In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt

Xổ số Đà Lạt mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 08/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL10K1
100N
33
200N
328
400N
5397
8069
6936
1TR
1945
3TR
26885
25086
84651
93276
57882
13416
86079
10TR
02591
33013
15TR
69782
30TR
04681
2TỶ
677832

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 01/10/23

0551
113 16 669
228 776 79
332 36 33 881 82 85 86 82
445 991 97

Đà Lạt - 01/10/23

0123456789
4651
2591
4681
7882
9782
7832
33
3013
1945
6885
6936
5086
3276
3416
5397
328
8069
6079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL9K4
100N
93
200N
315
400N
9737
2577
1135
1TR
3307
3TR
89910
18668
94776
89076
78741
23793
79177
10TR
72539
58294
15TR
94613
30TR
39270
2TỶ
911547

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 24/09/23

007 5
113 10 15 668
2770 76 76 77 77
339 37 35 8
447 41 994 93 93

Đà Lạt - 24/09/23

0123456789
9910
9270
8741
93
3793
4613
8294
315
1135
4776
9076
9737
2577
3307
9177
1547
8668
2539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL9K3
100N
27
200N
965
400N
8452
3020
9533
1TR
8596
3TR
51296
01152
82759
29642
06104
00697
73300
10TR
80826
57799
15TR
76090
30TR
30660
2TỶ
428620

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 17/09/23

004 00 552 59 52
1660 65
220 26 20 27 7
333 8
442 990 99 96 97 96

Đà Lạt - 17/09/23

0123456789
3020
3300
6090
0660
8620
8452
1152
9642
9533
6104
965
8596
1296
0826
27
0697
2759
7799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL9K2
100N
93
200N
347
400N
2095
7642
4062
1TR
3259
3TR
12958
02763
90061
05164
56411
02136
69630
10TR
67781
99151
15TR
95737
30TR
78014
2TỶ
892737

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 10/09/23

0551 58 59
114 11 663 61 64 62
27
337 37 36 30 881
442 47 995 93

Đà Lạt - 10/09/23

0123456789
9630
0061
6411
7781
9151
7642
4062
93
2763
5164
8014
2095
2136
347
5737
2737
2958
3259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL9K1
100N
86
200N
903
400N
0258
0378
3441
1TR
8625
3TR
61780
01985
05431
02796
89623
98989
28560
10TR
16964
60136
15TR
44128
30TR
13661
2TỶ
694664

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 03/09/23

003 558
1664 61 64 60
228 23 25 778
336 31 880 85 89 86
441 996

Đà Lạt - 03/09/23

0123456789
1780
8560
3441
5431
3661
903
9623
6964
4664
8625
1985
86
2796
0136
0258
0378
4128
8989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL8K4
100N
19
200N
674
400N
2344
3582
5974
1TR
9475
3TR
27150
30605
48990
46600
92951
37507
35234
10TR
88450
20038
15TR
03196
30TR
32144
2TỶ
348448

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 27/08/23

005 00 07 550 50 51
119 6
2775 74 74
338 34 882
448 44 44 996 90

Đà Lạt - 27/08/23

0123456789
7150
8990
6600
8450
2951
3582
674
2344
5974
5234
2144
9475
0605
3196
7507
0038
8448
19
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL8K3
100N
51
200N
282
400N
1396
4609
2355
1TR
0299
3TR
47178
04793
09040
95092
03320
83199
78795
10TR
24314
75416
15TR
38173
30TR
28966
2TỶ
023684

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 20/08/23

009 555 51
114 16 666
220 773 78
3884 82
440 993 92 99 95 99 96

Đà Lạt - 20/08/23

0123456789
9040
3320
51
282
5092
4793
8173
4314
3684
2355
8795
1396
5416
8966
7178
4609
0299
3199
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL