In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ bảy

Xổ số Miền Bắc hôm nay: 20/05/2022 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 15-10-11-2-6-7XL
30775
G.Nhất
08368
G.Nhì
69632
67521
G.Ba
75571
94533
83453
76996
31087
18091
G.Tư
9005
8609
0221
4118
G.Năm
0731
1769
3270
3088
5179
8847
G.Sáu
585
536
357
G.Bảy
05
74
08
52

Nam Định - 14/05/22

0123456789
3270
7521
5571
8091
0221
0731
9632
52
4533
3453
74
9005
585
05
0775
6996
536
1087
8847
357
8368
4118
3088
08
8609
1769
5179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 9-10-13-7-5-14XC
73301
G.Nhất
10879
G.Nhì
79061
73405
G.Ba
93716
30788
85195
11056
71929
08331
G.Tư
6422
9330
3650
0829
G.Năm
8826
8413
9913
2003
0814
3216
G.Sáu
773
447
456
G.Bảy
20
24
60
30

Nam Định - 07/05/22

0123456789
9330
3650
20
60
30
9061
8331
3301
6422
8413
9913
2003
773
0814
24
3405
5195
3716
1056
8826
3216
456
447
0788
0879
1929
0829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 10-5-4-15-2-8VT
59924
G.Nhất
14841
G.Nhì
64655
67193
G.Ba
50805
87346
26424
18550
07667
52631
G.Tư
1781
2446
1208
8909
G.Năm
1509
3066
9191
0372
8670
9968
G.Sáu
665
055
930
G.Bảy
49
30
65
34

Nam Định - 30/04/22

0123456789
8550
8670
930
30
4841
2631
1781
9191
0372
7193
6424
34
9924
4655
0805
665
055
65
7346
2446
3066
7667
1208
9968
8909
1509
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 8-15-3-9-1-12VL
77318
G.Nhất
33815
G.Nhì
99854
99583
G.Ba
81145
35513
96640
71280
27985
59278
G.Tư
7798
2218
8909
6218
G.Năm
1876
2463
7822
1145
9457
9141
G.Sáu
568
438
555
G.Bảy
12
80
97
58

Nam Định - 23/04/22

0123456789
6640
1280
80
9141
7822
12
9583
5513
2463
9854
3815
1145
7985
1145
555
1876
9457
97
9278
7798
2218
6218
568
438
58
7318
8909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 7-1-11-2-10-15VC
36554
G.Nhất
94220
G.Nhì
71581
97927
G.Ba
99808
50345
90346
35469
62210
48173
G.Tư
1377
6536
3890
3566
G.Năm
8883
4491
5181
6270
4680
0369
G.Sáu
269
085
602
G.Bảy
48
81
98
94

Nam Định - 16/04/22

0123456789
4220
2210
3890
6270
4680
1581
4491
5181
81
602
8173
8883
94
6554
0345
085
0346
6536
3566
7927
1377
9808
48
98
5469
0369
269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 9-1-2-12-7-3UT
34194
G.Nhất
51050
G.Nhì
00770
73910
G.Ba
54217
08307
56617
19934
50892
17924
G.Tư
5610
8570
9836
3346
G.Năm
6275
0476
0641
5953
5661
5967
G.Sáu
323
312
691
G.Bảy
34
94
45
70

Nam Định - 09/04/22

0123456789
1050
0770
3910
5610
8570
70
0641
5661
691
0892
312
5953
323
9934
7924
34
94
4194
6275
45
9836
3346
0476
4217
8307
6617
5967
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 3-15-1-5-9-11UL
61762
G.Nhất
39070
G.Nhì
02329
18372
G.Ba
16007
60763
57491
47077
84248
75402
G.Tư
4191
4433
8606
2325
G.Năm
7285
7588
2188
6755
5523
8372
G.Sáu
760
419
672
G.Bảy
75
61
14
25

Nam Định - 02/04/22

0123456789
9070
760
7491
4191
61
8372
5402
8372
672
1762
0763
4433
5523
14
2325
7285
6755
75
25
8606
6007
7077
4248
7588
2188
2329
419
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL