In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Minh Chính
Số ĐT: 090 999 0007
229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: Phúc Lộc Thọ
Số ĐT: 0908 828 551
297 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
108 Nguyễn Văn Nghi, P.5, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
694 Lê Đức Thọ P.15, Q.Gò Vấp

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ bảy

Còn 02:52:56 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 14CQ10CQ2CQ
04284
G.Nhất
15217
G.Nhì
77215
58638
G.Ba
84461
42542
81734
08015
00481
03823
G.Tư
3052
0546
3396
1024
G.Năm
7259
9857
3981
6830
9875
5855
G.Sáu
950
962
650
G.Bảy
90
58
93
40

Nam Định - 10/11/18

0123456789
6830
950
650
90
40
4461
0481
3981
2542
3052
962
3823
93
1734
1024
4284
7215
8015
9875
5855
0546
3396
5217
9857
8638
58
7259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 15CG1CG2CG
14832
G.Nhất
84157
G.Nhì
97791
02659
G.Ba
70015
05880
21228
97250
01600
06731
G.Tư
3106
6587
9562
0681
G.Năm
5976
0268
1665
1710
6241
9812
G.Sáu
610
309
430
G.Bảy
87
82
31
23

Nam Định - 03/11/18

0123456789
5880
7250
1600
1710
610
430
7791
6731
0681
6241
31
9562
9812
82
4832
23
0015
1665
3106
5976
4157
6587
87
1228
0268
2659
309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 15BV1BV12BV
13194
G.Nhất
32444
G.Nhì
78344
53632
G.Ba
82654
89213
86566
70425
03981
20464
G.Tư
2993
7281
0655
1786
G.Năm
2375
1888
1249
1066
4202
1943
G.Sáu
325
265
220
G.Bảy
15
64
62
54

Nam Định - 27/10/18

0123456789
220
3981
7281
3632
4202
62
9213
2993
1943
2444
8344
2654
0464
64
54
3194
0425
0655
2375
325
265
15
6566
1786
1066
1888
1249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 9BM13BM5BM
72328
G.Nhất
18300
G.Nhì
24627
00463
G.Ba
65434
30534
72131
43422
59804
66679
G.Tư
3693
7732
8131
5045
G.Năm
7883
4890
7025
7849
0149
6971
G.Sáu
556
658
101
G.Bảy
49
13
80
66

Nam Định - 20/10/18

0123456789
8300
4890
80
2131
8131
6971
101
3422
7732
0463
3693
7883
13
5434
0534
9804
5045
7025
556
66
4627
658
2328
6679
7849
0149
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 7BD10BD6BD
48145
G.Nhất
09500
G.Nhì
30105
15223
G.Ba
30969
61488
96739
78029
57542
12101
G.Tư
5337
1478
9575
5666
G.Năm
2382
6651
3181
9703
1466
6514
G.Sáu
804
724
288
G.Bảy
88
97
07
90

Nam Định - 13/10/18

0123456789
9500
90
2101
6651
3181
7542
2382
5223
9703
6514
804
724
0105
9575
8145
5666
1466
5337
97
07
1488
1478
288
88
0969
6739
8029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 15AS3AS2AS
68515
G.Nhất
39283
G.Nhì
46685
56957
G.Ba
75595
46780
86941
33873
30949
82343
G.Tư
8143
7311
3950
3152
G.Năm
6637
8684
6086
1250
7063
4772
G.Sáu
290
672
167
G.Bảy
02
93
29
61

Nam Định - 06/10/18

0123456789
6780
3950
1250
290
6941
7311
61
3152
4772
672
02
9283
3873
2343
8143
7063
93
8684
6685
5595
8515
6086
6957
6637
167
0949
29
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 10AK4AK2AK
08030
G.Nhất
38852
G.Nhì
56136
06754
G.Ba
21710
74178
38100
56798
20425
37888
G.Tư
9110
4243
2653
8836
G.Năm
8285
4962
3660
6077
2008
9786
G.Sáu
099
733
521
G.Bảy
66
40
07
33

Nam Định - 29/09/18

0123456789
1710
8100
9110
3660
40
8030
521
8852
4962
4243
2653
733
33
6754
0425
8285
6136
8836
9786
66
6077
07
4178
6798
7888
2008
099
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL