In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 07/04/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
17
200N
765
400N
3915
1993
3327
1TR
3945
3TR
67680
85903
23718
57943
30201
41720
70803
10TR
10744
66603
15TR
74324
30TR
92328
2TỶ
004504

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 31/03/23

004 03 03 01 03 5
118 15 17 665
228 24 20 27 7
3880
444 43 45 993

Ninh Thuận - 31/03/23

0123456789
7680
1720
0201
1993
5903
7943
0803
6603
0744
4324
4504
765
3915
3945
17
3327
3718
2328
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
97
200N
062
400N
9078
0907
4674
1TR
9545
3TR
37138
41695
33172
30070
63830
14003
32543
10TR
71550
68852
15TR
10299
30TR
94081
2TỶ
396334

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 24/03/23

003 07 550 52
1662
2772 70 78 74
334 38 30 881
443 45 999 95 97

Ninh Thuận - 24/03/23

0123456789
0070
3830
1550
4081
062
3172
8852
4003
2543
4674
6334
9545
1695
97
0907
9078
7138
0299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
85
200N
618
400N
3700
7341
4233
1TR
8997
3TR
08067
86126
06286
92239
77614
66622
18831
10TR
38589
18105
15TR
98259
30TR
84304
2TỶ
795055

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 17/03/23

004 05 00 555 59
114 18 667
226 22 7
339 31 33 889 86 85
441 997

Ninh Thuận - 17/03/23

0123456789
3700
7341
8831
6622
4233
7614
4304
85
8105
5055
6126
6286
8997
8067
618
2239
8589
8259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
44
200N
533
400N
7801
8746
8220
1TR
6259
3TR
77264
07833
05533
63664
90898
93243
12624
10TR
39537
92742
15TR
37544
30TR
99682
2TỶ
565937

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 10/03/23

001 559
1664 64
224 20 7
337 37 33 33 33 882
444 42 43 46 44 998

Ninh Thuận - 10/03/23

0123456789
8220
7801
2742
9682
533
7833
5533
3243
44
7264
3664
2624
7544
8746
9537
5937
0898
6259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
93
200N
235
400N
4262
1737
0896
1TR
5968
3TR
16678
88327
88210
49445
75414
82358
90491
10TR
60924
22099
15TR
46811
30TR
92020
2TỶ
807756

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 03/03/23

0556 58
111 10 14 668 62
220 24 27 778
337 35 8
445 999 91 96 93

Ninh Thuận - 03/03/23

0123456789
8210
2020
0491
6811
4262
93
5414
0924
235
9445
0896
7756
1737
8327
5968
6678
2358
2099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
59
200N
611
400N
9542
9916
8042
1TR
5197
3TR
92706
73008
43308
95567
87936
19406
18310
10TR
97741
51289
15TR
85205
30TR
36641
2TỶ
867728

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 24/02/23

005 06 08 08 06 559
110 16 11 667
228 7
336 889
441 41 42 42 997

Ninh Thuận - 24/02/23

0123456789
8310
611
7741
6641
9542
8042
5205
9916
2706
7936
9406
5197
5567
3008
3308
7728
59
1289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
10
200N
499
400N
0056
6314
2853
1TR
1658
3TR
71437
98378
06109
87328
50111
23514
69347
10TR
25209
97877
15TR
77670
30TR
49954
2TỶ
429399

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 17/02/23

009 09 554 58 56 53
111 14 14 10 6
228 770 77 78
337 8
447 999 99

Ninh Thuận - 17/02/23

0123456789
10
7670
0111
2853
6314
3514
9954
0056
1437
9347
7877
1658
8378
7328
499
6109
5209
9399
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL