In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Phúc Lộc Thọ
Số ĐT: 0908 828 551
297 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Quốc Tuấn
Số ĐT: 0932 795 302
483B Lê Văn Thọ P.9, Q.Gò Vấp
ĐLVS: TÙNG 1
Số ĐT: 0906 855 757
Finom Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng
ĐLVS: 306
Số ĐT: 0908 926 736
Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp (Đối diện nhà thờ Thạch Đà)
Xổ Số Max 3D

Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư

Còn 14:05:42 nữa đến xổ số Miền Nam
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
5K4K4T5K4T05
100N
88
56
91
200N
758
816
516
400N
5104
6037
4248
8254
7078
7105
5716
4846
6399
1TR
0325
8903
8187
3TR
41705
64458
52075
70837
64004
95160
78432
59433
03364
64231
34870
28638
32937
15171
93764
76634
78339
76918
04932
90554
71357
10TR
27428
44473
77228
82301
07448
22989
15TR
03198
62429
85239
30TR
77097
25514
58359
2TỶ
893235
467245
390536
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
5K3K3T5K3T05
100N
65
86
51
200N
451
649
190
400N
3141
5081
8119
9777
7678
3197
4222
6680
4793
1TR
7573
7306
0966
3TR
78271
60538
56267
01900
47692
97931
26677
31315
99001
14938
29107
97485
35514
64050
71870
94269
05481
43992
71285
35067
37621
10TR
96075
11586
42964
18024
14583
49801
15TR
50782
03550
13162
30TR
66047
42676
04808
2TỶ
127570
797311
139695
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
5K2K2T5K2T05
100N
63
49
19
200N
922
347
565
400N
5208
6814
5401
4447
5646
2719
9910
3966
1983
1TR
9118
9989
9736
3TR
23752
76342
28481
02994
19027
97730
85885
32571
65903
42559
49432
54815
46226
48937
01844
68262
75993
08295
43453
45737
30618
10TR
77281
67463
81697
06942
71423
38712
15TR
34282
90125
46709
30TR
88887
80453
53175
2TỶ
043270
585515
583930
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
5K1K1T5K1T05
100N
05
66
93
200N
287
490
710
400N
9890
5535
8799
9424
5790
6143
4392
8705
1982
1TR
8685
6202
8640
3TR
51609
92714
90787
96073
29087
42861
06967
38661
40416
41273
96769
79477
44004
86736
87192
40315
46585
14369
36109
49137
80717
10TR
13132
60394
81060
01378
31671
73048
15TR
38622
98817
49718
30TR
19561
02275
73614
2TỶ
153038
970586
385120
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
4K4K4T4K4T04
100N
46
14
82
200N
903
837
339
400N
9539
0532
6533
5728
0145
5220
6616
3708
9129
1TR
6546
4556
7250
3TR
53988
12097
15236
88119
59915
91113
95458
41948
86194
93597
78619
30585
61554
99842
75412
08765
17132
22388
20153
54528
06449
10TR
19765
38130
60083
76588
60672
97276
15TR
48908
19440
84364
30TR
33276
94803
62542
2TỶ
329830
775183
556300
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
4K3K3T4K3T04
100N
80
37
56
200N
750
099
399
400N
6321
4672
6514
7978
9064
6521
6459
8374
5848
1TR
9442
6100
7422
3TR
46710
18828
04406
09621
07210
87070
78239
75915
87285
44785
58483
37658
88513
09743
05638
06811
36318
96740
61774
69176
23161
10TR
28723
26090
74944
12361
98977
18439
15TR
70933
42198
47483
30TR
96801
65675
23434
2TỶ
978726
140283
310067
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
4K2K2T4K2T04
100N
61
52
88
200N
464
688
847
400N
8507
5580
2342
2072
2702
4976
8454
2166
9038
1TR
7051
5570
0066
3TR
04771
59435
65863
51224
32969
66194
58977
13883
91239
14032
44059
72207
61524
32633
71769
24511
37505
73730
98366
61721
05914
10TR
22963
85289
99064
76035
88081
54182
15TR
18709
14449
72891
30TR
86985
78404
55499
2TỶ
628441
817084
760670
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL