In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Mỹ Hiền
Số ĐT: 0933 867 959
419 Lê Đức Thọ, P.17, Q.Gò Vấp
ĐLVS: TÙNG 1
Số ĐT: 0906 855 757
Finom Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng
ĐLVS: Đổi Đời
Số ĐT: 0906 212 203
114 Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Số Đỏ
Số ĐT: 0909 932 052
562 Lê Văn Thọ, P.13, Q.Gò Vấp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang

Xổ số Tiền Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 21/10/2018
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB10
100N
84
200N
234
400N
2824
6360
4323
1TR
9054
3TR
16027
54058
85601
59658
59774
57865
62554
10TR
92392
88936
15TR
91862
30TR
32559
2TỶ
733388

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 14/10/18

001 559 58 58 54 54
1662 65 60
227 24 23 774
336 34 888 84
4992

Tiền Giang - 14/10/18

0123456789
6360
5601
2392
1862
4323
84
234
2824
9054
9774
2554
7865
8936
6027
4058
9658
3388
2559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA10
100N
50
200N
340
400N
2931
3499
7260
1TR
7001
3TR
90594
32592
49118
68217
94118
50625
89118
10TR
38352
04351
15TR
25065
30TR
96372
2TỶ
817385

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 07/10/18

001 552 51 50
118 17 18 18 665 60
225 772
331 885
440 994 92 99

Tiền Giang - 07/10/18

0123456789
50
340
7260
2931
7001
4351
2592
8352
6372
0594
0625
5065
7385
8217
9118
4118
9118
3499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGE9
100N
49
200N
757
400N
2531
4059
9156
1TR
4095
3TR
26507
90476
53080
40054
06439
79002
53384
10TR
83150
10327
15TR
84377
30TR
95529
2TỶ
112516

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 30/09/18

007 02 550 54 59 56 57
116 6
229 27 777 76
339 31 880 84
449 995

Tiền Giang - 30/09/18

0123456789
3080
3150
2531
9002
0054
3384
4095
9156
0476
2516
757
6507
0327
4377
49
4059
6439
5529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD9
100N
27
200N
853
400N
0702
6312
1685
1TR
1243
3TR
49785
32400
33054
90718
27767
82028
16954
10TR
43584
75794
15TR
90614
30TR
86893
2TỶ
103427

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 23/09/18

000 02 554 54 53
114 18 12 667
227 28 27 7
3884 85 85
443 993 94

Tiền Giang - 23/09/18

0123456789
2400
0702
6312
853
1243
6893
3054
6954
3584
5794
0614
1685
9785
27
7767
3427
0718
2028
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC9
100N
08
200N
341
400N
8766
9236
8532
1TR
5707
3TR
17036
47976
69726
31933
80147
73210
70415
10TR
06904
88890
15TR
37086
30TR
53018
2TỶ
832927

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 16/09/18

004 07 08 5
118 10 15 666
227 26 776
336 33 36 32 886
447 41 990

Tiền Giang - 16/09/18

0123456789
3210
8890
341
8532
1933
6904
0415
8766
9236
7036
7976
9726
7086
5707
0147
2927
08
3018
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB9
100N
22
200N
507
400N
4457
8210
4036
1TR
0101
3TR
80364
81953
72084
45396
75513
49115
99089
10TR
08835
60400
15TR
93981
30TR
29519
2TỶ
136323

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 09/09/18

000 01 07 553 57
119 13 15 10 664
223 22 7
335 36 881 84 89
4996

Tiền Giang - 09/09/18

0123456789
8210
0400
0101
3981
22
1953
5513
6323
0364
2084
9115
8835
4036
5396
507
4457
9089
9519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA9
100N
20
200N
838
400N
4146
6009
9875
1TR
5770
3TR
55679
86269
74419
35159
98084
16812
32700
10TR
11692
53753
15TR
76475
30TR
61079
2TỶ
159665

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 02/09/18

000 09 553 59
119 12 665 69
220 779 75 79 70 75
338 884
446 992

Tiền Giang - 02/09/18

0123456789
20
5770
2700
6812
1692
3753
8084
9875
6475
9665
4146
838
6009
5679
6269
4419
5159
1079
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL