In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ tư

Xổ số Miền Trung hôm nay: 07/12/2022 đã kết thúc!..
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
33
90
200N
928
694
400N
3024
4248
4646
8329
8572
3666
1TR
5125
5035
3TR
45060
34446
27323
20449
71103
03943
83577
40045
84826
10606
28327
19538
52046
40178
10TR
39372
70062
22579
94535
15TR
40022
03552
30TR
70469
23842
2TỶ
759299
683516
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
95
71
200N
048
902
400N
3049
3012
1596
1382
1489
1863
1TR
4560
4852
3TR
06452
86494
44319
25287
33594
29804
49314
04323
03733
02133
25500
25922
40764
57116
10TR
65835
15353
74922
25136
15TR
21356
15013
30TR
76119
37641
2TỶ
284555
265909
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
99
58
200N
350
520
400N
5157
1402
9936
2806
9014
0888
1TR
7667
0640
3TR
61966
77122
88827
37610
57797
59670
92313
10705
36493
97870
70629
35175
24828
37670
10TR
12223
24006
12054
82180
15TR
11925
83086
30TR
30812
57702
2TỶ
163055
069787
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
23
62
200N
958
818
400N
7575
4152
9507
4662
1299
1593
1TR
8226
1435
3TR
36096
56951
19730
82897
19788
34060
06210
58377
67807
02310
39022
26692
20269
37940
10TR
24926
92253
22862
90144
15TR
53363
86937
30TR
49653
91458
2TỶ
773808
226848
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
65
26
200N
887
017
400N
9747
4639
0259
6975
3291
2791
1TR
6753
8662
3TR
22238
08975
94579
39726
56627
41252
08612
16775
67694
14573
00311
66330
11252
90668
10TR
99130
47879
52190
51563
15TR
46258
44091
30TR
21721
97006
2TỶ
969708
076919
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
88
35
200N
866
824
400N
5450
8454
9758
6995
2087
8098
1TR
3642
8042
3TR
00035
13471
45875
08712
39345
75752
68730
37976
35849
21959
00769
81500
33034
17772
10TR
65743
34135
54907
61356
15TR
88157
89414
30TR
43019
69851
2TỶ
209146
972290
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
82
80
200N
320
822
400N
1753
7324
2463
6814
0242
1427
1TR
8432
9149
3TR
93978
36222
67654
14635
12077
82195
72749
87854
39010
75699
21050
57330
36133
14521
10TR
19346
71707
85813
30459
15TR
89302
93372
30TR
99128
60963
2TỶ
052051
849868
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL