In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng

Xổ số Sóc Trăng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/01/2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: T1K3
100N
44
200N
680
400N
9254
8700
9991
1TR
3910
3TR
12832
33123
81963
50251
36875
65584
71567
10TR
59400
18533
15TR
39440
30TR
69708
2TỶ
779026

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 20/01/21

008 00 00 551 54
110 663 67
226 23 775
333 32 884 80
440 44 991

Sóc Trăng - 20/01/21

0123456789
680
8700
3910
9400
9440
9991
0251
2832
3123
1963
8533
44
9254
5584
6875
9026
1567
9708
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: T1K2
100N
38
200N
037
400N
6053
8500
8331
1TR
4847
3TR
84432
87560
19685
23941
92071
64314
15793
10TR
38633
91246
15TR
34112
30TR
72476
2TỶ
180585

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 13/01/21

000 553
112 14 660
2776 71
333 32 31 37 38 885 85
446 41 47 993

Sóc Trăng - 13/01/21

0123456789
8500
7560
8331
3941
2071
4432
4112
6053
5793
8633
4314
9685
0585
1246
2476
037
4847
38
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: T1K1
100N
61
200N
087
400N
6928
8129
1804
1TR
8938
3TR
69110
23804
11088
48017
45120
79333
59901
10TR
19157
90661
15TR
79612
30TR
76893
2TỶ
804803

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 06/01/21

003 04 01 04 557
112 10 17 661 61
220 28 29 7
333 38 888 87
4993

Sóc Trăng - 06/01/21

0123456789
9110
5120
61
9901
0661
9612
9333
6893
4803
1804
3804
087
8017
9157
6928
8938
1088
8129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: T12K5
100N
36
200N
573
400N
3204
9675
0784
1TR
3509
3TR
77727
36503
88564
94935
45099
41838
19870
10TR
63444
64686
15TR
98456
30TR
64952
2TỶ
520116

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 30/12/20

003 09 04 552 56
116 664
227 770 75 73
335 38 36 886 84
444 999

Sóc Trăng - 30/12/20

0123456789
9870
4952
573
6503
3204
0784
8564
3444
9675
4935
36
4686
8456
0116
7727
1838
3509
5099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: T12K4
100N
18
200N
692
400N
4543
2758
1109
1TR
4521
3TR
33973
94271
53487
20281
27891
13436
31190
10TR
16119
88081
15TR
29903
30TR
39612
2TỶ
406149

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 23/12/20

003 09 558
112 19 18 6
221 773 71
336 881 87 81
449 43 991 90 92

Sóc Trăng - 23/12/20

0123456789
1190
4521
4271
0281
7891
8081
692
9612
4543
3973
9903
3436
3487
18
2758
1109
6119
6149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: T12K3
100N
22
200N
677
400N
3105
6907
3291
1TR
2438
3TR
86730
11345
20862
67334
88903
34767
34306
10TR
11495
93598
15TR
48287
30TR
41096
2TỶ
896536

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 16/12/20

003 06 05 07 5
1662 67
222 777
336 30 34 38 887
445 996 95 98 91

Sóc Trăng - 16/12/20

0123456789
6730
3291
22
0862
8903
7334
3105
1345
1495
4306
1096
6536
677
6907
4767
8287
2438
3598
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: T12K2
100N
84
200N
571
400N
4796
9773
8250
1TR
3200
3TR
02028
08485
51491
32239
21552
87873
30380
10TR
38380
40730
15TR
91992
30TR
49212
2TỶ
305021

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 09/12/20

000 552 50
112 6
221 28 773 73 71
330 39 880 85 80 84
4992 91 96

Sóc Trăng - 09/12/20

0123456789
8250
3200
0380
8380
0730
571
1491
5021
1552
1992
9212
9773
7873
84
8485
4796
2028
2239
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL