In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Hòa Bình
Số ĐT: 0633 511 147 - 0633 511 148
11 Tăng Bạt Hổ - P1 - Đà Lạt - Lâm Đồng
ĐLVS: Mỹ Hiền
Số ĐT: 0933 867 959
419 Lê Đức Thọ, P.17, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Thiên Kim
Số ĐT: 0906 848186
246/2 Đường nhà thờ Búng , P. An Thạnh , Tx . Thuận An , Bình Dương
ĐLVS: Đại Tài
Số ĐT: 01219 033 998
425 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp

Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư

Xổ số Miền Nam hôm nay: 18/11/2018 đã kết thúc!..
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
11K2K2T11K2T11
100N
44
22
53
200N
877
733
138
400N
7987
8502
1968
0233
1531
6814
7538
9022
6858
1TR
8543
8202
5050
3TR
88567
91653
22915
18829
63449
99822
41789
41467
31970
56177
79734
40263
24036
55068
55879
66695
09081
23407
89139
56224
38862
10TR
82568
37688
14069
16341
40337
02955
15TR
33711
33139
96113
30TR
96401
01326
55135
2TỶ
062470
053035
015409
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
11K1K1T11K1T11
100N
91
16
09
200N
792
146
368
400N
0994
6014
2847
6129
2605
8511
0241
4478
4661
1TR
7059
9346
7056
3TR
79191
57150
76996
05296
82232
98137
83054
36915
32298
12056
82489
15944
77445
00549
50887
99772
55529
50799
93961
95026
81364
10TR
47331
40948
30972
70715
76169
30128
15TR
15250
74917
14379
30TR
10230
37053
58277
2TỶ
753838
908952
068146
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
10K5K5T10K5T10
100N
59
75
35
200N
582
931
645
400N
2233
2142
7569
4807
3317
0729
8873
9362
0263
1TR
4284
3758
0862
3TR
47095
42027
79038
97501
40583
36031
53981
21941
74753
39520
76819
12167
71984
77213
48528
88389
91690
60030
21785
89766
05914
10TR
40400
65964
27753
37150
33375
71838
15TR
92268
82725
49155
30TR
38947
60124
57004
2TỶ
174366
267559
361451
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
10K4K4T10K4T10
100N
62
96
31
200N
454
982
796
400N
1678
9442
8800
7101
7510
2084
9039
3525
3059
1TR
9918
5615
3308
3TR
85664
67436
86655
22214
63510
72062
84657
83228
17125
63668
07581
68080
55950
38226
74121
14411
29355
87505
67822
90092
43227
10TR
92490
39253
34722
82160
42623
50025
15TR
92553
50719
24542
30TR
91497
81508
93048
2TỶ
902040
361983
144856
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
10K3K3T10K3T10
100N
83
20
81
200N
983
338
217
400N
4352
1881
6116
1847
7763
4973
7038
7194
2393
1TR
3412
3982
0383
3TR
71498
78985
23756
42509
22453
51142
17174
90489
94107
83977
61784
86264
02962
08847
95601
87435
06086
18765
09120
35500
77863
10TR
52826
02370
61046
80549
34133
80357
15TR
11771
77279
15381
30TR
56037
64707
04235
2TỶ
313048
649981
184789
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
10K2K2T10K2T10
100N
23
19
59
200N
520
103
805
400N
0917
0828
0653
2703
0823
5959
1038
0039
5475
1TR
1902
4325
6042
3TR
69387
64401
86310
98478
14287
43974
76789
97479
79073
45129
17250
93807
96340
98512
28329
26604
28244
84567
63016
82533
13147
10TR
32676
64074
65048
65443
72884
29992
15TR
17964
12122
81445
30TR
35707
91159
87224
2TỶ
782645
234390
328901
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
10K1K1T10K1T10
100N
94
96
03
200N
575
466
948
400N
8674
5562
2955
6155
9581
9104
8461
1333
9620
1TR
1814
9684
8847
3TR
05021
14497
11075
59747
74521
25159
43872
61653
31313
55067
87182
75263
95961
50610
89059
12190
41464
64973
01957
72404
31885
10TR
48232
35058
36025
39443
76359
53186
15TR
74001
11829
50712
30TR
20715
12749
82770
2TỶ
936833
806904
357490
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL