In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang

Xổ số Kiên Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 04/12/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 11K4
100N
67
200N
866
400N
4571
6426
6705
1TR
7982
3TR
92509
34489
91645
04083
36567
12106
57238
10TR
36977
28973
15TR
56054
30TR
42499
2TỶ
515051

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 27/11/22

009 06 05 551 54
1667 66 67
226 777 73 71
338 889 83 82
445 999

Kiên Giang - 27/11/22

0123456789
4571
5051
7982
4083
8973
6054
6705
1645
866
6426
2106
67
6567
6977
7238
2509
4489
2499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 11K3
100N
82
200N
905
400N
2759
9985
9389
1TR
5773
3TR
75349
49666
19901
87836
93023
91351
47269
10TR
22993
60368
15TR
73570
30TR
94935
2TỶ
719984

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 20/11/22

001 05 551 59
1668 66 69
223 770 73
335 36 884 85 89 82
449 993

Kiên Giang - 20/11/22

0123456789
3570
9901
1351
82
5773
3023
2993
9984
905
9985
4935
9666
7836
0368
2759
9389
5349
7269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 11K2
100N
01
200N
144
400N
9900
5971
1999
1TR
7303
3TR
10037
10160
58294
17330
74742
92783
15120
10TR
14201
50408
15TR
27681
30TR
32250
2TỶ
928658

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 13/11/22

001 08 03 00 01 558 50
1660
220 771
337 30 881 83
442 44 994 99

Kiên Giang - 13/11/22

0123456789
9900
0160
7330
5120
2250
01
5971
4201
7681
4742
7303
2783
144
8294
0037
0408
8658
1999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 11K1
100N
87
200N
888
400N
4104
9065
6719
1TR
5400
3TR
04974
35647
90502
16663
20664
10331
84927
10TR
62699
37191
15TR
00021
30TR
98412
2TỶ
175812

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 06/11/22

002 00 04 5
112 12 19 663 64 65
221 27 774
331 888 87
447 999 91

Kiên Giang - 06/11/22

0123456789
5400
0331
7191
0021
0502
8412
5812
6663
4104
4974
0664
9065
87
5647
4927
888
6719
2699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 10K5
100N
90
200N
280
400N
1327
0796
6042
1TR
4864
3TR
51763
89018
76844
78479
42635
50616
82915
10TR
61403
97394
15TR
24146
30TR
44948
2TỶ
556519

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 30/10/22

003 5
119 18 16 15 663 64
227 779
335 880
448 46 44 42 994 96 90

Kiên Giang - 30/10/22

0123456789
90
280
6042
1763
1403
4864
6844
7394
2635
2915
0796
0616
4146
1327
9018
4948
8479
6519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 10K4
100N
90
200N
078
400N
9951
9556
8758
1TR
8296
3TR
35601
18253
21323
79986
64475
76691
04130
10TR
58742
57029
15TR
00205
30TR
24407
2TỶ
409935

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 23/10/22

007 05 01 553 51 56 58
16
229 23 775 78
335 30 886
442 991 96 90

Kiên Giang - 23/10/22

0123456789
90
4130
9951
5601
6691
8742
8253
1323
4475
0205
9935
9556
8296
9986
4407
078
8758
7029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 10K3
100N
89
200N
183
400N
8513
2172
0648
1TR
4146
3TR
37749
56158
78405
73852
40584
61313
50578
10TR
92282
14953
15TR
68253
30TR
06875
2TỶ
993169

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 16/10/22

005 553 53 58 52
113 13 669
2775 78 72
3882 84 83 89
449 46 48 9

Kiên Giang - 16/10/22

0123456789
2172
3852
2282
183
8513
1313
4953
8253
0584
8405
6875
4146
0648
6158
0578
89
7749
3169
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL