In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Nam - Chủ nhật

Xổ số Miền Nam hôm nay: 02/04/2023 đã kết thúc!..
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGA44K1ĐL4K1
100N
18
44
51
200N
563
665
744
400N
3995
1594
9530
3597
6788
1166
3670
2973
2816
1TR
9828
3448
9293
3TR
94304
27965
77436
81476
08179
59621
85326
00883
79297
11688
77111
61138
28610
07980
77005
62524
08269
19084
42312
19967
20655
10TR
98453
21027
50902
79688
17273
74770
15TR
36977
47262
99109
30TR
49139
17164
61504
2TỶ
614257
775410
271310
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGD33K4ĐL3K4
100N
61
63
73
200N
791
737
152
400N
8259
2877
3781
4007
6276
8610
6540
0252
9137
1TR
5913
1876
6539
3TR
28902
13925
39373
68637
20512
41192
81188
72362
17867
99994
99631
20104
63106
93851
40542
36497
64450
16044
38832
51879
38309
10TR
69866
61190
09108
06101
13366
23683
15TR
44668
53998
60312
30TR
01141
31654
29551
2TỶ
154333
316798
952493
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGC33K3ĐL3K3
100N
64
45
69
200N
759
241
145
400N
1004
6480
4005
8124
9896
0744
5198
0312
6874
1TR
4018
4256
5348
3TR
91304
15569
14565
12033
18065
69755
17831
63664
32385
72920
76027
03979
50073
87653
35148
75409
81632
21409
69568
20483
93331
10TR
09104
69309
92309
51991
00137
44483
15TR
92293
72489
91488
30TR
90723
29997
02413
2TỶ
536469
260971
099784
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGB33K2ĐL3K2
100N
88
33
48
200N
332
393
270
400N
3742
4110
3171
2964
4111
0424
7395
6940
1983
1TR
3489
8667
4554
3TR
37580
09096
38371
37666
11047
64349
05743
96296
51442
23521
81910
38096
85604
41864
84750
44773
03422
03057
62229
54852
50045
10TR
41195
76877
14943
26772
30493
91376
15TR
01901
71971
29279
30TR
57055
17501
93531
2TỶ
272959
901288
100362
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGA33K1ĐL3K1
100N
48
66
87
200N
293
544
339
400N
2964
0102
6845
0001
5447
8261
1084
5987
3244
1TR
0317
0697
6962
3TR
70341
25412
27705
32328
14793
23258
69344
20268
57176
24504
99857
07674
24637
57249
35561
05969
82512
17343
13269
19773
31283
10TR
66385
27344
41019
67480
97520
74941
15TR
93943
38251
83771
30TR
92340
86383
65921
2TỶ
299096
880768
165946
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGD22K4ĐL2K4
100N
95
81
15
200N
440
047
916
400N
6059
8978
3660
8002
5204
9685
4191
3109
2283
1TR
2760
2865
2615
3TR
29030
77924
08838
71515
62579
90681
25062
17962
80888
06975
25512
48774
72827
79355
10696
83932
38698
37962
06282
43130
82597
10TR
64715
90501
14756
55845
89861
85020
15TR
18160
95572
20531
30TR
96332
30593
30813
2TỶ
737936
069045
672031
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGC22K3ĐL2K3
100N
44
46
65
200N
701
037
763
400N
8694
0035
5561
3094
3615
5892
1530
7458
7293
1TR
5079
7306
5415
3TR
48917
59721
25117
17818
24483
49073
33370
84260
43182
24510
22499
57093
64174
99041
23997
70514
90322
91133
33608
25244
24661
10TR
28061
51967
36413
62049
55366
68703
15TR
44926
04058
08381
30TR
27032
14781
34604
2TỶ
025477
006475
618281
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL