In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng

Đang chờ xổ số Sóc Trăng lúc 16:12': 19/01/2022. Còn 11:36:07 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: T1K2
100N
27
200N
062
400N
2900
5614
9341
1TR
8907
3TR
82969
69590
29636
89870
66786
49857
17490
10TR
76590
44245
15TR
93254
30TR
72419
2TỶ
101876

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 12/01/22

007 00 554 57
119 14 669 62
227 776 70
336 886
445 41 990 90 90

Sóc Trăng - 12/01/22

0123456789
2900
9590
9870
7490
6590
9341
062
5614
3254
4245
9636
6786
1876
27
8907
9857
2969
2419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: T1K1
100N
47
200N
971
400N
6647
9214
7330
1TR
8590
3TR
22927
96192
43790
74626
49099
11576
84592
10TR
38066
34335
15TR
45442
30TR
84507
2TỶ
471775

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 05/01/22

007 5
114 666
227 26 775 76 71
335 30 8
442 47 47 992 90 99 92 90

Sóc Trăng - 05/01/22

0123456789
7330
8590
3790
971
6192
4592
5442
9214
4335
1775
4626
1576
8066
47
6647
2927
4507
9099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: T12K5
100N
06
200N
473
400N
5158
9641
1753
1TR
6581
3TR
79156
51342
24607
50451
85034
96832
34390
10TR
02012
21512
15TR
22299
30TR
58536
2TỶ
062568

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 29/12/21

007 06 556 51 58 53
112 12 668
2773
336 34 32 881
442 41 999 90

Sóc Trăng - 29/12/21

0123456789
4390
9641
6581
0451
1342
6832
2012
1512
473
1753
5034
06
9156
8536
4607
5158
2568
2299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: T12K4
100N
00
200N
752
400N
9619
9536
4576
1TR
9964
3TR
67230
15424
03357
08569
44238
68534
05514
10TR
54585
50601
15TR
60838
30TR
86377
2TỶ
231558

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 22/12/21

001 00 558 57 52
114 19 669 64
224 777 76
338 30 38 34 36 885
49

Sóc Trăng - 22/12/21

0123456789
00
7230
0601
752
9964
5424
8534
5514
4585
9536
4576
3357
6377
4238
0838
1558
9619
8569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: T12K3
100N
20
200N
328
400N
8668
9262
5242
1TR
2139
3TR
10099
57807
90389
95114
09208
59236
36399
10TR
47983
38755
15TR
67656
30TR
38092
2TỶ
476981

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 15/12/21

007 08 556 55
114 668 62
228 20 7
336 39 881 83 89
442 992 99 99

Sóc Trăng - 15/12/21

0123456789
20
6981
9262
5242
8092
7983
5114
8755
9236
7656
7807
328
8668
9208
2139
0099
0389
6399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: T12K2
100N
51
200N
937
400N
3488
3411
2201
1TR
7841
3TR
67024
60822
33951
60096
87544
40539
43548
10TR
68099
96132
15TR
61696
30TR
37004
2TỶ
770990

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 08/12/21

004 01 551 51
111 6
224 22 7
332 39 37 888
444 48 41 990 96 99 96

Sóc Trăng - 08/12/21

0123456789
0990
51
3411
2201
7841
3951
0822
6132
7024
7544
7004
0096
1696
937
3488
3548
0539
8099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: T12K1
100N
22
200N
358
400N
3488
2416
0475
1TR
7420
3TR
79060
14740
68867
13147
24939
77096
09027
10TR
56518
13905
15TR
52474
30TR
88724
2TỶ
253291

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 01/12/21

005 558
118 16 660 67
224 27 20 22 774 75
339 888
440 47 991 96

Sóc Trăng - 01/12/21

0123456789
7420
9060
4740
3291
22
2474
8724
0475
3905
2416
7096
8867
3147
9027
358
3488
6518
4939
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL