In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu

Xổ số Bạc Liêu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 16/04/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T4-K2
100N
27
200N
866
400N
1893
4338
6936
1TR
0583
3TR
81488
23435
49152
00074
56046
49755
34822
10TR
55700
50547
15TR
14907
30TR
52831
2TỶ
830669

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 09/04/24

007 00 552 55
1669 66
222 27 774
331 35 38 36 888 83
447 46 993

Bạc Liêu - 09/04/24

0123456789
5700
2831
9152
4822
1893
0583
0074
3435
9755
866
6936
6046
27
0547
4907
4338
1488
0669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T4-K1
100N
95
200N
244
400N
8365
7387
5843
1TR
6451
3TR
20182
05392
97450
92990
74605
21616
49161
10TR
73469
63823
15TR
23009
30TR
54954
2TỶ
532626

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 02/04/24

009 05 554 50 51
116 669 61 65
226 23 7
3882 87
443 44 992 90 95

Bạc Liêu - 02/04/24

0123456789
7450
2990
6451
9161
0182
5392
5843
3823
244
4954
95
8365
4605
1616
2626
7387
3469
3009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T3-K4
100N
17
200N
671
400N
4686
5345
1256
1TR
0339
3TR
84069
19705
64030
37785
82751
16131
37077
10TR
38284
97473
15TR
23411
30TR
61398
2TỶ
610432

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 26/03/24

005 551 56
111 17 669
2773 77 71
332 30 31 39 884 85 86
445 998

Bạc Liêu - 26/03/24

0123456789
4030
671
2751
6131
3411
0432
7473
8284
5345
9705
7785
4686
1256
17
7077
1398
0339
4069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T3-K3
100N
95
200N
581
400N
8328
8126
1213
1TR
5570
3TR
29686
16152
73066
27690
53890
30432
74754
10TR
20571
18443
15TR
18029
30TR
18371
2TỶ
002939

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 19/03/24

0552 54
113 666
229 28 26 771 71 70
339 32 886 81
443 990 90 95

Bạc Liêu - 19/03/24

0123456789
5570
7690
3890
581
0571
8371
6152
0432
1213
8443
4754
95
8126
9686
3066
8328
8029
2939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T3-K2
100N
44
200N
135
400N
2262
1567
6486
1TR
8932
3TR
12425
85045
61019
90358
90269
48400
32391
10TR
17537
09371
15TR
65923
30TR
27006
2TỶ
907757

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 12/03/24

006 00 557 58
119 669 62 67
223 25 771
337 32 35 886
445 44 991

Bạc Liêu - 12/03/24

0123456789
8400
2391
9371
2262
8932
5923
44
135
2425
5045
6486
7006
1567
7537
7757
0358
1019
0269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T3-K1
100N
45
200N
701
400N
7839
5400
9558
1TR
8616
3TR
59925
68647
26867
13109
85140
39499
37922
10TR
13564
34879
15TR
01721
30TR
02596
2TỶ
758520

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 05/03/24

009 00 01 558
116 664 67
220 21 25 22 779
339 8
447 40 45 996 99

Bạc Liêu - 05/03/24

0123456789
5400
5140
8520
701
1721
7922
3564
45
9925
8616
2596
8647
6867
9558
7839
3109
9499
4879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T2-K4
100N
96
200N
391
400N
8572
7510
5366
1TR
4921
3TR
71579
82974
18799
77791
80747
73664
79960
10TR
24755
33542
15TR
79967
30TR
53872
2TỶ
404589

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 27/02/24

0555
110 667 64 60 66
221 772 79 74 72
3889
442 47 999 91 91 96

Bạc Liêu - 27/02/24

0123456789
7510
9960
391
4921
7791
8572
3542
3872
2974
3664
4755
96
5366
0747
9967
1579
8799
4589

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL