In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #999 ngày 22/02/2024
08 19 24 31 35 55 01
Giá trị Jackpot 1
130,331,185,950
Giá trị Jackpot 2
3,419,717,350
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 130,331,185,950
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,419,717,350
Giải nhất 5 số 48 40,000,000
Giải nhì 4 số 1,511 500,000
Giải ba 3 số 30,793 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #998 ngày 20/02/2024
34 46 50 51 52 55 05
Giá trị Jackpot 1
126,553,729,800
Giá trị Jackpot 2
3,628,934,550
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 126,553,729,800
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,628,934,550
Giải nhất 5 số 27 40,000,000
Giải nhì 4 số 1,586 500,000
Giải ba 3 số 30,486 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #997 ngày 17/02/2024
08 12 17 27 38 55 47
Giá trị Jackpot 1
120,893,318,850
Giá trị Jackpot 2
5,445,039,249
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 120,893,318,850
Jackpot 2 5 số + 1* 3 1,815,013,083
Giải nhất 5 số 22 40,000,000
Giải nhì 4 số 1,568 500,000
Giải ba 3 số 33,396 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #996 ngày 15/02/2024
03 07 08 18 21 26 19
Giá trị Jackpot 1
116,463,068,400
Giá trị Jackpot 2
4,952,789,200
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 116,463,068,400
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4,952,789,200
Giải nhất 5 số 27 40,000,000
Giải nhì 4 số 1,590 500,000
Giải ba 3 số 33,383 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #995 ngày 13/02/2024
08 17 22 31 34 49 18
Giá trị Jackpot 1
112,343,407,950
Giá trị Jackpot 2
4,495,049,150
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 112,343,407,950
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4,495,049,150
Giải nhất 5 số 19 40,000,000
Giải nhì 4 số 1,305 500,000
Giải ba 3 số 27,701 50,000

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL