In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Thiện Phước
Số ĐT: 01686 202 068
272 Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Đại Tài
Số ĐT: 01219 033 998
425 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Gia Hân
Số ĐT: 090 959 3579
984 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: Sáng
Số ĐT: 0977 198 570
Chợ Phú Lợi, Định Quán, Đồng Nai

Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư

Còn 11:55:16 nữa đến xổ số Miền Nam
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
7K2K2T7K2T07
100N
05
68
23
200N
136
796
961
400N
5800
8525
1415
5461
3578
4741
7321
8808
6985
1TR
7710
5306
0135
3TR
48799
31776
15523
86708
21826
93468
25049
08744
55748
73087
88030
78276
01977
12428
06752
57604
33711
28047
66875
70058
50000
10TR
01485
05191
96009
66725
89675
26194
15TR
73544
99599
49543
30TR
96464
78524
92670
2TỶ
482041
992167
949987
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
7K1K1T7K1T07
100N
34
83
56
200N
824
142
246
400N
5364
6163
8101
7319
6832
7400
7632
8043
9871
1TR
1799
7628
9043
3TR
60645
68925
08504
28681
21702
73976
16363
34688
84589
65843
16282
01952
63025
73940
59815
39663
80675
33774
12973
80245
89473
10TR
11855
09616
24311
06143
58580
71196
15TR
58394
25684
09826
30TR
35708
95453
22525
2TỶ
054618
800054
752532
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
6K4K4T6K4T06
100N
18
40
43
200N
271
209
036
400N
7288
2544
0073
0138
9872
0131
3909
0384
4187
1TR
1581
6509
2928
3TR
76748
69649
66889
54312
66468
79660
38776
03181
28496
34976
41726
03208
55682
55858
96860
13468
60951
88120
28989
87769
09015
10TR
28980
95716
57099
62105
59469
38269
15TR
83028
39485
03992
30TR
94212
75786
48740
2TỶ
496894
775566
896759
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
6K3K3T6K3T06
100N
54
70
22
200N
896
498
561
400N
6972
5735
0688
4299
7143
0882
2048
9879
9609
1TR
4604
8751
1771
3TR
82564
72964
81755
82894
88106
63114
54309
70463
36261
66132
35999
23052
62802
04739
80752
32016
26057
98228
23521
21472
66359
10TR
94010
78596
80216
74772
94258
72577
15TR
22700
74007
15353
30TR
36762
98104
45102
2TỶ
742121
618333
442493
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
6K2K2T6K2T06
100N
14
46
36
200N
443
461
688
400N
0216
6784
4997
0069
3316
2475
8926
0846
5393
1TR
8330
4984
3240
3TR
76824
22532
96463
91098
91614
31197
51543
78510
74249
19683
62143
70875
12368
58422
83944
00316
76010
25829
48597
58283
72702
10TR
52949
99385
23581
67300
88167
47851
15TR
36508
19440
24659
30TR
66040
11129
81591
2TỶ
339249
822247
525697
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
6K1K1T6K1T06
100N
03
47
83
200N
936
519
432
400N
4657
4814
6587
5185
0927
3883
7804
1608
7963
1TR
5594
5030
3096
3TR
43384
35243
01920
61092
87363
14743
83859
69170
75896
43992
40852
07264
55589
98025
06791
84435
64012
50120
57789
61700
34954
10TR
85539
40132
10978
71638
99322
57186
15TR
67618
13149
07211
30TR
20018
57142
74968
2TỶ
037142
030827
640286
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
5K5K5T5K5T05
100N
60
75
52
200N
278
039
715
400N
2268
8312
2377
7177
9837
3440
8793
8260
8794
1TR
1802
5498
1216
3TR
53848
56462
98202
57696
69935
87180
82637
20745
43337
83306
45019
25140
46648
81118
05305
57986
16308
23942
71828
95079
88159
10TR
59868
27844
61182
01711
79918
65304
15TR
84448
35737
64523
30TR
25309
93596
53567
2TỶ
580647
167473
761141
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL