In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 04/10/2023 đã kết thúc!..
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
46
56
200N
590
423
400N
5363
3909
5240
2168
0828
9555
1TR
0601
6893
3TR
78359
39173
86087
99700
51954
07311
65799
64510
56390
13267
45085
75125
21105
62759
10TR
15304
37580
31078
20393
15TR
92658
33893
30TR
93437
23661
2TỶ
962164
842358
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
01
25
200N
727
529
400N
2982
3702
0041
3545
3631
6482
1TR
2988
1183
3TR
68494
12176
68561
19386
67786
22407
31916
21934
62826
83101
28299
40466
07208
30698
10TR
38439
38974
85441
42070
15TR
53714
90053
30TR
75037
16035
2TỶ
972088
961750
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
17
13
200N
720
758
400N
1653
8304
2497
7491
6310
4206
1TR
1651
0111
3TR
12753
64006
91595
14694
45564
54706
99891
36581
28070
77733
01046
08676
42927
19293
10TR
17387
32002
02392
40506
15TR
39905
22524
30TR
81439
06129
2TỶ
008967
022083
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
46
97
65
200N
105
841
493
400N
0123
6417
3535
1867
3645
0309
1659
6257
1209
1TR
5411
5229
9769
3TR
82073
95940
39894
36842
46621
51903
15594
19461
97828
92320
61721
90356
49959
68737
92250
71236
80778
30095
47629
74643
37739
10TR
77334
25044
98972
59878
04701
46251
15TR
75749
29338
45150
30TR
57908
90208
74958
2TỶ
836329
417218
331524
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
31
26
50
200N
480
693
224
400N
6050
9114
6477
4704
0293
3529
1116
5476
4499
1TR
9968
1171
8112
3TR
69097
06872
20943
62944
15420
91408
93734
11956
41539
31018
18191
09602
04760
38636
59081
26073
07699
61936
49240
74890
76426
10TR
33101
58476
12920
26543
70173
95467
15TR
06395
97562
03818
30TR
08480
17334
78566
2TỶ
430160
724308
590479
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
19
00
200N
826
848
400N
1753
5524
5502
5827
5595
7194
1TR
9301
4578
3TR
14857
02557
73092
63648
04121
43862
26392
05658
85428
13985
41537
10366
17606
70618
10TR
87107
31658
97214
38009
15TR
21176
83765
30TR
18419
20929
2TỶ
007924
987446
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
100N
92
93
95
200N
024
811
404
400N
5273
3800
3099
1229
4970
1645
7942
8019
3091
1TR
3389
4609
2652
3TR
06751
26061
96302
19717
33240
06066
52783
52121
03897
88570
17970
57504
42741
38687
84265
17933
22459
53198
62443
42672
07031
10TR
76309
62997
68961
54896
39490
83359
15TR
89800
86335
20042
30TR
26212
34968
72625
2TỶ
615220
240800
460257
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL