In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh

KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV20
100N
19
200N
487
400N
6567
8375
8188
1TR
0292
3TR
49282
69055
46105
76463
93901
77634
96864
10TR
46283
33278
15TR
53338
30TR
89676
2TỶ
058785

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 20/05/22

005 01 555
119 663 64 67
2776 78 75
338 34 885 83 82 88 87
4992

Trà Vinh - 20/05/22

0123456789
3901
0292
9282
6463
6283
7634
6864
8375
9055
6105
8785
9676
487
6567
8188
3278
3338
19
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV19
100N
45
200N
969
400N
8362
9255
4462
1TR
1753
3TR
67531
82468
95536
86312
35784
68006
03972
10TR
77229
38654
15TR
99687
30TR
24043
2TỶ
918861

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 13/05/22

006 554 53 55
112 661 68 62 62 69
229 772
331 36 887 84
443 45 9

Trà Vinh - 13/05/22

0123456789
7531
8861
8362
4462
6312
3972
1753
4043
5784
8654
45
9255
5536
8006
9687
2468
969
7229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV18
100N
02
200N
186
400N
2629
3117
3938
1TR
8463
3TR
24809
73731
48282
69902
61518
60019
33392
10TR
37517
39266
15TR
48329
30TR
33190
2TỶ
848488

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 06/05/22

009 02 02 5
117 18 19 17 666 63
229 29 7
331 38 888 82 86
4990 92

Trà Vinh - 06/05/22

0123456789
3190
3731
02
8282
9902
3392
8463
186
9266
3117
7517
3938
1518
8488
2629
4809
0019
8329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV17
100N
30
200N
096
400N
2163
4260
9996
1TR
8110
3TR
82987
46754
42208
50440
19628
43515
28992
10TR
96390
17790
15TR
76451
30TR
64283
2TỶ
182968

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 29/04/22

008 551 54
115 10 668 63 60
228 7
330 883 87
440 990 90 92 96 96

Trà Vinh - 29/04/22

0123456789
30
4260
8110
0440
6390
7790
6451
8992
2163
4283
6754
3515
096
9996
2987
2208
9628
2968
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV16
100N
07
200N
714
400N
9964
9486
0272
1TR
1370
3TR
09732
05315
62014
47278
39003
04156
08477
10TR
91109
22196
15TR
02853
30TR
03625
2TỶ
855406

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 22/04/22

006 09 03 07 553 56
115 14 14 664
225 778 77 70 72
332 886
4996

Trà Vinh - 22/04/22

0123456789
1370
0272
9732
9003
2853
714
9964
2014
5315
3625
9486
4156
2196
5406
07
8477
7278
1109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV15
100N
12
200N
846
400N
6469
2191
5058
1TR
5466
3TR
00194
01778
72592
26455
41649
34885
07466
10TR
38238
09515
15TR
70515
30TR
98091
2TỶ
827426

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 15/04/22

0555 58
115 15 12 666 66 69
226 778
338 885
449 46 991 94 92 91

Trà Vinh - 15/04/22

0123456789
2191
8091
12
2592
0194
6455
4885
9515
0515
846
5466
7466
7426
5058
1778
8238
6469
1649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV14
100N
83
200N
563
400N
8260
1230
5374
1TR
5906
3TR
57635
04458
30577
73470
98968
20274
77622
10TR
07677
54317
15TR
24676
30TR
95011
2TỶ
236193

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 08/04/22

006 558
111 17 668 60 63
222 776 77 77 70 74 74
335 30 883
4993

Trà Vinh - 08/04/22

0123456789
8260
1230
3470
5011
7622
83
563
6193
5374
0274
7635
5906
4676
0577
7677
4317
4458
8968
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL