In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre

Xổ số Bến Tre mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 06/12/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K48T11
100N
85
200N
310
400N
2983
4966
1245
1TR
4906
3TR
61819
76057
48322
45012
98150
50390
69324
10TR
15151
00298
15TR
91958
30TR
05331
2TỶ
137922

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 29/11/22

006 558 51 57 50
119 12 10 666
222 22 24 7
331 883 85
445 998 90

Bến Tre - 29/11/22

0123456789
310
8150
0390
5151
5331
8322
5012
7922
2983
9324
85
1245
4966
4906
6057
0298
1958
1819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K47T11
100N
55
200N
949
400N
3937
4761
6579
1TR
0406
3TR
69442
11626
43329
70081
98117
06346
70224
10TR
15314
93421
15TR
74219
30TR
36426
2TỶ
465257

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 22/11/22

006 557 55
119 14 17 661
226 21 26 29 24 779
337 881
442 46 49 9

Bến Tre - 22/11/22

0123456789
4761
0081
3421
9442
0224
5314
55
0406
1626
6346
6426
3937
8117
5257
949
6579
3329
4219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K46T11
100N
97
200N
486
400N
4296
0036
0990
1TR
4079
3TR
47966
89152
70339
19578
00527
46762
09801
10TR
54132
63104
15TR
63555
30TR
21744
2TỶ
114966

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 15/11/22

004 01 555 52
1666 66 62
227 778 79
332 39 36 886
444 996 90 97

Bến Tre - 15/11/22

0123456789
0990
9801
9152
6762
4132
3104
1744
3555
486
4296
0036
7966
4966
97
0527
9578
4079
0339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K45T11
100N
01
200N
976
400N
7892
8706
7529
1TR
1683
3TR
07471
85375
59917
48827
69355
65393
85999
10TR
37044
33402
15TR
78363
30TR
93388
2TỶ
409126

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 08/11/22

002 06 01 555
117 663
226 27 29 771 75 76
3888 83
444 993 99 92

Bến Tre - 08/11/22

0123456789
01
7471
7892
3402
1683
5393
8363
7044
5375
9355
976
8706
9126
9917
8827
3388
7529
5999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K44T11
100N
19
200N
552
400N
0296
9382
9172
1TR
5963
3TR
13402
61187
52095
08813
20936
67716
58252
10TR
30639
46953
15TR
38398
30TR
51241
2TỶ
267454

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 01/11/22

002 554 53 52 52
113 16 19 663
2772
339 36 887 82
441 998 95 96

Bến Tre - 01/11/22

0123456789
1241
552
9382
9172
3402
8252
5963
8813
6953
7454
2095
0296
0936
7716
1187
8398
19
0639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K43T10
100N
85
200N
026
400N
3182
4470
0483
1TR
9004
3TR
93154
86777
75031
59293
61795
53891
11929
10TR
53067
31566
15TR
65398
30TR
57905
2TỶ
083923

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 25/10/22

005 04 554
1667 66
223 29 26 777 70
331 882 83 85
4998 93 95 91

Bến Tre - 25/10/22

0123456789
4470
5031
3891
3182
0483
9293
3923
9004
3154
85
1795
7905
026
1566
6777
3067
5398
1929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K42T10
100N
18
200N
212
400N
5254
1755
7356
1TR
7129
3TR
77569
15467
63125
01204
41330
72220
67506
10TR
63270
73559
15TR
65803
30TR
59176
2TỶ
733527

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 18/10/22

003 04 06 559 54 55 56
112 18 669 67
227 25 20 29 776 70
330 8
49

Bến Tre - 18/10/22

0123456789
1330
2220
3270
212
5803
5254
1204
1755
3125
7356
7506
9176
5467
3527
18
7129
7569
3559
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL