In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ

Xổ số Cần Thơ mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 19/06/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T6
100N
15
200N
742
400N
8522
3927
3344
1TR
5600
3TR
61540
14780
19555
67739
16173
13545
64848
10TR
61273
92067
15TR
26021
30TR
97086
2TỶ
745560

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 12/06/24

000 555
115 660 67
221 22 27 773 73
339 886 80
440 45 48 44 42 9

Cần Thơ - 12/06/24

0123456789
5600
1540
4780
5560
6021
742
8522
6173
1273
3344
15
9555
3545
7086
3927
2067
4848
7739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T6
100N
41
200N
315
400N
5365
3471
8057
1TR
6469
3TR
83327
54758
81254
27268
49292
55874
64568
10TR
30084
15687
15TR
73856
30TR
75486
2TỶ
786745

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 05/06/24

0556 58 54 57
115 668 68 69 65
227 774 71
3886 84 87
445 41 992

Cần Thơ - 05/06/24

0123456789
41
3471
9292
1254
5874
0084
315
5365
6745
3856
5486
8057
3327
5687
4758
7268
4568
6469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K5T5
100N
90
200N
502
400N
5822
8399
7765
1TR
8449
3TR
77543
45864
27895
90493
13853
28715
64320
10TR
14796
50753
15TR
28426
30TR
78540
2TỶ
244368

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 29/05/24

002 553 53
115 668 64 65
226 20 22 7
38
440 43 49 996 95 93 99 90

Cần Thơ - 29/05/24

0123456789
90
4320
8540
502
5822
7543
0493
3853
0753
5864
7765
7895
8715
4796
8426
4368
8399
8449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T5
100N
15
200N
125
400N
3454
3538
0865
1TR
1957
3TR
33572
12851
62777
30981
09615
72638
82894
10TR
12543
99532
15TR
55777
30TR
12969
2TỶ
968505

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 22/05/24

005 551 57 54
115 15 669 65
225 777 72 77
332 38 38 881
443 994

Cần Thơ - 22/05/24

0123456789
2851
0981
3572
9532
2543
3454
2894
15
125
0865
9615
8505
1957
2777
5777
3538
2638
2969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T5
100N
81
200N
482
400N
3143
8430
4852
1TR
6239
3TR
02402
81603
15794
81292
49022
91336
37162
10TR
86149
85156
15TR
62207
30TR
77146
2TỶ
611405

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 15/05/24

005 07 02 03 556 52
1662
222 7
336 39 30 882 81
446 49 43 994 92

Cần Thơ - 15/05/24

0123456789
8430
81
482
4852
2402
1292
9022
7162
3143
1603
5794
1405
1336
5156
7146
2207
6239
6149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T5
100N
56
200N
270
400N
5090
6298
5132
1TR
3717
3TR
42385
90761
80432
04557
34015
47674
90027
10TR
08305
70854
15TR
62271
30TR
65877
2TỶ
422896

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 08/05/24

005 554 57 56
115 17 661
227 777 71 74 70
332 32 885
4996 90 98

Cần Thơ - 08/05/24

0123456789
270
5090
0761
2271
5132
0432
7674
0854
2385
4015
8305
56
2896
3717
4557
0027
5877
6298
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T5
100N
49
200N
406
400N
5767
2732
7802
1TR
1883
3TR
56267
18813
87621
17508
71981
34898
42163
10TR
89886
93928
15TR
63525
30TR
36558
2TỶ
075937

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 01/05/24

008 02 06 558
113 667 63 67
225 28 21 7
337 32 886 81 83
449 998

Cần Thơ - 01/05/24

0123456789
7621
1981
2732
7802
1883
8813
2163
3525
406
9886
5767
6267
5937
7508
4898
3928
6558
49

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL