In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang

Xổ số Kiên Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 03/07/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 6K4
100N
24
200N
777
400N
7191
8380
6524
1TR
8298
3TR
25702
16656
86737
03920
73196
11313
20351
10TR
60325
97899
15TR
37721
30TR
00957
2TỶ
099904

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 26/06/22

004 02 557 56 51
113 6
221 25 20 24 24 777
337 880
4999 96 98 91

Kiên Giang - 26/06/22

0123456789
8380
3920
7191
0351
7721
5702
1313
24
6524
9904
0325
6656
3196
777
6737
0957
8298
7899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 6K3
100N
52
200N
543
400N
6886
1539
2978
1TR
2678
3TR
90978
16680
02592
78733
01522
86156
50057
10TR
74143
59038
15TR
49055
30TR
34085
2TỶ
659215

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 19/06/22

0555 56 57 52
115 6
222 778 78 78
338 33 39 885 80 86
443 43 992

Kiên Giang - 19/06/22

0123456789
6680
52
2592
1522
543
8733
4143
9055
4085
9215
6886
6156
0057
2978
2678
0978
9038
1539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 6K2
100N
54
200N
860
400N
4507
4482
8731
1TR
3695
3TR
38394
54972
07310
83484
63786
04546
59748
10TR
21045
99249
15TR
39480
30TR
13659
2TỶ
152901

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 12/06/22

001 07 559 54
110 660
2772
331 880 84 86 82
445 49 46 48 994 95

Kiên Giang - 12/06/22

0123456789
860
7310
9480
8731
2901
4482
4972
54
8394
3484
3695
1045
3786
4546
4507
9748
9249
3659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 6K1
100N
33
200N
671
400N
6243
2412
6637
1TR
2445
3TR
76598
54040
72211
82813
14821
24714
17657
10TR
69244
90036
15TR
68731
30TR
45058
2TỶ
582019

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 05/06/22

0558 57
119 11 13 14 12 6
221 771
331 36 37 33 8
444 40 45 43 998

Kiên Giang - 05/06/22

0123456789
4040
671
2211
4821
8731
2412
33
6243
2813
4714
9244
2445
0036
6637
7657
6598
5058
2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K5
100N
39
200N
171
400N
1015
7022
6647
1TR
4904
3TR
60103
54114
07938
60800
64265
96670
53538
10TR
48222
88922
15TR
09425
30TR
71374
2TỶ
615562

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 29/05/22

003 00 04 5
114 15 662 65
225 22 22 22 774 70 71
338 38 39 8
447 9

Kiên Giang - 29/05/22

0123456789
0800
6670
171
7022
8222
8922
5562
0103
4904
4114
1374
1015
4265
9425
6647
7938
3538
39
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K4
100N
13
200N
405
400N
4244
5418
7676
1TR
3811
3TR
54679
85137
51889
30072
22822
99861
46470
10TR
88302
80370
15TR
44601
30TR
12899
2TỶ
042104

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 22/05/22

004 01 02 05 5
111 18 13 661
222 770 79 72 70 76
337 889
444 999

Kiên Giang - 22/05/22

0123456789
6470
0370
3811
9861
4601
0072
2822
8302
13
4244
2104
405
7676
5137
5418
4679
1889
2899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K3
100N
54
200N
741
400N
4257
9293
1093
1TR
7102
3TR
67340
06776
44849
73147
00375
85117
36077
10TR
98457
46656
15TR
42192
30TR
19873
2TỶ
797080

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 15/05/22

002 557 56 57 54
117 6
2773 76 75 77
3880
440 49 47 41 992 93 93

Kiên Giang - 15/05/22

0123456789
7340
7080
741
7102
2192
9293
1093
9873
54
0375
6776
6656
4257
3147
5117
6077
8457
4849
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL