In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt

Xổ số Đà Lạt mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 14/04/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: DL4K1
100N
20
200N
240
400N
3617
4062
1303
1TR
2573
3TR
76443
71727
48113
31320
94754
91950
37220
10TR
17890
89761
15TR
00643
30TR
04717
2TỶ
535569

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 07/04/24

003 554 50
117 13 17 669 61 62
227 20 20 20 773
38
443 43 40 990

Đà Lạt - 07/04/24

0123456789
20
240
1320
1950
7220
7890
9761
4062
1303
2573
6443
8113
0643
4754
3617
1727
4717
5569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL3K5
100N
83
200N
806
400N
3008
1451
1399
1TR
4659
3TR
47667
12951
18384
03317
47157
78019
44199
10TR
06396
64197
15TR
65562
30TR
25042
2TỶ
721159

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 31/03/24

008 06 559 51 57 59 51
117 19 662 67
27
3884 83
442 996 97 99 99

Đà Lạt - 31/03/24

0123456789
1451
2951
5562
5042
83
8384
806
6396
7667
3317
7157
4197
3008
1399
4659
8019
4199
1159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL3K4
100N
66
200N
971
400N
1253
0348
4470
1TR
8537
3TR
05116
73402
17333
15507
43905
01439
43415
10TR
98606
03845
15TR
35670
30TR
90578
2TỶ
792585

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 24/03/24

006 02 07 05 553
116 15 666
2778 70 70 71
333 39 37 885
445 48 9

Đà Lạt - 24/03/24

0123456789
4470
5670
971
3402
1253
7333
3905
3415
3845
2585
66
5116
8606
8537
5507
0348
0578
1439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL3K3
100N
88
200N
984
400N
5163
6624
4403
1TR
5830
3TR
22045
21186
58199
04639
21087
33932
47394
10TR
11653
86842
15TR
08836
30TR
72741
2TỶ
122425

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 17/03/24

003 553
1663
225 24 7
336 39 32 30 886 87 84 88
441 42 45 999 94

Đà Lạt - 17/03/24

0123456789
5830
2741
3932
6842
5163
4403
1653
984
6624
7394
2045
2425
1186
8836
1087
88
8199
4639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL3K2
100N
77
200N
225
400N
7876
0710
1731
1TR
1666
3TR
22354
56360
69327
33658
97061
18871
41741
10TR
35115
60035
15TR
69384
30TR
43083
2TỶ
734973

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 10/03/24

0554 58
115 10 660 61 66
227 25 773 71 76 77
335 31 883 84
441 9

Đà Lạt - 10/03/24

0123456789
0710
6360
1731
7061
8871
1741
3083
4973
2354
9384
225
5115
0035
7876
1666
77
9327
3658
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL3K1
100N
68
200N
502
400N
9479
6452
8455
1TR
9505
3TR
08187
92294
54441
84212
84864
18417
64175
10TR
41328
43591
15TR
48872
30TR
18364
2TỶ
483028

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 03/03/24

005 02 552 55
112 17 664 64 68
228 28 772 75 79
3887
441 991 94

Đà Lạt - 03/03/24

0123456789
4441
3591
502
6452
4212
8872
2294
4864
8364
8455
9505
4175
8187
8417
68
1328
3028
9479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL2K4
100N
19
200N
172
400N
9652
3765
8515
1TR
8948
3TR
90813
07047
22077
73458
75165
80969
22518
10TR
07194
90669
15TR
13230
30TR
92302
2TỶ
195571

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 25/02/24

002 558 52
113 18 15 19 669 65 69 65
2771 77 72
330 8
447 48 994

Đà Lạt - 25/02/24

0123456789
3230
5571
172
9652
2302
0813
7194
3765
8515
5165
7047
2077
8948
3458
2518
19
0969
0669

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL