In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 06/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
00
200N
848
400N
5827
5595
7194
1TR
4578
3TR
05658
85428
13985
41537
10366
17606
70618
10TR
97214
38009
15TR
83765
30TR
20929
2TỶ
987446

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 29/09/23

009 06 00 558
114 18 665 66
229 28 27 778
337 885
446 48 995 94

Ninh Thuận - 29/09/23

0123456789
00
7194
7214
5595
3985
3765
0366
7606
7446
5827
1537
848
4578
5658
5428
0618
8009
0929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
98
200N
409
400N
8283
5574
1897
1TR
1118
3TR
81972
49080
37863
08939
06412
55051
07436
10TR
83210
22328
15TR
27744
30TR
12392
2TỶ
516541

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 22/09/23

009 551
110 12 18 663
228 772 74
339 36 880 83
441 44 992 97 98

Ninh Thuận - 22/09/23

0123456789
9080
3210
5051
6541
1972
6412
2392
8283
7863
5574
7744
7436
1897
98
1118
2328
409
8939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
21
200N
761
400N
3832
1236
2544
1TR
3056
3TR
10472
04726
10855
09766
25237
96397
73008
10TR
54506
09687
15TR
62274
30TR
26511
2TỶ
056234

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 15/09/23

006 08 555 56
111 666 61
226 21 774 72
334 37 32 36 887
444 997

Ninh Thuận - 15/09/23

0123456789
21
761
6511
3832
0472
2544
2274
6234
0855
1236
3056
4726
9766
4506
5237
6397
9687
3008
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
15
200N
023
400N
8898
4989
8638
1TR
4424
3TR
94915
20661
01377
07814
03507
14922
08964
10TR
45706
55959
15TR
59376
30TR
69680
2TỶ
759041

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 08/09/23

006 07 559
115 14 15 661 64
222 24 23 776 77
338 880 89
441 998

Ninh Thuận - 08/09/23

0123456789
9680
0661
9041
4922
023
4424
7814
8964
15
4915
5706
9376
1377
3507
8898
8638
4989
5959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
01
200N
923
400N
2282
5348
5002
1TR
3475
3TR
58514
32452
83897
82486
62253
63018
86670
10TR
08043
95581
15TR
33555
30TR
31109
2TỶ
886147

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 01/09/23

009 02 01 555 52 53
114 18 6
223 770 75
3881 86 82
447 43 48 997

Ninh Thuận - 01/09/23

0123456789
6670
01
5581
2282
5002
2452
923
2253
8043
8514
3475
3555
2486
3897
6147
5348
3018
1109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
12
200N
118
400N
0926
8434
0517
1TR
8817
3TR
18405
86675
53498
45372
99807
46800
88675
10TR
74248
10333
15TR
20760
30TR
32556
2TỶ
693904

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 25/08/23

004 05 07 00 556
117 17 18 12 660
226 775 72 75
333 34 8
448 998

Ninh Thuận - 25/08/23

0123456789
6800
0760
12
5372
0333
8434
3904
8405
6675
8675
0926
2556
0517
8817
9807
118
3498
4248
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
18
200N
775
400N
1759
9018
3678
1TR
8015
3TR
86561
11821
24717
17797
21733
53594
68218
10TR
73018
87719
15TR
20414
30TR
81279
2TỶ
220992

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 18/08/23

0559
114 18 19 17 18 15 18 18 661
221 779 78 75
333 8
4992 97 94

Ninh Thuận - 18/08/23

0123456789
6561
1821
0992
1733
3594
0414
775
8015
4717
7797
18
9018
3678
8218
3018
1759
7719
1279
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL