In vé Dò - Cài đặt
Hotline:
Còn 17:30:45 nữa đến xổ số Miền Bắc

Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Năm

Giải BảyĐặc Biệt
Thứ năm
28/09/2023
Hà Nội
61,16,20,84
Hà Nội
98
Thứ năm
21/09/2023
Hà Nội
64,63,21,91
Hà Nội
66
Thứ năm
14/09/2023
Hà Nội
92,33,70,38
Hà Nội
22
Thứ năm
07/09/2023
Hà Nội
48,12,14,78
Hà Nội
56
Thứ năm
31/08/2023
Hà Nội
52,05,29,62
Hà Nội
40
Thứ năm
24/08/2023
Hà Nội
58,49,66,44
Hà Nội
73
Thứ năm
17/08/2023
Hà Nội
30,98,35,47
Hà Nội
86
Thứ năm
10/08/2023
Hà Nội
01,06,50,79
Hà Nội
02
Thứ năm
03/08/2023
Hà Nội
51,69,22,62
Hà Nội
88
Thứ năm
27/07/2023
Hà Nội
68,22,47,10
Hà Nội
71
Thứ năm
20/07/2023
Hà Nội
72,38,74,62
Hà Nội
86
Thứ năm
13/07/2023
Hà Nội
60,66,15,61
Hà Nội
02
Thứ năm
06/07/2023
Hà Nội
95,05,36,57
Hà Nội
98
Thứ năm
29/06/2023
Hà Nội
13,87,98,36
Hà Nội
20
Thứ năm
22/06/2023
Hà Nội
84,51,99,00
Hà Nội
67
Thứ năm
15/06/2023
Hà Nội
61,63,64,41
Hà Nội
04
Thứ năm
08/06/2023
Hà Nội
66,88,48,31
Hà Nội
37
Thứ năm
01/06/2023
Hà Nội
81,27,71,20
Hà Nội
21
Thứ năm
25/05/2023
Hà Nội
67,74,96,89
Hà Nội
19
Thứ năm
18/05/2023
Hà Nội
18,67,99,70
Hà Nội
32
Thứ năm
11/05/2023
Hà Nội
55,78,73,80
Hà Nội
34
Thứ năm
04/05/2023
Hà Nội
87,35,49,42
Hà Nội
18
Thứ năm
27/04/2023
Hà Nội
74,02,50,16
Hà Nội
55
Thứ năm
20/04/2023
Hà Nội
00,46,30,93
Hà Nội
23
Thứ năm
13/04/2023
Hà Nội
63,35,38,12
Hà Nội
65
Thứ năm
06/04/2023
Hà Nội
60,25,68,65
Hà Nội
11
Thứ năm
30/03/2023
Hà Nội
17,95,41,89
Hà Nội
04
Thứ năm
23/03/2023
Hà Nội
46,34,28,91
Hà Nội
83
Thứ năm
16/03/2023
Hà Nội
92,44,89,04
Hà Nội
81
Thứ năm
09/03/2023
Hà Nội
51,56,78,37
Hà Nội
05
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL