In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu

Xổ số Bạc Liêu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 04/04/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T3-K4
100N
36
200N
391
400N
3498
4372
1002
1TR
0834
3TR
78763
18433
36845
37733
22580
64529
18829
10TR
98365
66108
15TR
75143
30TR
51119
2TỶ
043286

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 28/03/23

008 02 5
119 665 63
229 29 772
333 33 34 36 886 80
443 45 998 91

Bạc Liêu - 28/03/23

0123456789
2580
391
4372
1002
8763
8433
7733
5143
0834
6845
8365
36
3286
3498
6108
4529
8829
1119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T3-K3
100N
61
200N
396
400N
9728
3927
1939
1TR
5993
3TR
34587
56480
61250
01568
95147
13899
45692
10TR
61406
62448
15TR
57116
30TR
00642
2TỶ
672113

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 21/03/23

006 550
113 16 668 61
228 27 7
339 887 80
442 48 47 999 92 93 96

Bạc Liêu - 21/03/23

0123456789
6480
1250
61
5692
0642
5993
2113
396
1406
7116
3927
4587
5147
9728
1568
2448
1939
3899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T3-K2
100N
45
200N
101
400N
8281
0096
3716
1TR
3409
3TR
65088
56939
65050
24032
38656
74896
74899
10TR
54132
42518
15TR
09343
30TR
64761
2TỶ
486741

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 14/03/23

009 01 550 56
118 16 661
27
332 39 32 888 81
441 43 45 996 99 96

Bạc Liêu - 14/03/23

0123456789
5050
101
8281
4761
6741
4032
4132
9343
45
0096
3716
8656
4896
5088
2518
3409
6939
4899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T3-K1
100N
77
200N
027
400N
5676
0874
8566
1TR
3908
3TR
68485
02117
40080
72833
19504
62582
90270
10TR
75509
61493
15TR
97593
30TR
49570
2TỶ
953408

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 07/03/23

008 09 04 08 5
117 666
227 770 70 76 74 77
333 885 80 82
4993 93

Bạc Liêu - 07/03/23

0123456789
0080
0270
9570
2582
2833
1493
7593
0874
9504
8485
5676
8566
77
027
2117
3908
3408
5509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T2-K4
100N
14
200N
656
400N
4409
8691
0953
1TR
4694
3TR
79287
48453
86735
86424
18321
78332
56434
10TR
55590
14423
15TR
56588
30TR
40885
2TỶ
514645

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 28/02/23

009 553 53 56
114 6
223 24 21 7
335 32 34 885 88 87
445 990 94 91

Bạc Liêu - 28/02/23

0123456789
5590
8691
8321
8332
0953
8453
4423
14
4694
6424
6434
6735
0885
4645
656
9287
6588
4409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T2-K3
100N
14
200N
631
400N
4749
4909
3962
1TR
5056
3TR
78371
86702
00188
47661
63223
59699
23342
10TR
05390
72731
15TR
59719
30TR
25423
2TỶ
076007

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 21/02/23

007 02 09 556
119 14 661 62
223 23 771
331 31 888
442 49 990 99

Bạc Liêu - 21/02/23

0123456789
5390
631
8371
7661
2731
3962
6702
3342
3223
5423
14
5056
6007
0188
4749
4909
9699
9719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T2-K2
100N
13
200N
911
400N
8771
6165
2399
1TR
3341
3TR
98661
45709
68120
05291
30238
50741
80693
10TR
45081
46087
15TR
33686
30TR
00602
2TỶ
268804

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 14/02/23

004 02 09 5
111 13 661 65
220 771
338 886 81 87
441 41 991 93 99

Bạc Liêu - 14/02/23

0123456789
8120
911
8771
3341
8661
5291
0741
5081
0602
13
0693
8804
6165
3686
6087
0238
2399
5709
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL