In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Quốc Tuấn
Số ĐT: 0932 795 302
483B Lê Văn Thọ P.9, Q.Gò Vấp
ĐLVS: TÙNG 1
Số ĐT: 0906 855 757
Finom Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng
ĐLVS: Số Đỏ
Số ĐT: 0909 932 052
562 Lê Văn Thọ, P.13, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Đổi Đời
Số ĐT: 0906 212 203
114 Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp
ve số online

Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư

Còn 01:36:48 nữa đến xổ số Miền Nam
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
9K4K4T9T9K4
100N
34
09
32
200N
497
811
591
400N
6604
7940
9625
6215
2889
6395
1155
3554
2347
1TR
5640
2384
6219
3TR
35016
59017
39228
38569
79818
17443
06854
68720
25948
14079
07193
15591
18640
29011
41463
01754
42537
67227
72122
24235
37953
10TR
43133
19033
73054
12563
25746
38803
15TR
58847
88868
14716
30TR
26831
10498
07000
2TỶ
766683
390589
314952
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
9K3K3T9T9K3
100N
41
60
53
200N
990
067
200
400N
8371
4596
7844
8267
7927
2432
3463
7294
2549
1TR
1456
0261
1088
3TR
96577
89456
84962
10834
58405
84999
05182
85892
85712
41500
79187
72361
54141
85006
10226
37581
72462
39374
39357
93709
68275
10TR
40656
57257
14356
69088
36037
44885
15TR
43164
02412
98036
30TR
11384
88347
08779
2TỶ
964626
292930
859279
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
9K2K2T9T9K2
100N
94
02
85
200N
848
169
124
400N
2212
3491
3811
1540
8731
2038
3187
4485
1115
1TR
5015
9541
4953
3TR
12961
66932
32407
10472
79867
64824
81643
07157
75653
71709
33796
73819
27747
96010
37014
22371
15885
11088
44625
87269
21959
10TR
29219
53730
78896
37187
07329
43603
15TR
82713
77240
18808
30TR
51161
65924
98126
2TỶ
149826
400686
564083
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
9K1K1T9T9K1
100N
55
51
73
200N
706
968
744
400N
4659
3153
3561
9263
6065
6722
6882
7586
7260
1TR
3517
3532
0594
3TR
06752
30256
26666
76202
07957
44643
07739
23877
25228
18279
96692
52644
74544
47808
23002
14816
49065
48316
55410
46479
27660
10TR
00032
63827
41852
44447
73769
55562
15TR
86832
43342
50722
30TR
49281
52485
01407
2TỶ
847646
573943
834579
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
8K4K4T8T8K4
100N
09
61
43
200N
655
879
731
400N
5589
1951
0477
8775
7567
0233
1767
7363
5757
1TR
8726
6131
6955
3TR
02029
80481
22514
54057
98239
03309
33999
47557
21934
56282
71047
86302
53325
62007
92501
19914
14789
24283
24473
08834
20061
10TR
43977
64617
25148
77077
60663
28694
15TR
05305
61066
98190
30TR
47058
16114
35810
2TỶ
556077
184489
940523
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
8K3K3T8T8K3
100N
80
75
39
200N
653
726
754
400N
9379
5712
4894
9675
8912
9090
0640
8159
2837
1TR
9351
6982
6007
3TR
96660
81118
98697
63717
74499
91289
96939
58101
53114
73500
21414
91278
55749
19945
53057
88073
25051
91737
60896
29159
84416
10TR
58528
36347
05529
47802
72646
35071
15TR
26921
45428
68408
30TR
19774
58155
25081
2TỶ
643764
479255
966538
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
8K2K2T8T8K2
100N
47
75
21
200N
351
425
298
400N
3594
5465
2928
7751
4735
2947
9010
3425
2843
1TR
7217
2051
0528
3TR
61501
28521
49785
68390
40441
88445
80162
39249
10933
25029
04628
09156
98396
08739
86859
88651
53994
66845
05967
66242
79287
10TR
96777
53990
78933
81108
57572
03959
15TR
18334
39584
76952
30TR
04660
43030
77183
2TỶ
530101
013740
598621
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL