In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre

Xổ số Bến Tre mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 10/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K40-T1
100N
62
200N
188
400N
1559
1868
3042
1TR
4302
3TR
06636
71790
76935
96454
04343
37614
79606
10TR
91373
58568
15TR
17902
30TR
63042
2TỶ
148809

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 03/10/23

009 02 06 02 554 59
114 668 68 62
2773
336 35 888
442 43 42 990

Bến Tre - 03/10/23

0123456789
1790
62
3042
4302
7902
3042
4343
1373
6454
7614
6935
6636
9606
188
1868
8568
1559
8809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K39-T9
100N
41
200N
801
400N
9948
9918
7355
1TR
7523
3TR
66021
34597
65317
74248
28060
14701
91540
10TR
17663
56411
15TR
91324
30TR
34188
2TỶ
587503

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 26/09/23

003 01 01 555
111 17 18 663 60
224 21 23 7
3888
448 40 48 41 997

Bến Tre - 26/09/23

0123456789
8060
1540
41
801
6021
4701
6411
7523
7663
7503
1324
7355
4597
5317
9948
9918
4248
4188
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K38-T9
100N
28
200N
448
400N
0463
8767
7795
1TR
4379
3TR
35793
66683
45207
39582
70696
93190
50175
10TR
63076
58587
15TR
45514
30TR
86622
2TỶ
533694

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 19/09/23

007 5
114 663 67
222 28 776 75 79
3887 83 82
448 994 93 96 90 95

Bến Tre - 19/09/23

0123456789
3190
9582
6622
0463
5793
6683
5514
3694
7795
0175
0696
3076
8767
5207
8587
28
448
4379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K37-T9
100N
49
200N
963
400N
4939
3570
0450
1TR
5809
3TR
07165
58023
44403
61975
09162
54973
01533
10TR
98049
78920
15TR
96757
30TR
78243
2TỶ
979704

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 12/09/23

004 03 09 557 50
1665 62 63
220 23 775 73 70
333 39 8
443 49 49 9

Bến Tre - 12/09/23

0123456789
3570
0450
8920
9162
963
8023
4403
4973
1533
8243
9704
7165
1975
6757
49
4939
5809
8049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K36-T9
100N
22
200N
248
400N
1442
9171
1445
1TR
4568
3TR
87022
02255
25435
87388
18731
61404
33194
10TR
68332
34987
15TR
17716
30TR
81937
2TỶ
015238

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 05/09/23

004 555
116 668
222 22 771
338 37 32 35 31 887 88
442 45 48 994

Bến Tre - 05/09/23

0123456789
9171
8731
22
1442
7022
8332
1404
3194
1445
2255
5435
7716
4987
1937
248
4568
7388
5238
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K35-T8
100N
42
200N
256
400N
1177
9094
1910
1TR
8832
3TR
02853
85327
05781
78241
33041
40712
46751
10TR
16351
85012
15TR
74958
30TR
57799
2TỶ
813372

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 29/08/23

0558 51 53 51 56
112 12 10 6
227 772 77
332 881
441 41 42 999 94

Bến Tre - 29/08/23

0123456789
1910
5781
8241
3041
6751
6351
42
8832
0712
5012
3372
2853
9094
256
1177
5327
4958
7799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K34T8
100N
56
200N
668
400N
6866
7516
6531
1TR
7849
3TR
63476
04966
83847
80525
90366
11050
03591
10TR
70394
81491
15TR
83037
30TR
17505
2TỶ
814567

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 22/08/23

005 550 56
116 667 66 66 66 68
225 776
337 31 8
447 49 994 91 91

Bến Tre - 22/08/23

0123456789
1050
6531
3591
1491
0394
0525
7505
56
6866
7516
3476
4966
0366
3847
3037
4567
668
7849
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL