In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận

Đang chờ xổ số Bình Thuận lúc 16:10': 05/10/2023. Còn 15:37:12 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 9K4
100N
56
200N
866
400N
0378
5186
2573
1TR
6812
3TR
57340
25091
42352
55681
76226
69116
79809
10TR
59456
13097
15TR
70775
30TR
76594
2TỶ
036672

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 28/09/23

009 556 52 56
116 12 666
226 772 75 78 73
3881 86
440 994 97 91

Bình Thuận - 28/09/23

0123456789
7340
5091
5681
6812
2352
6672
2573
6594
0775
56
866
5186
6226
9116
9456
3097
0378
9809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 9K3
100N
14
200N
021
400N
4558
1489
4136
1TR
7684
3TR
55725
04204
76375
27455
19083
13831
77540
10TR
94656
12668
15TR
59095
30TR
78766
2TỶ
440134

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 21/09/23

004 556 55 58
114 666 68
225 21 775
334 31 36 883 84 89
440 995

Bình Thuận - 21/09/23

0123456789
7540
021
3831
9083
14
7684
4204
0134
5725
6375
7455
9095
4136
4656
8766
4558
2668
1489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 9K2
100N
97
200N
134
400N
2074
7546
6206
1TR
5321
3TR
24229
23335
20815
07801
44956
99532
05917
10TR
11385
18593
15TR
44057
30TR
55452
2TỶ
751294

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 14/09/23

001 06 552 57 56
115 17 6
229 21 774
335 32 34 885
446 994 93 97

Bình Thuận - 14/09/23

0123456789
5321
7801
9532
5452
8593
134
2074
1294
3335
0815
1385
7546
6206
4956
97
5917
4057
4229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 9K1
100N
13
200N
168
400N
8544
1180
7083
1TR
8392
3TR
89825
61096
68710
83014
17777
09061
72903
10TR
24769
96566
15TR
14981
30TR
02681
2TỶ
409565

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 07/09/23

003 5
110 14 13 665 69 66 61 68
225 777
3881 81 80 83
444 996 92

Bình Thuận - 07/09/23

0123456789
1180
8710
9061
4981
2681
8392
13
7083
2903
8544
3014
9825
9565
1096
6566
7777
168
4769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 8K5
100N
93
200N
651
400N
6531
4719
4793
1TR
9813
3TR
66815
30995
51951
10526
99304
85228
86623
10TR
15431
05232
15TR
57832
30TR
99337
2TỶ
590547

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 31/08/23

004 551 51
115 13 19 6
226 28 23 7
337 32 31 32 31 8
447 995 93 93

Bình Thuận - 31/08/23

0123456789
651
6531
1951
5431
5232
7832
93
4793
9813
6623
9304
6815
0995
0526
9337
0547
5228
4719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 8K4
100N
98
200N
864
400N
9797
2579
2433
1TR
2767
3TR
76786
20165
29084
96573
18525
86640
12962
10TR
89802
91620
15TR
13753
30TR
23227
2TỶ
054219

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 24/08/23

002 553
119 665 62 67 64
227 20 25 773 79
333 886 84
440 997 98

Bình Thuận - 24/08/23

0123456789
6640
1620
2962
9802
2433
6573
3753
864
9084
0165
8525
6786
9797
2767
3227
98
2579
4219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 8K3
100N
83
200N
713
400N
9721
2159
8447
1TR
6196
3TR
38187
84447
39616
47735
90753
74607
52909
10TR
14568
75877
15TR
89451
30TR
66355
2TỶ
872800

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 17/08/23

000 07 09 555 51 53 59
116 13 668
221 777
335 887 83
447 47 996

Bình Thuận - 17/08/23

0123456789
2800
9721
9451
83
713
0753
7735
6355
6196
9616
8447
8187
4447
4607
5877
4568
2159
2909
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL