In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Đại Cát 11
Số ĐT: 0977 457 410
253 Cây Trâm, P.8, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
694 Lê Đức Thọ P.15, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
108 Nguyễn Văn Nghi, P.5, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Minh Chính - P.1
Số ĐT: 0908 692 397
467 Lê Quang Định, P.1, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
Xổ Số Max 3D

Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ hai

Còn 14:06:38 nữa đến xổ số Miền Nam
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
7D2F29T07K4
100N
56
02
38
200N
769
548
315
400N
9636
7474
3540
7684
6920
3572
8858
6652
0002
1TR
8167
0909
5070
3TR
17304
34586
61287
17251
12599
97091
91953
05671
87813
32039
01507
22490
97007
70575
75247
14883
93695
34336
73625
84707
85107
10TR
21616
53424
12719
01822
82940
63160
15TR
56568
32418
82625
30TR
68915
94337
45297
2TỶ
189159
553529
648294
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
7C2F28T07K3
100N
34
37
52
200N
552
284
728
400N
5720
6216
4961
6829
2322
3726
0196
6405
3923
1TR
6050
6031
5405
3TR
35269
28404
31621
07913
56315
94051
86231
49047
92068
88324
05672
39651
98235
78626
93243
80982
11753
20523
98032
87349
64795
10TR
27041
94195
13058
62067
42901
11270
15TR
88643
07920
92118
30TR
54181
01972
05831
2TỶ
264871
113191
450384
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
7B2F27T07K2
100N
81
01
01
200N
044
570
917
400N
2917
3082
0602
7923
1208
6293
7021
9998
4674
1TR
4783
3875
2453
3TR
11247
36066
81045
99970
41288
39493
11563
05320
71165
11481
59872
28495
17277
25278
46452
86841
84745
08350
79137
75106
60237
10TR
70573
66278
90586
20194
37069
47419
15TR
45360
26377
02014
30TR
99057
24327
63801
2TỶ
251779
670458
273804
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
7A2F26T07K1
100N
11
39
59
200N
396
062
021
400N
1105
2581
9003
1545
1168
1136
5107
3465
3052
1TR
2107
2779
2151
3TR
06743
38674
67448
66412
26389
56469
94193
24179
45582
60749
57849
84716
92641
94948
79490
84266
58361
08434
04123
15291
30691
10TR
43167
92039
61781
67972
71470
46997
15TR
84862
14429
93979
30TR
19495
17875
32339
2TỶ
015934
251305
374775
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
6E2F25T06K4
100N
77
20
95
200N
014
167
148
400N
7645
0540
7437
1682
7889
5488
4706
1347
6398
1TR
5149
6864
1379
3TR
23274
68293
23762
12501
95373
06453
19469
91601
41227
62297
18964
33287
86843
05391
60085
37813
27554
93822
26998
41713
22485
10TR
56787
17316
55540
38123
67306
12076
15TR
39631
84172
40075
30TR
22755
13603
83574
2TỶ
588490
266948
001693
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
6D2F24T06K3
100N
88
05
38
200N
133
466
984
400N
2701
4910
2720
3101
8078
3010
4640
2761
8445
1TR
7486
6406
8812
3TR
35365
48525
01850
84848
21684
80328
91770
70469
32319
01109
48637
90197
93787
67776
23095
00107
71194
62885
81524
90198
66050
10TR
52448
60075
40255
75990
08504
26593
15TR
82169
32023
04005
30TR
25935
71098
96975
2TỶ
587786
917431
510585
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
6C2F23T06K2
100N
61
97
41
200N
902
992
993
400N
9744
0534
0999
1296
2072
7436
8407
8589
4506
1TR
6306
9254
5637
3TR
18738
87314
50720
85781
14540
61290
06626
25136
34359
98565
70317
62967
67563
21278
83902
44286
99792
12546
18254
37578
49700
10TR
44408
17470
46111
11571
39454
09899
15TR
62039
76877
68791
30TR
78947
58781
57710
2TỶ
368406
067911
571647
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL