In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 02/12/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV47
100N
01
200N
428
400N
1535
1364
9771
1TR
6892
3TR
02435
45046
87200
24100
14533
34873
70735
10TR
11567
02641
15TR
14374
30TR
80497
2TỶ
583491

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 25/11/22

000 00 01 5
1667 64
228 774 73 71
335 33 35 35 8
441 46 991 97 92

Trà Vinh - 25/11/22

0123456789
7200
4100
01
9771
2641
3491
6892
4533
4873
1364
4374
1535
2435
0735
5046
1567
0497
428
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV46
100N
38
200N
772
400N
3808
7287
4734
1TR
6253
3TR
52229
46483
33203
76064
25687
99874
94258
10TR
53081
30765
15TR
76240
30TR
49533
2TỶ
114125

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 18/11/22

003 08 558 53
1665 64
225 29 774 72
333 34 38 881 83 87 87
440 9

Trà Vinh - 18/11/22

0123456789
6240
3081
772
6253
6483
3203
9533
4734
6064
9874
0765
4125
7287
5687
38
3808
4258
2229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV45
100N
81
200N
001
400N
3200
7683
5817
1TR
9344
3TR
70365
35697
99278
67106
16128
35144
69409
10TR
89954
08151
15TR
40939
30TR
87254
2TỶ
530214

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 11/11/22

006 09 00 01 554 54 51
114 17 665
228 778
339 883 81
444 44 997

Trà Vinh - 11/11/22

0123456789
3200
81
001
8151
7683
9344
5144
9954
7254
0214
0365
7106
5817
5697
9278
6128
9409
0939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV44
100N
69
200N
992
400N
7503
3454
4061
1TR
7059
3TR
71176
86139
49166
08883
39929
48951
46726
10TR
00169
11940
15TR
19261
30TR
17178
2TỶ
200850

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 04/11/22

003 550 51 59 54
1661 69 66 61 69
229 26 778 76
339 883
440 992

Trà Vinh - 04/11/22

0123456789
1940
0850
4061
8951
9261
992
7503
8883
3454
1176
9166
6726
7178
69
7059
6139
9929
0169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV43
100N
74
200N
458
400N
8800
2179
5652
1TR
5550
3TR
92437
10701
39418
80830
73649
34671
53119
10TR
83569
73291
15TR
48016
30TR
33257
2TỶ
794280

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 28/10/22

001 00 557 50 52 58
116 18 19 669
2771 79 74
337 30 880
449 991

Trà Vinh - 28/10/22

0123456789
8800
5550
0830
4280
0701
4671
3291
5652
74
8016
2437
3257
458
9418
2179
3649
3119
3569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV42
100N
74
200N
248
400N
2322
0076
6844
1TR
4868
3TR
02256
56241
35794
04260
47168
52116
26805
10TR
26853
36690
15TR
99470
30TR
64101
2TỶ
906392

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 21/10/22

001 05 553 56
116 660 68 68
222 770 76 74
38
441 44 48 992 90 94

Trà Vinh - 21/10/22

0123456789
4260
6690
9470
6241
4101
2322
6392
6853
74
6844
5794
6805
0076
2256
2116
248
4868
7168
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV41
100N
59
200N
754
400N
5208
5357
6916
1TR
2309
3TR
23983
21905
07005
87253
12579
90505
43707
10TR
78804
45139
15TR
53590
30TR
11292
2TỶ
536301

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 14/10/22

001 04 05 05 05 07 09 08 553 57 54 59
116 6
2779
339 883
4992 90

Trà Vinh - 14/10/22

0123456789
3590
6301
1292
3983
7253
754
8804
1905
7005
0505
6916
5357
3707
5208
59
2309
2579
5139
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL