In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Hòa Bình
Số ĐT: 0633 511 147 - 0633 511 148
11 Tăng Bạt Hổ - P1 - Đà Lạt - Lâm Đồng
ĐLVS: 306
Số ĐT: 0908 926 736
Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp (Đối diện nhà thờ Thạch Đà)
ĐLVS: TÙNG 1
Số ĐT: 0906 855 757
Finom Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng
ĐLVS: 939
Số ĐT: 0938 937 549
939 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
Vé Số Cào

Kết quả xổ số Miền Nam - Chủ nhật

Còn 08:01:13 nữa đến xổ số Miền Nam
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG1C1K3ĐL1K3
100N
67
58
03
200N
834
477
655
400N
9112
5087
7750
0876
7857
3922
4386
9571
4615
1TR
8488
0638
4691
3TR
18782
30251
05808
34202
71522
99396
06575
26380
52263
85666
66988
20691
54025
54769
08775
64158
12801
72242
53807
81468
00301
10TR
01328
92635
56335
55484
92449
49262
15TR
72465
23992
51709
30TR
11370
26455
01738
2TỶ
325576
922234
339619
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG1B1K2ĐL1K2
100N
36
78
55
200N
010
642
787
400N
9527
0001
6931
9975
5894
7771
6368
8653
7383
1TR
7019
6129
5656
3TR
62512
74724
42404
31352
83401
86249
58267
98442
97383
34788
90617
68133
53366
38758
79165
78222
49313
44123
06334
74989
18591
10TR
13445
11394
91994
76522
16568
65634
15TR
29823
76729
98923
30TR
50357
53195
05919
2TỶ
952263
250328
228836
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG1A1K1ĐL1K1
100N
97
46
76
200N
958
965
049
400N
4885
2150
7918
0136
0335
1420
1557
6193
9934
1TR
3659
3614
9363
3TR
75363
35888
52890
17138
61594
15195
84231
14093
66219
67287
62888
63809
93852
45049
69138
43602
66738
15999
24910
80650
01852
10TR
08710
24481
40804
73549
73582
59461
15TR
99639
36805
06058
30TR
60670
69142
97628
2TỶ
755583
156899
314053
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGE1212K5ĐL12K5
100N
95
64
00
200N
120
740
966
400N
6206
5932
7215
0773
1724
7660
9420
6398
0357
1TR
1638
9665
1351
3TR
74103
62659
35181
87554
33306
20207
21491
32143
35687
14254
27728
18342
93627
44734
39981
95147
06981
17597
25179
34789
83585
10TR
49169
56392
48461
04451
64500
35057
15TR
48637
30573
01677
30TR
71199
51181
59462
2TỶ
412470
883916
562923
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGD1212K4ĐL12K4
100N
00
71
72
200N
066
011
654
400N
2586
5179
2652
5319
8087
9088
8934
9473
6101
1TR
8571
9911
6219
3TR
37696
38204
24231
48707
41158
50458
20790
31964
80421
70058
01554
02649
45678
66973
47391
60048
95506
91161
07831
66096
61451
10TR
37358
02161
96732
49078
36952
91249
15TR
38646
33795
64011
30TR
08463
78439
50827
2TỶ
058338
088692
190253
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGC1212K3ĐL12K3
100N
95
44
73
200N
563
520
835
400N
3656
1977
6893
3821
0566
8806
9960
1162
1266
1TR
9675
0966
4086
3TR
50407
24334
61192
90869
52219
47021
73979
25492
18128
40305
58834
10566
71044
83019
38919
92552
63107
02677
64145
27180
43109
10TR
46281
45991
03583
45933
88376
60660
15TR
22290
56083
99892
30TR
01395
62225
94546
2TỶ
073524
232815
475725
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGB1212K2ĐL12K2
100N
55
40
21
200N
387
234
200
400N
2133
5631
7263
4458
5239
3678
7874
7356
8196
1TR
0583
7185
8112
3TR
39477
73928
31402
65008
89674
51496
07078
05725
89951
75431
16346
30266
65522
86927
21910
94203
93456
17866
11357
43799
27372
10TR
07906
37426
95891
00634
96320
04387
15TR
63708
02051
75388
30TR
89008
26701
66883
2TỶ
921563
599357
132156
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL