In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang

Xổ số Kiên Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 08/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 10K1
100N
64
200N
980
400N
6042
9518
7952
1TR
5256
3TR
44658
82920
42589
01717
68441
13513
27581
10TR
50035
34989
15TR
50600
30TR
22092
2TỶ
740214

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 01/10/23

000 558 56 52
114 17 13 18 664
220 7
335 889 89 81 80
441 42 992

Kiên Giang - 01/10/23

0123456789
980
2920
0600
8441
7581
6042
7952
2092
3513
64
0214
0035
5256
1717
9518
4658
2589
4989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 9K4
100N
00
200N
590
400N
6679
1366
7466
1TR
7767
3TR
27256
83197
61316
32812
95350
22790
38736
10TR
90293
86361
15TR
52902
30TR
64733
2TỶ
298118

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 24/09/23

002 00 556 50
118 16 12 661 67 66 66
2779
333 36 8
4993 97 90 90

Kiên Giang - 24/09/23

0123456789
00
590
5350
2790
6361
2812
2902
0293
4733
1366
7466
7256
1316
8736
7767
3197
8118
6679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 9K3
100N
64
200N
591
400N
0181
2515
1734
1TR
2123
3TR
62580
31419
87457
02594
90464
96529
31285
10TR
49996
40972
15TR
88273
30TR
70793
2TỶ
169440

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 17/09/23

0557
119 15 664 64
229 23 773 72
334 880 85 81
440 993 96 94 91

Kiên Giang - 17/09/23

0123456789
2580
9440
591
0181
0972
2123
8273
0793
64
1734
2594
0464
2515
1285
9996
7457
1419
6529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 9K2
100N
70
200N
306
400N
0854
7504
0586
1TR
9754
3TR
19128
97221
45971
45823
31708
66981
66216
10TR
01238
47758
15TR
33550
30TR
24931
2TỶ
942403

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 10/09/23

003 08 04 06 550 58 54 54
116 6
228 21 23 771 70
331 38 881 86
49

Kiên Giang - 10/09/23

0123456789
70
3550
7221
5971
6981
4931
5823
2403
0854
7504
9754
306
0586
6216
9128
1708
1238
7758
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 9K1
100N
69
200N
293
400N
5782
0632
0841
1TR
2889
3TR
75983
99834
22273
63730
22165
41547
83987
10TR
47741
94850
15TR
83367
30TR
36595
2TỶ
197817

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 03/09/23

0550
117 667 65 69
2773
334 30 32 883 87 89 82
441 47 41 995 93

Kiên Giang - 03/09/23

0123456789
3730
4850
0841
7741
5782
0632
293
5983
2273
9834
2165
6595
1547
3987
3367
7817
69
2889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 8K4
100N
94
200N
645
400N
2025
9890
5588
1TR
8253
3TR
76218
45805
86717
77482
16543
74461
54602
10TR
57896
38413
15TR
41423
30TR
57891
2TỶ
966698

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 27/08/23

005 02 553
113 18 17 661
223 25 7
3882 88
443 45 998 91 96 90 94

Kiên Giang - 27/08/23

0123456789
9890
4461
7891
7482
4602
8253
6543
8413
1423
94
645
2025
5805
7896
6717
5588
6218
6698
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 8K3
100N
07
200N
350
400N
7912
8533
8807
1TR
4195
3TR
69296
44729
41434
63463
06997
81859
00921
10TR
46913
76006
15TR
44753
30TR
45846
2TỶ
651943

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 20/08/23

006 07 07 553 59 50
113 12 663
229 21 7
334 33 8
443 46 996 97 95

Kiên Giang - 20/08/23

0123456789
350
0921
7912
8533
3463
6913
4753
1943
1434
4195
9296
6006
5846
07
8807
6997
4729
1859
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL