In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

ketqua mb - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 23/02/2024

Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1163 ngày 23/02/2024
04 17 19 27 28 36
Giá trị Jackpot
55,896,580,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 1 55,896,580,500
Giải nhất 5 số 49 10,000,000
Giải nhì 4 số 1,873 300,000
Giải ba 3 số 30,676 30,000
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #733 ngày 23/02/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 17
928
870
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 53
757
567
541
718
Giải nhất
40Tr: 4
Giải nhì
210K: 71
256
167
824
097
400
574
Giải nhì
10Tr: 2
Giải ba
100K: 64
088
475
925
599
930
383
970
607
Giải ba
5Tr: 2
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 24
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 279
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,211
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ sáu ngày  23/02/2024
6
 
5
9
 
9
7
1
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ sáu ngày 23/02/2024
Thứ sáuXổ Số Hải Phòng
ĐB 19-2-14-10-5-11-18-15 GE
16053
G.Nhất
88635
G.Nhì
25337
63488
G.Ba
59775
29439
27290
24040
82530
67189
G.Tư
0547
6741
7941
7289
G.Năm
7824
5469
8625
7168
1204
5983
G.Sáu
308
973
820
G.Bảy
79
00
93
45
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 22/02/2024

Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #999 ngày 22/02/2024
08 19 24 31 35 55 01
Giá trị Jackpot 1
130,331,185,950
Giá trị Jackpot 2
3,419,717,350
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 130,331,185,950
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,419,717,350
Giải nhất 5 số 48 40,000,000
Giải nhì 4 số 1,511 500,000
Giải ba 3 số 30,793 50,000
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #380 ngày 22/02/2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
188
624
2 Tỷ 0
Giải nhất
668
227
644
497
30Tr 2
Giải nhì
157
434
519
130
282
849
10Tr 5
Giải ba
812
641
571
660
386
213
091
539
4Tr 9
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 1
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 73
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 603
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 5,974
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ năm ngày  22/02/2024
5
 
9
5
 
0
4
2
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ năm ngày 22/02/2024
Thứ nămXổ Số Hà Nội
ĐB 7-6-10-2-11-3-18-12 GD
82488
G.Nhất
52311
G.Nhì
07072
42726
G.Ba
40481
49867
76166
29399
36193
63578
G.Tư
9404
2834
6012
1448
G.Năm
4126
1347
1048
7295
7820
8038
G.Sáu
450
637
460
G.Bảy
25
70
90
13
Đầy đủ2 Số3 Số

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 21/02/2024

Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1162 ngày 21/02/2024
02 08 14 19 24 42
Giá trị Jackpot
50,440,757,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 50,440,757,500
Giải nhất 5 số 62 10,000,000
Giải nhì 4 số 2,039 300,000
Giải ba 3 số 31,908 30,000
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #732 ngày 21/02/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 41
785
987
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 52
989
337
766
569
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 133
697
885
107
306
134
336
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 133
475
612
410
172
155
093
135
388
Giải ba
5Tr: 3
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 42
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 436
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,372
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ tư ngày  21/02/2024
6
 
9
5
 
8
5
7
Xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư Ngày 21/02/2024
06
08
15
18
23
31
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ tư ngày 21/02/2024
Thứ tưXổ Số Bắc Ninh
ĐB 9-7-17-2-14-5-20-13 GC
99937
G.Nhất
73548
G.Nhì
40187
24052
G.Ba
45049
69513
00318
99864
37934
67528
G.Tư
9969
4749
3131
7918
G.Năm
5983
3688
4919
7340
8836
1898
G.Sáu
661
051
291
G.Bảy
08
64
72
91
Đầy đủ2 Số3 Số

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 20/02/2024

Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #998 ngày 20/02/2024
34 46 50 51 52 55 05
Giá trị Jackpot 1
126,553,729,800
Giá trị Jackpot 2
3,628,934,550
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 126,553,729,800
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,628,934,550
Giải nhất 5 số 27 40,000,000
Giải nhì 4 số 1,586 500,000
Giải ba 3 số 30,486 50,000
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #379 ngày 20/02/2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
983
009
2 Tỷ 0
Giải nhất
074
759
897
875
30Tr 0
Giải nhì
850
267
329
418
461
649
10Tr 0
Giải ba
733
849
799
350
663
195
826
091
4Tr 7
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 39
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 567
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 5,152
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ ba ngày  20/02/2024
7
 
3
4
 
2
8
6
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ ba ngày 20/02/2024
Thứ baXổ Số Quảng Ninh
ĐB 13-2-5-7-17-12-6-20 GB
57406
G.Nhất
97758
G.Nhì
37216
24939
G.Ba
30032
78750
31430
43822
43341
22605
G.Tư
7939
8580
7131
0783
G.Năm
0866
9656
7260
4515
7573
3621
G.Sáu
592
419
079
G.Bảy
68
18
78
00
Đầy đủ2 Số3 Số

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 19/02/2024

Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #731 ngày 19/02/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 29
659
370
Đặc biệt
1Tỷ: 2
Giải nhất
350K: 63
766
092
622
447
Giải nhất
40Tr: 1
Giải nhì
210K: 112
535
280
142
421
941
250
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 315
033
799
713
379
832
606
238
425
Giải ba
5Tr: 22
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 100
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 715
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 7,183
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ hai ngày  19/02/2024
3
 
1
9
 
4
0
0
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ hai ngày 19/02/2024
Thứ haiXổ Số Hà Nội
ĐB 3-2-11-9-10-18-17-7 GA
75801
G.Nhất
19995
G.Nhì
93219
56742
G.Ba
13459
21260
02582
01053
92502
27859
G.Tư
1440
1020
4024
9170
G.Năm
0057
6215
3858
8144
3559
8224
G.Sáu
554
331
982
G.Bảy
64
85
24
66
Đầy đủ2 Số3 Số

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 18/02/2024

Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #1161 ngày 18/02/2024
05 19 20 21 24 40
Giá trị Jackpot
45,166,929,000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 45,166,929,000
Giải nhất 5 số 25 10,000,000
Giải nhì 4 số 1,537 300,000
Giải ba 3 số 26,502 30,000
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ nhật ngày  18/02/2024
9
 
7
9
 
7
6
5
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ nhật ngày 18/02/2024
Chủ nhậtXổ Số Thái Bình
ĐB 6-2-14-17-12-19-20-1 FZ
39903
G.Nhất
64007
G.Nhì
94691
49556
G.Ba
47851
91743
87428
63645
97610
97288
G.Tư
0270
5179
3109
4524
G.Năm
3849
9190
0418
6950
1098
3962
G.Sáu
093
429
132
G.Bảy
56
97
14
64
Đầy đủ2 Số3 Số

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 17/02/2024

Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #997 ngày 17/02/2024
08 12 17 27 38 55 47
Giá trị Jackpot 1
120,893,318,850
Giá trị Jackpot 2
5,445,039,249
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 120,893,318,850
Jackpot 2 5 số + 1* 3 1,815,013,083
Giải nhất 5 số 22 40,000,000
Giải nhì 4 số 1,568 500,000
Giải ba 3 số 33,396 50,000
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #378 ngày 17/02/2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
494
829
2 Tỷ 0
Giải nhất
394
562
457
226
30Tr 5
Giải nhì
699
295
494
230
417
611
10Tr 7
Giải ba
332
242
292
501
889
548
117
025
4Tr 4
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 52
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 469
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 5,111
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ bảy ngày  17/02/2024
7
 
0
6
 
8
6
0
Xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy Ngày 17/02/2024
04
17
22
28
30
36
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ bảy ngày 17/02/2024
Thứ bảyXổ Số Nam Định
ĐB 2-17-5-14-16-8-3-15 FY
58294
G.Nhất
03133
G.Nhì
84216
14018
G.Ba
87942
42677
33889
80351
42249
29632
G.Tư
4666
5495
8905
6655
G.Năm
5821
1407
8445
7612
9721
1589
G.Sáu
062
725
757
G.Bảy
73
92
62
67
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL