In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 01/03/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 33TV08
100N
50
200N
989
400N
8492
3155
4676
1TR
9372
3TR
42235
50792
96634
11529
29498
76820
90780
10TR
65707
76939
15TR
28173
30TR
15113
2TỶ
573170

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 23/02/24

007 555 50
113 6
229 20 770 73 72 76
339 35 34 880 89
4992 98 92

Trà Vinh - 23/02/24

0123456789
50
6820
0780
3170
8492
9372
0792
8173
5113
6634
3155
2235
4676
5707
9498
989
1529
6939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 33TV07
100N
89
200N
781
400N
3254
4775
2209
1TR
0348
3TR
12292
59206
59013
26620
64007
39416
33021
10TR
39829
93015
15TR
34785
30TR
95332
2TỶ
819498

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 16/02/24

006 07 09 554
115 13 16 6
229 20 21 775
332 885 81 89
448 998 92

Trà Vinh - 16/02/24

0123456789
6620
781
3021
2292
5332
9013
3254
4775
3015
4785
9206
9416
4007
0348
9498
89
2209
9829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 33TV06
100N
20
200N
014
400N
3959
1156
4162
1TR
5180
3TR
86697
79314
51912
07010
52476
85050
08431
10TR
53302
77237
15TR
52519
30TR
37165
2TỶ
550598

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 09/02/24

002 550 59 56
119 14 12 10 14 665 62
220 776
337 31 880
4998 97

Trà Vinh - 09/02/24

0123456789
20
5180
7010
5050
8431
4162
1912
3302
014
9314
7165
1156
2476
6697
7237
0598
3959
2519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 33TV05
100N
89
200N
595
400N
8028
2841
1348
1TR
4198
3TR
29130
94600
11924
07819
38842
26857
98766
10TR
85044
43047
15TR
02479
30TR
41289
2TỶ
675208

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 02/02/24

008 00 557
119 666
224 28 779
330 889 89
444 47 42 41 48 998 95

Trà Vinh - 02/02/24

0123456789
9130
4600
2841
8842
1924
5044
595
8766
6857
3047
8028
1348
4198
5208
89
7819
2479
1289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 33TV04
100N
84
200N
793
400N
1453
0598
2705
1TR
3933
3TR
21712
00965
83196
61926
16064
03609
62355
10TR
40851
31713
15TR
32502
30TR
90045
2TỶ
129221

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 26/01/24

002 09 05 551 55 53
113 12 665 64
221 26 7
333 884
445 996 98 93

Trà Vinh - 26/01/24

0123456789
0851
9221
1712
2502
793
1453
3933
1713
84
6064
2705
0965
2355
0045
3196
1926
0598
3609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 33TV03
100N
42
200N
009
400N
9083
7302
7708
1TR
0882
3TR
28148
65680
70789
99441
89138
21014
87113
10TR
80978
57291
15TR
98722
30TR
03203
2TỶ
291884

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 19/01/24

003 02 08 09 5
114 13 6
222 778
338 884 80 89 82 83
448 41 42 991

Trà Vinh - 19/01/24

0123456789
5680
9441
7291
42
7302
0882
8722
9083
7113
3203
1014
1884
7708
8148
9138
0978
009
0789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 33TV02
100N
95
200N
381
400N
1220
3391
0687
1TR
6587
3TR
29799
50526
73380
15634
08862
78983
10993
10TR
19290
87072
15TR
73661
30TR
07444
2TỶ
941747

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 12/01/24

05
1661 62
226 20 772
334 880 83 87 87 81
447 44 990 99 93 91 95

Trà Vinh - 12/01/24

0123456789
1220
3380
9290
381
3391
3661
8862
7072
8983
0993
5634
7444
95
0526
0687
6587
1747
9799

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL