In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ

Đang chờ xổ số Cần Thơ lúc 16:13': 30/11/2022. Còn 11:26:52 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T11
100N
40
200N
760
400N
9376
9060
0669
1TR
8224
3TR
39438
27826
10782
26308
97128
67362
60208
10TR
38345
85975
15TR
82287
30TR
31521
2TỶ
913567

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 23/11/22

008 08 5
1667 62 60 69 60
221 26 28 24 775 76
338 887 82
445 40 9

Cần Thơ - 23/11/22

0123456789
40
760
9060
1521
0782
7362
8224
8345
5975
9376
7826
2287
3567
9438
6308
7128
0208
0669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T11
100N
91
200N
749
400N
0830
5638
4402
1TR
4719
3TR
96387
87236
63899
96654
64180
49366
40940
10TR
88254
02223
15TR
93341
30TR
54507
2TỶ
773544

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 16/11/22

007 02 554 54
119 666
223 7
336 30 38 887 80
444 41 40 49 999 91

Cần Thơ - 16/11/22

0123456789
0830
4180
0940
91
3341
4402
2223
6654
8254
3544
7236
9366
6387
4507
5638
749
4719
3899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T11
100N
48
200N
760
400N
0379
5951
8375
1TR
5805
3TR
08854
19409
44477
74339
74881
13168
80129
10TR
18127
77341
15TR
47110
30TR
89416
2TỶ
597943

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 09/11/22

009 05 554 51
116 10 668 60
227 29 777 79 75
339 881
443 41 48 9

Cần Thơ - 09/11/22

0123456789
760
7110
5951
4881
7341
7943
8854
8375
5805
9416
4477
8127
48
3168
0379
9409
4339
0129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T11
100N
62
200N
318
400N
4980
8589
1446
1TR
2915
3TR
63256
81488
28051
57403
21689
14343
15927
10TR
79016
46919
15TR
45961
30TR
56806
2TỶ
439832

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 02/11/22

006 03 556 51
116 19 15 18 661 62
227 7
332 888 89 80 89
443 46 9

Cần Thơ - 02/11/22

0123456789
4980
8051
5961
62
9832
7403
4343
2915
1446
3256
9016
6806
5927
318
1488
8589
1689
6919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T10
100N
97
200N
228
400N
5363
8868
1681
1TR
6884
3TR
29818
64870
95955
37773
24993
60695
63041
10TR
21194
06155
15TR
19417
30TR
36523
2TỶ
000344

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 26/10/22

0555 55
117 18 663 68
223 28 770 73
3884 81
444 41 994 93 95 97

Cần Thơ - 26/10/22

0123456789
4870
1681
3041
5363
7773
4993
6523
6884
1194
0344
5955
0695
6155
97
9417
228
8868
9818
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T10
100N
01
200N
700
400N
6958
4581
7219
1TR
4258
3TR
39671
78458
77066
66574
64890
42259
42219
10TR
53233
44730
15TR
10358
30TR
25910
2TỶ
178259

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 19/10/22

000 01 559 58 58 59 58 58
110 19 19 666
2771 74
333 30 881
4990

Cần Thơ - 19/10/22

0123456789
700
4890
4730
5910
01
4581
9671
3233
6574
7066
6958
4258
8458
0358
7219
2259
2219
8259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T10
100N
92
200N
000
400N
6838
4118
3011
1TR
0141
3TR
06071
62073
58428
35010
80367
15883
75725
10TR
15228
09037
15TR
82743
30TR
85464
2TỶ
160208

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 12/10/22

008 00 5
110 18 11 664 67
228 28 25 771 73
337 38 883
443 41 992

Cần Thơ - 12/10/22

0123456789
000
5010
3011
0141
6071
92
2073
5883
2743
5464
5725
0367
9037
6838
4118
8428
5228
0208
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL