In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương

Xổ số Bình Dương mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/07/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 07K29
100N
85
200N
605
400N
4479
9703
6848
1TR
2699
3TR
64121
61758
24328
40822
61076
51762
54048
10TR
55889
24239
15TR
08364
30TR
72649
2TỶ
399789

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 19/07/24

003 05 558
1664 62
221 28 22 776 79
339 889 89 85
449 48 48 999

Bình Dương - 19/07/24

0123456789
4121
0822
1762
9703
8364
85
605
1076
6848
1758
4328
4048
4479
2699
5889
4239
2649
9789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 07K28
100N
31
200N
568
400N
1957
6763
6652
1TR
8758
3TR
59743
64122
46203
88348
56185
69186
20416
10TR
64607
29106
15TR
32680
30TR
32888
2TỶ
215939

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 12/07/24

007 06 03 558 57 52
116 663 68
222 7
339 31 888 80 85 86
443 48 9

Bình Dương - 12/07/24

0123456789
2680
31
6652
4122
6763
9743
6203
6185
9186
0416
9106
1957
4607
568
8758
8348
2888
5939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 07K27
100N
12
200N
760
400N
1557
6685
6201
1TR
7396
3TR
83738
54100
14663
03947
81698
25106
33994
10TR
25114
51091
15TR
34018
30TR
81309
2TỶ
951541

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 05/07/24

009 00 06 01 557
118 14 12 663 60
27
338 885
441 47 991 98 94 96

Bình Dương - 05/07/24

0123456789
760
4100
6201
1091
1541
12
4663
3994
5114
6685
7396
5106
1557
3947
3738
1698
4018
1309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 06K26
100N
99
200N
507
400N
7393
8629
4413
1TR
9960
3TR
47058
24663
17246
79903
37460
32163
79923
10TR
99073
79755
15TR
14937
30TR
00887
2TỶ
588936

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 28/06/24

003 07 555 58
113 663 60 63 60
223 29 773
336 37 887
446 993 99

Bình Dương - 28/06/24

0123456789
9960
7460
7393
4413
4663
9903
2163
9923
9073
9755
7246
8936
507
4937
0887
7058
99
8629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 06K25
100N
16
200N
090
400N
1768
2876
3158
1TR
5414
3TR
59610
23686
22369
20938
03884
90969
32158
10TR
46315
11735
15TR
26784
30TR
65446
2TỶ
233766

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 21/06/24

0558 58
115 10 14 16 666 69 69 68
2776
335 38 884 86 84
446 990

Bình Dương - 21/06/24

0123456789
090
9610
5414
3884
6784
6315
1735
16
2876
3686
5446
3766
1768
3158
0938
2158
2369
0969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 06K24
100N
91
200N
058
400N
0390
2128
5774
1TR
4062
3TR
87032
81246
35942
18002
21318
20250
55979
10TR
15338
07649
15TR
51693
30TR
65547
2TỶ
042247

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 14/06/24

002 550 58
118 662
228 779 74
338 32 8
447 47 49 46 42 993 90 91

Bình Dương - 14/06/24

0123456789
0390
0250
91
4062
7032
5942
8002
1693
5774
1246
5547
2247
058
2128
1318
5338
5979
7649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 06K23
100N
30
200N
119
400N
1618
4006
1746
1TR
1054
3TR
49407
33060
90123
03375
94207
28453
89596
10TR
39991
58620
15TR
33403
30TR
31746
2TỶ
714218

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 07/06/24

003 07 07 06 553 54
118 18 19 660
220 23 775
330 8
446 46 991 96

Bình Dương - 07/06/24

0123456789
30
3060
8620
9991
0123
8453
3403
1054
3375
4006
1746
9596
1746
9407
4207
1618
4218
119

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL