In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Nam - Chủ nhật

Còn 06:29:27 nữa đến xổ số Miền Nam
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGC99K3ĐL9K3
100N
17
64
27
200N
838
591
965
400N
7702
0251
7593
0181
2515
1734
8452
3020
9533
1TR
5426
2123
8596
3TR
06068
49805
18818
23475
38303
04831
13830
62580
31419
87457
02594
90464
96529
31285
51296
01152
82759
29642
06104
00697
73300
10TR
05285
12231
49996
40972
80826
57799
15TR
38168
88273
76090
30TR
02962
70793
30660
2TỶ
050246
169440
428620
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGB99K2ĐL9K2
100N
09
70
93
200N
773
306
347
400N
8659
1875
2416
0854
7504
0586
2095
7642
4062
1TR
8859
9754
3259
3TR
94952
44054
96874
33631
07452
18481
62910
19128
97221
45971
45823
31708
66981
66216
12958
02763
90061
05164
56411
02136
69630
10TR
50818
73315
01238
47758
67781
99151
15TR
88200
33550
95737
30TR
38434
24931
78014
2TỶ
926219
942403
892737
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGA99K1ĐL9K1
100N
11
69
86
200N
135
293
903
400N
5827
1013
6823
5782
0632
0841
0258
0378
3441
1TR
1842
2889
8625
3TR
20943
37552
76133
06138
19278
96434
88916
75983
99834
22273
63730
22165
41547
83987
61780
01985
05431
02796
89623
98989
28560
10TR
08703
42718
47741
94850
16964
60136
15TR
60530
83367
44128
30TR
61163
36595
13661
2TỶ
629329
197817
694664
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGD88K4ĐL8K4
100N
08
94
19
200N
219
645
674
400N
1177
7113
7086
2025
9890
5588
2344
3582
5974
1TR
7494
8253
9475
3TR
78257
26199
15152
92368
75916
02973
44662
76218
45805
86717
77482
16543
74461
54602
27150
30605
48990
46600
92951
37507
35234
10TR
86447
52915
57896
38413
88450
20038
15TR
66842
41423
03196
30TR
32135
57891
32144
2TỶ
994132
966698
348448
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGC88K3ĐL8K3
100N
28
07
51
200N
789
350
282
400N
3376
6876
5484
7912
8533
8807
1396
4609
2355
1TR
6551
4195
0299
3TR
35491
36236
99629
34568
12193
50114
65389
69296
44729
41434
63463
06997
81859
00921
47178
04793
09040
95092
03320
83199
78795
10TR
95744
35154
46913
76006
24314
75416
15TR
15958
44753
38173
30TR
78741
45846
28966
2TỶ
977967
651943
023684
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGB88K2ĐL8K2
100N
60
52
07
200N
598
354
688
400N
3021
6343
0522
0554
0986
4604
1088
7968
2770
1TR
8935
5784
8608
3TR
34181
17839
10403
77496
12304
06932
03903
58616
76161
29580
46818
08820
65150
81355
76714
41788
01783
69296
48145
22536
43815
10TR
03518
12476
03295
53019
77771
26946
15TR
69093
99228
46994
30TR
84660
46708
88036
2TỶ
810727
854374
034267
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGA88K1ĐL8K1
100N
13
50
70
200N
293
574
549
400N
5922
2447
1959
6502
0359
5198
7612
1731
8506
1TR
6676
7767
8146
3TR
09063
58394
07959
75688
05365
73254
04561
19298
50247
20702
93329
53542
80173
26657
11035
54644
22129
43037
40044
72086
21128
10TR
48466
53388
07792
09513
91039
68310
15TR
37669
67737
00786
30TR
94443
60442
96399
2TỶ
789802
299709
334964
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL