In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang

Xổ số Tiền Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 22/05/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC5
100N
52
200N
551
400N
7756
2725
3723
1TR
6299
3TR
03682
18981
08973
19528
84252
59296
31592
10TR
91926
21862
15TR
40302
30TR
20601
2TỶ
303326

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 15/05/22

001 02 552 56 51 52
1662
226 26 28 25 23 773
3882 81
4996 92 99

Tiền Giang - 15/05/22

0123456789
551
8981
0601
52
3682
4252
1592
1862
0302
3723
8973
2725
7756
9296
1926
3326
9528
6299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB5
100N
81
200N
650
400N
9695
8929
7607
1TR
6569
3TR
82552
58703
99045
60267
30697
47763
07704
10TR
18087
83943
15TR
90721
30TR
92366
2TỶ
014371

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 08/05/22

003 04 07 552 50
1666 67 63 69
221 29 771
3887 81
443 45 997 95

Tiền Giang - 08/05/22

0123456789
650
81
0721
4371
2552
8703
7763
3943
7704
9695
9045
2366
7607
0267
0697
8087
8929
6569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA5
100N
66
200N
878
400N
9098
1540
5546
1TR
9086
3TR
72352
73311
59349
98940
47110
12863
77039
10TR
53587
74161
15TR
25841
30TR
59074
2TỶ
323025

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 01/05/22

0552
111 10 661 63 66
225 774 78
339 887 86
441 49 40 40 46 998

Tiền Giang - 01/05/22

0123456789
1540
8940
7110
3311
4161
5841
2352
2863
9074
3025
66
5546
9086
3587
878
9098
9349
7039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD4
100N
06
200N
509
400N
7648
1311
8742
1TR
4335
3TR
93564
29252
39061
89316
51100
26295
71582
10TR
76078
65913
15TR
81510
30TR
50150
2TỶ
497834

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 24/04/22

000 09 06 550 52
110 13 16 11 664 61
2778
334 35 882
448 42 995

Tiền Giang - 24/04/22

0123456789
1100
1510
0150
1311
9061
8742
9252
1582
5913
3564
7834
4335
6295
06
9316
7648
6078
509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC4
100N
72
200N
581
400N
0015
2523
3715
1TR
3115
3TR
13805
69647
99263
98255
55719
63148
37625
10TR
84141
59028
15TR
89183
30TR
69251
2TỶ
448904

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 17/04/22

004 05 551 55
119 15 15 15 663
228 25 23 772
3883 81
441 47 48 9

Tiền Giang - 17/04/22

0123456789
581
4141
9251
72
2523
9263
9183
8904
0015
3715
3115
3805
8255
7625
9647
3148
9028
5719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB4
100N
40
200N
978
400N
8021
6761
9085
1TR
4037
3TR
37130
68634
34545
24945
24703
43760
94428
10TR
30598
13672
15TR
08200
30TR
11498
2TỶ
426756

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 10/04/22

000 03 556
1660 61
228 21 772 78
330 34 37 885
445 45 40 998 98

Tiền Giang - 10/04/22

0123456789
40
7130
3760
8200
8021
6761
3672
4703
8634
9085
4545
4945
6756
4037
978
4428
0598
1498
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA4
100N
21
200N
436
400N
9161
4977
2902
1TR
8104
3TR
09552
45956
50924
10808
09905
10798
07022
10TR
99794
35583
15TR
90581
30TR
92331
2TỶ
461377

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 03/04/22

008 05 04 02 552 56
1661
224 22 21 777 77
331 36 881 83
4994 98

Tiền Giang - 03/04/22

0123456789
21
9161
0581
2331
2902
9552
7022
5583
8104
0924
9794
9905
436
5956
4977
1377
0808
0798
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL