Kỳ vé #164378
Ngày 03/10/2023 07:24
CHẲN: 10
LẺ: 10
LỚN: 12
NHỎ: 8
Tổng: 930
Kỳ sau: 00:00
12141519222832334244
55596364656768697980
KỲ XỔ TIẾP THEO
  • TẦN SUẤT
  • CHẲN - LẺ
  • LỚN - BÉ
100 KỲ XỔ GẦN NHẤT
11
35 Lần
33
34 Lần
09
33 Lần
04
33 Lần
35
32 Lần
67
32 Lần
45
32 Lần
10
31 Lần
26
30 Lần
05
30 Lần
07
30 Lần
44
30 Lần
60
29 Lần
42
29 Lần
29
28 Lần
31
28 Lần
46
28 Lần
74
28 Lần
15
28 Lần
06
28 Lần
72
28 Lần
25
27 Lần
47
27 Lần
59
27 Lần
20
27 Lần
79
27 Lần
58
27 Lần
75
27 Lần
77
27 Lần
76
27 Lần
73
26 Lần
55
26 Lần
27
26 Lần
49
26 Lần
21
26 Lần
63
26 Lần
17
26 Lần
36
26 Lần
37
26 Lần
24
25 Lần
43
25 Lần
38
25 Lần
70
25 Lần
71
25 Lần
22
25 Lần
64
24 Lần
65
24 Lần
68
24 Lần
03
24 Lần
51
24 Lần
57
23 Lần
30
23 Lần
66
23 Lần
02
23 Lần
69
23 Lần
34
23 Lần
28
23 Lần
78
22 Lần
01
22 Lần
41
22 Lần
32
22 Lần
39
22 Lần
08
22 Lần
54
22 Lần
50
22 Lần
48
22 Lần
13
21 Lần
23
21 Lần
61
21 Lần
40
21 Lần
52
20 Lần
19
20 Lần
16
20 Lần
53
20 Lần
56
19 Lần
14
18 Lần
12
17 Lần
62
16 Lần
18
14 Lần
80
10 Lần
KỲ XỔ BỘ SỐ
#164378
HÒA CLLỚN 12
12 14 15 19 22 28 32 33 42 44
55 59 63 64 65 67 68 69 79 80
#164377
LẺ 11LỚN 11
02 03 04 06 11 13 29 34 39 41
50 52 54 57 65 67 70 71 72 75
#164376
HÒA CLHÒA LB
02 05 07 09 12 14 24 25 38 40
44 49 54 57 59 60 61 71 76 77
#164375
LẺ 11NHỎ 13
01 02 03 08 09 10 13 16 24 30
33 35 37 44 46 47 57 59 64 67
#164374
LẺ 12LỚN 11
01 06 09 23 26 29 35 38 40 43
46 48 55 56 61 63 65 67 69 76
#164373
LẺ 11LỚN 13
11 14 17 29 32 34 35 41 42 49
53 58 63 64 65 69 74 75 76 78
Nhiều nhất
698 lần
638 lần
607 lần
447 lần
677 lần
547 lần
337 lần
616 lần
326 lần
176 lần
Ít nhất
311 lần
261 lần
621 lần
181 lần
252 lần
082 lần
242 lần
212 lần
272 lần
282 lần
Chưa về
3116 lần
6611 lần
1810 lần
2110 lần
739 lần
518 lần
277 lần
457 lần
206 lần
366 lần

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL