In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 08/07/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
69
200N
805
400N
0365
2658
2165
1TR
3530
3TR
55548
15324
61050
02378
60472
07556
15618
10TR
18501
62191
15TR
31794
30TR
94740
2TỶ
833422

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 01/07/22

001 05 550 56 58
118 665 65 69
222 24 778 72
330 8
440 48 994 91

Ninh Thuận - 01/07/22

0123456789
3530
1050
4740
8501
2191
0472
3422
5324
1794
805
0365
2165
7556
2658
5548
2378
5618
69
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
14
200N
248
400N
9932
3615
2937
1TR
4566
3TR
09788
29203
18085
51471
85531
53710
34474
10TR
81628
80454
15TR
12236
30TR
78952
2TỶ
738448

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 24/06/22

003 552 54
110 15 14 666
228 771 74
336 31 32 37 888 85
448 48 9

Ninh Thuận - 24/06/22

0123456789
3710
1471
5531
9932
8952
9203
14
4474
0454
3615
8085
4566
2236
2937
248
9788
1628
8448
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
87
200N
669
400N
6478
9034
7788
1TR
8251
3TR
53073
01759
18907
68497
54043
98716
14259
10TR
66179
51003
15TR
14574
30TR
98020
2TỶ
963977

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 17/06/22

003 07 559 59 51
116 669
220 777 74 79 73 78
334 888 87
443 997

Ninh Thuận - 17/06/22

0123456789
8020
8251
3073
4043
1003
9034
4574
8716
87
8907
8497
3977
6478
7788
669
1759
4259
6179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
04
200N
488
400N
2978
4750
0298
1TR
5232
3TR
12351
54445
66196
87447
51696
55639
03137
10TR
47057
94505
15TR
66544
30TR
84937
2TỶ
134478

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 10/06/22

005 04 557 51 50
16
2778 78
337 39 37 32 888
444 45 47 996 96 98

Ninh Thuận - 10/06/22

0123456789
4750
2351
5232
04
6544
4445
4505
6196
1696
7447
3137
7057
4937
488
2978
0298
4478
5639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
01
200N
656
400N
5950
9503
5132
1TR
1277
3TR
84811
80623
02488
67103
51938
29274
73549
10TR
93731
26386
15TR
70500
30TR
94187
2TỶ
807492

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 03/06/22

000 03 03 01 550 56
111 6
223 774 77
331 38 32 887 86 88
449 992

Ninh Thuận - 03/06/22

0123456789
5950
0500
01
4811
3731
5132
7492
9503
0623
7103
9274
656
6386
1277
4187
2488
1938
3549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
54
200N
405
400N
0827
5884
7628
1TR
0136
3TR
68312
09314
86067
40703
40747
79935
74033
10TR
52017
03311
15TR
26419
30TR
94383
2TỶ
740536

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 27/05/22

003 05 554
119 17 11 12 14 667
227 28 7
336 35 33 36 883 84
447 9

Ninh Thuận - 27/05/22

0123456789
3311
8312
0703
4033
4383
54
5884
9314
405
9935
0136
0536
0827
6067
0747
2017
7628
6419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
89
200N
089
400N
7636
6216
1957
1TR
7484
3TR
35595
80100
44048
15358
33753
35937
73940
10TR
10037
50979
15TR
76625
30TR
66733
2TỶ
664159

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 20/05/22

000 559 58 53 57
116 6
225 779
333 37 37 36 884 89 89
448 40 995

Ninh Thuận - 20/05/22

0123456789
0100
3940
3753
6733
7484
5595
6625
7636
6216
1957
5937
0037
4048
5358
89
089
0979
4159
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL