In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ tư

Còn 01:44:51 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
03
84
200N
026
662
400N
5754
5321
6410
9966
0698
1788
1TR
1023
6626
3TR
99313
80259
86989
11382
44282
67442
32621
21772
77024
96800
48877
12933
85551
54750
10TR
99127
98109
02486
93935
15TR
73520
03653
30TR
12419
63803
2TỶ
469743
905856
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
59
54
200N
174
601
400N
1870
9354
0980
0751
4255
4058
1TR
5974
3527
3TR
32941
82266
98859
72321
45169
35305
61469
23598
93822
24675
26693
90556
23703
70954
10TR
09976
78614
24881
66462
15TR
34437
90834
30TR
10724
69292
2TỶ
824487
995942
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
32
09
200N
147
329
400N
8676
8061
8130
6828
9808
0469
1TR
6401
2930
3TR
05290
21639
49552
74263
04917
13671
75439
17412
57594
38766
56387
97421
18027
83261
10TR
13256
46255
73538
74388
15TR
57073
41769
30TR
83960
51142
2TỶ
822983
931669
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
95
16
200N
277
129
400N
3381
4527
0543
5601
2000
9451
1TR
7658
2581
3TR
15290
08186
75010
08021
04384
56411
96256
51522
64973
30325
20830
56255
20679
84811
10TR
92668
60267
24244
88582
15TR
85831
59937
30TR
12950
50984
2TỶ
474974
805278
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
55
84
200N
330
388
400N
5930
3717
6058
9332
4895
9215
1TR
2437
6857
3TR
28202
31170
42833
83238
20207
24738
98907
03688
51181
42049
33530
32334
80559
50432
10TR
32897
02664
08274
77453
15TR
70896
59677
30TR
58791
06889
2TỶ
215015
139727
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
06
24
200N
825
529
400N
8647
3519
8025
0851
1578
2302
1TR
6539
0344
3TR
90643
91905
70053
97396
91099
85261
55091
31354
80990
58531
22464
58053
66439
67828
10TR
46765
42298
95387
80041
15TR
78096
78718
30TR
00281
74576
2TỶ
256805
163641
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
87
90
200N
345
954
400N
3165
8013
7202
5396
4848
2718
1TR
3231
1378
3TR
55128
99252
69015
08804
21139
95584
49701
94574
97029
61877
36696
69811
98799
46409
10TR
99657
34200
63037
39458
15TR
67229
09987
30TR
72833
78242
2TỶ
248979
279575
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL