In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre

Xổ số Bến Tre mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/03/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K12-T3
100N
64
200N
053
400N
4034
2550
9859
1TR
5080
3TR
79616
74368
94336
73482
71272
92132
58072
10TR
40081
05073
15TR
75084
30TR
71150
2TỶ
319157

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 21/03/23

0557 50 50 59 53
116 668 64
2773 72 72
336 32 34 884 81 82 80
49

Bến Tre - 21/03/23

0123456789
2550
5080
1150
0081
3482
1272
2132
8072
053
5073
64
4034
5084
9616
4336
9157
4368
9859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K11-T3
100N
04
200N
426
400N
4725
5299
6967
1TR
1025
3TR
14166
31282
13146
55896
50161
33565
05991
10TR
88340
73986
15TR
00921
30TR
74843
2TỶ
055329

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 14/03/23

004 5
1666 61 65 67
229 21 25 25 26 7
3886 82
443 40 46 996 91 99

Bến Tre - 14/03/23

0123456789
8340
0161
5991
0921
1282
4843
04
4725
1025
3565
426
4166
3146
5896
3986
6967
5299
5329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K10-T3
100N
52
200N
581
400N
4737
7178
0362
1TR
1726
3TR
69247
89955
70295
94167
54550
30322
61035
10TR
91594
47084
15TR
13853
30TR
46705
2TỶ
445705

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 07/03/23

005 05 553 55 50 52
1667 62
222 26 778
335 37 884 81
447 994 95

Bến Tre - 07/03/23

0123456789
4550
581
52
0362
0322
3853
1594
7084
9955
0295
1035
6705
5705
1726
4737
9247
4167
7178
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K09T02
100N
16
200N
276
400N
1974
3254
8354
1TR
9361
3TR
88046
58320
30250
88434
40509
03368
97830
10TR
52286
00548
15TR
87863
30TR
12850
2TỶ
803738

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 28/02/23

009 550 50 54 54
116 663 68 61
220 774 76
338 34 30 886
448 46 9

Bến Tre - 28/02/23

0123456789
8320
0250
7830
2850
9361
7863
1974
3254
8354
8434
16
276
8046
2286
3368
0548
3738
0509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K08T02
100N
64
200N
645
400N
8840
9778
9394
1TR
3033
3TR
74231
41574
51400
11225
21526
93343
00184
10TR
87321
87225
15TR
86719
30TR
16922
2TỶ
152303

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 21/02/23

003 00 5
119 664
222 21 25 25 26 774 78
331 33 884
443 40 45 994

Bến Tre - 21/02/23

0123456789
8840
1400
4231
7321
6922
3033
3343
2303
64
9394
1574
0184
645
1225
7225
1526
9778
6719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K07T02
100N
57
200N
308
400N
4450
7807
7454
1TR
3449
3TR
71928
13575
68591
30330
51139
86418
82303
10TR
57110
63367
15TR
76092
30TR
84513
2TỶ
775382

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 14/02/23

003 07 08 550 54 57
113 10 18 667
228 775
330 39 882
449 992 91

Bến Tre - 14/02/23

0123456789
4450
0330
7110
8591
6092
5382
2303
4513
7454
3575
57
7807
3367
308
1928
6418
3449
1139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K06T02
100N
92
200N
772
400N
4182
3490
4882
1TR
3154
3TR
17903
35015
81311
18989
89307
86824
04137
10TR
86119
70930
15TR
86732
30TR
06260
2TỶ
354767

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 07/02/23

003 07 554
119 15 11 667 60
224 772
332 30 37 889 82 82
4990 92

Bến Tre - 07/02/23

0123456789
3490
0930
6260
1311
92
772
4182
4882
6732
7903
3154
6824
5015
9307
4137
4767
8989
6119
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL