In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương

Xổ số Bình Dương mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 07/04/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 03K13
100N
96
200N
745
400N
0652
0196
9769
1TR
3547
3TR
99151
10020
73658
95037
88884
36885
00966
10TR
68006
72815
15TR
14209
30TR
78290
2TỶ
439415

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 31/03/23

009 06 551 58 52
115 15 666 69
220 7
337 884 85
447 45 990 96 96

Bình Dương - 31/03/23

0123456789
0020
8290
9151
0652
8884
745
6885
2815
9415
96
0196
0966
8006
3547
5037
3658
9769
4209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 03K12
100N
07
200N
841
400N
5807
8483
3698
1TR
3491
3TR
55458
90503
66009
14597
53923
76870
07845
10TR
73233
42157
15TR
02992
30TR
81629
2TỶ
978152

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 24/03/23

003 09 07 07 552 57 58
16
229 23 770
333 883
445 41 992 97 91 98

Bình Dương - 24/03/23

0123456789
6870
841
3491
2992
8152
8483
0503
3923
3233
7845
07
5807
4597
2157
3698
5458
6009
1629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 03K11
100N
43
200N
649
400N
5134
3604
1653
1TR
3683
3TR
90243
82451
31968
80546
49583
92787
02622
10TR
74547
21834
15TR
98222
30TR
84926
2TỶ
466056

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 17/03/23

004 556 51 53
1668
226 22 22 7
334 34 883 87 83
447 43 46 49 43 9

Bình Dương - 17/03/23

0123456789
2451
2622
8222
43
1653
3683
0243
9583
5134
3604
1834
0546
4926
6056
2787
4547
1968
649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 03K10
100N
26
200N
080
400N
2225
6288
3394
1TR
3189
3TR
51359
09653
38238
02317
14629
50435
52705
10TR
62200
29691
15TR
48344
30TR
84776
2TỶ
579157

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 10/03/23

000 05 557 59 53
117 6
229 25 26 776
338 35 889 88 80
444 991 94

Bình Dương - 10/03/23

0123456789
080
2200
9691
9653
3394
8344
2225
0435
2705
26
4776
2317
9157
6288
8238
3189
1359
4629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 03K09
100N
63
200N
706
400N
5209
6083
2104
1TR
7432
3TR
54905
03641
90269
18904
28818
67889
92604
10TR
79160
81079
15TR
72708
30TR
35119
2TỶ
602392

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 03/03/23

008 05 04 04 09 04 06 5
119 18 660 69 63
2779
332 889 83
441 992

Bình Dương - 03/03/23

0123456789
9160
3641
7432
2392
63
6083
2104
8904
2604
4905
706
8818
2708
5209
0269
7889
1079
5119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 02K08
100N
38
200N
023
400N
9255
3183
3283
1TR
0759
3TR
00091
23738
00413
13349
73080
32486
13925
10TR
01449
33073
15TR
79571
30TR
84129
2TỶ
097360

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 24/02/23

0559 55
113 660
229 25 23 771 73
338 38 880 86 83 83
449 49 991

Bình Dương - 24/02/23

0123456789
3080
7360
0091
9571
023
3183
3283
0413
3073
9255
3925
2486
38
3738
0759
3349
1449
4129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 02K07
100N
47
200N
985
400N
7082
6092
9654
1TR
2408
3TR
98110
29442
40375
86626
40954
41393
20239
10TR
95093
54470
15TR
63614
30TR
19359
2TỶ
939750

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 17/02/23

008 550 59 54 54
114 10 6
226 770 75
339 882 85
442 47 993 93 92

Bình Dương - 17/02/23

0123456789
8110
4470
9750
7082
6092
9442
1393
5093
9654
0954
3614
985
0375
6626
47
2408
0239
9359
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL