In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/05/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 5K3
100N
05
200N
069
400N
1438
4205
9800
1TR
7267
3TR
74510
79909
36058
42941
09702
95023
15188
10TR
15382
22515
15TR
75438
30TR
34235
2TỶ
202181

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 19/05/22

009 02 05 00 05 558
115 10 667 69
223 7
335 38 38 881 82 88
441 9

Bình Thuận - 19/05/22

0123456789
9800
4510
2941
2181
9702
5382
5023
05
4205
2515
4235
7267
1438
6058
5188
5438
069
9909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 5K2
100N
05
200N
753
400N
9030
0392
7161
1TR
0217
3TR
98347
72061
65049
56848
19194
15817
62464
10TR
30891
27910
15TR
88864
30TR
91624
2TỶ
923900

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 12/05/22

000 05 553
110 17 17 664 61 64 61
224 7
330 8
447 49 48 991 94 92

Bình Thuận - 12/05/22

0123456789
9030
7910
3900
7161
2061
0891
0392
753
9194
2464
8864
1624
05
0217
8347
5817
6848
5049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 5K1
100N
40
200N
518
400N
2419
2546
0688
1TR
9118
3TR
81292
98850
02014
51458
39029
51697
94793
10TR
64431
63267
15TR
69037
30TR
51816
2TỶ
335995

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 05/05/22

0550 58
116 14 18 19 18 667
229 7
337 31 888
446 40 995 92 97 93

Bình Thuận - 05/05/22

0123456789
40
8850
4431
1292
4793
2014
5995
2546
1816
1697
3267
9037
518
0688
9118
1458
2419
9029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 4K4
100N
19
200N
860
400N
4435
1115
2422
1TR
3180
3TR
60844
87786
10952
01783
28380
34200
17953
10TR
76106
90569
15TR
30262
30TR
71016
2TỶ
063241

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 28/04/22

006 00 552 53
116 15 19 662 69 60
222 7
335 886 83 80 80
441 44 9

Bình Thuận - 28/04/22

0123456789
860
3180
8380
4200
3241
2422
0952
0262
1783
7953
0844
4435
1115
7786
6106
1016
19
0569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 4K3
100N
58
200N
840
400N
5700
1733
5109
1TR
4038
3TR
13654
38953
85564
22244
37615
89502
30193
10TR
43364
41052
15TR
37032
30TR
85339
2TỶ
192485

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 21/04/22

002 00 09 552 54 53 58
115 664 64
27
339 32 38 33 885
444 40 993

Bình Thuận - 21/04/22

0123456789
840
5700
9502
1052
7032
1733
8953
0193
3654
5564
2244
3364
7615
2485
58
4038
5109
5339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 4K2
100N
56
200N
849
400N
9972
4180
9775
1TR
3500
3TR
44981
80391
32057
05524
72277
80438
48102
10TR
41600
43236
15TR
16714
30TR
82001
2TỶ
614226

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 14/04/22

001 00 02 00 557 56
114 6
226 24 777 72 75
336 38 881 80
449 991

Bình Thuận - 14/04/22

0123456789
4180
3500
1600
4981
0391
2001
9972
8102
5524
6714
9775
56
3236
4226
2057
2277
0438
849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 4K1
100N
22
200N
584
400N
4242
4123
5798
1TR
1964
3TR
34947
98154
02317
34479
57935
64153
96750
10TR
74113
60652
15TR
95188
30TR
79333
2TỶ
690734

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 07/04/22

0552 54 53 50
113 17 664
223 22 779
334 33 35 888 84
447 42 998

Bình Thuận - 07/04/22

0123456789
6750
22
4242
0652
4123
4153
4113
9333
584
1964
8154
0734
7935
4947
2317
5798
5188
4479
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL