In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu

Xổ số Bạc Liêu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/01/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T1K3
100N
61
200N
003
400N
7103
6611
2255
1TR
0623
3TR
50610
53577
07338
52022
49844
49722
47424
10TR
71198
09626
15TR
68680
30TR
80347
2TỶ
243220

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 18/01/22

003 03 555
110 11 661
220 26 22 22 24 23 777
338 880
447 44 998

Bạc Liêu - 18/01/22

0123456789
0610
8680
3220
61
6611
2022
9722
003
7103
0623
9844
7424
2255
9626
3577
0347
7338
1198
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T1K2
100N
39
200N
807
400N
6629
3213
3986
1TR
3697
3TR
37660
38387
62072
18771
04032
10823
34547
10TR
04178
70816
15TR
24163
30TR
89660
2TỶ
806219

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 11/01/22

007 5
119 16 13 660 63 60
223 29 778 72 71
332 39 887 86
447 997

Bạc Liêu - 11/01/22

0123456789
7660
9660
8771
2072
4032
3213
0823
4163
3986
0816
807
3697
8387
4547
4178
39
6629
6219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T1K1
100N
63
200N
904
400N
3546
5090
7591
1TR
9152
3TR
62062
81577
69785
37380
21367
17514
58836
10TR
01074
14746
15TR
58692
30TR
70390
2TỶ
027560

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 04/01/22

004 552
114 660 62 67 63
2774 77
336 885 80
446 46 990 92 90 91

Bạc Liêu - 04/01/22

0123456789
5090
7380
0390
7560
7591
9152
2062
8692
63
904
7514
1074
9785
3546
8836
4746
1577
1367
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T12K4
100N
10
200N
735
400N
0792
4255
2100
1TR
1079
3TR
07666
49915
55598
43115
11625
14912
92708
10TR
34607
04125
15TR
90474
30TR
32792
2TỶ
263945

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 28/12/21

007 08 00 555
115 15 12 10 666
225 25 774 79
335 8
445 992 98 92

Bạc Liêu - 28/12/21

0123456789
10
2100
0792
4912
2792
0474
735
4255
9915
3115
1625
4125
3945
7666
4607
5598
2708
1079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T12K3
100N
34
200N
356
400N
7564
8745
2284
1TR
9738
3TR
51660
83581
40617
37530
85680
36830
07976
10TR
79036
46441
15TR
04952
30TR
39809
2TỶ
925537

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 21/12/21

009 552 56
117 660 64
2776
337 36 30 30 38 34 881 80 84
441 45 9

Bạc Liêu - 21/12/21

0123456789
1660
7530
5680
6830
3581
6441
4952
34
7564
2284
8745
356
7976
9036
0617
5537
9738
9809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T12K2
100N
89
200N
382
400N
1972
7580
5988
1TR
3681
3TR
72171
56443
16651
54585
81237
21885
26464
10TR
82157
29691
15TR
54179
30TR
56654
2TỶ
928796

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 14/12/21

0554 57 51
1664
2779 71 72
337 885 85 81 80 88 82 89
443 996 91

Bạc Liêu - 14/12/21

0123456789
7580
3681
2171
6651
9691
382
1972
6443
6464
6654
4585
1885
8796
1237
2157
5988
89
4179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T12K1
100N
43
200N
802
400N
6977
6537
7190
1TR
0886
3TR
72598
69284
40148
08419
45922
01426
19759
10TR
10087
51102
15TR
37243
30TR
68180
2TỶ
936736

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 07/12/21

002 02 559
119 6
222 26 777
336 37 880 87 84 86
443 48 43 998 90

Bạc Liêu - 07/12/21

0123456789
7190
8180
802
5922
1102
43
7243
9284
0886
1426
6736
6977
6537
0087
2598
0148
8419
9759
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL