In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 01/12/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 11K4
100N
38
200N
776
400N
4935
4137
4453
1TR
2514
3TR
62702
06757
75996
25025
34464
14407
01990
10TR
19110
34355
15TR
06482
30TR
55652
2TỶ
573288

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 24/11/22

002 07 552 55 57 53
110 14 664
225 776
335 37 38 888 82
4996 90

Bình Thuận - 24/11/22

0123456789
1990
9110
2702
6482
5652
4453
2514
4464
4935
5025
4355
776
5996
4137
6757
4407
38
3288
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 11K3
100N
59
200N
587
400N
2884
9918
6181
1TR
2954
3TR
43243
43715
39710
31411
77451
22676
83258
10TR
90802
01569
15TR
07478
30TR
81072
2TỶ
071559

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 17/11/22

002 559 51 58 54 59
115 10 11 18 669
2772 78 76
3884 81 87
443 9

Bình Thuận - 17/11/22

0123456789
9710
6181
1411
7451
0802
1072
3243
2884
2954
3715
2676
587
9918
3258
7478
59
1569
1559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 31TV45
100N
54
200N
540
400N
4148
8393
8888
1TR
0938
3TR
59186
17012
42788
76351
41260
17919
54975
10TR
13674
33483
15TR
45840
30TR
44125
2TỶ
571324

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 10/11/22

0551 54
112 19 660
224 25 774 75
338 883 86 88 88
440 48 40 993

Bình Thuận - 10/11/22

0123456789
540
1260
5840
6351
7012
8393
3483
54
3674
1324
4975
4125
9186
4148
8888
0938
2788
7919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 11K1
100N
71
200N
336
400N
7180
3263
9554
1TR
3289
3TR
21985
28631
00034
13700
37604
14576
65276
10TR
13186
44034
15TR
99744
30TR
88379
2TỶ
738090

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 03/11/22

000 04 554
1663
2779 76 76 71
334 31 34 36 886 85 89 80
444 990

Bình Thuận - 03/11/22

0123456789
7180
3700
8090
71
8631
3263
9554
0034
7604
4034
9744
1985
336
4576
5276
3186
3289
8379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 10K4
100N
16
200N
896
400N
1856
7292
6207
1TR
5259
3TR
22905
57512
04481
18634
31081
03449
07882
10TR
05469
11376
15TR
42539
30TR
28503
2TỶ
331052

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 27/10/22

003 05 07 552 59 56
112 16 669
2776
339 34 881 81 82
449 992 96

Bình Thuận - 27/10/22

0123456789
4481
1081
7292
7512
7882
1052
8503
8634
2905
16
896
1856
1376
6207
5259
3449
5469
2539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 10K3
100N
39
200N
163
400N
2837
1388
4332
1TR
6211
3TR
54912
33943
88859
35842
91692
18968
52460
10TR
45632
06036
15TR
04404
30TR
81570
2TỶ
943881

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 20/10/22

004 559
112 11 668 60 63
2770
332 36 37 32 39 881 88
443 42 992

Bình Thuận - 20/10/22

0123456789
2460
1570
6211
3881
4332
4912
5842
1692
5632
163
3943
4404
6036
2837
1388
8968
39
8859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 10K2
100N
49
200N
920
400N
4879
8726
8275
1TR
8453
3TR
33053
46265
14345
89543
55509
13309
10344
10TR
80783
36447
15TR
88137
30TR
65721
2TỶ
642100

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 13/10/22

000 09 09 553 53
1665
221 26 20 779 75
337 883
447 45 43 44 49 9

Bình Thuận - 13/10/22

0123456789
920
2100
5721
8453
3053
9543
0783
0344
8275
6265
4345
8726
6447
8137
49
4879
5509
3309
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL