In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1063 ngày 20/07/2024
12 18 32 40 51 53 28
Giá trị Jackpot 1
162,187,998,600
Giá trị Jackpot 2
6,916,543,250
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 162,187,998,600
Jackpot 2 5 số + 1* 0 6,916,543,250
Giải nhất 5 số 19 40,000,000
Giải nhì 4 số 1,215 500,000
Giải ba 3 số 27,744 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1062 ngày 18/07/2024
10 13 28 35 40 42 02
Giá trị Jackpot 1
152,070,473,550
Giá trị Jackpot 2
5,792,373,800
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 152,070,473,550
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5,792,373,800
Giải nhất 5 số 25 40,000,000
Giải nhì 4 số 1,511 500,000
Giải ba 3 số 30,837 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1061 ngày 16/07/2024
20 31 34 36 47 52 02
Giá trị Jackpot 1
143,092,525,800
Giá trị Jackpot 2
4,794,824,050
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 143,092,525,800
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4,794,824,050
Giải nhất 5 số 9 40,000,000
Giải nhì 4 số 1,389 500,000
Giải ba 3 số 29,054 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1060 ngày 13/07/2024
02 12 13 33 44 52 34
Giá trị Jackpot 1
132,641,850,900
Giá trị Jackpot 2
3,633,637,950
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 132,641,850,900
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,633,637,950
Giải nhất 5 số 31 40,000,000
Giải nhì 4 số 1,455 500,000
Giải ba 3 số 30,846 50,000
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1059 ngày 11/07/2024
01 02 11 21 22 23 26
Giá trị Jackpot 1
126,939,109,350
Giá trị Jackpot 2
4,518,167,100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 126,939,109,350
Jackpot 2 5 số + 1* 1 4,518,167,100
Giải nhất 5 số 55 40,000,000
Giải nhì 4 số 1,686 500,000
Giải ba 3 số 31,945 50,000

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL