In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ

Xổ số Cần Thơ mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 06/07/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K5T6
100N
40
200N
337
400N
9322
9228
0995
1TR
4307
3TR
91821
84122
39207
02198
50263
51174
98113
10TR
15621
53609
15TR
66628
30TR
28767
2TỶ
864057

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 29/06/22

009 07 07 557
113 667 63
228 21 21 22 22 28 774
337 8
440 998 95

Cần Thơ - 29/06/22

0123456789
40
1821
5621
9322
4122
0263
8113
1174
0995
337
4307
9207
8767
4057
9228
2198
6628
3609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T6
100N
14
200N
647
400N
4674
3786
3800
1TR
3440
3TR
66394
10181
02988
85287
88202
81219
93050
10TR
67226
93419
15TR
99872
30TR
25545
2TỶ
821302

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 22/06/22

002 02 00 550
119 19 14 6
226 772 74
3881 88 87 86
445 40 47 994

Cần Thơ - 22/06/22

0123456789
3800
3440
3050
0181
8202
9872
1302
14
4674
6394
5545
3786
7226
647
5287
2988
1219
3419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T6
100N
93
200N
138
400N
5972
1683
3575
1TR
4212
3TR
57999
45795
67918
49025
13145
03432
81523
10TR
66556
73434
15TR
29610
30TR
57910
2TỶ
927165

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 15/06/22

0556
110 10 18 12 665
225 23 772 75
334 32 38 883
445 999 95 93

Cần Thơ - 15/06/22

0123456789
9610
7910
5972
4212
3432
93
1683
1523
3434
3575
5795
9025
3145
7165
6556
138
7918
7999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T6
100N
26
200N
986
400N
8631
6757
1122
1TR
2841
3TR
79186
55906
01886
10512
76053
55573
43643
10TR
24076
30484
15TR
91284
30TR
13490
2TỶ
579210

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 08/06/22

006 553 57
110 12 6
222 26 776 73
331 884 84 86 86 86
443 41 990

Cần Thơ - 08/06/22

0123456789
3490
9210
8631
2841
1122
0512
6053
5573
3643
0484
1284
26
986
9186
5906
1886
4076
6757
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T6
100N
41
200N
177
400N
2055
9765
5552
1TR
9510
3TR
33454
37653
05826
98112
09572
07964
13000
10TR
28949
33510
15TR
48230
30TR
62157
2TỶ
541281

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 01/06/22

000 557 54 53 55 52
110 12 10 664 65
226 772 77
330 881
449 41 9

Cần Thơ - 01/06/22

0123456789
9510
3000
3510
8230
41
1281
5552
8112
9572
7653
3454
7964
2055
9765
5826
177
2157
8949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T5
100N
93
200N
263
400N
9462
6458
0283
1TR
1817
3TR
10928
60792
75563
04012
25477
68264
45815
10TR
24119
11343
15TR
03425
30TR
75400
2TỶ
353900

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 25/05/22

000 00 558
119 12 15 17 663 64 62 63
225 28 777
3883
443 992 93

Cần Thơ - 25/05/22

0123456789
5400
3900
9462
0792
4012
93
263
0283
5563
1343
8264
5815
3425
1817
5477
6458
0928
4119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T5
100N
98
200N
224
400N
8706
2281
4688
1TR
3191
3TR
88308
45642
18022
49305
31367
93404
44593
10TR
39408
13407
15TR
60613
30TR
24244
2TỶ
547303

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 18/05/22

003 08 07 08 05 04 06 5
113 667
222 24 7
3881 88
444 42 993 91 98

Cần Thơ - 18/05/22

0123456789
2281
3191
5642
8022
4593
0613
7303
224
3404
4244
9305
8706
1367
3407
98
4688
8308
9408
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL