Kỳ vé #079895
Ngày 18/01/2022 21:50
CHẲN: 8
LẺ: 12
LỚN: 9
BÉ: 11
Tổng: 840
Kỳ sau: 00:00
08111217192530313233
37536162646566697273
KỲ XỔ TIẾP THEO
  • TẦN SUẤT
  • CHẲN - LẺ
  • LỚN - BÉ
100 KỲ XỔ GẦN NHẤT
31
35 Lần
27
34 Lần
73
33 Lần
79
31 Lần
32
31 Lần
09
31 Lần
36
31 Lần
47
30 Lần
75
30 Lần
39
29 Lần
33
29 Lần
49
29 Lần
76
29 Lần
70
29 Lần
74
29 Lần
29
29 Lần
01
29 Lần
80
29 Lần
38
28 Lần
15
28 Lần
12
28 Lần
62
28 Lần
68
28 Lần
67
27 Lần
11
27 Lần
16
27 Lần
61
27 Lần
24
27 Lần
18
27 Lần
56
27 Lần
25
27 Lần
26
27 Lần
52
27 Lần
64
27 Lần
02
27 Lần
63
26 Lần
71
26 Lần
59
25 Lần
51
25 Lần
69
25 Lần
04
25 Lần
23
25 Lần
53
25 Lần
21
25 Lần
03
25 Lần
48
25 Lần
20
24 Lần
28
24 Lần
65
24 Lần
37
24 Lần
54
23 Lần
55
23 Lần
41
23 Lần
42
23 Lần
34
22 Lần
05
22 Lần
19
22 Lần
50
22 Lần
43
22 Lần
10
22 Lần
44
22 Lần
46
22 Lần
77
22 Lần
72
21 Lần
45
21 Lần
22
21 Lần
13
21 Lần
35
21 Lần
08
21 Lần
17
21 Lần
30
20 Lần
07
20 Lần
40
19 Lần
66
19 Lần
14
19 Lần
06
18 Lần
60
17 Lần
57
16 Lần
78
16 Lần
58
15 Lần
KỲ XỔ BỘ SỐ
#079895
LẺ 12NHỎ 11
08 11 12 17 19 25 30 31 32 33
37 53 61 62 64 65 66 69 72 73
#079894
HÒA CLLỚN 12
04 08 09 14 21 30 35 39 41 42
43 55 56 57 59 60 62 70 72 73
#079893
CHẴN 12LỚN 12
02 03 12 20 24 30 35 36 43 44
45 47 54 56 57 59 62 68 74 77
#079892
CHẴN 11NHỎ 13
06 09 11 15 16 17 18 21 28 29
31 36 37 44 48 56 60 64 65 78
#079891
HÒA CLHÒA LB
02 10 11 12 16 19 25 29 33 34
41 42 48 51 59 62 67 69 72 80
#079890
HÒA CLLỚN 11
01 03 09 12 14 22 25 29 38 44
52 55 61 62 66 67 68 73 76 79
Nhiều nhất
3135 lần
2734 lần
7333 lần
7931 lần
3231 lần
0931 lần
3631 lần
4730 lần
7530 lần
3929 lần
Ít nhất
5815 lần
7816 lần
5716 lần
6017 lần
0618 lần
4019 lần
6619 lần
1419 lần
0720 lần
3020 lần
Chưa về
2613 lần
0710 lần
7110 lần
278 lần
498 lần
057 lần
407 lần
467 lần
587 lần
637 lần

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL