In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 20/06/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 6K2
100N
66
200N
506
400N
1975
9598
5550
1TR
2123
3TR
42107
48198
22172
19520
40710
89817
00957
10TR
34750
01939
15TR
92265
30TR
58281
2TỶ
186832

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 13/06/24

007 06 550 57 50
110 17 665 66
220 23 772 75
332 39 881
4998 98

Bình Thuận - 13/06/24

0123456789
5550
9520
0710
4750
8281
2172
6832
2123
1975
2265
66
506
2107
9817
0957
9598
8198
1939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 6K1
100N
00
200N
100
400N
0743
0793
7877
1TR
7807
3TR
77921
51291
26107
34326
03333
78283
99980
10TR
44785
57365
15TR
96787
30TR
28563
2TỶ
012022

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 06/06/24

007 07 00 00 5
1663 65
222 21 26 777
333 887 85 83 80
443 991 93

Bình Thuận - 06/06/24

0123456789
00
100
9980
7921
1291
2022
0743
0793
3333
8283
8563
4785
7365
4326
7877
7807
6107
6787
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 5K5
100N
41
200N
774
400N
6354
7421
6045
1TR
3860
3TR
12634
92941
60028
02228
68334
45130
68001
10TR
60511
31880
15TR
80167
30TR
81965
2TỶ
863973

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 30/05/24

001 554
111 665 67 60
228 28 21 773 74
334 34 30 880
441 45 41 9

Bình Thuận - 30/05/24

0123456789
3860
5130
1880
41
7421
2941
8001
0511
3973
774
6354
2634
8334
6045
1965
0167
0028
2228
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 5K4
100N
32
200N
279
400N
8104
5159
3122
1TR
0233
3TR
75049
78536
78546
12924
18035
61144
56559
10TR
91422
14227
15TR
02819
30TR
38186
2TỶ
676628

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 23/05/24

004 559 59
119 6
228 22 27 24 22 779
336 35 33 32 886
449 46 44 9

Bình Thuận - 23/05/24

0123456789
32
3122
1422
0233
8104
2924
1144
8035
8536
8546
8186
4227
6628
279
5159
5049
6559
2819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 5K3
100N
64
200N
550
400N
1910
5083
4179
1TR
1416
3TR
85609
31974
42304
61726
82483
90097
28723
10TR
91633
17830
15TR
50064
30TR
45165
2TỶ
001084

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 16/05/24

009 04 550
116 10 665 64 64
226 23 774 79
333 30 884 83 83
4997

Bình Thuận - 16/05/24

0123456789
550
1910
7830
5083
2483
8723
1633
64
1974
2304
0064
1084
5165
1416
1726
0097
4179
5609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 5K2
100N
56
200N
607
400N
4440
5286
0799
1TR
8409
3TR
54269
47393
34054
78530
78031
61904
20461
10TR
11727
85350
15TR
26721
30TR
30239
2TỶ
773364

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 09/05/24

004 09 07 550 54 56
1664 69 61
221 27 7
339 30 31 886
440 993 99

Bình Thuận - 09/05/24

0123456789
4440
8530
5350
8031
0461
6721
7393
4054
1904
3364
56
5286
607
1727
0799
8409
4269
0239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 5K1
100N
78
200N
875
400N
9957
7642
5401
1TR
7121
3TR
53888
16021
44386
96623
28029
07542
34219
10TR
57230
84764
15TR
93838
30TR
00057
2TỶ
179433

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 02/05/24

001 557 57
119 664
221 23 29 21 775 78
333 38 30 888 86
442 42 9

Bình Thuận - 02/05/24

0123456789
7230
5401
7121
6021
7642
7542
6623
9433
4764
875
4386
9957
0057
78
3888
3838
8029
4219

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL