In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang

Xổ số Tiền Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 03/12/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD11
100N
32
200N
899
400N
3006
4462
5122
1TR
7880
3TR
32050
49265
14855
30012
87558
59702
46319
10TR
87309
89145
15TR
04196
30TR
76685
2TỶ
094895

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 26/11/23

009 02 06 550 55 58
112 19 665 62
222 7
332 885 80
445 995 96 99

Tiền Giang - 26/11/23

0123456789
7880
2050
32
4462
5122
0012
9702
9265
4855
9145
6685
4895
3006
4196
7558
899
6319
7309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC11
100N
81
200N
362
400N
6771
9478
5476
1TR
8151
3TR
39616
52892
10892
57944
22628
58507
82160
10TR
29844
51297
15TR
82800
30TR
45805
2TỶ
710668

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 19/11/23

005 00 07 551
116 668 60 62
228 771 78 76
3881
444 44 997 92 92

Tiền Giang - 19/11/23

0123456789
2160
2800
81
6771
8151
362
2892
0892
7944
9844
5805
5476
9616
8507
1297
9478
2628
0668
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB11
100N
18
200N
851
400N
6340
7273
3277
1TR
8739
3TR
55280
39737
19894
58603
12171
33689
87346
10TR
22723
72074
15TR
43603
30TR
00309
2TỶ
647492

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 12/11/23

009 03 03 551
118 6
223 774 71 73 77
337 39 880 89
446 40 992 94

Tiền Giang - 12/11/23

0123456789
6340
5280
851
2171
7492
7273
8603
2723
3603
9894
2074
7346
3277
9737
18
8739
3689
0309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA11
100N
96
200N
767
400N
6837
7572
8765
1TR
2707
3TR
93594
80337
52171
92866
18887
97016
30933
10TR
18456
16016
15TR
55622
30TR
77677
2TỶ
413022

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 05/11/23

007 556
116 16 666 65 67
222 22 777 71 72
337 33 37 887
4994 96

Tiền Giang - 05/11/23

0123456789
2171
7572
5622
3022
0933
3594
8765
96
2866
7016
8456
6016
767
6837
2707
0337
8887
7677
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGE10
100N
07
200N
992
400N
9140
1159
7211
1TR
1652
3TR
58119
83998
95961
48419
92069
14697
01244
10TR
98889
44072
15TR
08479
30TR
11451
2TỶ
070271

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 29/10/23

007 551 52 59
119 19 11 661 69
2771 79 72
3889
444 40 998 97 92

Tiền Giang - 29/10/23

0123456789
9140
7211
5961
1451
0271
992
1652
4072
1244
07
4697
3998
1159
8119
8419
2069
8889
8479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD10
100N
99
200N
077
400N
6098
7533
3134
1TR
6521
3TR
65053
02249
37407
45285
47339
67162
32212
10TR
50578
23361
15TR
22344
30TR
76934
2TỶ
027100

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 22/10/23

000 07 553
112 661 62
221 778 77
334 39 33 34 885
444 49 998 99

Tiền Giang - 22/10/23

0123456789
7100
6521
3361
7162
2212
7533
5053
3134
2344
6934
5285
077
7407
6098
0578
99
2249
7339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC10
100N
11
200N
331
400N
3800
3521
8689
1TR
5648
3TR
33820
08657
99737
30474
75329
31663
12754
10TR
64459
68994
15TR
05616
30TR
31695
2TỶ
198112

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 15/10/23

000 559 57 54
112 16 11 663
220 29 21 774
337 31 889
448 995 94

Tiền Giang - 15/10/23

0123456789
3800
3820
11
331
3521
8112
1663
0474
2754
8994
1695
5616
8657
9737
5648
8689
5329
4459
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL