In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ tư

Còn 01:21:35 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
36
47
200N
509
054
400N
1321
2597
1148
9294
5261
0376
1TR
6098
3032
3TR
41836
48533
52122
47223
24606
23090
66967
41559
64798
00259
20075
08644
56602
90932
10TR
28343
71370
16139
33695
15TR
62918
61241
30TR
84545
74216
2TỶ
127372
944394
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
00
01
200N
845
527
400N
7615
0422
8536
0786
0917
1979
1TR
6330
4674
3TR
47723
24481
44655
75164
14523
78673
11825
01639
45273
63543
47778
08796
21887
43138
10TR
93987
37190
96187
83915
15TR
44788
92146
30TR
02248
08287
2TỶ
053869
454123
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
15
87
200N
589
330
400N
5529
8909
5181
6403
2051
1271
1TR
6900
1213
3TR
02445
93108
55095
48178
11292
44652
72643
14962
08176
17189
01582
07424
20768
25733
10TR
90585
16428
16707
86246
15TR
94307
68611
30TR
02445
68831
2TỶ
445451
611547
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
48
75
200N
847
292
400N
4706
7040
9275
5616
6320
1374
1TR
8597
3168
3TR
41498
63647
06535
04495
69050
12906
82494
80315
67568
31199
07542
88966
59470
16631
10TR
70887
48180
31490
15893
15TR
92368
96997
30TR
53263
87240
2TỶ
480177
125098
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
66
43
200N
408
306
400N
7724
6926
1331
9327
6358
1878
1TR
7454
7986
3TR
54231
01623
63510
98865
48265
60155
24356
07781
03565
03365
69419
13417
53466
72224
10TR
01209
70699
46852
85169
15TR
30384
95209
30TR
94591
17301
2TỶ
459870
878327
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
61
40
200N
229
016
400N
3430
3199
7405
6412
3626
3463
1TR
2592
0481
3TR
34497
47078
42670
50162
63968
93154
39775
84488
19649
88401
80324
93667
24395
05974
10TR
53336
97778
12980
57413
15TR
78933
13733
30TR
18504
83610
2TỶ
628497
097951
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
90
58
200N
413
116
400N
8334
2286
5586
4783
0210
4172
1TR
2791
7871
3TR
80517
99269
18982
98013
94999
04523
10224
52123
87312
31236
06495
48869
91420
73087
10TR
83653
75586
62856
31058
15TR
49435
13475
30TR
54981
06180
2TỶ
896989
066469
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL