In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng

Xổ số Sóc Trăng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 22/05/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T5
100N
72
200N
357
400N
1753
0495
8195
1TR
2049
3TR
02984
06723
08026
09139
40970
28441
01610
10TR
38333
43037
15TR
18263
30TR
81864
2TỶ
516741

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 15/05/24

0553 57
110 664 63
223 26 770 72
333 37 39 884
441 41 49 995 95

Sóc Trăng - 15/05/24

0123456789
0970
1610
8441
6741
72
1753
6723
8333
8263
2984
1864
0495
8195
8026
357
3037
2049
9139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T5
100N
84
200N
177
400N
8085
1575
1081
1TR
3676
3TR
12999
12891
69195
62446
89512
39481
98082
10TR
13908
77693
15TR
05167
30TR
39971
2TỶ
874204

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 08/05/24

004 08 5
112 667
2771 76 75 77
3881 82 85 81 84
446 993 99 91 95

Sóc Trăng - 08/05/24

0123456789
1081
2891
9481
9971
9512
8082
7693
84
4204
8085
1575
9195
3676
2446
177
5167
3908
2999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K1T5
100N
90
200N
125
400N
1539
8403
9576
1TR
1976
3TR
70661
33297
69956
54531
94119
70890
94493
10TR
32101
50340
15TR
11702
30TR
10271
2TỶ
393889

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 01/05/24

002 01 03 556
119 661
225 771 76 76
331 39 889
440 997 90 93 90

Sóc Trăng - 01/05/24

0123456789
90
0890
0340
0661
4531
2101
0271
1702
8403
4493
125
9576
1976
9956
3297
1539
4119
3889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T4
100N
06
200N
889
400N
0979
5587
4688
1TR
4371
3TR
01609
38107
77768
28461
27585
95275
49728
10TR
27992
41004
15TR
80583
30TR
99805
2TỶ
686889

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 24/04/24

005 04 09 07 06 5
1668 61
228 775 71 79
3889 83 85 87 88 89
4992

Sóc Trăng - 24/04/24

0123456789
4371
8461
7992
0583
1004
7585
5275
9805
06
5587
8107
4688
7768
9728
889
0979
1609
6889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T4
100N
89
200N
132
400N
6566
3205
3147
1TR
9943
3TR
16374
00215
41541
57610
60921
27993
51714
10TR
31047
13061
15TR
25938
30TR
41388
2TỶ
074764

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 17/04/24

005 5
115 10 14 664 61 66
221 774
338 32 888 89
447 41 43 47 993

Sóc Trăng - 17/04/24

0123456789
7610
1541
0921
3061
132
9943
7993
6374
1714
4764
3205
0215
6566
3147
1047
5938
1388
89
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T4
100N
75
200N
048
400N
1589
9819
2705
1TR
8843
3TR
25237
50956
04332
64243
87093
24999
53108
10TR
73778
60988
15TR
92252
30TR
74107
2TỶ
940716

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 10/04/24

007 08 05 552 56
116 19 6
2778 75
337 32 888 89
443 43 48 993 99

Sóc Trăng - 10/04/24

0123456789
4332
2252
8843
4243
7093
75
2705
0956
0716
5237
4107
048
3108
3778
0988
1589
9819
4999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K1T4
100N
52
200N
766
400N
3550
5050
4603
1TR
6797
3TR
84125
59536
49268
42936
83913
06570
98998
10TR
90390
53116
15TR
43289
30TR
59881
2TỶ
029677

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 03/04/24

003 550 50 52
116 13 668 66
225 777 70
336 36 881 89
4990 98 97

Sóc Trăng - 03/04/24

0123456789
3550
5050
6570
0390
9881
52
4603
3913
4125
766
9536
2936
3116
6797
9677
9268
8998
3289

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL