In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
ve số online

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương

Xổ số Bình Dương mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 20/12/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 12KS50
100N
66
200N
888
400N
5794
5055
2082
1TR
3982
3TR
18653
95265
33075
72660
13671
90419
05666
10TR
23528
97250
15TR
23526
30TR
69696
2TỶ
521199

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 13/12/19

0550 53 55
119 665 60 66 66
226 28 775 71
3882 82 88
4999 96 94

Bình Dương - 13/12/19

0123456789
2660
7250
3671
2082
3982
8653
5794
5055
5265
3075
66
5666
3526
9696
888
3528
0419
1199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 12KS49
100N
79
200N
914
400N
4114
0487
9421
1TR
8088
3TR
39838
22095
90489
28742
20842
03636
83540
10TR
60624
16045
15TR
20551
30TR
92422
2TỶ
272348

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 06/12/19

0551
114 14 6
222 24 21 779
338 36 889 88 87
448 45 42 42 40 995

Bình Dương - 06/12/19

0123456789
3540
9421
0551
8742
0842
2422
914
4114
0624
2095
6045
3636
0487
8088
9838
2348
79
0489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 11KS48
100N
29
200N
687
400N
5789
6760
1389
1TR
4322
3TR
57220
26216
70074
70616
56962
60311
79550
10TR
53477
82953
15TR
28244
30TR
14232
2TỶ
614560

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 29/11/19

0553 50
116 16 11 660 62 60
220 22 29 777 74
332 889 89 87
444 9

Bình Dương - 29/11/19

0123456789
6760
7220
9550
4560
0311
4322
6962
4232
2953
0074
8244
6216
0616
687
3477
29
5789
1389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 11KS47
100N
93
200N
912
400N
0924
9487
4318
1TR
0954
3TR
32437
73280
64751
71178
46358
63873
76750
10TR
12672
72534
15TR
50027
30TR
10977
2TỶ
299651

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 22/11/19

0551 51 58 50 54
118 12 6
227 24 777 72 78 73
334 37 880 87
4993

Bình Dương - 22/11/19

0123456789
3280
6750
4751
9651
912
2672
93
3873
0924
0954
2534
9487
2437
0027
0977
4318
1178
6358
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 11KS46
100N
00
200N
278
400N
4755
3616
3366
1TR
3865
3TR
50625
07236
04800
12737
14827
51553
29076
10TR
28012
20512
15TR
99833
30TR
42627
2TỶ
721378

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 15/11/19

000 00 553 55
112 12 16 665 66
227 25 27 778 76 78
333 36 37 8
49

Bình Dương - 15/11/19

0123456789
00
4800
8012
0512
1553
9833
4755
3865
0625
3616
3366
7236
9076
2737
4827
2627
278
1378
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 11KS45
100N
82
200N
194
400N
6041
0210
7770
1TR
7311
3TR
56247
00829
15283
43019
17331
89422
26678
10TR
69962
63902
15TR
07913
30TR
28067
2TỶ
812160

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 08/11/19

002 5
113 19 11 10 660 67 62
229 22 778 70
331 883 82
447 41 994

Bình Dương - 08/11/19

0123456789
0210
7770
2160
6041
7311
7331
82
9422
9962
3902
5283
7913
194
6247
8067
6678
0829
3019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 11KS44
100N
15
200N
341
400N
7627
3958
9014
1TR
1861
3TR
89956
72469
53510
21702
67080
11394
53259
10TR
84778
38292
15TR
06719
30TR
79582
2TỶ
171932

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 01/11/19

002 556 59 58
119 10 14 15 669 61
227 778
332 882 80
441 992 94

Bình Dương - 01/11/19

0123456789
3510
7080
341
1861
1702
8292
9582
1932
9014
1394
15
9956
7627
3958
4778
2469
3259
6719
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL