In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 19/04/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
57
200N
827
400N
4136
4720
1163
1TR
2465
3TR
88915
35060
19958
38918
53011
90658
39844
10TR
01238
79710
15TR
80946
30TR
60755
2TỶ
465562

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 12/04/24

0555 58 58 57
110 15 18 11 662 60 65 63
220 27 7
338 36 8
446 44 9

Ninh Thuận - 12/04/24

0123456789
4720
5060
9710
3011
5562
1163
9844
2465
8915
0755
4136
0946
57
827
9958
8918
0658
1238
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
74
200N
062
400N
1159
6357
5270
1TR
8678
3TR
77729
98724
74314
90089
20716
79131
27889
10TR
21591
27099
15TR
89873
30TR
67016
2TỶ
329648

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 05/04/24

0559 57
116 14 16 662
229 24 773 78 70 74
331 889 89
448 991 99

Ninh Thuận - 05/04/24

0123456789
5270
9131
1591
062
9873
74
8724
4314
0716
7016
6357
8678
9648
1159
7729
0089
7889
7099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
26
200N
119
400N
7047
8380
3494
1TR
4701
3TR
00850
61398
68514
56449
94286
82413
55070
10TR
29227
64534
15TR
06384
30TR
00822
2TỶ
417381

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 29/03/24

001 550
114 13 19 6
222 27 26 770
334 881 84 86 80
449 47 998 94

Ninh Thuận - 29/03/24

0123456789
8380
0850
5070
4701
7381
0822
2413
3494
8514
4534
6384
26
4286
7047
9227
1398
119
6449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
75
200N
948
400N
2225
3609
4287
1TR
4662
3TR
55618
32694
25926
09462
06146
98668
51894
10TR
65017
04262
15TR
29944
30TR
91920
2TỶ
809490

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 22/03/24

009 5
117 18 662 62 68 62
220 26 25 775
3887
444 46 48 990 94 94

Ninh Thuận - 22/03/24

0123456789
1920
9490
4662
9462
4262
2694
1894
9944
75
2225
5926
6146
4287
5017
948
5618
8668
3609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
56
200N
064
400N
1869
6209
6929
1TR
5227
3TR
58372
48786
75727
57454
99476
37257
94615
10TR
16428
78129
15TR
34641
30TR
14509
2TỶ
974278

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 15/03/24

009 09 554 57 56
115 669 64
228 29 27 27 29 778 72 76
3886
441 9

Ninh Thuận - 15/03/24

0123456789
4641
8372
064
7454
4615
56
8786
9476
5227
5727
7257
6428
4278
1869
6209
6929
8129
4509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
16
200N
059
400N
3266
5758
9084
1TR
6169
3TR
95853
86486
12789
08910
18087
87377
97752
10TR
57282
51615
15TR
38290
30TR
29990
2TỶ
648970

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 08/03/24

0553 52 58 59
115 10 16 669 66
2770 77
3882 86 89 87 84
4990 90

Ninh Thuận - 08/03/24

0123456789
8910
8290
9990
8970
7752
7282
5853
9084
1615
16
3266
6486
8087
7377
5758
059
6169
2789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
17
200N
650
400N
6281
9237
5398
1TR
7953
3TR
12589
37131
41689
77664
64511
55151
52122
10TR
98224
98984
15TR
96629
30TR
04572
2TỶ
173882

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 01/03/24

0551 53 50
111 17 664
229 24 22 772
331 37 882 84 89 89 81
4998

Ninh Thuận - 01/03/24

0123456789
650
6281
7131
4511
5151
2122
4572
3882
7953
7664
8224
8984
17
9237
5398
2589
1689
6629

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL