In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ tư

Còn 10:14:57 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
31
19
200N
357
066
400N
7106
6438
2291
2578
5313
2637
1TR
6443
9207
3TR
40499
09467
38043
08943
17640
01348
19252
01630
17762
29676
72645
09201
72430
52968
10TR
02887
14355
86078
39954
15TR
09557
64222
30TR
82214
87402
2TỶ
805603
326189
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
76
56
200N
753
575
400N
3361
6384
8795
9839
2663
1499
1TR
1317
4415
3TR
09886
41676
60527
88914
36171
18658
01009
13473
03623
24830
58118
29179
30221
72538
10TR
48097
12364
10184
22367
15TR
65445
47264
30TR
06117
33941
2TỶ
870469
942153
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
47
70
200N
103
386
400N
6291
6329
5441
7699
6329
5533
1TR
3196
0152
3TR
87952
90216
21124
16366
24628
35601
41523
98668
07496
94343
44426
30447
53501
37867
10TR
27855
13168
77273
15282
15TR
74107
39499
30TR
55196
32037
2TỶ
221235
029256
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
94
40
200N
613
528
400N
2830
2810
5868
3451
4777
7439
1TR
1253
7967
3TR
50144
97410
54058
44688
62643
54876
95209
89836
25851
16180
61788
84339
07207
20931
10TR
31173
46490
30740
08678
15TR
19022
74140
30TR
75794
93808
2TỶ
304450
022074
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
18
76
200N
095
722
400N
2576
0652
0538
6514
1027
3885
1TR
6743
0888
3TR
14228
48975
73789
33510
27073
11356
51319
18228
95491
44394
75111
31105
71660
57128
10TR
11113
77247
71895
18453
15TR
71447
09204
30TR
75472
19295
2TỶ
644367
676212
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
71
16
200N
636
507
400N
6120
8454
3523
4677
8459
2560
1TR
3503
1682
3TR
98437
57965
69248
33929
36226
27425
03271
89409
54176
84428
44392
97976
82992
36841
10TR
52703
99754
87639
75997
15TR
94693
32338
30TR
09749
98238
2TỶ
691820
633266
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
88
21
200N
758
595
400N
0864
5029
7870
3329
2833
8149
1TR
8301
8371
3TR
69131
03542
75997
02590
59318
19704
96149
72045
26581
90822
13419
79615
79632
09281
10TR
50069
26641
87544
69980
15TR
38356
60761
30TR
44355
95955
2TỶ
150322
824337
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL