In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ tư

Còn 07:50:29 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
59
78
200N
571
657
400N
3347
9950
5733
5443
6402
7710
1TR
4515
8414
3TR
29066
41051
53181
35748
29465
73385
51978
45383
48590
51721
94444
22781
75101
81247
10TR
14176
07232
50957
41738
15TR
98822
78547
30TR
65367
04189
2TỶ
237610
268689
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
27
98
200N
027
418
400N
8547
5924
7063
3195
1167
0278
1TR
5400
4769
3TR
53059
38671
82565
40147
91999
30935
84429
45677
27647
42031
16608
45285
53304
48394
10TR
17408
16572
13038
94150
15TR
12182
20908
30TR
03231
76366
2TỶ
617219
206039
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
70
21
200N
652
552
400N
7570
8270
4452
9329
2274
5079
1TR
3074
8944
3TR
62200
16200
78905
09266
91766
98022
81536
35202
36593
77991
11864
21473
49762
15619
10TR
80794
87322
26127
63914
15TR
32327
18628
30TR
05709
16049
2TỶ
526514
749809
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
83
01
200N
915
657
400N
1727
0175
6116
3916
7719
9904
1TR
1200
3815
3TR
55041
28061
38773
88590
45362
78072
36625
36423
29143
84044
27784
45861
20252
99028
10TR
14445
41871
14607
73089
15TR
22970
30175
30TR
84593
38925
2TỶ
864720
890557
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
20
00
200N
286
682
400N
9029
2752
6653
5479
5582
9976
1TR
3666
3127
3TR
61936
97667
86427
50922
31968
47057
56226
15214
15989
09343
44446
81217
36222
08386
10TR
51202
34118
92375
59315
15TR
97831
14039
30TR
99354
08006
2TỶ
421752
861225
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
93
23
200N
285
803
400N
6020
0669
5199
7080
8393
4653
1TR
1962
3755
3TR
97373
68771
02651
93634
09607
03432
44498
84856
29929
45998
44405
39904
31729
76944
10TR
76421
27496
02666
16854
15TR
25831
96078
30TR
93640
85209
2TỶ
762242
136971
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
88
02
200N
853
823
400N
9313
2220
8483
0615
5539
6274
1TR
0699
6972
3TR
07848
54004
78207
68767
88881
38691
40057
20644
99177
77616
98745
53372
24576
70708
10TR
91756
09287
76313
74509
15TR
66704
93371
30TR
02495
41026
2TỶ
330440
846835
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL