In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Mỹ Hiền
Số ĐT: 0933 867 959
419 Lê Đức Thọ, P.17, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Đại Cát 11
Số ĐT: 0977 457 410
253 Cây Trâm, P.8, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Phúc Lộc Thọ
Số ĐT: 0908 828 551
297 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Sáng
Số ĐT: 0977 198 570
Chợ Phú Lợi, Định Quán, Đồng Nai
ve số online

KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ

Đang chờ xổ số Cần Thơ lúc 16:13': 29/01/2020. Còn 15:24:09 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T1
100N
05
200N
599
400N
5062
6594
1556
1TR
7027
3TR
78464
00337
70685
02989
79868
72983
31797
10TR
09693
13747
15TR
95040
30TR
78977
2TỶ
470991

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 22/01/20

005 556
1664 68 62
227 777
337 885 89 83
440 47 991 93 97 94 99

Cần Thơ - 22/01/20

0123456789
5040
0991
5062
2983
9693
6594
8464
05
0685
1556
7027
0337
1797
3747
8977
9868
599
2989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T1
100N
06
200N
577
400N
5583
1838
4276
1TR
8969
3TR
86686
39248
42449
06671
14058
98175
91268
10TR
96750
83870
15TR
14863
30TR
23680
2TỶ
150419

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 15/01/20

006 550 58
119 663 68 69
2770 71 75 76 77
338 880 86 83
448 49 9

Cần Thơ - 15/01/20

0123456789
6750
3870
3680
6671
5583
4863
8175
06
4276
6686
577
1838
9248
4058
1268
8969
2449
0419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T1
100N
72
200N
545
400N
8060
7604
5410
1TR
3125
3TR
06656
38478
01969
08257
66419
01782
01522
10TR
62536
44697
15TR
85733
30TR
22967
2TỶ
778670

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 08/01/20

004 556 57
119 10 667 69 60
222 25 770 78 72
333 36 882
445 997

Cần Thơ - 08/01/20

0123456789
8060
5410
8670
72
1782
1522
5733
7604
545
3125
6656
2536
8257
4697
2967
8478
1969
6419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T1
100N
67
200N
288
400N
7443
8510
1365
1TR
1080
3TR
68049
94813
46650
54953
93791
69233
30021
10TR
01317
57809
15TR
46839
30TR
12588
2TỶ
091446

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 01/01/20

009 550 53
117 13 10 665 67
221 7
339 33 888 80 88
446 49 43 991

Cần Thơ - 01/01/20

0123456789
8510
1080
6650
3791
0021
7443
4813
4953
9233
1365
1446
67
1317
288
2588
8049
7809
6839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T12
100N
77
200N
957
400N
7003
8602
9643
1TR
2570
3TR
23324
27072
79860
20670
67080
98495
83407
10TR
90432
25549
15TR
32997
30TR
39740
2TỶ
086816

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 25/12/19

007 03 02 557
116 660
224 772 70 70 77
332 880
440 49 43 997 95

Cần Thơ - 25/12/19

0123456789
2570
9860
0670
7080
9740
8602
7072
0432
7003
9643
3324
8495
6816
77
957
3407
2997
5549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T12
100N
71
200N
138
400N
6140
7088
7458
1TR
6785
3TR
07353
19372
67138
57693
87219
11478
76075
10TR
45969
79531
15TR
65059
30TR
33408
2TỶ
333351

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 18/12/19

008 551 59 53 58
119 669
2772 78 75 71
331 38 38 885 88
440 993

Cần Thơ - 18/12/19

0123456789
6140
71
9531
3351
9372
7353
7693
6785
6075
138
7088
7458
7138
1478
3408
7219
5969
5059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T12
100N
93
200N
060
400N
9512
9975
0864
1TR
6263
3TR
48413
08055
15144
85950
94645
76131
64150
10TR
42687
63709
15TR
86478
30TR
29451
2TỶ
328146

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 11/12/19

009 551 55 50 50
113 12 663 64 60
2778 75
331 887
446 44 45 993

Cần Thơ - 11/12/19

0123456789
060
5950
4150
6131
9451
9512
93
6263
8413
0864
5144
9975
8055
4645
8146
2687
6478
3709
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL