In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/02/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 2K4
100N
73
200N
267
400N
1280
7236
1292
1TR
8003
3TR
90750
51158
35890
81861
81532
99425
17342
10TR
41563
10409
15TR
40327
30TR
53477
2TỶ
764175

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 22/02/24

009 03 550 58
1663 61 67
227 25 775 77 73
332 36 880
442 990 92

Bình Thuận - 22/02/24

0123456789
1280
0750
5890
1861
1292
1532
7342
73
8003
1563
9425
4175
7236
267
0327
3477
1158
0409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 2K3
100N
34
200N
478
400N
1576
7479
2161
1TR
3721
3TR
41882
01193
32686
89778
07353
91587
78193
10TR
79900
22396
15TR
59364
30TR
18051
2TỶ
831043

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 15/02/24

000 551 53
1664 61
221 778 76 79 78
334 882 86 87
443 996 93 93

Bình Thuận - 15/02/24

0123456789
9900
2161
3721
8051
1882
1193
7353
8193
1043
34
9364
1576
2686
2396
1587
478
9778
7479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 2K2
100N
08
200N
738
400N
9138
3781
2073
1TR
6273
3TR
54606
34070
61606
44151
77942
23503
26216
10TR
23047
56472
15TR
98608
30TR
28150
2TỶ
110946

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 08/02/24

008 06 06 03 08 550 51
116 6
2772 70 73 73
338 38 881
446 47 42 9

Bình Thuận - 08/02/24

0123456789
4070
8150
3781
4151
7942
6472
2073
6273
3503
4606
1606
6216
0946
3047
08
738
9138
8608
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 2K1
100N
48
200N
371
400N
9058
5448
0772
1TR
3652
3TR
92056
43180
13839
37739
22470
15171
99405
10TR
21379
47390
15TR
18490
30TR
60233
2TỶ
398050

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 01/02/24

005 550 56 52 58
16
2779 70 71 72 71
333 39 39 880
448 48 990 90

Bình Thuận - 01/02/24

0123456789
3180
2470
7390
8490
8050
371
5171
0772
3652
0233
9405
2056
48
9058
5448
3839
7739
1379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 1K4
100N
73
200N
653
400N
4833
3944
7101
1TR
3820
3TR
83996
11122
45205
91240
66391
37562
10874
10TR
70152
90511
15TR
37036
30TR
41009
2TỶ
089436

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 25/01/24

009 05 01 552 53
111 662
222 20 774 73
336 36 33 8
440 44 996 91

Bình Thuận - 25/01/24

0123456789
3820
1240
7101
6391
0511
1122
7562
0152
73
653
4833
3944
0874
5205
3996
7036
9436
1009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 1K3
100N
39
200N
139
400N
9823
4610
0772
1TR
5050
3TR
99878
88417
90693
05724
04499
91620
21551
10TR
76390
16613
15TR
21082
30TR
45605
2TỶ
487423

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 18/01/24

005 551 50
113 17 10 6
223 24 20 23 778 72
339 39 882
4990 93 99

Bình Thuận - 18/01/24

0123456789
4610
5050
1620
6390
1551
0772
1082
9823
0693
6613
7423
5724
5605
8417
9878
39
139
4499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 1K2
100N
63
200N
516
400N
9175
5116
2717
1TR
8931
3TR
93034
37353
73645
88505
38131
66263
21161
10TR
54361
70423
15TR
84488
30TR
63387
2TỶ
461875

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 11/01/24

005 553
116 17 16 661 63 61 63
223 775 75
334 31 31 887 88
445 9

Bình Thuận - 11/01/24

0123456789
8931
8131
1161
4361
63
7353
6263
0423
3034
9175
3645
8505
1875
516
5116
2717
3387
4488

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL