In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ hai

Còn 04:29:18 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 9-10-8-4-3-6CD
01548
G.Nhất
24105
G.Nhì
97886
05221
G.Ba
40800
37871
20859
72800
54653
88845
G.Tư
0439
7366
0464
1971
G.Năm
1811
4985
1123
8003
0173
1572
G.Sáu
022
988
617
G.Bảy
56
06
23
95

Hà Nội - 05/09/22

0123456789
0800
2800
5221
7871
1971
1811
1572
022
4653
1123
8003
0173
23
0464
4105
8845
4985
95
7886
7366
56
06
617
988
1548
0859
0439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 8-2-13-3-10-11CM
75965
G.Nhất
38820
G.Nhì
71575
21773
G.Ba
11467
84675
61952
95607
14201
55425
G.Tư
2131
9835
4095
9439
G.Năm
8213
2982
1312
9421
7692
0890
G.Sáu
343
694
012
G.Bảy
19
70
91
92

Hà Nội - 29/08/22

0123456789
8820
0890
70
4201
2131
9421
91
1952
2982
1312
7692
012
92
1773
8213
343
694
1575
4675
5425
9835
4095
5965
1467
5607
9439
19
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 15-9-8-13-2-5CU
60652
G.Nhất
61027
G.Nhì
38872
08164
G.Ba
30974
87817
00516
93800
35859
72718
G.Tư
9816
5220
5935
3029
G.Năm
5672
5791
6269
6512
7642
5634
G.Sáu
284
547
080
G.Bảy
56
31
58
94

Hà Nội - 22/08/22

0123456789
3800
5220
080
5791
31
8872
5672
6512
7642
0652
8164
0974
5634
284
94
5935
0516
9816
56
1027
7817
547
2718
58
5859
3029
6269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 15-8-4-6-5-14BD
19117
G.Nhất
51486
G.Nhì
27002
45812
G.Ba
22224
52091
57517
09993
31743
66134
G.Tư
4783
1074
4928
0171
G.Năm
0247
7431
9917
7825
0207
5207
G.Sáu
313
533
535
G.Bảy
16
67
93
57

Hà Nội - 15/08/22

0123456789
2091
0171
7431
7002
5812
9993
1743
4783
313
533
93
2224
6134
1074
7825
535
1486
16
7517
0247
9917
0207
5207
67
57
9117
4928
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 12-7-13-8-1-10BM
76821
G.Nhất
26769
G.Nhì
25934
27097
G.Ba
43807
18207
37835
64746
96956
71714
G.Tư
9638
3327
2771
8852
G.Năm
5803
4206
1658
8429
7592
1323
G.Sáu
531
716
624
G.Bảy
26
15
12
43

Hà Nội - 08/08/22

0123456789
2771
531
6821
8852
7592
12
5803
1323
43
5934
1714
624
7835
15
4746
6956
4206
716
26
7097
3807
8207
3327
9638
1658
6769
8429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 12-9-7-14-6-8BU
46555
G.Nhất
11459
G.Nhì
44331
72670
G.Ba
09791
21977
96540
46622
69528
69111
G.Tư
8040
4166
2393
5238
G.Năm
5081
2597
1948
0507
0291
3793
G.Sáu
693
962
297
G.Bảy
05
62
33
08

Hà Nội - 01/08/22

0123456789
2670
6540
8040
4331
9791
9111
5081
0291
6622
962
62
2393
3793
693
33
05
6555
4166
1977
2597
0507
297
9528
5238
1948
08
1459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 2-11-14-6-9-12AD
69502
G.Nhất
72642
G.Nhì
04474
23788
G.Ba
99464
91324
13169
61240
37704
66460
G.Tư
1056
6840
0293
3918
G.Năm
3061
5636
5228
4776
9816
9033
G.Sáu
755
637
737
G.Bảy
18
60
02
53

Hà Nội - 25/07/22

0123456789
1240
6460
6840
60
3061
2642
02
9502
0293
9033
53
4474
9464
1324
7704
755
1056
5636
4776
9816
637
737
3788
3918
5228
18
3169
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL