Kỳ vé #127239
Ngày 22/03/2023 16:14
CHẲN: 13
LẺ: 7
LỚN: 10
NHỎ: 10
Tổng: 781
Kỳ sau: 00:00
02030610172122243639
42464748566569747678
KỲ XỔ TIẾP THEO
  • TẦN SUẤT
  • CHẲN - LẺ
  • LỚN - BÉ
100 KỲ XỔ GẦN NHẤT
67
36 Lần
31
32 Lần
08
31 Lần
03
31 Lần
33
30 Lần
34
30 Lần
45
30 Lần
77
30 Lần
24
29 Lần
36
29 Lần
17
29 Lần
80
29 Lần
58
29 Lần
70
29 Lần
07
29 Lần
48
29 Lần
21
29 Lần
22
28 Lần
41
28 Lần
75
28 Lần
78
28 Lần
19
28 Lần
12
28 Lần
42
27 Lần
46
27 Lần
06
27 Lần
66
27 Lần
79
27 Lần
09
27 Lần
27
26 Lần
63
26 Lần
71
26 Lần
56
26 Lần
32
26 Lần
44
25 Lần
43
25 Lần
11
25 Lần
51
25 Lần
47
25 Lần
50
25 Lần
59
25 Lần
01
25 Lần
15
25 Lần
73
25 Lần
60
25 Lần
65
25 Lần
53
25 Lần
39
25 Lần
55
24 Lần
23
24 Lần
62
24 Lần
52
24 Lần
35
24 Lần
28
24 Lần
13
24 Lần
20
23 Lần
54
23 Lần
38
23 Lần
14
23 Lần
25
23 Lần
05
23 Lần
76
22 Lần
61
22 Lần
30
21 Lần
69
21 Lần
16
21 Lần
26
21 Lần
72
21 Lần
02
21 Lần
29
20 Lần
74
20 Lần
04
20 Lần
64
19 Lần
49
19 Lần
40
18 Lần
10
18 Lần
18
18 Lần
37
17 Lần
57
17 Lần
68
17 Lần
KỲ XỔ BỘ SỐ
#127239
CHẴN 13HÒA LB
02 03 06 10 17 21 22 24 36 39
42 46 47 48 56 65 69 74 76 78
#127238
LẺ 11LỚN 12
01 16 21 24 26 30 31 39 50 51
53 56 59 63 66 67 68 74 77 79
#127237
CHẴN 11HÒA LB
01 02 04 08 09 10 22 29 30 39
41 52 56 63 65 66 71 74 76 79
#127236
CHẴN 11HÒA LB
03 06 09 13 15 21 24 31 36 38
48 56 57 65 66 70 74 77 78 80
#127235
CHẴN 11HÒA LB
02 08 12 13 16 24 30 31 36 39
41 42 45 46 53 61 63 67 70 72
#127234
LẺ 13NHỎ 11
01 09 18 20 27 28 31 32 33 36
39 45 55 60 63 66 67 71 75 77
Nhiều nhất
4542 lần
6741 lần
3139 lần
1739 lần
0338 lần
7737 lần
2136 lần
3636 lần
8036 lần
4336 lần
Ít nhất
7423 lần
0423 lần
6823 lần
4924 lần
1824 lần
5724 lần
2925 lần
0525 lần
3725 lần
6425 lần
Chưa về
7517 lần
0510 lần
2410 lần
019 lần
128 lần
588 lần
157 lần
327 lần
387 lần
256 lần

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL