061
6401
9861
352
2352
0813
6543
9886
9336
4956
8436
38
4848
0679
5579
0899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T3
100N
87
200N
524
400N
6502
6471
2399
1TR
4018
3TR
17759
33333
58249
63792
94274
13367
98564
10TR
56820
33486
15TR
55280
30TR
02287
2TỶ
465465

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 22/03/23

002 559
118 665 67 64
220 24 774 71
333 887 80 86 87
449 992 99

Cần Thơ - 22/03/23

0123456789
6820
5280
6471
6502
3792
3333
524
4274
8564
5465
3486
87
3367
2287
4018
2399
7759
8249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T3
100N
79
200N
091
400N
0571
4234
7095
1TR
1180
3TR
56543
73775
45260
74263
65025
24476
20556
10TR
27291
14124
15TR
32682
30TR
93343
2TỶ
735161

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 15/03/23

0556
1661 60 63
224 25 775 76 71 79
334 882 80
443 43 991 95 91

Cần Thơ - 15/03/23

0123456789
1180
5260
091
0571
7291
5161
2682
6543
4263
3343
4234
4124
7095
3775
5025
4476
0556
79
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T3
100N
59
200N
306
400N
8502
2937
3265
1TR
1628
3TR
37602
74949
81961
04531
77965
95542
93161
10TR
88250
20666
15TR
08998
30TR
84514
2TỶ
472192

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 08/03/23

002 02 06 550 59
114 666 61 65 61 65
228 7
331 37 8
449 42 992 98

Cần Thơ - 08/03/23

0123456789
8250
1961
4531
3161
8502
7602
5542
2192
4514
3265
7965
306
0666
2937
1628
8998
59
4949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T3
100N
69
200N
123
400N
4594
8622
5321
1TR
4556
3TR
46116
24845
99987
47546
32500
37024
15084
10TR
38513
05181
15TR
24963
30TR
90954
2TỶ
874314

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 01/03/23

000 554 56
114 13 16 663 69
224 22 21 23 7
3881 87 84
445 46 994

Cần Thơ - 01/03/23

0123456789
2500
5321
5181
8622
123
8513
4963
4594
7024
5084
0954
4314
4845
4556
6116
7546
9987
69
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T2
100N
45
200N
760
400N
8223
0781
2912
1TR
1202
3TR
90349
43781
30130
57200
24499
59641
78719
10TR
23853
12282
15TR
77806
30TR
71453
2TỶ
882249

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 22/02/23

006 00 02 553 53
119 12 660
223 7
330 882 81 81
449 49 41 45 999

Cần Thơ - 22/02/23

0123456789
760
0130
7200
0781
3781
9641
2912
1202
2282
8223
3853
1453
45
7806
0349
4499
8719
2249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T2
100N
95
200N
420
400N
0780
3552
5850
1TR
1087
3TR
66419
12220
09240
33580
45122
52954
72243
10TR
04686
90777
15TR
01996
30TR
99947
2TỶ
228641

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 15/02/23

0554 52 50
119 6
220 22 20 777
3886 80 87 80
441 47 40 43 996 95

Cần Thơ - 15/02/23

0123456789
420
0780
5850
2220
9240
3580
8641
3552
5122
2243
2954
95
4686
1996
1087
0777
9947
6419
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL