In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt

Xổ số Đà Lạt mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/07/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL7K3
100N
76
200N
908
400N
8556
5753
1511
1TR
5876
3TR
32694
55316
70334
56470
40941
80089
14218
10TR
72352
33113
15TR
68959
30TR
42669
2TỶ
562945

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 21/07/24

008 559 52 56 53
113 16 18 11 669
2770 76 76
334 889
445 41 994

Đà Lạt - 21/07/24

0123456789
6470
1511
0941
2352
5753
3113
2694
0334
2945
76
8556
5876
5316
908
4218
0089
8959
2669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL7K2
100N
74
200N
302
400N
3535
5463
8558
1TR
1222
3TR
00737
17292
08596
27751
28988
04847
19652
10TR
22400
44657
15TR
59030
30TR
56524
2TỶ
891032

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 14/07/24

000 02 557 51 52 58
1663
224 22 774
332 30 37 35 888
447 992 96

Đà Lạt - 14/07/24

0123456789
2400
9030
7751
302
1222
7292
9652
1032
5463
74
6524
3535
8596
0737
4847
4657
8558
8988
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL7K1
100N
38
200N
734
400N
6639
5267
8974
1TR
8428
3TR
15733
86745
87877
83209
53101
53720
71611
10TR
66588
26152
15TR
37371
30TR
47490
2TỶ
090206

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 07/07/24

006 09 01 552
111 667
220 28 771 77 74
333 39 34 38 888
445 990

Đà Lạt - 07/07/24

0123456789
3720
7490
3101
1611
7371
6152
5733
734
8974
6745
0206
5267
7877
38
8428
6588
6639
3209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL6K5
100N
04
200N
705
400N
8058
7668
1813
1TR
2428
3TR
99539
04240
06544
33359
92898
28667
12763
10TR
21508
95572
15TR
80145
30TR
33763
2TỶ
743942

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 30/06/24

008 05 04 559 58
113 663 67 63 68
228 772
339 8
442 45 40 44 998

Đà Lạt - 30/06/24

0123456789
4240
5572
3942
1813
2763
3763
04
6544
705
0145
8667
8058
7668
2428
2898
1508
9539
3359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL6K4
100N
59
200N
348
400N
2469
8972
9983
1TR
3747
3TR
95106
79417
95296
38094
78955
28421
22391
10TR
37173
59563
15TR
48865
30TR
76385
2TỶ
464423

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 23/06/24

006 555 59
117 665 63 69
223 21 773 72
3885 83
447 48 996 94 91

Đà Lạt - 23/06/24

0123456789
8421
2391
8972
9983
7173
9563
4423
8094
8955
8865
6385
5106
5296
3747
9417
348
59
2469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL6K3
100N
20
200N
305
400N
8292
1757
2363
1TR
1058
3TR
65196
89825
37055
22283
80570
79340
74553
10TR
13360
32907
15TR
22574
30TR
78343
2TỶ
960290

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 16/06/24

007 05 555 53 58 57
1660 63
225 20 774 70
3883
443 40 990 96 92

Đà Lạt - 16/06/24

0123456789
20
0570
9340
3360
0290
8292
2363
2283
4553
8343
2574
305
9825
7055
5196
1757
2907
1058
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL6K2
100N
49
200N
401
400N
7539
9787
6559
1TR
8773
3TR
26071
54612
34493
55194
84484
41145
26689
10TR
86198
56308
15TR
16674
30TR
20050
2TỶ
987763

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 09/06/24

008 01 550 59
112 663
2774 71 73
339 884 89 87
445 49 998 93 94

Đà Lạt - 09/06/24

0123456789
0050
401
6071
4612
8773
4493
7763
5194
4484
6674
1145
9787
6198
6308
49
7539
6559
6689

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL