In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương

Xổ số Bình Dương mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 21/01/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 01K2
100N
88
200N
139
400N
3533
6751
9323
1TR
6957
3TR
51211
41254
06431
68879
40398
61460
15219
10TR
28126
20341
15TR
78108
30TR
74093
2TỶ
422796

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 14/01/22

008 554 57 51
111 19 660
226 23 779
331 33 39 888
441 996 93 98

Bình Dương - 14/01/22

0123456789
1460
6751
1211
6431
0341
3533
9323
4093
1254
8126
2796
6957
88
0398
8108
139
8879
5219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 01K1
100N
39
200N
444
400N
6248
5951
9996
1TR
7805
3TR
08029
10815
44187
62146
33199
87834
11647
10TR
95885
85122
15TR
75295
30TR
65428
2TỶ
591477

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 07/01/22

005 551
115 6
228 22 29 777
334 39 885 87
446 47 48 44 995 99 96

Bình Dương - 07/01/22

0123456789
5951
5122
444
7834
7805
0815
5885
5295
9996
2146
4187
1647
1477
6248
5428
39
8029
3199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 12KS53
100N
90
200N
289
400N
0759
1950
5999
1TR
1330
3TR
65601
78396
90910
67569
33742
44583
99051
10TR
66963
29885
15TR
78716
30TR
69905
2TỶ
026807

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 31/12/21

007 05 01 551 59 50
116 10 663 69
27
330 885 83 89
442 996 99 90

Bình Dương - 31/12/21

0123456789
90
1950
1330
0910
5601
9051
3742
4583
6963
9885
9905
8396
8716
6807
289
0759
5999
7569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 12KS52
100N
32
200N
076
400N
0186
2714
2228
1TR
6789
3TR
88291
87009
81783
42925
04910
25528
73785
10TR
37144
31690
15TR
77702
30TR
32404
2TỶ
059661

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 24/12/21

004 02 09 5
110 14 661
225 28 28 776
332 883 85 89 86
444 990 91

Bình Dương - 24/12/21

0123456789
4910
1690
8291
9661
32
7702
1783
2714
7144
2404
2925
3785
076
0186
2228
5528
6789
7009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 12KS51
100N
29
200N
769
400N
5291
9529
5467
1TR
4143
3TR
93735
00498
95644
61459
81100
79102
84864
10TR
30586
23869
15TR
70831
30TR
29434
2TỶ
410612

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 17/12/21

000 02 559
112 669 64 67 69
229 29 7
334 31 35 886
444 43 998 91

Bình Dương - 17/12/21

0123456789
1100
5291
0831
9102
0612
4143
5644
4864
9434
3735
0586
5467
0498
29
769
9529
1459
3869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 12KS50
100N
16
200N
604
400N
5902
4022
4556
1TR
0613
3TR
40967
86225
72034
81784
82878
71449
97070
10TR
78530
30825
15TR
58599
30TR
49211
2TỶ
055135

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 10/12/21

002 04 556
111 13 16 667
225 25 22 778 70
335 30 34 884
449 999

Bình Dương - 10/12/21

0123456789
7070
8530
9211
5902
4022
0613
604
2034
1784
6225
0825
5135
16
4556
0967
2878
1449
8599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 12KS49
100N
17
200N
566
400N
2384
5429
8370
1TR
0225
3TR
24095
60789
19916
64691
04894
59234
67216
10TR
98309
02370
15TR
40224
30TR
37143
2TỶ
605667

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 03/12/21

009 5
116 16 17 667 66
224 25 29 770 70
334 889 84
443 995 91 94

Bình Dương - 03/12/21

0123456789
8370
2370
4691
7143
2384
4894
9234
0224
0225
4095
566
9916
7216
17
5667
5429
0789
8309
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL