In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng

KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: T12K1
100N
96
200N
545
400N
1291
5962
7628
1TR
9124
3TR
42721
63060
59172
72832
68084
39652
61375
10TR
89474
57633
15TR
34164
30TR
82600
2TỶ
583791

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 07/12/22

000 552
1664 60 62
221 24 28 774 72 75
333 32 884
445 991 91 96

Sóc Trăng - 07/12/22

0123456789
3060
2600
1291
2721
3791
5962
9172
2832
9652
7633
9124
8084
9474
4164
545
1375
96
7628
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: T11K5
100N
29
200N
278
400N
6602
3696
8043
1TR
4899
3TR
12525
74858
94156
24667
43625
28907
63207
10TR
20573
26070
15TR
35666
30TR
01489
2TỶ
787744

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 30/11/22

007 07 02 558 56
1666 67
225 25 29 773 70 78
3889
444 43 999 96

Sóc Trăng - 30/11/22

0123456789
6070
6602
8043
0573
7744
2525
3625
3696
4156
5666
4667
8907
3207
278
4858
29
4899
1489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: T11K4
100N
95
200N
036
400N
8524
8183
0702
1TR
7939
3TR
11920
33137
23724
80712
67506
53162
44280
10TR
58600
00734
15TR
38955
30TR
49723
2TỶ
004645

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 23/11/22

000 06 02 555
112 662
223 20 24 24 7
334 37 39 36 880 83
445 995

Sóc Trăng - 23/11/22

0123456789
1920
4280
8600
0702
0712
3162
8183
9723
8524
3724
0734
95
8955
4645
036
7506
3137
7939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: T11K3
100N
01
200N
394
400N
7741
4693
8140
1TR
5463
3TR
65784
86876
77737
70501
41637
12234
73935
10TR
70703
53211
15TR
20708
30TR
69778
2TỶ
289076

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 16/11/22

008 03 01 01 5
111 663
2776 78 76
337 37 34 35 884
441 40 993 94

Sóc Trăng - 16/11/22

0123456789
8140
01
7741
0501
3211
4693
5463
0703
394
5784
2234
3935
6876
9076
7737
1637
0708
9778
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: T11K2
100N
17
200N
160
400N
0800
6837
9968
1TR
3002
3TR
63138
69334
24848
49416
01996
67392
43111
10TR
74943
87889
15TR
52476
30TR
61231
2TỶ
676454

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 09/11/22

002 00 554
116 11 17 668 60
2776
331 38 34 37 889
443 48 996 92

Sóc Trăng - 09/11/22

0123456789
160
0800
3111
1231
3002
7392
4943
9334
6454
9416
1996
2476
17
6837
9968
3138
4848
7889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: T11K1
100N
82
200N
737
400N
6202
5062
1581
1TR
7397
3TR
87216
31029
47376
42699
28921
73554
06046
10TR
78891
54077
15TR
41512
30TR
67432
2TỶ
695342

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 02/11/22

002 554
112 16 662
229 21 777 76
332 37 881 82
442 46 991 99 97

Sóc Trăng - 02/11/22

0123456789
1581
8921
8891
82
6202
5062
1512
7432
5342
3554
7216
7376
6046
737
7397
4077
1029
2699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: T10K4
100N
52
200N
336
400N
4167
1235
9351
1TR
2805
3TR
37878
95865
57102
80043
93125
45742
02580
10TR
52452
63745
15TR
74157
30TR
50922
2TỶ
443482

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 26/10/22

002 05 557 52 51 52
1665 67
222 25 778
335 36 882 80
445 43 42 9

Sóc Trăng - 26/10/22

0123456789
2580
9351
52
7102
5742
2452
0922
3482
0043
1235
2805
5865
3125
3745
336
4167
4157
7878
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL