In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang

Xổ số Kiên Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 14/04/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 4K1
100N
22
200N
160
400N
1423
8788
7110
1TR
0773
3TR
18749
90814
13837
09653
90102
75729
08552
10TR
34922
37415
15TR
99604
30TR
09521
2TỶ
097473

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 07/04/24

004 02 553 52
115 14 10 660
221 22 29 23 22 773 73
337 888
449 9

Kiên Giang - 07/04/24

0123456789
160
7110
9521
22
0102
8552
4922
1423
0773
9653
7473
0814
9604
7415
3837
8788
8749
5729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 3K5
100N
68
200N
108
400N
6565
7210
2376
1TR
6999
3TR
34692
67729
38543
94555
30005
93620
39472
10TR
41189
12646
15TR
46910
30TR
88222
2TỶ
540769

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 31/03/24

005 08 555
110 10 669 65 68
222 29 20 772 76
3889
446 43 992 99

Kiên Giang - 31/03/24

0123456789
7210
3620
6910
4692
9472
8222
8543
6565
4555
0005
2376
2646
68
108
6999
7729
1189
0769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 3K4
100N
94
200N
081
400N
5057
9903
1143
1TR
3550
3TR
83416
85415
38038
16740
72273
51273
55590
10TR
41904
81185
15TR
99259
30TR
73789
2TỶ
915826

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 24/03/24

004 03 559 50 57
116 15 6
226 773 73
338 889 85 81
440 43 990 94

Kiên Giang - 24/03/24

0123456789
3550
6740
5590
081
9903
1143
2273
1273
94
1904
5415
1185
3416
5826
5057
8038
9259
3789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 3K3
100N
26
200N
606
400N
9207
2277
4017
1TR
5529
3TR
31797
29464
07881
66603
58715
07327
13739
10TR
57665
86867
15TR
51606
30TR
60854
2TỶ
453065

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 17/03/24

006 03 07 06 554
115 17 665 65 67 64
227 29 26 777
339 881
4997

Kiên Giang - 17/03/24

0123456789
7881
6603
9464
0854
8715
7665
3065
26
606
1606
9207
2277
4017
1797
7327
6867
5529
3739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 3K2
100N
92
200N
513
400N
4363
3648
1877
1TR
0454
3TR
65834
14478
44230
14849
34538
37168
38918
10TR
19676
10712
15TR
49744
30TR
05526
2TỶ
953199

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 10/03/24

0554
112 18 13 668 63
226 776 78 77
334 30 38 8
444 49 48 999 92

Kiên Giang - 10/03/24

0123456789
4230
92
0712
513
4363
0454
5834
9744
9676
5526
1877
3648
4478
4538
7168
8918
4849
3199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 3K1
100N
52
200N
358
400N
1627
0690
5376
1TR
3936
3TR
85039
92854
76059
65024
98670
10327
90504
10TR
47980
77889
15TR
20088
30TR
60266
2TỶ
273043

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 03/03/24

004 554 59 58 52
1666
224 27 27 770 76
339 36 888 80 89
443 990

Kiên Giang - 03/03/24

0123456789
0690
8670
7980
52
3043
2854
5024
0504
5376
3936
0266
1627
0327
358
0088
5039
6059
7889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 2K4
100N
27
200N
580
400N
8614
4966
4516
1TR
2026
3TR
96973
44653
50689
76156
51492
72518
57301
10TR
82005
84056
15TR
19825
30TR
03149
2TỶ
195174

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 25/02/24

005 01 556 53 56
118 14 16 666
225 26 27 774 73
3889 80
449 992

Kiên Giang - 25/02/24

0123456789
580
7301
1492
6973
4653
8614
5174
2005
9825
4966
4516
2026
6156
4056
27
2518
0689
3149

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL