In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL4K1
100N
51
200N
744
400N
3670
2973
2816
1TR
9293
3TR
77005
62524
08269
19084
42312
19967
20655
10TR
17273
74770
15TR
99109
30TR
61504
2TỶ
271310

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 02/04/23

004 09 05 555 51
110 12 16 669 67
224 773 70 70 73
3884
444 993

Đà Lạt - 02/04/23

0123456789
3670
4770
1310
51
2312
2973
9293
7273
744
2524
9084
1504
7005
0655
2816
9967
8269
9109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL3K4
100N
73
200N
152
400N
6540
0252
9137
1TR
6539
3TR
40542
36497
64450
16044
38832
51879
38309
10TR
13366
23683
15TR
60312
30TR
29551
2TỶ
952493

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 26/03/23

009 551 50 52 52
112 666
2779 73
332 39 37 883
442 44 40 993 97

Đà Lạt - 26/03/23

0123456789
6540
4450
9551
152
0252
0542
8832
0312
73
3683
2493
6044
3366
9137
6497
6539
1879
8309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL3K3
100N
69
200N
145
400N
5198
0312
6874
1TR
5348
3TR
35148
75409
81632
21409
69568
20483
93331
10TR
00137
44483
15TR
91488
30TR
02413
2TỶ
099784

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 19/03/23

009 09 5
113 12 668 69
2774
337 32 31 884 88 83 83
448 48 45 998

Đà Lạt - 19/03/23

0123456789
3331
0312
1632
0483
4483
2413
6874
9784
145
0137
5198
5348
5148
9568
1488
69
5409
1409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL3K2
100N
48
200N
270
400N
7395
6940
1983
1TR
4554
3TR
84750
44773
03422
03057
62229
54852
50045
10TR
30493
91376
15TR
29279
30TR
93531
2TỶ
100362

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 12/03/23

0550 57 52 54
1662
222 29 779 76 73 70
331 883
445 40 48 993 95

Đà Lạt - 12/03/23

0123456789
270
6940
4750
3531
3422
4852
0362
1983
4773
0493
4554
7395
0045
1376
3057
48
2229
9279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL3K1
100N
87
200N
339
400N
1084
5987
3244
1TR
6962
3TR
35561
05969
82512
17343
13269
19773
31283
10TR
97520
74941
15TR
83771
30TR
65921
2TỶ
165946

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 05/03/23

05
112 661 69 69 62
221 20 771 73
339 883 84 87 87
446 41 43 44 9

Đà Lạt - 05/03/23

0123456789
7520
5561
4941
3771
5921
6962
2512
7343
9773
1283
1084
3244
5946
87
5987
339
5969
3269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL2K4
100N
15
200N
916
400N
4191
3109
2283
1TR
2615
3TR
10696
83932
38698
37962
06282
43130
82597
10TR
89861
85020
15TR
20531
30TR
30813
2TỶ
672031

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 26/02/23

009 5
113 15 16 15 661 62
220 7
331 31 32 30 882 83
4996 98 97 91

Đà Lạt - 26/02/23

0123456789
3130
5020
4191
9861
0531
2031
3932
7962
6282
2283
0813
15
2615
916
0696
2597
8698
3109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL2K3
100N
65
200N
763
400N
1530
7458
7293
1TR
5415
3TR
23997
70514
90322
91133
33608
25244
24661
10TR
55366
68703
15TR
08381
30TR
34604
2TỶ
618281

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 19/02/23

004 03 08 558
114 15 666 61 63 65
222 7
333 30 881 81
444 997 93

Đà Lạt - 19/02/23

0123456789
1530
4661
8381
8281
0322
763
7293
1133
8703
0514
5244
4604
65
5415
5366
3997
7458
3608
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL