In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ

Xổ số Cần Thơ mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/02/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T2
100N
62
200N
586
400N
3729
0702
9289
1TR
3854
3TR
73832
26787
08271
37449
48291
42628
93067
10TR
53677
21247
15TR
76023
30TR
59319
2TỶ
710609

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 21/02/24

009 02 554
119 667 62
223 28 29 777 71
332 887 89 86
447 49 991

Cần Thơ - 21/02/24

0123456789
8271
8291
62
0702
3832
6023
3854
586
6787
3067
3677
1247
2628
3729
9289
7449
9319
0609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T2
100N
56
200N
958
400N
9909
7319
1272
1TR
9786
3TR
79284
77869
56890
40385
34286
61977
99029
10TR
63570
30827
15TR
00183
30TR
85205
2TỶ
024603

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 14/02/24

003 05 09 558 56
119 669
227 29 770 77 72
3883 84 85 86 86
4990

Cần Thơ - 14/02/24

0123456789
6890
3570
1272
0183
4603
9284
0385
5205
56
9786
4286
1977
0827
958
9909
7319
7869
9029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T2
100N
64
200N
688
400N
9860
6016
5855
1TR
4553
3TR
51230
49964
35866
06219
68829
65810
68734
10TR
29688
99775
15TR
51130
30TR
64759
2TỶ
496955

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 07/02/24

0555 59 53 55
119 10 16 664 66 60 64
229 775
330 30 34 888 88
49

Cần Thơ - 07/02/24

0123456789
9860
1230
5810
1130
4553
64
9964
8734
5855
9775
6955
6016
5866
688
9688
6219
8829
4759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K5T1
100N
90
200N
496
400N
4072
9438
3865
1TR
2218
3TR
35939
41884
85754
74009
37024
27378
00661
10TR
47092
32139
15TR
95356
30TR
34903
2TỶ
029325

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 31/01/24

003 09 556 54
118 661 65
225 24 778 72
339 39 38 884
4992 96 90

Cần Thơ - 31/01/24

0123456789
90
0661
4072
7092
4903
1884
5754
7024
3865
9325
496
5356
9438
2218
7378
5939
4009
2139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T1
100N
19
200N
081
400N
5325
5477
9921
1TR
7688
3TR
67586
37363
39258
65127
69312
06967
68593
10TR
13453
14230
15TR
63701
30TR
50893
2TỶ
073529

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 24/01/24

001 553 58
112 19 663 67
229 27 25 21 777
330 886 88 81
4993 93

Cần Thơ - 24/01/24

0123456789
4230
081
9921
3701
9312
7363
8593
3453
0893
5325
7586
5477
5127
6967
7688
9258
19
3529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T1
100N
59
200N
719
400N
4960
9936
9756
1TR
9682
3TR
43768
29136
65743
09750
74241
64976
17746
10TR
47555
46520
15TR
62038
30TR
67320
2TỶ
986122

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 17/01/24

0555 50 56 59
119 668 60
222 20 20 776
338 36 36 882
443 41 46 9

Cần Thơ - 17/01/24

0123456789
4960
9750
6520
7320
4241
9682
6122
5743
7555
9936
9756
9136
4976
7746
3768
2038
59
719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T1
100N
39
200N
807
400N
1597
8575
0170
1TR
7299
3TR
31218
08968
82786
82470
35352
86514
82541
10TR
59365
03595
15TR
27305
30TR
48567
2TỶ
885120

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 10/01/24

005 07 552
118 14 667 65 68
220 770 75 70
339 886
441 995 99 97

Cần Thơ - 10/01/24

0123456789
0170
2470
5120
2541
5352
6514
8575
9365
3595
7305
2786
807
1597
8567
1218
8968
39
7299

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL