In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt

Xổ số Đà Lạt mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 03/07/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL6K4
100N
90
200N
805
400N
5428
8448
3755
1TR
4835
3TR
13361
96934
64079
00191
67637
43893
87331
10TR
21691
72971
15TR
40019
30TR
59994
2TỶ
687533

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 26/06/22

005 555
119 661
228 771 79
333 34 37 31 35 8
448 994 91 91 93 90

Đà Lạt - 26/06/22

0123456789
90
3361
0191
7331
1691
2971
3893
7533
6934
9994
805
3755
4835
7637
5428
8448
4079
0019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL6K3
100N
44
200N
882
400N
4765
7349
9723
1TR
5683
3TR
17740
40514
15253
14990
95222
09393
92551
10TR
31798
63035
15TR
84903
30TR
89955
2TỶ
308825

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 19/06/22

003 555 53 51
114 665
225 22 23 7
335 883 82
440 49 44 998 90 93

Đà Lạt - 19/06/22

0123456789
7740
4990
2551
882
5222
9723
5683
5253
9393
4903
44
0514
4765
3035
9955
8825
1798
7349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL6K2
100N
03
200N
095
400N
5432
4169
0244
1TR
6898
3TR
49461
48634
29954
29552
24089
39723
74515
10TR
34323
37137
15TR
49356
30TR
56890
2TỶ
598137

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 12/06/22

003 556 54 52
115 661 69
223 23 7
337 37 34 32 889
444 990 98 95

Đà Lạt - 12/06/22

0123456789
6890
9461
5432
9552
03
9723
4323
0244
8634
9954
095
4515
9356
7137
8137
6898
4169
4089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL6K1
100N
71
200N
847
400N
8118
5836
3237
1TR
2989
3TR
09222
37398
15307
78814
61986
12065
07287
10TR
38422
36404
15TR
47921
30TR
99083
2TỶ
835209

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 05/06/22

009 04 07 5
114 18 665
221 22 22 771
336 37 883 86 87 89
447 998

Đà Lạt - 05/06/22

0123456789
71
7921
9222
8422
9083
8814
6404
2065
5836
1986
847
3237
5307
7287
8118
7398
2989
5209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL5K5
100N
60
200N
547
400N
1324
9335
5418
1TR
6712
3TR
26937
16726
45282
75065
32970
69513
10248
10TR
75023
70368
15TR
72393
30TR
84508
2TỶ
055559

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 29/05/22

008 559
113 12 18 668 65 60
223 26 24 770
337 35 882
448 47 993

Đà Lạt - 29/05/22

0123456789
60
2970
6712
5282
9513
5023
2393
1324
9335
5065
6726
547
6937
5418
0248
0368
4508
5559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL5K4
100N
71
200N
770
400N
0127
1901
4983
1TR
8249
3TR
24271
35995
68453
39808
27488
51177
63751
10TR
87361
26516
15TR
10930
30TR
42292
2TỶ
250168

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 22/05/22

008 01 553 51
116 668 61
227 771 77 70 71
330 888 83
449 992 95

Đà Lạt - 22/05/22

0123456789
770
0930
71
1901
4271
3751
7361
2292
4983
8453
5995
6516
0127
1177
9808
7488
0168
8249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: DL5K3
100N
87
200N
531
400N
4829
8727
7685
1TR
9431
3TR
26231
24990
75388
75998
12440
92224
76854
10TR
91736
70964
15TR
67429
30TR
46306
2TỶ
143945

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 15/05/22

006 554
1664
229 24 29 27 7
336 31 31 31 888 85 87
445 40 990 98

Đà Lạt - 15/05/22

0123456789
4990
2440
531
9431
6231
2224
6854
0964
7685
3945
1736
6306
87
8727
5388
5998
4829
7429
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL