In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 07/04/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 32TV13
100N
39
200N
749
400N
6463
0793
9663
1TR
3948
3TR
42057
29104
82202
66545
90760
85462
65857
10TR
15587
78216
15TR
45803
30TR
43535
2TỶ
886216

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 31/03/23

003 04 02 557 57
116 16 660 62 63 63
27
335 39 887
445 48 49 993

Trà Vinh - 31/03/23

0123456789
0760
2202
5462
6463
0793
9663
5803
9104
6545
3535
8216
6216
2057
5857
5587
3948
39
749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 32TV12
100N
25
200N
495
400N
8229
3529
8161
1TR
4454
3TR
25105
90145
81013
79032
33235
24776
22531
10TR
06416
68542
15TR
10200
30TR
35515
2TỶ
967050

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 24/03/23

000 05 550 54
115 16 13 661
229 29 25 776
332 35 31 8
442 45 995

Trà Vinh - 24/03/23

0123456789
0200
7050
8161
2531
9032
8542
1013
4454
25
495
5105
0145
3235
5515
4776
6416
8229
3529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 32TV11
100N
59
200N
672
400N
9437
1258
3766
1TR
6528
3TR
44586
18693
34425
51579
72087
98185
45621
10TR
87980
12578
15TR
17481
30TR
51452
2TỶ
163655

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 17/03/23

0555 52 58 59
1666
225 21 28 778 79 72
337 881 80 86 87 85
4993

Trà Vinh - 17/03/23

0123456789
7980
5621
7481
672
1452
8693
4425
8185
3655
3766
4586
9437
2087
1258
6528
2578
59
1579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 32TV10
100N
89
200N
713
400N
6844
6246
0780
1TR
0857
3TR
83873
45408
82769
58505
49732
83523
99128
10TR
88877
80304
15TR
28560
30TR
17305
2TỶ
226069

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 10/03/23

005 04 08 05 557
113 669 60 69
223 28 777 73
332 880 89
444 46 9

Trà Vinh - 10/03/23

0123456789
0780
8560
9732
713
3873
3523
6844
0304
8505
7305
6246
0857
8877
5408
9128
89
2769
6069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 32TV09
100N
33
200N
029
400N
6467
4282
5151
1TR
0750
3TR
31735
32272
57642
10968
48749
27469
37672
10TR
46635
06278
15TR
28438
30TR
33478
2TỶ
966303

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 03/03/23

003 550 51
1668 69 67
229 778 78 72 72
338 35 35 33 882
442 49 9

Trà Vinh - 03/03/23

0123456789
0750
5151
4282
2272
7642
7672
33
6303
1735
6635
6467
0968
6278
8438
3478
029
8749
7469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 32TV08
100N
18
200N
924
400N
8309
4557
5422
1TR
7030
3TR
96898
69700
62214
18704
20185
02197
91005
10TR
41731
37831
15TR
22722
30TR
52042
2TỶ
901336

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 24/02/23

000 04 05 09 557
114 18 6
222 22 24 7
336 31 31 30 885
442 998 97

Trà Vinh - 24/02/23

0123456789
7030
9700
1731
7831
5422
2722
2042
924
2214
8704
0185
1005
1336
4557
2197
18
6898
8309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 32TV07
100N
81
200N
137
400N
5396
0722
9648
1TR
7769
3TR
42839
64362
62379
05167
79139
05817
28244
10TR
88195
05388
15TR
43508
30TR
91870
2TỶ
686141

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 17/02/23

008 5
117 662 67 69
222 770 79
339 39 37 888 81
441 44 48 995 96

Trà Vinh - 17/02/23

0123456789
1870
81
6141
0722
4362
8244
8195
5396
137
5167
5817
9648
5388
3508
7769
2839
2379
9139
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL