In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu

Xổ số Bạc Liêu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 13/12/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T12-K1
100N
51
200N
082
400N
9547
6119
7710
1TR
7284
3TR
17373
74303
41323
89181
96507
85781
83955
10TR
70830
47149
15TR
56379
30TR
52057
2TỶ
409535

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 06/12/22

003 07 557 55 51
119 10 6
223 779 73
335 30 881 81 84 82
449 47 9

Bạc Liêu - 06/12/22

0123456789
7710
0830
51
9181
5781
082
7373
4303
1323
7284
3955
9535
9547
6507
2057
6119
7149
6379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T11-K5
100N
52
200N
770
400N
6158
9130
3312
1TR
5629
3TR
06980
02342
35383
38256
81674
08224
26836
10TR
52163
53996
15TR
31230
30TR
17489
2TỶ
730692

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 29/11/22

0556 58 52
112 663
224 29 774 70
330 36 30 889 80 83
442 992 96

Bạc Liêu - 29/11/22

0123456789
770
9130
6980
1230
52
3312
2342
0692
5383
2163
1674
8224
8256
6836
3996
6158
5629
7489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T11K4
100N
93
200N
579
400N
0352
8028
0656
1TR
5374
3TR
27445
91222
90065
07030
34266
19364
50884
10TR
36125
17324
15TR
70323
30TR
81932
2TỶ
687609

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 22/11/22

009 552 56
1665 66 64
223 25 24 22 28 774 79
332 30 884
445 993

Bạc Liêu - 22/11/22

0123456789
7030
0352
1222
1932
93
0323
5374
9364
0884
7324
7445
0065
6125
0656
4266
8028
579
7609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T11K3
100N
48
200N
637
400N
4600
9780
6103
1TR
7443
3TR
31507
72485
35188
61395
88764
60019
49619
10TR
09653
51804
15TR
34856
30TR
13862
2TỶ
465755

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 15/11/22

004 07 00 03 555 56 53
119 19 662 64
27
337 885 88 80
443 48 995

Bạc Liêu - 15/11/22

0123456789
4600
9780
3862
6103
7443
9653
8764
1804
2485
1395
5755
4856
637
1507
48
5188
0019
9619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T11-K2
100N
26
200N
493
400N
5311
8276
4525
1TR
2453
3TR
85863
13193
96503
76447
36801
13084
17633
10TR
56150
38837
15TR
65808
30TR
45956
2TỶ
406521

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 08/11/22

008 03 01 556 50 53
111 663
221 25 26 776
337 33 884
447 993 93

Bạc Liêu - 08/11/22

0123456789
6150
5311
6801
6521
493
2453
5863
3193
6503
7633
3084
4525
26
8276
5956
6447
8837
5808
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T11-K1
100N
75
200N
815
400N
0148
2536
5915
1TR
9531
3TR
72338
04183
98045
35598
13976
93104
35118
10TR
46652
42457
15TR
90991
30TR
96310
2TỶ
856665

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 01/11/22

004 552 57
110 18 15 15 665
2776 75
338 31 36 883
445 48 991 98

Bạc Liêu - 01/11/22

0123456789
6310
9531
0991
6652
4183
3104
75
815
5915
8045
6665
2536
3976
2457
0148
2338
5598
5118
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T10K4
100N
13
200N
656
400N
8335
7111
8768
1TR
5321
3TR
64655
94138
48627
63343
86737
74883
49036
10TR
53554
62160
15TR
77406
30TR
71306
2TỶ
838677

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 25/10/22

006 06 554 55 56
111 13 660 68
227 21 777
338 37 36 35 883
443 9

Bạc Liêu - 25/10/22

0123456789
2160
7111
5321
13
3343
4883
3554
8335
4655
656
9036
7406
1306
8627
6737
8677
8768
4138
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL