In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang

Xổ số Hậu Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 03/12/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T11
100N
19
200N
219
400N
7994
5938
7234
1TR
2255
3TR
25925
19384
11575
47654
77602
95026
92597
10TR
68651
70365
15TR
37583
30TR
61946
2TỶ
046233

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 26/11/22

002 551 54 55
119 19 665
225 26 775
333 38 34 883 84
446 997 94

Hậu Giang - 26/11/22

0123456789
8651
7602
7583
6233
7994
7234
9384
7654
2255
5925
1575
0365
5026
1946
2597
5938
19
219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T11
100N
43
200N
179
400N
2473
8373
2144
1TR
8386
3TR
01798
19660
32246
04223
88596
21409
67457
10TR
74720
94345
15TR
21817
30TR
98239
2TỶ
167038

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 19/11/22

009 557
117 660
220 23 773 73 79
338 39 886
445 46 44 43 998 96

Hậu Giang - 19/11/22

0123456789
9660
4720
43
2473
8373
4223
2144
4345
8386
2246
8596
7457
1817
1798
7038
179
1409
8239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T11
100N
59
200N
406
400N
9992
1385
3812
1TR
1500
3TR
47027
45003
42861
93625
94019
48228
37083
10TR
89654
63889
15TR
68785
30TR
79748
2TỶ
780807

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 12/11/22

007 03 00 06 554 59
119 12 661
227 25 28 7
3885 89 83 85
448 992

Hậu Giang - 12/11/22

0123456789
1500
2861
9992
3812
5003
7083
9654
1385
3625
8785
406
7027
0807
8228
9748
59
4019
3889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T11
100N
65
200N
062
400N
2237
5488
2656
1TR
1196
3TR
95825
20531
94017
58435
42429
08346
19226
10TR
15357
43081
15TR
36904
30TR
16032
2TỶ
505926

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 05/11/22

004 557 56
117 662 65
226 25 29 26 7
332 31 35 37 881 88
446 996

Hậu Giang - 05/11/22

0123456789
0531
3081
062
6032
6904
65
5825
8435
2656
1196
8346
9226
5926
2237
4017
5357
5488
2429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K5T10
100N
14
200N
620
400N
3918
9771
3072
1TR
4542
3TR
33129
82029
03837
14557
29366
55374
91204
10TR
32804
79228
15TR
17251
30TR
04795
2TỶ
515951

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 29/10/22

004 04 551 51 57
118 14 666
228 29 29 20 774 71 72
337 8
442 995

Hậu Giang - 29/10/22

0123456789
620
9771
7251
5951
3072
4542
14
5374
1204
2804
4795
9366
3837
4557
3918
9228
3129
2029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T10
100N
51
200N
621
400N
4983
4647
1648
1TR
9401
3TR
44237
42789
81896
92952
01979
22748
99913
10TR
34859
68820
15TR
56385
30TR
15259
2TỶ
789150

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 22/10/22

001 550 59 59 52 51
113 6
220 21 779
337 885 89 83
448 47 48 996

Hậu Giang - 22/10/22

0123456789
8820
9150
51
621
9401
2952
4983
9913
6385
1896
4647
4237
1648
2748
2789
1979
4859
5259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T10
100N
94
200N
548
400N
9346
4758
3569
1TR
2826
3TR
17298
59408
42871
52416
07265
62323
52425
10TR
29955
27944
15TR
70157
30TR
89705
2TỶ
284647

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 15/10/22

005 08 557 55 58
116 665 69
223 25 26 771
38
447 44 46 48 998 94

Hậu Giang - 15/10/22

0123456789
2871
2323
94
7944
7265
2425
9955
9705
9346
2826
2416
0157
4647
548
4758
7298
9408
3569
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL