In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu

Đang chờ xổ số Bạc Liêu lúc 16:10': 05/07/2022. Còn 08:43:12 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T6-K4
100N
17
200N
121
400N
1466
5637
0199
1TR
4338
3TR
42922
03641
26831
03016
88273
30975
04908
10TR
54408
80489
15TR
00603
30TR
98652
2TỶ
705311

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 28/06/22

003 08 08 552
111 16 17 666
222 21 773 75
331 38 37 889
441 999

Bạc Liêu - 28/06/22

0123456789
121
3641
6831
5311
2922
8652
8273
0603
0975
1466
3016
17
5637
4338
4908
4408
0199
0489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T6-K3
100N
76
200N
101
400N
3988
0138
8411
1TR
7899
3TR
02478
88817
78563
35845
02194
09820
20225
10TR
91032
06913
15TR
22658
30TR
72642
2TỶ
835167

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 21/06/22

001 558
113 17 11 667 63
220 25 778 76
332 38 888
442 45 994 99

Bạc Liêu - 21/06/22

0123456789
9820
101
8411
1032
2642
8563
6913
2194
5845
0225
76
8817
5167
3988
0138
2478
2658
7899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T6-K2
100N
05
200N
903
400N
4542
1473
3659
1TR
0968
3TR
42403
12921
01738
10414
01956
61661
02723
10TR
82896
55714
15TR
25385
30TR
49209
2TỶ
229309

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 14/06/22

009 09 03 03 05 556 59
114 14 661 68
221 23 773
338 885
442 996

Bạc Liêu - 14/06/22

0123456789
2921
1661
4542
903
1473
2403
2723
0414
5714
05
5385
1956
2896
0968
1738
3659
9209
9309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T6-K1
100N
64
200N
843
400N
2795
6638
5232
1TR
9265
3TR
06479
31080
07695
50200
78543
59346
75648
10TR
75455
70523
15TR
47221
30TR
63665
2TỶ
042795

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 07/06/22

000 555
1665 65 64
221 23 779
338 32 880
443 46 48 43 995 95 95

Bạc Liêu - 07/06/22

0123456789
1080
0200
7221
5232
843
8543
0523
64
2795
9265
7695
5455
3665
2795
9346
6638
5648
6479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T5-K5
100N
39
200N
905
400N
7978
8907
0910
1TR
6459
3TR
01515
20066
06795
90011
62054
22942
71068
10TR
24251
08172
15TR
72086
30TR
29236
2TỶ
206487

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 31/05/22

007 05 551 54 59
115 11 10 666 68
2772 78
336 39 887 86
442 995

Bạc Liêu - 31/05/22

0123456789
0910
0011
4251
2942
8172
2054
905
1515
6795
0066
2086
9236
8907
6487
7978
1068
39
6459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T5-K4
100N
16
200N
777
400N
1152
7294
9338
1TR
8090
3TR
53967
66097
52581
59588
06008
37415
12029
10TR
42929
41088
15TR
51664
30TR
43679
2TỶ
684451

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 24/05/22

008 551 52
115 16 664 67
229 29 779 77
338 888 81 88
4997 90 94

Bạc Liêu - 24/05/22

0123456789
8090
2581
4451
1152
7294
1664
7415
16
777
3967
6097
9338
9588
6008
1088
2029
2929
3679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T5-K3
100N
74
200N
046
400N
2667
9984
2163
1TR
7821
3TR
12709
08109
66051
27118
98919
86983
75695
10TR
94249
81251
15TR
61440
30TR
96768
2TỶ
723666

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 17/05/22

009 09 551 51
118 19 666 68 67 63
221 774
3883 84
440 49 46 995

Bạc Liêu - 17/05/22

0123456789
1440
7821
6051
1251
2163
6983
74
9984
5695
046
3666
2667
7118
6768
2709
8109
8919
4249
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL