In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Trực tiếp kết quả Mega 6/45

 
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
JACKPOT cộng dồn cho kỳ này: 12.000.000.000 đồng
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 04/10/2023
07 17 21 32 40 45
Giá trị Jackpot
13.094.802.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 13.094.802.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 664 300.000
Giải ba 3 số 11120 30.000

Số không xuất hiện lâu nhất (Tất cả các kỳ xổ)

26 23 kỳ
35 22 kỳ
25 21 kỳ
34 20 kỳ
31 18 kỳ
28 14 kỳ
01 13 kỳ
33 13 kỳ
44 13 kỳ
19 12 kỳ
14 11 kỳ
29 11 kỳ
42 11 kỳ
09 9 kỳ
05 8 kỳ
38 8 kỳ
10 7 kỳ
15 7 kỳ
06 6 kỳ
18 5 kỳ
20 5 kỳ
04 4 kỳ
23 4 kỳ
36 4 kỳ
03 3 kỳ
12 3 kỳ
22 3 kỳ
37 3 kỳ
39 3 kỳ
08 2 kỳ
24 2 kỳ
27 2 kỳ
30 2 kỳ
02 1 kỳ
11 1 kỳ
13 1 kỳ
16 1 kỳ
41 1 kỳ
43 1 kỳ
07 0 kỳ
17 0 kỳ
21 0 kỳ
32 0 kỳ
40 0 kỳ
45 0 kỳ

Số xuất hiện nhiều nhất (Tất cả các kỳ xổ)

44 168 lần
19 166 lần
24 163 lần
30 163 lần
37 163 lần
04 161 lần
05 159 lần
06 158 lần
07 158 lần
10 158 lần
35 156 lần
27 153 lần
01 151 lần
13 151 lần
18 151 lần
22 151 lần
25 150 lần
41 150 lần
33 149 lần
28 148 lần
16 147 lần
11 146 lần
08 145 lần
20 145 lần
40 145 lần
23 144 lần
31 144 lần
21 143 lần
26 141 lần
45 141 lần
02 139 lần
09 139 lần
12 139 lần
29 139 lần
43 139 lần
32 138 lần
17 137 lần
39 137 lần
03 136 lần
34 136 lần
36 136 lần
14 132 lần
15 132 lần
38 132 lần
42 132 lần
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL