In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương

Xổ số Bình Dương mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 06/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 09K39
100N
60
200N
431
400N
4518
3686
7340
1TR
2042
3TR
75122
01947
64817
06079
89610
88870
33957
10TR
26990
21063
15TR
55582
30TR
63456
2TỶ
014548

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 29/09/23

0556 57
117 10 18 663 60
222 779 70
331 882 86
448 47 42 40 990

Bình Dương - 29/09/23

0123456789
60
7340
9610
8870
6990
431
2042
5122
5582
1063
3686
3456
1947
4817
3957
4518
4548
6079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 09K38
100N
77
200N
963
400N
8450
7050
7859
1TR
0657
3TR
22841
96674
29144
21839
62719
19244
86057
10TR
57385
87876
15TR
99605
30TR
62211
2TỶ
772967

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 22/09/23

005 557 57 50 50 59
111 19 667 63
2776 74 77
339 885
441 44 44 9

Bình Dương - 22/09/23

0123456789
8450
7050
2841
2211
963
6674
9144
9244
7385
9605
7876
77
0657
6057
2967
7859
1839
2719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 09K37
100N
16
200N
260
400N
9950
5308
8423
1TR
3824
3TR
39267
42292
03336
18494
32094
33062
83129
10TR
01966
70532
15TR
23681
30TR
57517
2TỶ
655753

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 15/09/23

008 553 50
117 16 666 67 62 60
229 24 23 7
332 36 881
4992 94 94

Bình Dương - 15/09/23

0123456789
260
9950
3681
2292
3062
0532
8423
5753
3824
8494
2094
16
3336
1966
9267
7517
5308
3129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 09K36
100N
41
200N
450
400N
9035
7103
5180
1TR
1813
3TR
24824
19725
78022
41259
38451
11836
02247
10TR
64808
75568
15TR
52287
30TR
75733
2TỶ
842297

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 08/09/23

008 03 559 51 50
113 668
224 25 22 7
333 36 35 887 80
447 41 997

Bình Dương - 08/09/23

0123456789
450
5180
41
8451
8022
7103
1813
5733
4824
9035
9725
1836
2247
2287
2297
4808
5568
1259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 09K35
100N
71
200N
108
400N
6515
3284
4793
1TR
2930
3TR
00693
91191
98827
58001
03755
91789
94990
10TR
97145
39310
15TR
59169
30TR
45642
2TỶ
094438

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 01/09/23

001 08 555
110 15 669
227 771
338 30 889 84
442 45 993 91 90 93

Bình Dương - 01/09/23

0123456789
2930
4990
9310
71
1191
8001
5642
4793
0693
3284
6515
3755
7145
8827
108
4438
1789
9169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 08K34
100N
82
200N
184
400N
3859
0309
2852
1TR
0600
3TR
02001
07688
12173
78712
24136
01147
04974
10TR
35031
93006
15TR
30022
30TR
91350
2TỶ
318360

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 25/08/23

006 01 00 09 550 59 52
112 660
222 773 74
331 36 888 84 82
447 9

Bình Dương - 25/08/23

0123456789
0600
1350
8360
2001
5031
82
2852
8712
0022
2173
184
4974
4136
3006
1147
7688
3859
0309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 08K33
100N
18
200N
491
400N
0066
8372
7241
1TR
5958
3TR
83909
06418
84727
22601
89467
67106
33077
10TR
20950
72854
15TR
17672
30TR
34630
2TỶ
590592

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 18/08/23

009 01 06 550 54 58
118 18 667 66
227 772 77 72
330 8
441 992 91

Bình Dương - 18/08/23

0123456789
0950
4630
491
7241
2601
8372
7672
0592
2854
0066
7106
4727
9467
3077
18
5958
6418
3909
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL