In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng

Xổ số Sóc Trăng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 06/12/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K5T11
100N
65
200N
178
400N
4003
5892
0070
1TR
5968
3TR
18783
00260
45500
39917
06910
51057
39102
10TR
88869
94860
15TR
35061
30TR
76555
2TỶ
531531

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 29/11/23

000 02 03 555 57
117 10 661 69 60 60 68 65
2770 78
331 883
4992

Sóc Trăng - 29/11/23

0123456789
0070
0260
5500
6910
4860
5061
1531
5892
9102
4003
8783
65
6555
9917
1057
178
5968
8869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T11
100N
31
200N
366
400N
5310
0424
3016
1TR
4812
3TR
32311
37940
21347
71857
97900
77309
06614
10TR
57308
67141
15TR
30522
30TR
10681
2TỶ
107700

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 22/11/23

000 08 00 09 557
111 14 12 10 16 666
222 24 7
331 881
441 40 47 9

Sóc Trăng - 22/11/23

0123456789
5310
7940
7900
7700
31
2311
7141
0681
4812
0522
0424
6614
366
3016
1347
1857
7308
7309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T11
100N
27
200N
298
400N
6959
3103
4846
1TR
9805
3TR
71031
49325
41957
64763
19714
77118
48648
10TR
20451
58587
15TR
10456
30TR
33800
2TỶ
341328

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 15/11/23

000 05 03 556 51 57 59
114 18 663
228 25 27 7
331 887
448 46 998

Sóc Trăng - 15/11/23

0123456789
3800
1031
0451
3103
4763
9714
9805
9325
4846
0456
27
1957
8587
298
7118
8648
1328
6959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T11
100N
34
200N
672
400N
6281
3032
0371
1TR
4789
3TR
34933
47817
75718
43158
64538
05372
33345
10TR
35193
52039
15TR
56237
30TR
05680
2TỶ
449099

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 08/11/23

0558
117 18 6
2772 71 72
337 39 33 38 32 34 880 89 81
445 999 93

Sóc Trăng - 08/11/23

0123456789
5680
6281
0371
672
3032
5372
4933
5193
34
3345
7817
6237
5718
3158
4538
4789
2039
9099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K1T11
100N
16
200N
833
400N
2976
1706
4388
1TR
8588
3TR
88682
72502
27546
16702
36831
62989
06517
10TR
09982
07470
15TR
29674
30TR
59251
2TỶ
713125

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 01/11/23

002 02 06 551
117 16 6
225 774 70 76
331 33 882 82 89 88 88
446 9

Sóc Trăng - 01/11/23

0123456789
7470
6831
9251
8682
2502
6702
9982
833
9674
3125
16
2976
1706
7546
6517
4388
8588
2989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T10
100N
18
200N
389
400N
6853
0238
7419
1TR
0486
3TR
24377
68834
61625
62838
67163
56869
49398
10TR
79773
40365
15TR
91041
30TR
23143
2TỶ
300191

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 25/10/23

0553
119 18 665 63 69
225 773 77
334 38 38 886 89
443 41 991 98

Sóc Trăng - 25/10/23

0123456789
1041
0191
6853
7163
9773
3143
8834
1625
0365
0486
4377
18
0238
2838
9398
389
7419
6869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T10
100N
10
200N
754
400N
4415
9447
2636
1TR
7380
3TR
92550
01122
72791
39788
68306
56386
44189
10TR
53589
64948
15TR
96631
30TR
39413
2TỶ
717533

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 18/10/23

006 550 54
113 15 10 6
222 7
333 31 36 889 88 86 89 80
448 47 991

Sóc Trăng - 18/10/23

0123456789
10
7380
2550
2791
6631
1122
9413
7533
754
4415
2636
8306
6386
9447
9788
4948
4189
3589
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL