In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 23/02/2024

Còn 08:19:13 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 19-2-14-10-5-11-18-15 GE
16053
G.Nhất
88635
G.Nhì
25337
63488
G.Ba
59775
29439
27290
24040
82530
67189
G.Tư
0547
6741
7941
7289
G.Năm
7824
5469
8625
7168
1204
5983
G.Sáu
308
973
820
G.Bảy
79
00
93
45

Hải Phòng - 23/02/24

0123456789
7290
4040
2530
820
00
6741
7941
5983
973
93
6053
7824
1204
8635
9775
8625
45
5337
0547
3488
7168
308
9439
7189
7289
5469
79
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 45VL08
100N
82
200N
143
400N
8621
4353
4164
1TR
7706
3TR
73452
98748
11946
51818
73687
62827
73421
10TR
77718
58769
15TR
03515
30TR
59438
2TỶ
970118

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 23/02/24

006 552 53
118 15 18 18 669 64
227 21 21 7
338 887 82
448 46 43 9

Vĩnh Long - 23/02/24

0123456789
8621
3421
82
3452
143
4353
4164
3515
7706
1946
3687
2827
8748
1818
7718
9438
0118
8769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 02K08
100N
31
200N
202
400N
0293
7411
1459
1TR
0683
3TR
40230
50462
83732
46446
16179
67762
07587
10TR
48073
65248
15TR
86037
30TR
74448
2TỶ
066012

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 23/02/24

002 559
112 11 662 62
2773 79
337 30 32 31 887 83
448 48 46 993

Bình Dương - 23/02/24

0123456789
0230
31
7411
202
0462
3732
7762
6012
0293
0683
8073
6446
7587
6037
5248
4448
1459
6179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 33TV08
100N
50
200N
989
400N
8492
3155
4676
1TR
9372
3TR
42235
50792
96634
11529
29498
76820
90780
10TR
65707
76939
15TR
28173
30TR
15113
2TỶ
573170

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 23/02/24

007 555 50
113 6
229 20 770 73 72 76
339 35 34 880 89
4992 98 92

Trà Vinh - 23/02/24

0123456789
50
6820
0780
3170
8492
9372
0792
8173
5113
6634
3155
2235
4676
5707
9498
989
1529
6939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
94
200N
302
400N
2489
3003
9102
1TR
1304
3TR
43504
33300
30190
11926
00388
70520
10868
10TR
62525
44708
15TR
99616
30TR
27364
2TỶ
686327

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 23/02/24

008 04 00 04 03 02 02 5
116 664 68
227 25 26 20 7
3888 89
4990 94

Gia Lai - 23/02/24

0123456789
3300
0190
0520
302
9102
3003
94
1304
3504
7364
2525
1926
9616
6327
0388
0868
4708
2489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
15
200N
036
400N
4648
9250
3838
1TR
6211
3TR
87483
88742
56296
15808
40970
43194
34286
10TR
92615
68612
15TR
14656
30TR
46249
2TỶ
706092

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 23/02/24

008 556 50
115 12 11 15 6
2770
338 36 883 86
449 42 48 992 96 94

Ninh Thuận - 23/02/24

0123456789
9250
0970
6211
8742
8612
6092
7483
3194
15
2615
036
6296
4286
4656
4648
3838
5808
6249

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL