In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ

Xổ số Cần Thơ mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 04/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T9
100N
39
200N
057
400N
4897
3600
6720
1TR
0597
3TR
14549
71665
17876
45620
46213
51120
32128
10TR
94858
13091
15TR
23731
30TR
49236
2TỶ
767861

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 27/09/23

000 558 57
113 661 65
220 20 28 20 776
336 31 39 8
449 991 97 97

Cần Thơ - 27/09/23

0123456789
3600
6720
5620
1120
3091
3731
7861
6213
1665
7876
9236
057
4897
0597
2128
4858
39
4549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T9
100N
98
200N
251
400N
9278
7484
6254
1TR
5806
3TR
04417
27545
03072
36759
24537
31225
27279
10TR
16133
73406
15TR
33698
30TR
93971
2TỶ
196370

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 20/09/23

006 06 559 54 51
117 6
225 770 71 72 79 78
333 37 884
445 998 98

Cần Thơ - 20/09/23

0123456789
6370
251
3971
3072
6133
7484
6254
7545
1225
5806
3406
4417
4537
98
9278
3698
6759
7279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T9
100N
69
200N
161
400N
7761
9424
8035
1TR
6183
3TR
61562
76152
14916
70692
37372
84383
20086
10TR
07163
00306
15TR
57945
30TR
75236
2TỶ
433986

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 13/09/23

006 552
116 663 62 61 61 69
224 772
336 35 886 83 86 83
445 992

Cần Thơ - 13/09/23

0123456789
161
7761
1562
6152
0692
7372
6183
4383
7163
9424
8035
7945
4916
0086
0306
5236
3986
69
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T9
100N
91
200N
021
400N
6137
1321
8035
1TR
2410
3TR
22392
47215
10812
03837
62631
66492
01900
10TR
15935
46964
15TR
85794
30TR
96790
2TỶ
942349

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 06/09/23

000 5
115 12 10 664
221 21 7
335 37 31 37 35 8
449 990 94 92 92 91

Cần Thơ - 06/09/23

0123456789
2410
1900
6790
91
021
1321
2631
2392
0812
6492
6964
5794
8035
7215
5935
6137
3837
2349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K5T8
100N
22
200N
166
400N
4416
1705
8384
1TR
0953
3TR
07174
74175
44555
61135
72898
79420
56825
10TR
88269
65764
15TR
74534
30TR
90799
2TỶ
962328

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 30/08/23

005 555 53
116 669 64 66
228 20 25 22 774 75
334 35 884
4999 98

Cần Thơ - 30/08/23

0123456789
9420
22
0953
8384
7174
5764
4534
1705
4175
4555
1135
6825
166
4416
2898
2328
8269
0799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T8
100N
52
200N
534
400N
6362
9086
0188
1TR
1583
3TR
23843
27182
54446
84038
32342
23424
87731
10TR
29021
25458
15TR
42679
30TR
74802
2TỶ
245338

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 23/08/23

002 558 52
1662
221 24 779
338 38 31 34 882 83 86 88
443 46 42 9

Cần Thơ - 23/08/23

0123456789
7731
9021
52
6362
7182
2342
4802
1583
3843
534
3424
9086
4446
0188
4038
5458
5338
2679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T8
100N
00
200N
332
400N
8968
6044
5432
1TR
8280
3TR
60099
53777
42015
74186
64103
60326
22827
10TR
83263
49478
15TR
14125
30TR
06280
2TỶ
757383

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 16/08/23

003 00 5
115 663 68
225 26 27 778 77
332 32 883 80 86 80
444 999

Cần Thơ - 16/08/23

0123456789
00
8280
6280
332
5432
4103
3263
7383
6044
2015
4125
4186
0326
3777
2827
8968
9478
0099
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL