In vé Dò - Cài đặt
Hotline:
Còn 10:02:19 nữa đến xổ số Miền Bắc

Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Sáu

Giải BảyĐặc Biệt
Thứ sáu
29/09/2023
Hải Phòng
79,88,59,19
Hải Phòng
44
Thứ sáu
22/09/2023
Hải Phòng
80,00,67,31
Hải Phòng
14
Thứ sáu
15/09/2023
Hải Phòng
00,90,14,61
Hải Phòng
20
Thứ sáu
08/09/2023
Hải Phòng
25,94,51,23
Hải Phòng
76
Thứ sáu
01/09/2023
Hải Phòng
43,54,36,09
Hải Phòng
79
Thứ sáu
25/08/2023
Hải Phòng
52,11,96,49
Hải Phòng
43
Thứ sáu
18/08/2023
Hải Phòng
82,65,04,85
Hải Phòng
87
Thứ sáu
11/08/2023
Hải Phòng
31,43,29,27
Hải Phòng
99
Thứ sáu
04/08/2023
Hải Phòng
62,88,73,36
Hải Phòng
77
Thứ sáu
28/07/2023
Hải Phòng
68,34,93,18
Hải Phòng
15
Thứ sáu
21/07/2023
Hải Phòng
83,52,26,95
Hải Phòng
44
Thứ sáu
14/07/2023
Hải Phòng
45,46,49,64
Hải Phòng
68
Thứ sáu
07/07/2023
Hải Phòng
12,19,90,84
Hải Phòng
76
Thứ sáu
30/06/2023
Hải Phòng
89,82,08,34
Hải Phòng
51
Thứ sáu
23/06/2023
Hải Phòng
36,84,41,44
Hải Phòng
60
Thứ sáu
16/06/2023
Hải Phòng
07,66,02,01
Hải Phòng
30
Thứ sáu
09/06/2023
Hải Phòng
84,68,82,38
Hải Phòng
88
Thứ sáu
02/06/2023
Hải Phòng
16,34,19,29
Hải Phòng
63
Thứ sáu
26/05/2023
Hải Phòng
53,31,11,03
Hải Phòng
91
Thứ sáu
19/05/2023
Hải Phòng
56,36,66,29
Hải Phòng
17
Thứ sáu
12/05/2023
Hải Phòng
43,75,65,00
Hải Phòng
02
Thứ sáu
05/05/2023
Hải Phòng
16,14,72,39
Hải Phòng
47
Thứ sáu
28/04/2023
Hải Phòng
24,38,96,66
Hải Phòng
96
Thứ sáu
21/04/2023
Hải Phòng
94,07,65,97
Hải Phòng
14
Thứ sáu
14/04/2023
Hải Phòng
88,23,60,79
Hải Phòng
34
Thứ sáu
07/04/2023
Hải Phòng
00,44,72,22
Hải Phòng
36
Thứ sáu
31/03/2023
Hải Phòng
42,08,22,16
Hải Phòng
81
Thứ sáu
24/03/2023
Hải Phòng
72,04,96,01
Hải Phòng
57
Thứ sáu
17/03/2023
Hải Phòng
09,05,65,60
Hải Phòng
89
Thứ sáu
10/03/2023
Hải Phòng
97,07,58,81
Hải Phòng
20
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL