In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh

Đang chờ xổ số Trà Vinh lúc 16:12': 14/06/2024. Còn 06:45:51 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 33TV23
100N
17
200N
015
400N
7364
8906
9739
1TR
7970
3TR
86158
37223
87614
33409
20626
56282
58615
10TR
80195
66430
15TR
50073
30TR
45369
2TỶ
982480

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 07/06/24

009 06 558
114 15 15 17 669 64
223 26 773 70
330 39 880 82
4995

Trà Vinh - 07/06/24

0123456789
7970
6430
2480
6282
7223
0073
7364
7614
015
8615
0195
8906
0626
17
6158
9739
3409
5369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 33TV22
100N
95
200N
430
400N
0753
2287
8163
1TR
5639
3TR
57579
25357
14258
37304
65594
24670
39056
10TR
08090
33100
15TR
35718
30TR
79493
2TỶ
516374

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 31/05/24

000 04 557 58 56 53
118 663
2774 79 70
339 30 887
4993 90 94 95

Trà Vinh - 31/05/24

0123456789
430
4670
8090
3100
0753
8163
9493
7304
5594
6374
95
9056
2287
5357
4258
5718
5639
7579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 33TV21
100N
23
200N
620
400N
8311
4929
7337
1TR
2825
3TR
42299
95534
82307
04266
06876
34099
14462
10TR
39241
80354
15TR
19947
30TR
21834
2TỶ
038490

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 24/05/24

007 554
111 666 62
225 29 20 23 776
334 34 37 8
447 41 990 99 99

Trà Vinh - 24/05/24

0123456789
620
8490
8311
9241
4462
23
5534
0354
1834
2825
4266
6876
7337
2307
9947
4929
2299
4099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 33TV20
100N
95
200N
676
400N
6827
9830
1100
1TR
3459
3TR
67545
80521
87351
03600
43584
10154
41535
10TR
87882
85803
15TR
72867
30TR
87841
2TỶ
141337

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 17/05/24

003 00 00 551 54 59
1667
221 27 776
337 35 30 882 84
441 45 995

Trà Vinh - 17/05/24

0123456789
9830
1100
3600
0521
7351
7841
7882
5803
3584
0154
95
7545
1535
676
6827
2867
1337
3459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 33TV19
100N
74
200N
101
400N
2049
6413
3260
1TR
0897
3TR
30057
97202
52250
68736
05314
54135
90392
10TR
92400
44999
15TR
28939
30TR
25181
2TỶ
444642

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 10/05/24

000 02 01 557 50
114 13 660
2774
339 36 35 881
442 49 999 92 97

Trà Vinh - 10/05/24

0123456789
3260
2250
2400
101
5181
7202
0392
4642
6413
74
5314
4135
8736
0897
0057
2049
4999
8939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 33TV18
100N
54
200N
027
400N
0639
8684
7604
1TR
6315
3TR
41047
66629
72556
93538
76455
88793
36272
10TR
57779
89774
15TR
89264
30TR
34173
2TỶ
054207

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 03/05/24

007 04 556 55 54
115 664
229 27 773 79 74 72
338 39 884
447 993

Trà Vinh - 03/05/24

0123456789
6272
8793
4173
54
8684
7604
9774
9264
6315
6455
2556
027
1047
4207
3538
0639
6629
7779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 33TV17
100N
96
200N
241
400N
5618
0288
6622
1TR
8950
3TR
58829
77768
14294
04874
86162
33932
94038
10TR
15186
73581
15TR
63932
30TR
20566
2TỶ
213526

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 26/04/24

0550
118 666 68 62
226 29 22 774
332 32 38 886 81 88
441 994 96

Trà Vinh - 26/04/24

0123456789
8950
241
3581
6622
6162
3932
3932
4294
4874
96
5186
0566
3526
5618
0288
7768
4038
8829

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL