In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ tư

Còn 09:56:31 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
22
24
200N
340
710
400N
2095
9662
3889
9901
2447
9271
1TR
9732
3232
3TR
64106
06517
06925
24691
16199
70853
84809
66427
98230
34838
99536
60392
60634
75506
10TR
84379
51974
13376
34075
15TR
34565
44930
30TR
99423
53253
2TỶ
313476
253781
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
80
49
200N
740
398
400N
9762
2221
4682
9920
9610
8989
1TR
4512
6078
3TR
15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173
83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736
10TR
98476
53126
89472
25303
15TR
09040
45585
30TR
16434
97446
2TỶ
448744
221985
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
88
42
200N
328
362
400N
9903
1674
4578
6537
6268
1397
1TR
9698
2255
3TR
37101
65547
19806
20420
86494
22047
76360
86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419
10TR
26386
38727
96302
86823
15TR
55151
25833
30TR
32595
38478
2TỶ
323787
424317
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
10
21
200N
286
371
400N
8869
3861
4596
5698
5262
1741
1TR
8280
7327
3TR
42143
17255
50953
99426
83303
21859
97180
46139
98421
34800
24766
51255
08147
74704
10TR
96396
19921
81088
48245
15TR
23642
22471
30TR
14331
90252
2TỶ
648303
392296
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
51
44
200N
604
594
400N
4838
9654
7649
2280
2320
7827
1TR
6871
9991
3TR
50259
93706
86871
61673
42810
30590
23339
94383
68799
96463
18751
81834
08902
19024
10TR
22345
71504
12961
03984
15TR
77229
33442
30TR
22413
40520
2TỶ
180721
008755
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
95
31
200N
949
356
400N
6575
8800
0213
4120
2470
1725
1TR
3024
2819
3TR
72755
26508
93917
66343
91795
28603
01054
93006
05833
18369
47468
04685
44534
21416
10TR
11439
03209
51321
58928
15TR
89417
38703
30TR
52986
78371
2TỶ
256687
579877
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
75
56
200N
413
912
400N
7966
7983
9387
2005
0670
1933
1TR
3962
5633
3TR
36197
95980
66374
69253
82226
77208
56367
52622
70559
63334
92673
87998
90038
21983
10TR
61971
48390
85553
98997
15TR
82681
86403
30TR
62206
78944
2TỶ
258972
130347
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL