In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Tư

Giải BảyĐặc Biệt
Thứ tư
29/11/2023
Bắc Ninh
05,90,42,87
Bắc Ninh
41
Thứ tư
22/11/2023
Bắc Ninh
53,06,14,52
Bắc Ninh
70
Thứ tư
15/11/2023
Bắc Ninh
56,62,32,72
Bắc Ninh
59
Thứ tư
08/11/2023
Bắc Ninh
93,82,15,95
Bắc Ninh
26
Thứ tư
01/11/2023
Bắc Ninh
48,16,35,43
Bắc Ninh
36
Thứ tư
25/10/2023
Bắc Ninh
62,73,71,49
Bắc Ninh
80
Thứ tư
18/10/2023
Bắc Ninh
56,39,42,29
Bắc Ninh
00
Thứ tư
11/10/2023
Bắc Ninh
77,60,19,89
Bắc Ninh
40
Thứ tư
04/10/2023
Bắc Ninh
27,86,49,11
Bắc Ninh
39
Thứ tư
27/09/2023
Bắc Ninh
56,28,22,74
Bắc Ninh
47
Thứ tư
20/09/2023
Bắc Ninh
22,23,91,75
Bắc Ninh
03
Thứ tư
13/09/2023
Bắc Ninh
49,45,59,21
Bắc Ninh
50
Thứ tư
06/09/2023
Bắc Ninh
95,32,01,30
Bắc Ninh
69
Thứ tư
30/08/2023
Bắc Ninh
00,27,68,72
Bắc Ninh
51
Thứ tư
23/08/2023
Bắc Ninh
37,58,14,68
Bắc Ninh
34
Thứ tư
16/08/2023
Bắc Ninh
53,92,39,48
Bắc Ninh
19
Thứ tư
09/08/2023
Bắc Ninh
79,91,84,74
Bắc Ninh
61
Thứ tư
02/08/2023
Bắc Ninh
59,80,94,08
Bắc Ninh
37
Thứ tư
26/07/2023
Bắc Ninh
64,60,08,94
Bắc Ninh
29
Thứ tư
19/07/2023
Bắc Ninh
03,62,98,56
Bắc Ninh
39
Thứ tư
12/07/2023
Bắc Ninh
61,55,12,69
Bắc Ninh
15
Thứ tư
05/07/2023
Bắc Ninh
47,18,08,01
Bắc Ninh
97
Thứ tư
28/06/2023
Bắc Ninh
65,20,47,61
Bắc Ninh
95
Thứ tư
21/06/2023
Bắc Ninh
28,06,57,26
Bắc Ninh
34
Thứ tư
14/06/2023
Bắc Ninh
07,48,49,06
Bắc Ninh
54
Thứ tư
07/06/2023
Bắc Ninh
17,72,69,82
Bắc Ninh
57
Thứ tư
31/05/2023
Bắc Ninh
87,02,22,91
Bắc Ninh
61
Thứ tư
24/05/2023
Bắc Ninh
80,87,95,63
Bắc Ninh
66
Thứ tư
17/05/2023
Bắc Ninh
26,42,38,28
Bắc Ninh
49
Thứ tư
10/05/2023
Bắc Ninh
05,43,19,84
Bắc Ninh
96
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL