In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Thiên Kim
Số ĐT: 0906 848186
246/2 Đường nhà thờ Búng , P. An Thạnh , Tx . Thuận An , Bình Dương
ĐLVS: TÙNG 1
Số ĐT: 0906 855 757
Finom Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng
ĐLVS: 306
Số ĐT: 0908 926 736
Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp (Đối diện nhà thờ Thạch Đà)
ĐLVS: Lê Thanh
Số ĐT: 0903 309 742
04 Phạm Viết Chánh, P.19,Q. Bình Thạnh, TP. HCM
ve số online

Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ hai

Còn 07:22:50 nữa đến xổ số Miền Nam
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
3E2H13T03K5
100N
12
35
42
200N
658
226
361
400N
0793
2354
0087
1610
3887
2518
2688
5439
4422
1TR
4013
3278
3828
3TR
51101
54534
36307
82657
64325
00509
09855
97357
29909
87170
20362
03094
05063
72774
78698
78751
08592
68454
91206
78783
58646
10TR
55194
06608
14311
29641
29148
60228
15TR
14648
73238
27240
30TR
04577
50626
94265
2TỶ
318181
038564
389804
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
3D2H12T03K4
100N
34
03
24
200N
007
293
791
400N
2276
9783
6379
3649
4220
4388
8796
6422
4365
1TR
1441
0971
5977
3TR
64674
81642
88950
98239
24554
69941
93516
46876
28713
50003
13440
44695
41948
55523
06022
82966
32901
40327
57128
04823
66073
10TR
33204
12791
06152
04833
94021
43678
15TR
35731
92841
35439
30TR
08193
01213
18343
2TỶ
850221
959294
560263
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
3C2H11T03K3
100N
16
85
81
200N
605
386
954
400N
5232
5715
1242
6490
2825
9681
3360
5528
7267
1TR
6172
0385
4228
3TR
88760
22297
02264
28017
96473
38994
00797
75276
21979
05504
66660
79195
06953
27476
56923
16497
15111
89121
32815
02782
53816
10TR
96915
61126
73805
73851
20621
80072
15TR
99830
60222
74712
30TR
17094
43290
36990
2TỶ
237611
806051
183340
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
3B2H10T03K2
100N
43
08
13
200N
247
646
812
400N
8643
0338
5811
4171
9893
7608
2791
0097
4141
1TR
8851
9588
6023
3TR
47688
93836
40714
86494
43215
15270
38489
38197
14689
70171
44903
09278
39678
57498
50654
89770
32001
96638
76178
21398
92293
10TR
85277
72073
84165
40637
90422
17912
15TR
95667
77354
59858
30TR
51830
98286
60872
2TỶ
430062
678282
236002
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
3A2H09T03K1
100N
24
35
33
200N
587
966
090
400N
5123
9811
7398
1547
1691
2418
8037
5421
5629
1TR
1923
8723
3081
3TR
30770
68261
99324
95099
07795
08524
93706
28232
21978
08052
87289
79163
88809
97520
39719
41323
66233
83553
30910
44197
28606
10TR
93768
79400
54502
93919
33059
55428
15TR
72124
79463
57206
30TR
12833
47410
57690
2TỶ
365329
776312
836777
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
2E2H08T02K4
100N
80
39
87
200N
266
554
830
400N
5390
7387
9914
1356
0338
1242
2518
0375
2310
1TR
4888
2211
2390
3TR
49144
05313
01408
44501
61066
37072
36696
01721
72236
42221
92487
11614
28213
61915
20630
86577
13806
27130
19643
04572
47730
10TR
25304
79854
88635
70532
01852
41609
15TR
62946
89698
22879
30TR
56723
10381
90379
2TỶ
236092
812057
288797
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
2D2H07T02K3
100N
19
03
10
200N
305
492
756
400N
5986
7862
3646
3863
7965
4971
6499
1240
7342
1TR
8417
7942
8012
3TR
85378
83489
85028
92064
98945
19057
20813
37239
33783
55197
02464
24925
03262
48181
93286
31503
92294
09533
81198
02447
58721
10TR
27061
09955
18110
51398
30658
45007
15TR
43816
25525
94317
30TR
55500
10388
62534
2TỶ
814312
984741
549692
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL