In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Đổi Đời
Số ĐT: 0906 212 203
114 Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Ngọc Oanh
Số ĐT: 01663 216 947
1090 Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Phúc Lộc Thọ
Số ĐT: 0906 843 559
406 Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
ĐLVS: Thành Đạt
Số ĐT: 0916 302020
152 Lê Đức Thọ, P.17, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ve số online

Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ năm

Còn 09:31:26 nữa đến xổ số Miền Nam
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
10K4AG10K410K4
100N
73
96
93
200N
570
537
284
400N
2513
7859
7146
2806
5730
8647
6208
7696
1335
1TR
7582
2474
4053
3TR
97063
03902
08699
73453
07033
72551
47074
46308
42981
95413
24302
54600
32648
23244
19837
40359
12160
37877
05802
70886
73399
10TR
95994
87902
88861
19489
75877
06144
15TR
09991
94693
90965
30TR
15264
83281
20476
2TỶ
702792
957643
395251
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
10K3AG10K310K3
100N
88
24
33
200N
602
360
342
400N
5504
8108
7412
7650
7502
7757
5821
2793
9588
1TR
8485
9537
8689
3TR
53252
35778
22237
33386
24160
73909
21240
72224
39379
99459
34242
19356
90086
88018
88095
64260
13324
00610
26633
44668
12969
10TR
76515
19701
42786
83129
11931
60846
15TR
17969
23480
84773
30TR
43751
70748
50760
2TỶ
029682
167462
918227
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
10K2AG10K210K2
100N
63
00
23
200N
706
155
980
400N
4314
3304
6799
6957
3457
1909
5841
0703
0909
1TR
5076
0694
6757
3TR
74285
69187
91133
66756
57394
70103
49442
19981
45863
56248
72441
05863
92754
13358
00899
64495
73554
62831
74899
56826
09682
10TR
11307
33588
42116
17485
05902
78221
15TR
69160
77990
95061
30TR
44827
85083
64543
2TỶ
453006
322371
528144
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
10K1AG10K110K1
100N
96
02
58
200N
600
965
903
400N
7296
1247
6064
6947
4152
4764
4850
0701
8949
1TR
6876
6746
4366
3TR
91615
62511
01490
99860
57238
75496
76617
98086
56036
43802
34825
68777
93198
66978
61753
85489
92756
80204
28750
08782
94199
10TR
66233
45338
21082
47020
40685
31386
15TR
74580
18485
76342
30TR
13545
69186
07049
2TỶ
000757
245190
627304
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
9K4AG9K49K4
100N
58
46
96
200N
940
715
679
400N
5313
4486
0491
6198
3672
5235
5638
8198
1963
1TR
1293
2623
5373
3TR
28047
43808
17900
82473
08025
35825
51758
89640
59391
77177
93768
64746
12357
07338
82667
91773
99868
71136
25591
50939
78536
10TR
43408
21975
22050
39466
33539
15988
15TR
97020
07042
55973
30TR
55687
69977
64216
2TỶ
438912
277345
231487
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
9K3AG9K39K3
100N
18
18
04
200N
116
471
313
400N
5060
3829
6906
5243
5433
5807
3894
3902
3005
1TR
0921
1151
6183
3TR
30304
39370
69555
77500
27330
66779
62032
67034
86504
58639
76867
80096
44450
93263
83261
74107
75614
96700
02755
58763
33981
10TR
05308
92983
60016
41602
53441
99508
15TR
43908
11105
47607
30TR
33590
44866
77754
2TỶ
508433
888379
245936
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
9K2AG9K29K2
100N
08
69
89
200N
048
524
706
400N
6341
6767
9893
7567
3144
9102
1606
6297
2273
1TR
5114
6990
2087
3TR
30883
76860
69349
02546
04295
42057
29254
41602
35254
35215
45202
89383
64998
02880
03259
66757
71879
94280
49298
36575
67430
10TR
92130
29038
15136
21647
19656
40163
15TR
99077
67618
23893
30TR
46129
93596
98345
2TỶ
635728
934404
188923
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL