In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 06/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 32TV39
100N
00
200N
976
400N
1804
2159
0875
1TR
2011
3TR
54841
67058
40575
60465
33213
85777
64108
10TR
18589
50140
15TR
48566
30TR
35726
2TỶ
807240

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 29/09/23

008 04 00 558 59
113 11 666 65
226 775 77 75 76
3889
440 40 41 9

Trà Vinh - 29/09/23

0123456789
00
0140
7240
2011
4841
3213
1804
0875
0575
0465
976
8566
5726
5777
7058
4108
2159
8589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 32TV38
100N
82
200N
196
400N
0846
8965
9304
1TR
9452
3TR
66997
53039
11365
31696
52649
37277
47572
10TR
37644
38022
15TR
08068
30TR
70028
2TỶ
528491

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 22/09/23

004 552
1668 65 65
228 22 777 72
339 882
444 49 46 991 97 96 96

Trà Vinh - 22/09/23

0123456789
8491
82
9452
7572
8022
9304
7644
8965
1365
196
0846
1696
6997
7277
8068
0028
3039
2649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 32TV37
100N
78
200N
751
400N
5614
7782
5314
1TR
4124
3TR
58827
36586
05079
07786
17195
73747
47908
10TR
45182
96568
15TR
49084
30TR
36098
2TỶ
765509

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 15/09/23

009 08 551
114 14 668
227 24 779 78
3884 82 86 86 82
447 998 95

Trà Vinh - 15/09/23

0123456789
751
7782
5182
5614
5314
4124
9084
7195
6586
7786
8827
3747
78
7908
6568
6098
5079
5509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 32TV36
100N
97
200N
024
400N
7347
8850
0623
1TR
0577
3TR
08315
11228
57372
00518
09649
78918
45924
10TR
80734
17736
15TR
66177
30TR
46892
2TỶ
028910

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 08/09/23

0550
110 15 18 18 6
228 24 23 24 777 72 77
334 36 8
449 47 992 97

Trà Vinh - 08/09/23

0123456789
8850
8910
7372
6892
0623
024
5924
0734
8315
7736
97
7347
0577
6177
1228
0518
8918
9649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 32TV35
100N
51
200N
831
400N
6833
2213
3504
1TR
8598
3TR
67712
46896
29152
37048
78100
36004
92712
10TR
40064
74140
15TR
90789
30TR
58676
2TỶ
485055

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 01/09/23

000 04 04 555 52 51
112 12 13 664
2776
333 31 889
440 48 996 98

Trà Vinh - 01/09/23

0123456789
8100
4140
51
831
7712
9152
2712
6833
2213
3504
6004
0064
5055
6896
8676
8598
7048
0789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 32TV34
100N
08
200N
892
400N
6743
3811
3897
1TR
6845
3TR
84185
32348
70554
52973
23818
37839
48480
10TR
60377
82893
15TR
97334
30TR
41222
2TỶ
055540

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 25/08/23

008 554
118 11 6
222 777 73
334 39 885 80
440 48 45 43 993 97 92

Trà Vinh - 25/08/23

0123456789
8480
5540
3811
892
1222
6743
2973
2893
0554
7334
6845
4185
3897
0377
08
2348
3818
7839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 32TV33
100N
60
200N
948
400N
1328
6266
1843
1TR
4054
3TR
56334
28666
30293
44008
83960
59902
91771
10TR
93215
60313
15TR
37077
30TR
53614
2TỶ
808209

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 18/08/23

009 08 02 554
114 15 13 666 60 66 60
228 777 71
334 8
443 48 993

Trà Vinh - 18/08/23

0123456789
60
3960
1771
9902
1843
0293
0313
4054
6334
3614
3215
6266
8666
7077
948
1328
4008
8209
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL