In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: TÙNG 1
Số ĐT: 0906 855 757
Finom Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng
ĐLVS: Số Đỏ
Số ĐT: 0909 932 052
562 Lê Văn Thọ, P.13, Q.Gò Vấp
ĐLVS: 79
Số ĐT: 0938 586 482
3/19 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: 939
Số ĐT: 0938 937 549
939 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ hai

Còn 04:55:10 nữa đến xổ số Miền Nam
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
11D2H47T11K4
100N
76
74
00
200N
255
622
833
400N
2295
5950
7314
5868
8783
3366
2719
1672
3053
1TR
0043
3870
0412
3TR
32242
64035
29299
51151
08499
13421
17052
52155
21451
97142
63785
14589
43145
65178
23833
79182
29582
15927
94600
97544
30229
10TR
24076
01704
07238
71742
05733
00240
15TR
13457
51274
44671
30TR
98625
91953
36025
2TỶ
499875
602235
889980
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
11C2H46T11K3
100N
14
33
78
200N
451
690
935
400N
1951
2002
6900
0991
9677
7810
3929
2714
2280
1TR
2241
2494
0018
3TR
22879
71743
10077
82409
61269
17256
26422
73614
60295
37246
55824
27453
48466
77522
56265
61589
39018
53803
78294
40083
88314
10TR
84854
13419
34732
69438
14999
48070
15TR
30619
33101
79930
30TR
22886
26832
57103
2TỶ
808513
016358
031613
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
11B2H45T11K2
100N
26
51
51
200N
811
779
292
400N
2038
3119
2576
5279
3013
5005
4581
3132
5796
1TR
6049
7201
2010
3TR
49968
07201
94014
51168
49439
71571
09837
61515
35767
06917
06549
91033
79555
87907
38852
22612
06734
41301
98747
26292
79927
10TR
23802
13810
01439
36036
54273
12538
15TR
46598
47541
77687
30TR
67005
78981
88030
2TỶ
409094
638714
513510
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
11A2H44T11K1
100N
48
02
87
200N
781
803
154
400N
9651
6972
8686
8857
9187
6954
1281
6681
1260
1TR
2746
9447
7696
3TR
70839
68180
36164
86260
12108
47079
70672
41654
71038
66880
87775
80724
14776
79806
85234
48781
26876
67616
91433
30016
41277
10TR
09731
25183
60351
89024
75198
55893
15TR
97123
73263
91392
30TR
88768
24510
87253
2TỶ
054927
898040
563396
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
10E2H43T10K4
100N
41
60
58
200N
470
192
985
400N
8808
7437
5493
4089
0874
4544
3717
4953
7769
1TR
0476
1626
2165
3TR
98224
20817
47940
51524
39764
47986
61081
47327
58200
99220
31657
74801
84931
33593
89188
63456
31470
68466
80614
70285
20782
10TR
90876
51547
56698
51317
55527
17282
15TR
31816
47212
69156
30TR
72395
70440
25078
2TỶ
867014
553968
393034
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
10D2H42T10K3
100N
40
29
51
200N
958
931
753
400N
1149
7399
7035
7754
8935
2041
7233
6681
0625
1TR
5254
7579
4766
3TR
93536
38071
94902
85927
86451
68138
64036
36622
54758
88346
31338
94006
97120
21236
82904
01975
94756
51565
97040
96851
51782
10TR
79332
64319
72853
42781
44620
34290
15TR
03161
26383
16206
30TR
76013
57855
21484
2TỶ
567363
753846
690729
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
10C2H41T10K2
100N
40
64
61
200N
424
142
563
400N
5479
9344
2412
9690
3649
3206
3510
4130
2257
1TR
5006
2015
4084
3TR
09305
17544
16275
98372
93647
18852
36900
56187
43810
72002
72016
12644
53302
71883
30257
47547
99894
81057
21451
48292
26971
10TR
94425
43480
93327
31524
56798
86776
15TR
12467
26626
12964
30TR
64611
53640
17879
2TỶ
173022
338702
700338
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL