In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre

Xổ số Bến Tre mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 05/03/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K09T02
100N
59
200N
271
400N
4463
3857
3675
1TR
3205
3TR
79446
94729
98242
07323
05005
63976
59744
10TR
01839
59693
15TR
94459
30TR
78556
2TỶ
665991

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 27/02/24

005 05 556 59 57 59
1663
229 23 776 75 71
339 8
446 42 44 991 93

Bến Tre - 27/02/24

0123456789
271
5991
8242
4463
7323
9693
9744
3675
3205
5005
9446
3976
8556
3857
59
4729
1839
4459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K08T02
100N
48
200N
607
400N
4624
6977
6210
1TR
4425
3TR
40586
66957
86503
01607
89913
75771
46610
10TR
85424
17281
15TR
85007
30TR
45021
2TỶ
576381

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 20/02/24

007 03 07 07 557
113 10 10 6
221 24 25 24 771 77
3881 81 86
448 9

Bến Tre - 20/02/24

0123456789
6210
6610
5771
7281
5021
6381
6503
9913
4624
5424
4425
0586
607
6977
6957
1607
5007
48
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K07T02
100N
44
200N
750
400N
0487
9337
7864
1TR
2457
3TR
30276
51465
78706
61807
58205
07918
69408
10TR
06428
73201
15TR
38517
30TR
01984
2TỶ
702041

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 13/02/24

001 06 07 05 08 557 50
117 18 665 64
228 776
337 884 87
441 44 9

Bến Tre - 13/02/24

0123456789
750
3201
2041
44
7864
1984
1465
8205
0276
8706
0487
9337
2457
1807
8517
7918
9408
6428
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K06T02
100N
04
200N
870
400N
9563
7502
3902
1TR
4916
3TR
62693
80051
93027
64833
77416
01916
63646
10TR
62499
62517
15TR
70268
30TR
13814
2TỶ
602776

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 06/02/24

002 02 04 551
114 17 16 16 16 668 63
227 776 70
333 8
446 999 93

Bến Tre - 06/02/24

0123456789
870
0051
7502
3902
9563
2693
4833
04
3814
4916
7416
1916
3646
2776
3027
2517
0268
2499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K05T01
100N
15
200N
874
400N
4820
6778
4020
1TR
3012
3TR
14340
89112
48866
96406
43238
42737
38576
10TR
05554
59344
15TR
30232
30TR
32766
2TỶ
857772

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 30/01/24

006 554
112 12 15 666 66
220 20 772 76 78 74
332 38 37 8
444 40 9

Bến Tre - 30/01/24

0123456789
4820
4020
4340
3012
9112
0232
7772
874
5554
9344
15
8866
6406
8576
2766
2737
6778
3238
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K04T01
100N
52
200N
321
400N
3774
4396
4444
1TR
9523
3TR
56031
41372
09849
06380
61134
62661
43504
10TR
41565
94414
15TR
11724
30TR
96293
2TỶ
453883

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 23/01/24

004 552
114 665 61
224 23 21 772 74
331 34 883 80
449 44 993 96

Bến Tre - 23/01/24

0123456789
6380
321
6031
2661
52
1372
9523
6293
3883
3774
4444
1134
3504
4414
1724
1565
4396
9849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K03T01
100N
17
200N
877
400N
7439
5062
6848
1TR
5342
3TR
41350
58948
07245
95281
60356
70482
81766
10TR
18931
58468
15TR
77660
30TR
08667
2TỶ
495964

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 16/01/24

0550 56
117 664 67 60 68 66 62
2777
331 39 881 82
448 45 42 48 9

Bến Tre - 16/01/24

0123456789
1350
7660
5281
8931
5062
5342
0482
5964
7245
0356
1766
17
877
8667
6848
8948
8468
7439

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL