In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ ba

Còn 07:24:53 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 11ZP-7ZP-5ZP-2ZP-14ZP-15ZP
13149
G.Nhất
50944
G.Nhì
56408
12899
G.Ba
51240
26016
34018
37677
75677
71155
G.Tư
8612
4064
5037
2526
G.Năm
2699
1231
9403
2172
8141
3796
G.Sáu
163
640
049
G.Bảy
95
91
16
21

Quảng Ninh - 28/06/22

0123456789
1240
640
1231
8141
91
21
8612
2172
9403
163
0944
4064
1155
95
6016
2526
3796
16
7677
5677
5037
6408
4018
2899
2699
049
3149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 4-8-10-14-6-15ZF
81571
G.Nhất
37576
G.Nhì
55878
19205
G.Ba
29243
70739
42034
44247
47378
17728
G.Tư
2161
9095
9921
5105
G.Năm
8400
0640
6451
4308
4306
4105
G.Sáu
004
972
310
G.Bảy
38
37
54
28

Quảng Ninh - 21/06/22

0123456789
8400
0640
310
2161
9921
6451
1571
972
9243
2034
004
54
9205
9095
5105
4105
7576
4306
4247
37
5878
7378
7728
4308
38
28
0739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 4-3-7-1-6-14YX
52762
G.Nhất
47624
G.Nhì
42638
87278
G.Ba
62910
59571
64073
66129
38593
84244
G.Tư
6959
1357
5717
0740
G.Năm
0680
5940
0830
8208
8500
9839
G.Sáu
937
378
574
G.Bảy
95
92
61
53

Quảng Ninh - 14/06/22

0123456789
2910
0740
0680
5940
0830
8500
9571
61
92
2762
4073
8593
53
7624
4244
574
95
1357
5717
937
2638
7278
8208
378
6129
6959
9839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 15-14-12-4-8-1YP
87525
G.Nhất
77223
G.Nhì
93290
74117
G.Ba
93159
63705
38570
33305
34112
44451
G.Tư
8100
7008
4260
4130
G.Năm
7241
8235
4384
5874
2658
6610
G.Sáu
495
363
799
G.Bảy
19
94
46
95

Quảng Ninh - 07/06/22

0123456789
3290
8570
8100
4260
4130
6610
4451
7241
4112
7223
363
4384
5874
94
3705
3305
8235
495
95
7525
46
4117
7008
2658
3159
799
19
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 11-8-2-7-10-3YF
39725
G.Nhất
23112
G.Nhì
94003
94061
G.Ba
12526
60746
72450
16619
85382
33517
G.Tư
7627
5084
7836
3990
G.Năm
9992
2983
3134
5021
5244
1810
G.Sáu
259
636
493
G.Bảy
96
60
38
41

Quảng Ninh - 31/05/22

0123456789
2450
3990
1810
60
4061
5021
41
3112
5382
9992
4003
2983
493
5084
3134
5244
9725
2526
0746
7836
636
96
3517
7627
38
6619
259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 11-8-9-7-13-6XY
97218
G.Nhất
58758
G.Nhì
87719
05801
G.Ba
31319
32255
69356
87026
37101
22493
G.Tư
2857
7477
7015
3584
G.Năm
2738
9768
6715
3837
0376
5285
G.Sáu
785
619
594
G.Bảy
30
87
41
49

Quảng Ninh - 24/05/22

0123456789
30
5801
7101
41
2493
3584
594
2255
7015
6715
5285
785
9356
7026
0376
2857
7477
3837
87
8758
2738
9768
7218
7719
1319
619
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 6-1-14-10-4-2XP
58553
G.Nhất
76496
G.Nhì
45698
57221
G.Ba
59976
69948
14446
44215
92866
39702
G.Tư
9732
0906
5734
5995
G.Năm
4858
5190
0611
2960
6460
9568
G.Sáu
849
632
541
G.Bảy
56
19
02
48

Quảng Ninh - 17/05/22

0123456789
5190
2960
6460
7221
0611
541
9702
9732
632
02
8553
5734
4215
5995
6496
9976
4446
2866
0906
56
5698
9948
4858
9568
48
849
19
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL