In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang

Xổ số Kiên Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/07/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 7K3
100N
87
200N
238
400N
9188
1027
2172
1TR
7914
3TR
82550
28067
16398
66389
07882
46174
35746
10TR
49561
46887
15TR
69350
30TR
80330
2TỶ
320064

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 21/07/24

0550 50
114 664 61 67
227 774 72
330 38 887 89 82 88 87
446 998

Kiên Giang - 21/07/24

0123456789
2550
9350
0330
9561
2172
7882
7914
6174
0064
5746
87
1027
8067
6887
238
9188
6398
6389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 7K2
100N
63
200N
044
400N
5884
6787
9302
1TR
1953
3TR
52795
52937
46279
74290
27922
21468
26587
10TR
61820
20409
15TR
50371
30TR
35199
2TỶ
712929

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 14/07/24

009 02 553
1668 63
229 20 22 771 79
337 887 84 87
444 999 95 90

Kiên Giang - 14/07/24

0123456789
4290
1820
0371
9302
7922
63
1953
044
5884
2795
6787
2937
6587
1468
6279
0409
5199
2929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 7K1
100N
27
200N
859
400N
8833
0038
7309
1TR
8787
3TR
17641
17557
70262
25806
11081
14638
43822
10TR
58950
39753
15TR
00852
30TR
42358
2TỶ
468856

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 07/07/24

006 09 556 58 52 50 53 57 59
1662
222 27 7
338 33 38 881 87
441 9

Kiên Giang - 07/07/24

0123456789
8950
7641
1081
0262
3822
0852
8833
9753
5806
8856
27
8787
7557
0038
4638
2358
859
7309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 6K5
100N
69
200N
422
400N
1728
8367
4391
1TR
8243
3TR
46041
99930
94533
78203
69944
78923
60448
10TR
26874
36481
15TR
73855
30TR
48622
2TỶ
518901

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 30/06/24

001 03 555
1667 69
222 23 28 22 774
330 33 881
441 44 48 43 991

Kiên Giang - 30/06/24

0123456789
9930
4391
6041
6481
8901
422
8622
8243
4533
8203
8923
9944
6874
3855
8367
1728
0448
69
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 6K4
100N
41
200N
959
400N
5394
6232
7209
1TR
9715
3TR
14738
61661
78863
07084
27171
20066
12974
10TR
86182
82403
15TR
09566
30TR
51092
2TỶ
638955

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 23/06/24

003 09 555 59
115 666 61 63 66
2771 74
338 32 882 84
441 992 94

Kiên Giang - 23/06/24

0123456789
41
1661
7171
6232
6182
1092
8863
2403
5394
7084
2974
9715
8955
0066
9566
4738
959
7209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 6K3
100N
92
200N
276
400N
2522
7105
0403
1TR
5078
3TR
34436
58617
55679
01985
25072
63631
05969
10TR
67843
01152
15TR
26935
30TR
73794
2TỶ
945838

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 16/06/24

005 03 552
117 669
222 779 72 78 76
338 35 36 31 885
443 994 92

Kiên Giang - 16/06/24

0123456789
3631
92
2522
5072
1152
0403
7843
3794
7105
1985
6935
276
4436
8617
5078
5838
5679
5969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 6K2
100N
14
200N
140
400N
9895
8636
2667
1TR
4848
3TR
31213
06922
66779
16407
86509
66550
40049
10TR
40615
07489
15TR
17892
30TR
58646
2TỶ
869227

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 09/06/24

007 09 550
115 13 14 667
227 22 779
336 889
446 49 48 40 992 95

Kiên Giang - 09/06/24

0123456789
140
6550
6922
7892
1213
14
9895
0615
8636
8646
2667
6407
9227
4848
6779
6509
0049
7489

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL