In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang

Xổ số Hậu Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 15/06/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T6
100N
50
200N
200
400N
2306
8137
6155
1TR
1811
3TR
27498
94935
19936
01318
63810
32783
28869
10TR
83745
85408
15TR
45879
30TR
71371
2TỶ
903513

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 08/06/24

008 06 00 555 50
113 18 10 11 669
2771 79
335 36 37 883
445 998

Hậu Giang - 08/06/24

0123456789
50
200
3810
1811
1371
2783
3513
6155
4935
3745
2306
9936
8137
7498
1318
5408
8869
5879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T6
100N
84
200N
507
400N
0930
2295
8768
1TR
5848
3TR
46465
47526
43173
53910
24818
40739
59541
10TR
25823
15338
15TR
38987
30TR
85680
2TỶ
470840

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 01/06/24

007 5
110 18 665 68
223 26 773
338 39 30 880 87 84
440 41 48 995

Hậu Giang - 01/06/24

0123456789
0930
3910
5680
0840
9541
3173
5823
84
2295
6465
7526
507
8987
8768
5848
4818
5338
0739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T5
100N
54
200N
671
400N
7508
4963
4271
1TR
5556
3TR
77638
22974
33516
60665
57250
60934
72217
10TR
63472
85457
15TR
02190
30TR
76629
2TỶ
692964

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 25/05/24

008 557 50 56 54
116 17 664 65 63
229 772 74 71 71
338 34 8
4990

Hậu Giang - 25/05/24

0123456789
7250
2190
671
4271
3472
4963
54
2974
0934
2964
0665
5556
3516
2217
5457
7508
7638
6629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T5
100N
39
200N
518
400N
6869
0462
4179
1TR
6816
3TR
80182
08471
99668
64861
33143
84079
37064
10TR
60300
86797
15TR
90943
30TR
46806
2TỶ
713531

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 18/05/24

006 00 5
116 18 668 61 64 69 62
2771 79 79
331 39 882
443 43 997

Hậu Giang - 18/05/24

0123456789
0300
8471
4861
3531
0462
0182
3143
0943
7064
6816
6806
6797
518
9668
39
6869
4179
4079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T5
100N
25
200N
330
400N
2567
4125
9496
1TR
8184
3TR
76238
00214
68249
06951
02661
02277
16242
10TR
88761
77071
15TR
29621
30TR
31196
2TỶ
218726

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 11/05/24

0551
114 661 61 67
226 21 25 25 771 77
338 30 884
449 42 996 96

Hậu Giang - 11/05/24

0123456789
330
6951
2661
8761
7071
9621
6242
8184
0214
25
4125
9496
1196
8726
2567
2277
6238
8249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T5
100N
73
200N
261
400N
3034
3324
7499
1TR
1895
3TR
25137
98526
77310
64973
71839
74169
55811
10TR
44760
13019
15TR
53430
30TR
72502
2TỶ
757837

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 04/05/24

002 5
119 10 11 660 69 61
226 24 773 73
337 30 37 39 34 8
4995 99

Hậu Giang - 04/05/24

0123456789
7310
4760
3430
261
5811
2502
73
4973
3034
3324
1895
8526
5137
7837
7499
1839
4169
3019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T4
100N
69
200N
993
400N
7339
7987
1499
1TR
9151
3TR
47952
32248
43941
02885
99864
70263
64589
10TR
53000
72959
15TR
32650
30TR
04301
2TỶ
751084

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 27/04/24

001 00 550 59 52 51
1664 63 69
27
339 884 85 89 87
448 41 999 93

Hậu Giang - 27/04/24

0123456789
3000
2650
9151
3941
4301
7952
993
0263
9864
1084
2885
7987
2248
69
7339
1499
4589
2959

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL