In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ ba

Còn 13:13:56 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 12-11-8-7-4-14RB
46384
G.Nhất
25306
G.Nhì
69864
13585
G.Ba
02154
92020
72481
99996
31657
99642
G.Tư
8470
5095
0718
6124
G.Năm
3254
4223
3465
8258
1568
2404
G.Sáu
772
095
306
G.Bảy
78
90
92
74

Quảng Ninh - 18/01/22

0123456789
2020
8470
90
2481
9642
772
92
4223
9864
2154
6124
3254
2404
74
6384
3585
5095
3465
095
5306
9996
306
1657
0718
8258
1568
78
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 11-3-9-4-15-5QT
55427
G.Nhất
66440
G.Nhì
04497
26217
G.Ba
87288
28816
41205
76738
17789
59707
G.Tư
3224
5561
6035
1109
G.Năm
7052
3158
2352
9539
6108
4431
G.Sáu
252
489
803
G.Bảy
89
10
02
99

Quảng Ninh - 11/01/22

0123456789
6440
10
5561
4431
7052
2352
252
02
803
3224
1205
6035
8816
4497
6217
9707
5427
7288
6738
3158
6108
7789
1109
9539
489
89
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 4QK-10QK-1QK-5QK-11QK-15QK
46330
G.Nhất
69665
G.Nhì
09490
46504
G.Ba
78220
76475
21736
66154
94894
87492
G.Tư
9464
0146
2976
5846
G.Năm
9705
8474
6756
0819
0264
4584
G.Sáu
707
544
651
G.Bảy
99
73
25
64

Quảng Ninh - 04/01/22

0123456789
9490
8220
6330
651
7492
73
6504
6154
4894
9464
8474
0264
4584
544
64
9665
6475
9705
25
1736
0146
2976
5846
6756
707
0819
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 13QB-5QB-7QB-6QB-2QB-12QB
04703
G.Nhất
53971
G.Nhì
20116
86688
G.Ba
22795
66305
14632
64342
58568
95593
G.Tư
0417
8576
5089
6568
G.Năm
8013
1461
8956
1622
3331
4234
G.Sáu
935
332
690
G.Bảy
05
64
74
26

Quảng Ninh - 28/12/21

0123456789
690
3971
1461
3331
4632
4342
1622
332
5593
8013
4703
4234
64
74
2795
6305
935
05
0116
8576
8956
26
0417
6688
8568
6568
5089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 13PT-15PT-10PT-6PT-11PT-14PT
38683
G.Nhất
47122
G.Nhì
19823
37752
G.Ba
44866
15427
58156
66394
31824
52471
G.Tư
4314
0566
7431
5435
G.Năm
4259
1246
1621
0179
2271
1547
G.Sáu
081
901
741
G.Bảy
56
80
36
44

Quảng Ninh - 21/12/21

0123456789
80
2471
7431
1621
2271
081
901
741
7122
7752
9823
8683
6394
1824
4314
44
5435
4866
8156
0566
1246
56
36
5427
1547
4259
0179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 1PK-9PK-6PK-11PK-14PK-2PK
27700
G.Nhất
75684
G.Nhì
60501
40261
G.Ba
74661
19941
74787
51062
07012
20285
G.Tư
9090
3486
0991
6311
G.Năm
3817
4781
9367
7904
4890
1745
G.Sáu
804
089
762
G.Bảy
06
65
09
85

Quảng Ninh - 14/12/21

0123456789
9090
4890
7700
0501
0261
4661
9941
0991
6311
4781
1062
7012
762
5684
7904
804
0285
1745
65
85
3486
06
4787
3817
9367
089
09
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 5PB-6PB-1PB-15PB-12PB-10PB
63631
G.Nhất
21137
G.Nhì
92061
00564
G.Ba
09223
86442
04874
28359
58262
39578
G.Tư
0281
1912
4639
0200
G.Năm
4662
0254
1623
1341
4076
7415
G.Sáu
293
640
111
G.Bảy
33
00
54
59

Quảng Ninh - 07/12/21

0123456789
0200
640
00
2061
0281
1341
111
3631
6442
8262
1912
4662
9223
1623
293
33
0564
4874
0254
54
7415
4076
1137
9578
8359
4639
59
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL