In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang

Xổ số Hậu Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 21/05/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T5
100N
38
200N
753
400N
0305
9532
2559
1TR
4568
3TR
02350
32857
44192
68789
58650
54282
88891
10TR
65261
46747
15TR
74038
30TR
55344
2TỶ
025549

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 14/05/22

005 550 57 50 59 53
1661 68
27
338 32 38 889 82
449 44 47 992 91

Hậu Giang - 14/05/22

0123456789
2350
8650
8891
5261
9532
4192
4282
753
5344
0305
2857
6747
38
4568
4038
2559
8789
5549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T5
100N
67
200N
743
400N
2977
1851
6194
1TR
0876
3TR
04213
50420
70530
23126
63463
45640
75519
10TR
52102
03279
15TR
77802
30TR
21602
2TỶ
011646

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 07/05/22

002 02 02 551
113 19 663 67
220 26 779 76 77
330 8
446 40 43 994

Hậu Giang - 07/05/22

0123456789
0420
0530
5640
1851
2102
7802
1602
743
4213
3463
6194
0876
3126
1646
67
2977
5519
3279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K5T4
100N
17
200N
086
400N
8731
2375
9261
1TR
4523
3TR
98845
95106
11858
11005
03002
49301
35768
10TR
24021
24302
15TR
36684
30TR
50957
2TỶ
755883

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 30/04/22

002 06 05 02 01 557 58
117 668 61
221 23 775
331 883 84 86
445 9

Hậu Giang - 30/04/22

0123456789
8731
9261
9301
4021
3002
4302
4523
5883
6684
2375
8845
1005
086
5106
17
0957
1858
5768
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T4
100N
24
200N
470
400N
8903
0771
8905
1TR
1324
3TR
74120
59933
76608
14391
31223
46832
67508
10TR
47752
95952
15TR
09738
30TR
45759
2TỶ
123353

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 23/04/22

008 08 03 05 553 59 52 52
16
220 23 24 24 771 70
338 33 32 8
4991

Hậu Giang - 23/04/22

0123456789
470
4120
0771
4391
6832
7752
5952
8903
9933
1223
3353
24
1324
8905
6608
7508
9738
5759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T4
100N
42
200N
699
400N
2741
0808
4176
1TR
4633
3TR
05124
47335
37510
71389
76438
23363
28057
10TR
84978
82782
15TR
45906
30TR
72807
2TỶ
340709

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 16/04/22

009 07 06 08 557
110 663
224 778 76
335 38 33 882 89
441 42 999

Hậu Giang - 16/04/22

0123456789
7510
2741
42
2782
4633
3363
5124
7335
4176
5906
8057
2807
0808
6438
4978
699
1389
0709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T4
100N
59
200N
663
400N
7991
6614
0479
1TR
0299
3TR
08081
80657
93257
73016
41793
59885
07966
10TR
03707
51964
15TR
37943
30TR
59355
2TỶ
286358

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 09/04/22

007 558 55 57 57 59
116 14 664 66 63
2779
3881 85
443 993 99 91

Hậu Giang - 09/04/22

0123456789
7991
8081
663
1793
7943
6614
1964
9885
9355
3016
7966
0657
3257
3707
6358
59
0479
0299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T4
100N
59
200N
257
400N
8867
3637
4998
1TR
5200
3TR
92900
38449
41597
22380
81734
37019
27868
10TR
71071
96782
15TR
84292
30TR
87483
2TỶ
252270

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 02/04/22

000 00 557 59
119 668 67
2770 71
334 37 883 82 80
449 992 97 98

Hậu Giang - 02/04/22

0123456789
5200
2900
2380
2270
1071
6782
4292
7483
1734
257
8867
3637
1597
4998
7868
59
8449
7019
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL