In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
ve số online

KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng

Xổ số Sóc Trăng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 08/04/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T03
100N
50
200N
915
400N
2447
9558
6756
1TR
3198
3TR
57871
59230
54570
20784
73286
78352
86029
10TR
34320
45145
15TR
35626
30TR
91091
2TỶ
200347

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 25/03/20

0552 58 56 50
115 6
226 20 29 771 70
330 884 86
447 45 47 991 98

Sóc Trăng - 25/03/20

0123456789
50
9230
4570
4320
7871
1091
8352
0784
915
5145
6756
3286
5626
2447
0347
9558
3198
6029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T03
100N
67
200N
320
400N
0662
0674
3409
1TR
3967
3TR
45029
16218
72442
96633
53106
30686
85640
10TR
63113
09865
15TR
88989
30TR
84851
2TỶ
455086

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 18/03/20

006 09 551
113 18 665 67 62 67
229 20 774
333 886 89 86
442 40 9

Sóc Trăng - 18/03/20

0123456789
320
5640
4851
0662
2442
6633
3113
0674
9865
3106
0686
5086
67
3967
6218
3409
5029
8989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T03
100N
44
200N
142
400N
2516
0393
3653
1TR
1458
3TR
24139
35933
19600
53148
09538
16000
78040
10TR
56381
21263
15TR
36504
30TR
72164
2TỶ
080617

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 11/03/20

004 00 00 558 53
117 16 664 63
27
339 33 38 881
448 40 42 44 993

Sóc Trăng - 11/03/20

0123456789
9600
6000
8040
6381
142
0393
3653
5933
1263
44
6504
2164
2516
0617
1458
3148
9538
4139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K1T03
100N
70
200N
251
400N
5888
6874
8505
1TR
6897
3TR
63443
68657
50274
11889
38934
96186
65187
10TR
97145
97360
15TR
42208
30TR
53718
2TỶ
642445

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 04/03/20

008 05 557 51
118 660
2774 74 70
334 889 86 87 88
445 45 43 997

Sóc Trăng - 04/03/20

0123456789
70
7360
251
3443
6874
0274
8934
8505
7145
2445
6186
6897
8657
5187
5888
2208
3718
1889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T02
100N
32
200N
763
400N
7066
1138
5102
1TR
5654
3TR
93792
67249
21687
46364
51847
30546
14903
10TR
41504
68456
15TR
49605
30TR
22112
2TỶ
115338

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 26/02/20

005 04 03 02 556 54
112 664 66 63
27
338 38 32 887
449 47 46 992

Sóc Trăng - 26/02/20

0123456789
32
5102
3792
2112
763
4903
5654
6364
1504
9605
7066
0546
8456
1687
1847
1138
5338
7249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T02
100N
92
200N
306
400N
0296
6349
3852
1TR
8377
3TR
02151
35203
62891
89688
07927
24639
03187
10TR
45556
13169
15TR
79676
30TR
56301
2TỶ
409161

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 19/02/20

001 03 06 556 51 52
1661 69
227 776 77
339 888 87
449 991 96 92

Sóc Trăng - 19/02/20

0123456789
2151
2891
6301
9161
92
3852
5203
306
0296
5556
9676
8377
7927
3187
9688
6349
4639
3169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T02
100N
23
200N
108
400N
6417
7065
4740
1TR
1990
3TR
54341
76182
03440
27057
22242
01403
17477
10TR
83870
90608
15TR
12769
30TR
45161
2TỶ
140942

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 12/02/20

008 03 08 557
117 661 69 65
223 770 77
3882
442 41 40 42 40 990

Sóc Trăng - 12/02/20

0123456789
4740
1990
3440
3870
4341
5161
6182
2242
0942
23
1403
7065
6417
7057
7477
108
0608
2769
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL