In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang

Xổ số Kiên Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 23/01/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 1K3
100N
77
200N
730
400N
3320
6210
1307
1TR
5905
3TR
25480
80319
80887
68251
32540
52112
92558
10TR
03532
09967
15TR
45935
30TR
89326
2TỶ
635811

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 16/01/22

005 07 551 58
111 19 12 10 667
226 20 777
335 32 30 880 87
440 9

Kiên Giang - 16/01/22

0123456789
730
3320
6210
5480
2540
8251
5811
2112
3532
5905
5935
9326
77
1307
0887
9967
2558
0319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 1K2
100N
62
200N
966
400N
6123
4656
4390
1TR
2189
3TR
79255
45174
22017
26485
36097
96806
69577
10TR
27070
83446
15TR
60728
30TR
88754
2TỶ
959125

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 09/01/22

006 554 55 56
117 666 62
225 28 23 770 74 77
3885 89
446 997 90

Kiên Giang - 09/01/22

0123456789
4390
7070
62
6123
5174
8754
9255
6485
9125
966
4656
6806
3446
2017
6097
9577
0728
2189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 1K1
100N
67
200N
412
400N
3734
1168
2379
1TR
0718
3TR
01120
27795
00864
74973
93429
88112
31432
10TR
55135
35911
15TR
74196
30TR
03264
2TỶ
243063

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 02/01/22

05
111 12 18 12 663 64 64 68 67
220 29 773 79
335 32 34 8
4996 95

Kiên Giang - 02/01/22

0123456789
1120
5911
412
8112
1432
4973
3063
3734
0864
3264
7795
5135
4196
67
1168
0718
2379
3429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 12K4
100N
59
200N
462
400N
5322
4872
9244
1TR
0589
3TR
98343
10207
17538
31934
57615
59300
71064
10TR
92955
07697
15TR
87176
30TR
16159
2TỶ
404086

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 26/12/21

007 00 559 55 59
115 664 62
222 776 72
338 34 886 89
443 44 997

Kiên Giang - 26/12/21

0123456789
9300
462
5322
4872
8343
9244
1934
1064
7615
2955
7176
4086
0207
7697
7538
59
0589
6159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 12K3
100N
31
200N
773
400N
8115
2365
5787
1TR
9698
3TR
18134
13657
65852
07354
72717
82663
16058
10TR
77789
75784
15TR
28645
30TR
93752
2TỶ
970659

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 19/12/21

0559 52 57 52 54 58
117 15 663 65
2773
334 31 889 84 87
445 998

Kiên Giang - 19/12/21

0123456789
31
5852
3752
773
2663
8134
7354
5784
8115
2365
8645
5787
3657
2717
9698
6058
7789
0659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 12K2
100N
15
200N
758
400N
7721
2919
0757
1TR
1697
3TR
72852
72780
69684
48309
85828
80252
53927
10TR
10422
33212
15TR
89906
30TR
45057
2TỶ
162134

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 12/12/21

006 09 557 52 52 57 58
112 19 15 6
222 28 27 21 7
334 880 84
4997

Kiên Giang - 12/12/21

0123456789
2780
7721
2852
0252
0422
3212
9684
2134
15
9906
0757
1697
3927
5057
758
5828
2919
8309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 12K1
100N
44
200N
399
400N
6783
2093
1292
1TR
1934
3TR
01228
55120
30479
72152
69700
14344
58410
10TR
69535
57484
15TR
61045
30TR
32911
2TỶ
071262

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 05/12/21

000 552
111 10 662
228 20 779
335 34 884 83
445 44 44 993 92 99

Kiên Giang - 05/12/21

0123456789
5120
9700
8410
2911
1292
2152
1262
6783
2093
44
1934
4344
7484
9535
1045
1228
399
0479
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL