In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang

Đang chờ xổ số Hậu Giang lúc 16:14': 24/02/2024. Còn 09:50:45 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T2
100N
93
200N
932
400N
8066
9247
1822
1TR
1539
3TR
81028
82972
05006
62816
84346
57290
15455
10TR
35047
95542
15TR
61259
30TR
09580
2TỶ
340046

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 17/02/24

006 559 55
116 666
228 22 772
339 32 880
446 47 42 46 47 990 93

Hậu Giang - 17/02/24

0123456789
7290
9580
932
1822
2972
5542
93
5455
8066
5006
2816
4346
0046
9247
5047
1028
1539
1259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T2
100N
20
200N
727
400N
2829
5902
8683
1TR
2954
3TR
49422
24008
93197
41190
64145
60606
75911
10TR
96826
93231
15TR
86872
30TR
85394
2TỶ
817504

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 10/02/24

004 08 06 02 554
111 6
226 22 29 27 20 772
331 883
445 994 97 90

Hậu Giang - 10/02/24

0123456789
20
1190
5911
3231
5902
9422
6872
8683
2954
5394
7504
4145
0606
6826
727
3197
4008
2829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T2
100N
88
200N
576
400N
2505
7181
0969
1TR
3871
3TR
76921
43240
41790
41574
63085
73980
85045
10TR
04926
75691
15TR
33768
30TR
26731
2TỶ
168266

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 03/02/24

005 5
1666 68 69
226 21 774 71 76
331 885 80 81 88
440 45 991 90

Hậu Giang - 03/02/24

0123456789
3240
1790
3980
7181
3871
6921
5691
6731
1574
2505
3085
5045
576
4926
8266
88
3768
0969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T1
100N
25
200N
882
400N
7827
4257
0747
1TR
5485
3TR
16161
48052
54744
85766
53759
95376
56868
10TR
24878
33199
15TR
19778
30TR
27064
2TỶ
592318

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 27/01/24

0552 59 57
118 664 61 66 68
227 25 778 78 76
3885 82
444 47 999

Hậu Giang - 27/01/24

0123456789
6161
882
8052
4744
7064
25
5485
5766
5376
7827
4257
0747
6868
4878
9778
2318
3759
3199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T1
100N
04
200N
380
400N
2707
6217
1468
1TR
9255
3TR
94851
46095
11292
86012
48409
44034
18425
10TR
32241
51567
15TR
89250
30TR
41816
2TỶ
925403

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 20/01/24

003 09 07 04 550 51 55
116 12 17 667 68
225 7
334 880
441 995 92

Hậu Giang - 20/01/24

0123456789
380
9250
4851
2241
1292
6012
5403
04
4034
9255
6095
8425
1816
2707
6217
1567
1468
8409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T1
100N
89
200N
956
400N
5275
3699
2161
1TR
4491
3TR
62589
49192
43922
67110
81323
01676
54863
10TR
60310
13203
15TR
72290
30TR
08536
2TỶ
787903

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 13/01/24

003 03 556
110 10 663 61
222 23 776 75
336 889 89
4990 92 91 99

Hậu Giang - 13/01/24

0123456789
7110
0310
2290
2161
4491
9192
3922
1323
4863
3203
7903
5275
956
1676
8536
89
3699
2589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T1
100N
98
200N
922
400N
8083
2150
3414
1TR
0008
3TR
42176
58131
39563
50793
87937
14625
99793
10TR
06619
12697
15TR
84442
30TR
66359
2TỶ
300154

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 06/01/24

008 554 59 50
119 14 663
225 22 776
331 37 883
442 997 93 93 98

Hậu Giang - 06/01/24

0123456789
2150
8131
922
4442
8083
9563
0793
9793
3414
0154
4625
2176
7937
2697
98
0008
6619
6359

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL