In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
  • ve số online

KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 14/05/2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 30TV19
100N
43
200N
663
400N
3229
2437
3417
1TR
4846
3TR
96114
90357
53247
31123
76500
97822
28675
10TR
17678
77640
15TR
07696
30TR
09068
2TỶ
092951

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 07/05/21

000 551 57
114 17 668 63
223 22 29 778 75
337 8
440 47 46 43 996

Trà Vinh - 07/05/21

0123456789
6500
7640
2951
7822
43
663
1123
6114
8675
4846
7696
2437
3417
0357
3247
7678
9068
3229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 30TV18
100N
99
200N
620
400N
3582
0788
1360
1TR
9609
3TR
96847
24945
23066
58958
88532
42323
70129
10TR
65347
63079
15TR
28451
30TR
74273
2TỶ
326379

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 30/04/21

009 551 58
1666 60
223 29 20 779 73 79
332 882 88
447 47 45 999

Trà Vinh - 30/04/21

0123456789
620
1360
8451
3582
8532
2323
4273
4945
3066
6847
5347
0788
8958
99
9609
0129
3079
6379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 30TV17
100N
98
200N
119
400N
6935
9206
3684
1TR
7102
3TR
77547
12382
52662
78987
13623
63521
42703
10TR
98883
97879
15TR
55617
30TR
33662
2TỶ
322166

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 23/04/21

003 02 06 5
117 19 666 62 62
223 21 779
335 883 82 87 84
447 998

Trà Vinh - 23/04/21

0123456789
3521
7102
2382
2662
3662
3623
2703
8883
3684
6935
9206
2166
7547
8987
5617
98
119
7879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 30TV16
100N
51
200N
124
400N
8972
6769
7461
1TR
4498
3TR
44017
40362
52697
87058
14730
07651
82294
10TR
30568
66355
15TR
15905
30TR
76625
2TỶ
857599

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 16/04/21

005 555 58 51 51
117 668 62 69 61
225 24 772
330 8
4999 97 94 98

Trà Vinh - 16/04/21

0123456789
4730
51
7461
7651
8972
0362
124
2294
6355
5905
6625
4017
2697
4498
7058
0568
6769
7599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 30TV15
100N
16
200N
850
400N
9951
8843
6394
1TR
1549
3TR
08527
69601
95781
84275
91924
60545
70728
10TR
77689
29851
15TR
07900
30TR
43652
2TỶ
948895

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 09/04/21

000 01 552 51 51 50
116 6
227 24 28 775
3889 81
445 49 43 995 94

Trà Vinh - 09/04/21

0123456789
850
7900
9951
9601
5781
9851
3652
8843
6394
1924
4275
0545
8895
16
8527
0728
1549
7689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 30TV14
100N
72
200N
489
400N
9316
9904
9327
1TR
5781
3TR
27900
67682
76669
31716
97270
74677
25046
10TR
80753
83136
15TR
98334
30TR
89756
2TỶ
243293

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 02/04/21

000 04 556 53
116 16 669
227 770 77 72
334 36 882 81 89
446 993

Trà Vinh - 02/04/21

0123456789
7900
7270
5781
72
7682
0753
3293
9904
8334
9316
1716
5046
3136
9756
9327
4677
489
6669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 30TV13
100N
86
200N
988
400N
4223
0451
3665
1TR
1761
3TR
31068
06360
93390
25009
40141
41254
67782
10TR
68448
51973
15TR
57881
30TR
71810
2TỶ
661120

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 26/03/21

009 554 51
110 668 60 61 65
220 23 773
3881 82 88 86
448 41 990

Trà Vinh - 26/03/21

0123456789
6360
3390
1810
1120
0451
1761
0141
7881
7782
4223
1973
1254
3665
86
988
1068
8448
5009
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL