In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ tư

Xổ số Miền Trung hôm nay: 26/01/2022 đã kết thúc!..
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
36
87
200N
125
487
400N
5083
9185
1360
3853
8923
0734
1TR
8512
2391
3TR
07953
35727
18456
08279
52155
20804
21019
91628
52167
17536
39354
16726
40657
40875
10TR
78195
42892
74333
91493
15TR
45832
49192
30TR
82968
94636
2TỶ
834431
733980
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
10
85
200N
051
561
400N
0771
0835
5522
7747
4773
2732
1TR
8853
5616
3TR
51307
31411
47717
19125
01820
56204
84288
86968
98597
20329
39263
91472
57511
78923
10TR
38703
82700
52215
86220
15TR
24000
99676
30TR
36741
22251
2TỶ
178793
435963
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
37
94
200N
504
970
400N
0567
5353
1843
6385
5350
0858
1TR
8483
0559
3TR
57671
05063
29176
47758
40630
55334
22526
52313
85381
60276
51441
81905
80389
78244
10TR
25698
59921
77309
33202
15TR
28340
46963
30TR
76749
86240
2TỶ
070260
611139
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
54
51
200N
004
193
400N
1764
6186
5061
9603
5395
9836
1TR
7982
8424
3TR
91860
80802
80447
19634
23175
69543
05370
97207
88248
35483
36737
21803
89451
46872
10TR
42203
85651
85881
72221
15TR
22951
12698
30TR
87188
12421
2TỶ
441233
883565
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
56
49
200N
367
424
400N
8489
7372
0601
5922
2522
0672
1TR
5333
7125
3TR
50694
00752
39212
26339
05461
90585
78096
99300
16073
07443
83220
08332
30236
04631
10TR
49346
29346
82893
93018
15TR
85354
40939
30TR
26445
63661
2TỶ
003276
307552
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
67
95
200N
384
990
400N
6504
9252
5174
3124
1159
0107
1TR
8345
4179
3TR
62727
00787
69743
22785
85864
62718
71123
71563
56225
31068
48769
39926
62354
20364
10TR
59409
63296
90980
01399
15TR
54626
30240
30TR
26209
49698
2TỶ
696483
758352
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
75
49
200N
686
655
400N
9031
9922
8382
0341
1977
7953
1TR
7322
3829
3TR
26441
03551
30677
86488
09847
16786
80121
41795
97747
74935
24682
48353
80196
21552
10TR
91342
69634
15721
65767
15TR
84870
12777
30TR
87199
28695
2TỶ
569916
992395
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL