In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu

Xổ số Bạc Liêu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 10/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T10-K1
100N
73
200N
865
400N
5765
4440
0060
1TR
6124
3TR
53468
82129
55693
63120
30667
14549
11690
10TR
48973
62668
15TR
28798
30TR
67826
2TỶ
914500

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 03/10/23

000 5
1668 68 67 65 60 65
226 29 20 24 773 73
38
449 40 998 93 90

Bạc Liêu - 03/10/23

0123456789
4440
0060
3120
1690
4500
73
5693
8973
6124
865
5765
7826
0667
3468
2668
8798
2129
4549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T9-K4
100N
87
200N
353
400N
4668
0810
2536
1TR
2520
3TR
69885
79026
01800
42280
99961
20293
55153
10TR
09474
61585
15TR
95690
30TR
54345
2TỶ
924731

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 26/09/23

000 553 53
110 661 68
226 20 774
331 36 885 85 80 87
445 990 93

Bạc Liêu - 26/09/23

0123456789
0810
2520
1800
2280
5690
9961
4731
353
0293
5153
9474
9885
1585
4345
2536
9026
87
4668
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T9-K3
100N
81
200N
326
400N
1485
7389
6655
1TR
3611
3TR
71633
89811
11039
53287
50995
83446
23537
10TR
37849
31623
15TR
90675
30TR
73702
2TỶ
152594

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 19/09/23

002 555
111 11 6
223 26 775
333 39 37 887 85 89 81
449 46 994 95

Bạc Liêu - 19/09/23

0123456789
81
3611
9811
3702
1633
1623
2594
1485
6655
0995
0675
326
3446
3287
3537
7389
1039
7849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T9-K2
100N
77
200N
822
400N
1905
8876
1926
1TR
1819
3TR
52292
42994
91470
13509
20477
76310
00636
10TR
81639
50061
15TR
85534
30TR
34416
2TỶ
928032

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 12/09/23

009 05 5
116 10 19 661
226 22 770 77 76 77
332 34 39 36 8
4992 94

Bạc Liêu - 12/09/23

0123456789
1470
6310
0061
822
2292
8032
2994
5534
1905
8876
1926
0636
4416
77
0477
1819
3509
1639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T9-K1
100N
52
200N
738
400N
7384
3855
5427
1TR
1441
3TR
82294
53769
38983
38746
33380
07412
69902
10TR
46140
56060
15TR
06195
30TR
12599
2TỶ
743578

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 05/09/23

002 555 52
112 660 69
227 778
338 883 80 84
440 46 41 999 95 94

Bạc Liêu - 05/09/23

0123456789
3380
6140
6060
1441
52
7412
9902
8983
7384
2294
3855
6195
8746
5427
738
3578
3769
2599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T8-K5
100N
71
200N
928
400N
8487
4631
4929
1TR
4626
3TR
62917
04794
20582
41601
35311
96606
36219
10TR
71757
71162
15TR
37064
30TR
26514
2TỶ
834067

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 29/08/23

001 06 557
114 17 11 19 667 64 62
226 29 28 771
331 882 87
4994

Bạc Liêu - 29/08/23

0123456789
71
4631
1601
5311
0582
1162
4794
7064
6514
4626
6606
8487
2917
1757
4067
928
4929
6219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T8K4
100N
52
200N
070
400N
5341
8477
0815
1TR
3277
3TR
53305
16238
79726
19380
01632
42072
46600
10TR
57587
66193
15TR
80383
30TR
40579
2TỶ
510799

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 22/08/23

005 00 552
115 6
226 779 72 77 77 70
338 32 883 87 80
441 999 93

Bạc Liêu - 22/08/23

0123456789
070
9380
6600
5341
52
1632
2072
6193
0383
0815
3305
9726
8477
3277
7587
6238
0579
0799
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL