In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương

Xổ số Bình Dương mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 19/04/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 04K15
100N
91
200N
365
400N
8247
1634
5823
1TR
8361
3TR
15995
32232
60209
70985
20735
32832
41444
10TR
83381
42863
15TR
57750
30TR
47773
2TỶ
924807

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 12/04/24

007 09 550
1663 61 65
223 773
332 35 32 34 881 85
444 47 995 91

Bình Dương - 12/04/24

0123456789
7750
91
8361
3381
2232
2832
5823
2863
7773
1634
1444
365
5995
0985
0735
8247
4807
0209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 04K14
100N
27
200N
131
400N
1098
7894
7981
1TR
1691
3TR
78032
81761
83269
33219
49406
79012
79494
10TR
50525
55711
15TR
13554
30TR
04570
2TỶ
717252

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 05/04/24

006 552 54
111 19 12 661 69
225 27 770
332 31 881
4994 91 98 94

Bình Dương - 05/04/24

0123456789
4570
131
7981
1691
1761
5711
8032
9012
7252
7894
9494
3554
0525
9406
27
1098
3269
3219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 03K13
100N
13
200N
053
400N
7523
3120
8730
1TR
3788
3TR
58225
73835
59728
54635
99982
20652
82362
10TR
84206
12533
15TR
53550
30TR
67948
2TỶ
984849

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 29/03/24

006 550 52 53
113 662
225 28 23 20 7
333 35 35 30 882 88
449 48 9

Bình Dương - 29/03/24

0123456789
3120
8730
3550
9982
0652
2362
13
053
7523
2533
8225
3835
4635
4206
3788
9728
7948
4849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 03K12
100N
97
200N
366
400N
8574
2056
7385
1TR
5744
3TR
20008
14231
83037
75229
91491
39161
13314
10TR
71099
55739
15TR
96265
30TR
24641
2TỶ
633459

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 22/03/24

008 559 56
114 665 61 66
229 774
339 31 37 885
441 44 999 91 97

Bình Dương - 22/03/24

0123456789
4231
1491
9161
4641
8574
5744
3314
7385
6265
366
2056
97
3037
0008
5229
1099
5739
3459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 03K11
100N
13
200N
000
400N
2101
2453
9449
1TR
0201
3TR
18798
57793
82219
06053
21546
39305
38834
10TR
44289
24405
15TR
57358
30TR
76532
2TỶ
970015

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 15/03/24

005 05 01 01 00 558 53 53
115 19 13 6
27
332 34 889
446 49 998 93

Bình Dương - 15/03/24

0123456789
000
2101
0201
6532
13
2453
7793
6053
8834
9305
4405
0015
1546
8798
7358
9449
2219
4289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 03K10
100N
18
200N
770
400N
6982
9266
3551
1TR
9908
3TR
89957
20697
27930
98717
32306
16030
58010
10TR
99662
38465
15TR
97037
30TR
07221
2TỶ
050654

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 08/03/24

006 08 554 57 51
117 10 18 662 65 66
221 770
337 30 30 882
4997

Bình Dương - 08/03/24

0123456789
770
7930
6030
8010
3551
7221
6982
9662
0654
8465
9266
2306
9957
0697
8717
7037
18
9908
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 03K09
100N
10
200N
499
400N
0328
2495
8118
1TR
4402
3TR
65310
97172
23735
66082
49568
02468
78627
10TR
00170
11885
15TR
30789
30TR
46151
2TỶ
033249

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 01/03/24

002 551
110 18 10 668 68
227 28 770 72
335 889 85 82
449 995 99

Bình Dương - 01/03/24

0123456789
10
5310
0170
6151
4402
7172
6082
2495
3735
1885
8627
0328
8118
9568
2468
499
0789
3249

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL