In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: 739
Số ĐT: 01658 034 448
945 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Đổi Đời
Số ĐT: 0906 212 203
114 Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Phúc Lộc Thọ
Số ĐT: 0908 828 551
297 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Gia Hân
Số ĐT: 090 959 3579
984 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
  • ve số online

Kết quả xổ số Miền Nam - Chủ nhật

Còn 13:45:39 nữa đến xổ số Miền Nam
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGA77K1ĐL7K1
100N
89
40
04
200N
990
343
128
400N
4196
3992
6427
7419
2312
0097
1143
1855
3137
1TR
4517
0064
6054
3TR
00547
84977
36495
23624
43325
19944
13214
66735
29935
41953
97981
00520
75658
13482
18121
51951
90993
42573
41354
34029
02743
10TR
40977
19874
42593
65825
29213
72985
15TR
09517
90970
26773
30TR
97437
29459
10784
2TỶ
220816
509867
273435
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGD66K4ĐL6K4
100N
22
19
03
200N
821
205
341
400N
8424
3822
0464
3580
0711
9513
2577
3228
2074
1TR
8123
3095
5259
3TR
44015
45762
87983
20428
61130
04198
42965
56762
18750
67112
21225
46550
58826
02709
35523
22630
05260
03988
27538
99151
69557
10TR
90856
96478
71656
78848
92517
92643
15TR
52761
05559
22514
30TR
86200
16092
39300
2TỶ
523343
428213
960198
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TG-C66K3ĐL6K3
100N
60
39
82
200N
037
960
685
400N
2014
5444
6076
7501
2552
4468
2566
9269
2970
1TR
0508
5579
7583
3TR
49001
26797
51386
87216
31637
33690
25272
02143
58713
92107
89380
15624
52416
11151
02388
91308
70191
51232
03301
84642
59939
10TR
84888
57753
63006
30663
86894
55282
15TR
65720
38993
77389
30TR
53974
90251
16845
2TỶ
372174
217073
491178
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGB66K2ĐL6K2
100N
30
54
94
200N
553
142
907
400N
2307
9960
4517
2166
4400
2118
8299
2308
1159
1TR
7987
0680
7085
3TR
44895
89494
44278
20163
12922
76118
97182
67784
59353
53503
49015
51459
16392
80188
12779
29526
16101
49661
08505
89374
59892
10TR
74232
71366
59677
75811
00546
03164
15TR
57156
81530
57417
30TR
70139
86228
15912
2TỶ
848912
219699
917483
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGA66K1ĐL6K1
100N
50
52
22
200N
727
658
247
400N
9881
6051
4978
0430
7979
5281
4211
0979
9985
1TR
0913
3535
7312
3TR
03210
97006
76306
04828
21283
19436
21626
79108
00609
16500
34105
47136
01664
33079
98176
72409
03337
81183
34588
42222
37850
10TR
32236
46735
12442
38587
21640
92181
15TR
68138
74440
80962
30TR
44193
26574
10620
2TỶ
614830
745670
630300
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGE55K5ĐL5K5
100N
38
74
69
200N
211
127
540
400N
8543
5668
9096
0879
7724
9594
6515
0190
8893
1TR
7847
4815
5622
3TR
63601
96886
91565
90413
43442
84973
04266
20286
66276
87106
02267
79604
09424
25960
46852
58193
02569
71825
55960
38503
10291
10TR
38608
05418
71245
40690
25317
87679
15TR
33759
51816
95496
30TR
45974
65237
81440
2TỶ
725503
317456
922625
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
TGD55K4ĐL5K4
100N
73
55
53
200N
375
238
609
400N
4834
6969
7174
3328
7361
9508
7213
4184
5358
1TR
8369
2375
9218
3TR
05269
20923
56291
83434
92339
79545
60584
10086
35576
07384
14514
70832
87184
90601
49255
97726
25588
12304
88585
36567
74723
10TR
85255
11992
53125
75176
96081
74630
15TR
85030
54698
43539
30TR
78820
56952
75477
2TỶ
798174
054088
319177
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL