In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 21/01/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
29
200N
459
400N
0069
4169
0411
1TR
8253
3TR
80016
13396
26515
12652
14775
84847
19556
10TR
58591
34704
15TR
76190
30TR
55011
2TỶ
973858

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 14/01/22

004 558 52 56 53 59
111 16 15 11 669 69
229 775
38
447 990 91 96

Ninh Thuận - 14/01/22

0123456789
6190
0411
8591
5011
2652
8253
4704
6515
4775
0016
3396
9556
4847
3858
29
459
0069
4169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
74
200N
842
400N
7302
6941
5456
1TR
6627
3TR
14499
10803
95816
22845
55052
34891
09211
10TR
83114
12774
15TR
05018
30TR
65485
2TỶ
992577

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 07/01/22

003 02 552 56
118 14 16 11 6
227 777 74 74
3885
445 41 42 999 91

Ninh Thuận - 07/01/22

0123456789
6941
4891
9211
842
7302
5052
0803
74
3114
2774
2845
5485
5456
5816
6627
2577
5018
4499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
74
200N
694
400N
1340
8093
8575
1TR
7478
3TR
26633
76918
50243
56776
26339
84070
24018
10TR
24585
98629
15TR
96566
30TR
34803
2TỶ
737430

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 31/12/21

003 5
118 18 666
229 776 70 78 75 74
330 33 39 885
443 40 993 94

Ninh Thuận - 31/12/21

0123456789
1340
4070
7430
8093
6633
0243
4803
74
694
8575
4585
6776
6566
7478
6918
4018
6339
8629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
19
200N
127
400N
3442
5364
4074
1TR
2478
3TR
27802
21655
12075
97749
06669
59266
41700
10TR
75141
75287
15TR
23132
30TR
20582
2TỶ
643010

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 24/12/21

002 00 555
110 19 669 66 64
227 775 78 74
332 882 87
441 49 42 9

Ninh Thuận - 24/12/21

0123456789
1700
3010
5141
3442
7802
3132
0582
5364
4074
1655
2075
9266
127
5287
2478
19
7749
6669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
96
200N
071
400N
7797
7664
4272
1TR
4161
3TR
62426
32352
42220
13740
30763
94713
12204
10TR
58376
85809
15TR
47773
30TR
53465
2TỶ
891977

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 17/12/21

009 04 552
113 665 63 61 64
226 20 777 73 76 72 71
38
440 997 96

Ninh Thuận - 17/12/21

0123456789
2220
3740
071
4161
4272
2352
0763
4713
7773
7664
2204
3465
96
2426
8376
7797
1977
5809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
97
200N
681
400N
7592
3203
6616
1TR
1525
3TR
54999
11515
43003
92762
21641
34820
80136
10TR
77014
45610
15TR
30976
30TR
94013
2TỶ
678748

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 10/12/21

003 03 5
113 14 10 15 16 662
220 25 776
336 881
448 41 999 92 97

Ninh Thuận - 10/12/21

0123456789
4820
5610
681
1641
7592
2762
3203
3003
4013
7014
1525
1515
6616
0136
0976
97
8748
4999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
71
200N
864
400N
3543
4483
6394
1TR
3714
3TR
35262
26895
46485
94236
18208
01929
76317
10TR
15621
02372
15TR
43360
30TR
05899
2TỶ
410142

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 03/12/21

008 5
117 14 660 62 64
221 29 772 71
336 885 83
442 43 999 95 94

Ninh Thuận - 03/12/21

0123456789
3360
71
5621
5262
2372
0142
3543
4483
864
6394
3714
6895
6485
4236
6317
8208
1929
5899
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL