In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng

Xổ số Sóc Trăng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 05/04/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K5T3
100N
83
200N
803
400N
2915
9757
0435
1TR
5126
3TR
00668
66990
36948
38646
58570
04407
97637
10TR
04003
99122
15TR
08622
30TR
72092
2TỶ
496694

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 29/03/23

003 07 03 557
115 668
222 22 26 770
337 35 883
448 46 994 92 90

Sóc Trăng - 29/03/23

0123456789
6990
8570
9122
8622
2092
83
803
4003
6694
2915
0435
5126
8646
9757
4407
7637
0668
6948
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T3
100N
93
200N
023
400N
9857
4322
4014
1TR
4213
3TR
13098
48817
38637
03096
99991
03673
18861
10TR
77412
14337
15TR
99101
30TR
19261
2TỶ
113420

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 22/03/23

001 557
112 17 13 14 661 61
220 22 23 773
337 37 8
4998 96 91 93

Sóc Trăng - 22/03/23

0123456789
3420
9991
8861
9101
9261
4322
7412
93
023
4213
3673
4014
3096
9857
8817
8637
4337
3098
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T3
100N
60
200N
216
400N
7316
2508
9036
1TR
9432
3TR
77007
51519
79566
53033
86070
14520
60990
10TR
74935
44651
15TR
92186
30TR
26156
2TỶ
916741

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 15/03/23

007 08 556 51
119 16 16 666 60
220 770
335 33 32 36 886
441 990

Sóc Trăng - 15/03/23

0123456789
60
6070
4520
0990
4651
6741
9432
3033
4935
216
7316
9036
9566
2186
6156
7007
2508
1519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T3
100N
89
200N
687
400N
4059
0478
7228
1TR
8188
3TR
74527
10867
43170
79005
66974
50972
57308
10TR
84935
09304
15TR
80310
30TR
73595
2TỶ
286126

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 08/03/23

004 05 08 559
110 667
226 27 28 770 74 72 78
335 888 87 89
4995

Sóc Trăng - 08/03/23

0123456789
3170
0310
0972
6974
9304
9005
4935
3595
6126
687
4527
0867
0478
7228
8188
7308
89
4059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K1T3
100N
52
200N
981
400N
9093
9981
6668
1TR
7286
3TR
81004
29410
38497
64170
69639
60030
21370
10TR
22044
42794
15TR
69451
30TR
32468
2TỶ
169898

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 01/03/23

004 551 52
110 668 68
2770 70
339 30 886 81 81
444 998 94 97 93

Sóc Trăng - 01/03/23

0123456789
9410
4170
0030
1370
981
9981
9451
52
9093
1004
2044
2794
7286
8497
6668
2468
9898
9639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T2
100N
39
200N
513
400N
8108
8183
0642
1TR
9743
3TR
31769
82518
08217
32496
00894
76023
83340
10TR
55263
81493
15TR
51928
30TR
95039
2TỶ
770121

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 22/02/23

008 5
118 17 13 663 69
221 28 23 7
339 39 883
440 43 42 993 96 94

Sóc Trăng - 22/02/23

0123456789
3340
0121
0642
513
8183
9743
6023
5263
1493
0894
2496
8217
8108
2518
1928
39
1769
5039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T2
100N
48
200N
912
400N
9983
0824
6815
1TR
6921
3TR
01735
87839
99104
32032
01676
47141
17675
10TR
72158
25375
15TR
47339
30TR
48089
2TỶ
511318

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 15/02/23

004 558
118 15 12 6
221 24 775 76 75
339 35 39 32 889 83
441 48 9

Sóc Trăng - 15/02/23

0123456789
6921
7141
912
2032
9983
0824
9104
6815
1735
7675
5375
1676
48
2158
1318
7839
7339
8089
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL