In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt

Xổ số Đà Lạt mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 23/01/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL1K3
100N
06
200N
930
400N
6819
3118
3836
1TR
7771
3TR
58176
55621
58221
29241
10486
12514
53280
10TR
50129
94795
15TR
08020
30TR
80235
2TỶ
990167

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 16/01/22

006 5
114 19 18 667
220 29 21 21 776 71
335 36 30 886 80
441 995

Đà Lạt - 16/01/22

0123456789
930
3280
8020
7771
5621
8221
9241
2514
4795
0235
06
3836
8176
0486
0167
3118
6819
0129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL1K2
100N
14
200N
226
400N
9357
2668
3318
1TR
6790
3TR
20837
23401
20753
73686
87602
27570
49199
10TR
81376
93781
15TR
96891
30TR
70684
2TỶ
425471

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 09/01/22

001 02 553 57
118 14 668
226 771 76 70
337 884 81 86
4991 99 90

Đà Lạt - 09/01/22

0123456789
6790
7570
3401
3781
6891
5471
7602
0753
14
0684
226
3686
1376
9357
0837
2668
3318
9199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: DL1K1
100N
87
200N
520
400N
6920
0255
4000
1TR
3296
3TR
97583
64063
56256
32287
42247
32746
45299
10TR
47936
90418
15TR
46692
30TR
07031
2TỶ
054164

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 02/01/22

000 556 55
118 664 63
220 20 7
331 36 883 87 87
447 46 992 99 96

Đà Lạt - 02/01/22

0123456789
520
6920
4000
7031
6692
7583
4063
4164
0255
3296
6256
2746
7936
87
2287
2247
0418
5299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL12K4
100N
17
200N
956
400N
8758
9334
5948
1TR
0461
3TR
69838
87985
41764
44971
02567
38573
31187
10TR
01756
13832
15TR
44001
30TR
30126
2TỶ
586580

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 26/12/21

001 556 58 56
117 664 67 61
226 771 73
332 38 34 880 85 87
448 9

Đà Lạt - 26/12/21

0123456789
6580
0461
4971
4001
3832
8573
9334
1764
7985
956
1756
0126
17
2567
1187
8758
5948
9838
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: DL12K3
100N
39
200N
432
400N
3339
0256
2710
1TR
2302
3TR
60909
29171
67462
55586
67426
99566
61182
10TR
22449
86700
15TR
07664
30TR
87827
2TỶ
150010

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 19/12/21

000 09 02 556
110 10 664 62 66
227 26 771
339 32 39 886 82
449 9

Đà Lạt - 19/12/21

0123456789
2710
6700
0010
9171
432
2302
7462
1182
7664
0256
5586
7426
9566
7827
39
3339
0909
2449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL12K2
100N
80
200N
065
400N
0329
2378
2582
1TR
5764
3TR
13212
96525
49222
67543
60587
54229
88279
10TR
02888
32361
15TR
24344
30TR
64203
2TỶ
124298

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 12/12/21

003 5
112 661 64 65
225 22 29 29 779 78
3888 87 82 80
444 43 998

Đà Lạt - 12/12/21

0123456789
80
2361
2582
3212
9222
7543
4203
5764
4344
065
6525
0587
2378
2888
4298
0329
4229
8279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL12K1
100N
28
200N
780
400N
5767
4955
1112
1TR
6194
3TR
34755
49698
35970
06372
22822
97915
17765
10TR
18815
05990
15TR
35311
30TR
51753
2TỶ
974845

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 05/12/21

0553 55 55
111 15 15 12 665 67
222 28 770 72
3880
445 990 98 94

Đà Lạt - 05/12/21

0123456789
780
5970
5990
5311
1112
6372
2822
1753
6194
4955
4755
7915
7765
8815
4845
5767
28
9698
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL