In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang

Xổ số Hậu Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 07/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K5T9
100N
46
200N
911
400N
5546
3571
1556
1TR
1544
3TR
69360
91957
72683
33708
44011
47509
46448
10TR
26832
57145
15TR
16279
30TR
33890
2TỶ
673345

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 30/09/23

008 09 557 56
111 11 660
2779 71
332 883
445 45 48 44 46 46 990

Hậu Giang - 30/09/23

0123456789
9360
3890
911
3571
4011
6832
2683
1544
7145
3345
46
5546
1556
1957
3708
6448
7509
6279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T9
100N
54
200N
533
400N
4517
8370
7041
1TR
4590
3TR
55445
19229
09313
04005
15112
39539
60625
10TR
02947
73668
15TR
52123
30TR
19111
2TỶ
877781

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 23/09/23

005 554
111 13 12 17 668
223 29 25 770
339 33 881
447 45 41 990

Hậu Giang - 23/09/23

0123456789
8370
4590
7041
9111
7781
5112
533
9313
2123
54
5445
4005
0625
4517
2947
3668
9229
9539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T9
100N
06
200N
656
400N
8507
2149
7355
1TR
1757
3TR
09010
63595
48968
60313
21912
33388
58360
10TR
13414
97060
15TR
51116
30TR
82723
2TỶ
987278

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 16/09/23

007 06 557 55 56
116 14 10 13 12 660 68 60
223 778
3888
449 995

Hậu Giang - 16/09/23

0123456789
9010
8360
7060
1912
0313
2723
3414
7355
3595
06
656
1116
8507
1757
8968
3388
7278
2149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T9
100N
95
200N
105
400N
3888
5662
8535
1TR
9050
3TR
44894
31916
03119
85581
21657
59888
10041
10TR
29828
73470
15TR
14815
30TR
74090
2TỶ
426075

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 09/09/23

005 557 50
115 16 19 662
228 775 70
335 881 88 88
441 990 94 95

Hậu Giang - 09/09/23

0123456789
9050
3470
4090
5581
0041
5662
4894
95
105
8535
4815
6075
1916
1657
3888
9888
9828
3119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T9
100N
95
200N
322
400N
3135
3357
2679
1TR
3512
3TR
62373
19574
14272
46113
18117
68060
58974
10TR
43573
41870
15TR
47390
30TR
89356
2TỶ
732599

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 02/09/23

0556 57
113 17 12 660
222 773 70 73 74 72 74 79
335 8
4999 90 95

Hậu Giang - 02/09/23

0123456789
8060
1870
7390
322
3512
4272
2373
6113
3573
9574
8974
95
3135
9356
3357
8117
2679
2599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T8
100N
33
200N
710
400N
1228
9601
1647
1TR
3915
3TR
62407
52654
31477
41203
68952
60385
87531
10TR
42012
60112
15TR
35447
30TR
77079
2TỶ
195397

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 26/08/23

007 03 01 554 52
112 12 15 10 6
228 779 77
331 33 885
447 47 997

Hậu Giang - 26/08/23

0123456789
710
9601
7531
8952
2012
0112
33
1203
2654
3915
0385
1647
2407
1477
5447
5397
1228
7079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T8
100N
69
200N
381
400N
2304
5931
8356
1TR
3654
3TR
32264
28903
41980
62351
83994
20156
12634
10TR
06462
64995
15TR
78377
30TR
69936
2TỶ
041033

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 19/08/23

003 04 551 56 54 56
1662 64 69
2777
333 36 34 31 880 81
4995 94

Hậu Giang - 19/08/23

0123456789
1980
381
5931
2351
6462
8903
1033
2304
3654
2264
3994
2634
4995
8356
0156
9936
8377
69
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL