In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Minh Chính
Số ĐT: 090 999 0007
229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
119 Lê Hoàng Phái, P.17, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Thiện Phước
Số ĐT: 01686 202 068
272 Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Mỹ Hiền
Số ĐT: 0933 867 959
419 Lê Đức Thọ, P.17, Q.Gò Vấp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương

Đang chờ xổ số Bình Dương lúc 16:12': 25/05/2018. Còn 05:59:49 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 05KS20
100N
45
200N
454
400N
9434
5294
7199
1TR
6113
3TR
76230
15907
91024
16331
20848
39279
43377
10TR
37186
13053
15TR
97007
30TR
15801
2TỶ
338337

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 18/05/18

001 07 07 553 54
113 6
224 779 77
337 30 31 34 886
448 45 994 99

Bình Dương - 18/05/18

0123456789
6230
6331
5801
6113
3053
454
9434
5294
1024
45
7186
5907
3377
7007
8337
0848
7199
9279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 05KS19
100N
00
200N
581
400N
9814
2826
3228
1TR
1346
3TR
55991
73399
79308
32271
61524
13497
99399
10TR
52502
05619
15TR
84193
30TR
79797
2TỶ
027386

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 11/05/18

002 08 00 5
119 14 6
224 26 28 771
3886 81
446 997 93 91 99 97 99

Bình Dương - 11/05/18

0123456789
00
581
5991
2271
2502
4193
9814
1524
2826
1346
7386
3497
9797
3228
9308
3399
9399
5619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 05KS18
100N
60
200N
452
400N
9257
7863
0383
1TR
5972
3TR
59619
27706
50746
14303
91998
28277
49387
10TR
20633
33908
15TR
79568
30TR
90491
2TỶ
885468

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 04/05/18

008 06 03 557 52
119 668 68 63 60
2777 72
333 887 83
446 991 98

Bình Dương - 04/05/18

0123456789
60
0491
452
5972
7863
0383
4303
0633
7706
0746
9257
8277
9387
1998
3908
9568
5468
9619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 04KS17
100N
44
200N
904
400N
8927
7361
6145
1TR
9081
3TR
09913
74040
92287
65119
88533
09976
69518
10TR
52232
69620
15TR
88170
30TR
20229
2TỶ
583511

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 27/04/18

004 5
111 13 19 18 661
229 20 27 770 76
332 33 887 81
440 45 44 9

Bình Dương - 27/04/18

0123456789
4040
9620
8170
7361
9081
3511
2232
9913
8533
44
904
6145
9976
8927
2287
9518
5119
0229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 04KS16
100N
57
200N
978
400N
9848
3959
2254
1TR
1716
3TR
47574
48064
40135
09338
12036
23024
19799
10TR
23206
59636
15TR
92087
30TR
25058
2TỶ
760227

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 20/04/18

006 558 59 54 57
116 664
227 24 774 78
336 35 38 36 887
448 999

Bình Dương - 20/04/18

0123456789
2254
7574
8064
3024
0135
1716
2036
3206
9636
57
2087
0227
978
9848
9338
5058
3959
9799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 04KS15
100N
22
200N
734
400N
1429
8116
4793
1TR
3306
3TR
01279
71629
29808
51224
19540
61772
75171
10TR
72046
81137
15TR
82557
30TR
66379
2TỶ
781491

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 13/04/18

008 06 557
116 6
229 24 29 22 779 79 72 71
337 34 8
446 40 991 93

Bình Dương - 13/04/18

0123456789
9540
5171
1491
22
1772
4793
734
1224
8116
3306
2046
1137
2557
9808
1429
1279
1629
6379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 04KS14
100N
37
200N
828
400N
6995
4645
8760
1TR
4794
3TR
88423
20391
44506
12958
76907
73270
63445
10TR
93456
83559
15TR
23906
30TR
98436
2TỶ
117462

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 06/04/18

006 06 07 556 59 58
1662 60
223 28 770
336 37 8
445 45 991 94 95

Bình Dương - 06/04/18

0123456789
8760
3270
0391
7462
8423
4794
6995
4645
3445
4506
3456
3906
8436
37
6907
828
2958
3559
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL