In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang

Xổ số Tiền Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 02/06/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD5
100N
60
200N
099
400N
5210
0326
9926
1TR
0251
3TR
48891
00029
58356
14839
39498
92807
47798
10TR
86153
54969
15TR
00401
30TR
30738
2TỶ
295126

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 26/05/24

001 07 553 56 51
110 669 60
226 29 26 26 7
338 39 8
4991 98 98 99

Tiền Giang - 26/05/24

0123456789
60
5210
0251
8891
0401
6153
0326
9926
8356
5126
2807
9498
7798
0738
099
0029
4839
4969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC5
100N
65
200N
369
400N
1669
3686
8992
1TR
4983
3TR
51513
43470
90320
91484
45179
25072
70978
10TR
89326
53009
15TR
64357
30TR
62959
2TỶ
168593

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 19/05/24

009 559 57
113 669 69 65
226 20 770 79 72 78
3884 83 86
4993 92

Tiền Giang - 19/05/24

0123456789
3470
0320
8992
5072
4983
1513
8593
1484
65
3686
9326
4357
0978
369
1669
5179
3009
2959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB5
100N
00
200N
474
400N
2647
0797
6157
1TR
9910
3TR
42331
22590
83392
16721
96059
43505
29135
10TR
14167
98771
15TR
79958
30TR
05143
2TỶ
539211

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 12/05/24

005 00 558 59 57
111 10 667
221 771 74
331 35 8
443 47 990 92 97

Tiền Giang - 12/05/24

0123456789
00
9910
2590
2331
6721
8771
9211
3392
5143
474
3505
9135
2647
0797
6157
4167
9958
6059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA5
100N
89
200N
471
400N
1802
4531
0005
1TR
7204
3TR
74832
81460
06157
28318
40853
70073
55020
10TR
31106
89749
15TR
82609
30TR
77596
2TỶ
442385

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 05/05/24

009 06 04 02 05 557 53
118 660
220 773 71
332 31 885 89
449 996

Tiền Giang - 05/05/24

0123456789
1460
5020
471
4531
1802
4832
0853
0073
7204
0005
2385
1106
7596
6157
8318
89
9749
2609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD4
100N
87
200N
209
400N
2263
0668
1190
1TR
3277
3TR
25147
71552
64407
16629
99475
66471
64276
10TR
42849
89850
15TR
32202
30TR
69453
2TỶ
659746

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 28/04/24

002 07 09 553 50 52
1663 68
229 775 71 76 77
3887
446 49 47 990

Tiền Giang - 28/04/24

0123456789
1190
9850
6471
1552
2202
2263
9453
9475
4276
9746
87
3277
5147
4407
0668
209
6629
2849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC4
100N
93
200N
535
400N
1415
8741
3811
1TR
0989
3TR
37497
45392
93158
47943
56844
06824
03766
10TR
55419
18016
15TR
73297
30TR
24201
2TỶ
943309

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 21/04/24

009 01 558
119 16 15 11 666
224 7
335 889
443 44 41 997 97 92 93

Tiền Giang - 21/04/24

0123456789
8741
3811
4201
5392
93
7943
6844
6824
535
1415
3766
8016
7497
3297
3158
0989
5419
3309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB4
100N
78
200N
365
400N
6259
7467
5687
1TR
4570
3TR
88555
83095
09403
98261
40365
15728
93203
10TR
45347
53531
15TR
85963
30TR
09435
2TỶ
952073

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 14/04/24

003 03 555 59
1663 61 65 67 65
228 773 70 78
335 31 887
447 995

Tiền Giang - 14/04/24

0123456789
4570
8261
3531
9403
3203
5963
2073
365
8555
3095
0365
9435
7467
5687
5347
78
5728
6259

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL