In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: 79
Số ĐT: 0939 886 841
1314 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: 939
Số ĐT: 0938 937 549
939 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: 739
Số ĐT: 01658 034 448
945 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Thiện Phước
Số ĐT: 01686 202 068
272 Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp

Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ năm

Còn 15:25:53 nữa đến xổ số Miền Nam
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
1K3AG1K31K3
100N
37
24
92
200N
143
814
897
400N
9351
0190
8860
1880
5167
6732
0587
8750
0323
1TR
5757
6575
1054
3TR
42258
70490
68001
99919
43052
34033
43822
31305
06238
47810
10153
93370
26031
72290
25098
67033
43780
57451
00076
53263
28617
10TR
53491
00084
48480
72812
61363
52013
15TR
90075
70141
43569
30TR
64526
02017
25519
2TỶ
140515
191318
078424
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
1K2AG1K21K2
100N
75
04
21
200N
649
841
172
400N
1026
2681
1732
6115
6031
8129
1602
1492
1300
1TR
4613
0243
2075
3TR
31696
89759
59705
85599
80280
00688
55357
03955
49370
05426
57487
07814
28935
75708
84519
71645
72984
30876
59400
23476
67382
10TR
13225
65351
37382
40591
63025
77287
15TR
72841
98516
24725
30TR
56349
85049
28749
2TỶ
060206
351685
279246
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
1K1AG1K11K1
100N
79
11
37
200N
352
981
542
400N
2906
2948
3952
0442
7383
3008
1511
7546
8604
1TR
2428
5516
1174
3TR
93173
33124
87370
61949
94676
18772
16698
82620
31825
33795
20495
25450
77094
94621
26668
00582
11081
88908
72752
40509
75878
10TR
98093
04848
05229
62919
91983
11426
15TR
91718
48150
15270
30TR
82159
71738
19605
2TỶ
047517
317626
547067
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
12K5AG12K512K5
100N
25
22
73
200N
415
617
141
400N
1161
2788
4295
1904
5547
3574
2773
1181
8686
1TR
2299
2127
4164
3TR
44841
87934
95452
19220
90315
43442
87443
51221
47340
66352
62852
58289
92781
93524
65828
90200
15459
28849
06071
44962
72201
10TR
74099
05998
94142
10708
85056
87215
15TR
36663
89067
01640
30TR
49907
42246
08137
2TỶ
281831
760688
184618
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
12K4AG12K412K4
100N
21
61
39
200N
654
376
063
400N
9698
8754
0515
2240
6276
9976
5159
0828
2095
1TR
8844
6816
6577
3TR
54970
42792
23951
47459
05427
37859
99474
27939
36296
98268
74236
87306
72681
33706
07387
76999
65722
91326
10266
75259
44440
10TR
81201
10322
82697
93686
26479
00449
15TR
17328
41410
80905
30TR
70174
26850
46416
2TỶ
870249
156018
107174
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
12K3AG12K312K3
100N
48
08
87
200N
472
954
819
400N
6515
9302
8273
8326
4728
6614
6983
6132
9046
1TR
5785
8730
4263
3TR
08109
64167
81579
14581
32837
49451
94825
81390
19849
35362
66967
27184
68681
49766
37698
57049
32526
26992
57103
26748
87994
10TR
17076
48524
69478
57866
76770
76459
15TR
85101
03545
96878
30TR
30601
59020
58522
2TỶ
747987
221577
613411
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Tây NinhAn GiangBình Thuận
12K2AG12K212K2
100N
70
87
16
200N
902
832
475
400N
0808
9434
5630
0112
6038
0482
1020
7770
0167
1TR
5894
0534
7382
3TR
05708
52243
79021
21783
89805
60018
25143
77581
32377
66298
66827
15064
63070
75129
09630
95560
56672
89764
18192
81638
92002
10TR
84036
59380
35496
30845
14266
63050
15TR
74587
27497
83879
30TR
56452
24262
14837
2TỶ
100435
539005
167111
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL